You are on page 1of 3

SKEMA JAWAPAN MOCK TEST 1

MATA PELAJARAN : SAINS


BAHAGIAN A
1
.
2
.
3
.
4
.
5
.

6.

11. C

7.

8.

9.

10
.

12
.
13
.
14
.
15
.

C
A
C
A

BAHAGIAN B
1.
a)

b)

Buah betik telah matang


Buah betik telah masak
Banyak burung datang
Banyak burung makan buah betik
Banyak kehadiran burung

Inferens
Terdapat/kelihatan burung makan betik
Kerana burung hendak makan buah betik
Buah betik adalah makanan burung

(Terima lain-lain jawapan yang sesuai)


c.

i. Bulan / Masa kajian / Bulan /Tempoh /Masa Penyiasatan


ii. Keadaan buah betik / Kehadiran burung

d.

Untuk menyiasat hubungan di antara bulan penyiasatan dengan keadaan buah


betik
atau
Untuk menyiasat hubungan di antara masa / tempoh penyiasatan dengan
kehadiran burung

e.

- Tiada burung mendekati/ datang pokok / tiada burung


- Burung tidak tertarik pokok itu dan lain-lain jawapan yang sesuai

2.

a.

Untuk mengkaji / menyiasat hubungan antara suhu air dan bacaan


termometer

b.

Suhu air

c.

Bacaan thermometer K lebih tinggi daripada M kerana air di termometer K lebih


panas / lebih banyak haba berbanding M

d.

bertambah suhu air, bertambah bacaan termometer


(terima struktur ayat yang ada hubungan antara manipulasi dan bergerakbalas)

e.

3.

Sebarang nombor dari 28C hingga 74C (tolak jika bacaan melebihi74C)

a) Untuk menyiasat hubungan antara jenis aktiviti/jumlah aktiviti dengan kesan terhadap
flora dan fauna.
b) X ialah kepupusan haiwan.
c) Semakin bertambah jenis aktiviti/jumlah aktiviti manusia terhadap alam sekitar,
semakin berkurang bilangan flora dan fauna.
d) Sekiranya usaha pembangunan yang berleluasa berterusan, Bumi akan mengalami
pemusnahan habitat/tumbuhan hijau seterusnya meningkatkan suhu persekitaran bumi.
e) bergantung pada jawapan murid sama ada setuju atau tidak.
(pendapat saya banyak haiwan yang terancam tidak sesuai dipelihara di rumah)

4.

a)Untuk menyiasat hubungan antara jenis aktiviti dengan bilangan denyutan nadi semasa
ujian SEGAK dijalankan.
b) i) jenis aktiviti
ii) Bilangan denyutan nadi semasa ujian SEGAK dijalankan.
c) Semakin bertambah aktif pergerakan sesuatu aktiviti,
semakin bertambah bilangan denyutan nadi seseorang itu
d) Semakin bertambah keaktifan aktiviti yang dilakukan,
semakin bertambah bilangan denyutan nadi seseorang itu

* Terima lain-lain jawapan yang sesuai