You are on page 1of 1

KUANTUM MEKANİĞİ -I, FİZ 519, Bahar 2015

Prof. Dr. Ömer Faruk Dayı
Ders saatleri: Çarşamba 14:30-16:00, Perşembe 9:30-11:00.
Uygulama: Çarşamba 14:30-16:00. Dr. Elif YUNT
Danışma Saatleri: Salı 15-17, bu saatlerin dışında danışmak için 285 3007
veya dayi@itu.edu.tr adresine başvurunuz.
Kitap:
Modern Quantum Mechanics, J.J. Sakurai
Yardımcı kitaplar: Quantum Mechanics, L.I. Schiff;
Principles of Quantum Mechanics, R. Shankar,
Quantum Mechanics, L.D. Landau ve E.M. Lifshitz; vb.
Kavramlar için: Quantum Theory: Concepts and Methods, Asher Peres.
İÇERİK
1) Kuantum Fiziğinin Temelleri
a) Deneysel Temeller ve Temel Kavramlar.
b) İşlemciler (operatörler) ve Gösterimleri (temsilleri).
c) Ölçümler, Gözlenebilirler ve Belirsizlik Bağıntıları.
d) Konum ve Momentum.
2) Kuantum Dinamiği
a) Zamana Bağlı Schrödinger Denklemi.
b) Heisenberg Resmi.
c) Basit Harmonic Salınıcı.
d) Schrödinger Dalga Denklemi ve Çözümleri.
e) WKB Yöntemi.
f) Ayar dönüşümleri ve Aharonov-Bohm Olayı.
3) Dönmeler ve İstatiksel Fizik
a) Dönmeler.
b) Spin-1/2 Sistemleri.
c) Grup Özellikleri.
4) Açısal Momentum
a) Özdeğer ve Özvektörler.
b) Yörüngesel Açısal Momentum.
c) Açısal Momentumların Toplanması.
d) Açısal Momentumun Schwinger Salınıcı Modeli.
Kısa sınavlar: Her hafta Çarşamba dersin başında yapılır.
Ödevler: Her hafta Perşembe verilir ve bir hafta sonra dersin başında toplanır. Geç ödev
kabul edilmez.
Arasınavlar: Yazılı 2Nisan Perşembe. Sözlü 9-10 Nisan arasında.
Dönem sonu sınavı: 30 Mayıs - 5 Haziran.
Not hesaplaması: Kısa sınavlar %30, ödevler %10, yazılı arasınav: %20, sözlü arasınav: %10
dönem sonu sınavı %30. Ödevlerden 4/10 alanların haftalık
sınavlarından en kötü ikisi ortalamaya katılmaz.
Web sayfası: http://www.fizik.itu.edu.tr/dayio/dersler