You are on page 1of 2

Sa mga tumataya sa lotto, mabuting

malaman ninyo kung ano ang tsansa (chance
o odds) ninyo na ang inyong tinayaang
numero (numbers combination) ay mananalo
sa bola (lottery draw). Batay sa aking
computation, narito ang mga tsansa o bilang
ng mga kombinasyon:
Sa 6/42 Lotto ay may kabuuang 5,245,786 na
kombinasyon; so, ang isang taya (bet) mo ay
may isang tsansang mabubunot o mananalo
na isa (1) sa mahigit limang milyong
kombinasyon;
Sa 6/45 MegaLotto ay
8,145,060 na kombinasyon;

may

kabuuang

Sa 6/49 SuperLotto ay may
13,983,816 na kombinasyon;

kabuuang

Sa 6/55 GrandLotto ay may
28,989,675 na kombinasyon; at

kabuuang

Sa 6/58 UltraLotto ay may kabuuang
40,475,358 na kombinasyon; halimbawa
(theoretically), kung tatayaan mo ang lahat
ng kombinasyon sa 6/58 UltraLotto para
makasigurong mananalo ka ay kakailanganin
mong tumaya (place a bet) ng halagang

.aabot sa mahigit P800 milyon (sa halagang P20 bawat taya).