You are on page 1of 8

Bahagian A

Jawab semua soalan
A.) Tandakan (/) bagi gambar keperluan asas manusia dan tandakan
( X ) bagi gambar yang bukan keperluan asas manusia. ( 16 m )

B.) Tanda ( / ) pada keperluan asas manusia untuk hidup. ( 8 m )

1

)Lengkapkan perkataan bagi setiap keperluan asas manusia ( 8 m ) 2 .C.

)Kumpulkan makanan dibawah ke dalam kumpulan yang betul. ( 12 m) 3 .D.

(16 m ) 4 .E . Pilih dan tuliskan perkataan yang betul di tempat kosong berdasarkan gambar yang diberikan.

___________________________________________ ___________________________________________ ___________________________________________ 5 .) Namakan 3 jenis benda hidup yang terdapat dalam gambar. Gambar di bawah menunjukkan 6 jenis benda.Bahagian B Jawab semua soalan A. ( 12 markah ) a.

___________________________________________ -------------------------------------------------------------------- B.) Namakan 3 jenis benda bukan hidup yang terdapat dalam gambar. Padankan gambar dengan pernyataan yang sesuai.b. ( 8 markah ) Benda hidup bernafas Benda hidup membesar Benda hidup memerlukan makanan dan air Benda anak 6 hidup melahirkan .

Kita memerlukan _________________ dan ______________ untuk terus hidup. Kita makan dan minum untuk mendapatkan ___________ untuk bermain.C. 2. Kita _________ makanan setiap hari. 3. (10 m) air makanan minum tenaga makan 1. 4. Kita ___________ banyak air. Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul. 7 .

buah) kecil. Arnab makan (daging. Gariskan jawapan yang betul. daging). Harimau makan (haiwan lain. tumbuhan). Katak makan (biji. Lihat gambar di bawah. (10 m) Cicak makan (serangga. Buaya makan (sayur-sayuran. 8 .D. serangga) kecil. lobak merah).