DAFTAR KKM SMP NEGERI 1 SUKALARANG TAHUN PELAJARAN 2009/2010

N O 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 MATA PELAJARAN PAI PKN Bahasa Indonesia Bahasa Inggris Matematika IPA IPS Seni Budaya Penjaskes TIK Bahasa Sunda Karawitan BTQ Elektronika Iwan Mengetahui : Agustus 2009 Kepala SMP N Sukalarang Sukalarang, 07 Kurikulum 65,46 Nia Ai P 56,1 Ita 60,1 Ika F 61,7 Cecep 61,5 Asep 60,56 Lina 60,11 AI N Karsini 59,26 Sri R 61,2 Hidayat 64,8 Acep 69,7 Asep 65,55 Uyuk 62,9 Hidayat 64,00 Cecep 65,00 Dadang 7 65,00 Dadang 60,80 Nengsri 62.04 Sukarti 54,40 Ferry KELAS 8 65,23 Deden 60,32 Nengsri 66,7 Popon N 55,25 Rini E 9 65,19 Nia 66,35 Ahmad 66,32 Mamat 56,25 Sodikun 61,2 Karsini 61,2 Jamal 63,00 Anwar 65,00 Ika F 65,01 Deden S Asril 64,28 AI N 65,00 Acep 65,00 Endah KETERANG AN

Drs. Endang Ruyana NIP 195308261978031003 196710101997021002

Drs. Jamalludin NIP

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful