You are on page 1of 1

Borang Hasil Dapatan

Nombor kumpulan:
Nama ahli kumpulan:
Bil.

Alat pengukur tidak

1.

piawai
Sudu plastik

2.

Sudu makan

3.

Penutup botol

Bil.
1.
2.
3.
4.

Bahagian badan yang
diukur
Tapak kaki
Tapak tangan
Lilitan leher
Ketinggian badan

Bilangan kali alat
pengukur

Panjang ukuran
(centimeter)