You are on page 1of 10

Pembahagian Soalan Struktur Pengajian Am

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Dasar
Dasar
Dasar
Dasar
Dasar
Dasar
Dasar
Dasar

pandang ke timur.
kebudayaan kebangsaan
kependudukan Negara
wanita Negara
penerapan nilai-nilai islam
kepimpinan melalui teladan
bersih cekap amanah
kebajikan masyarakat.

58. Dasar Urbanisasi Negara mempunyai beberapa objektif. Sebutkan 3 objektif DUN.
————————————————————————————————————————————
————————————————————————————————————————————
————————————————————————————————————————————
————————————————————————————————————————————
————————————————————————————————————————————
—— ( 3 markah )
59. Apakah strategi yang digunakan dalam Dasar Urbanisasi Negara ( DUN)?
————————————————————————————————————————————
————————————————————————————————————————————
————————————————————————————————————————————
————————————————————————————————————————————
— ( 2 markah )
60. Dasar Perbandaran Negara berasaskan kepada falsafah Bandar yang selamat.
Sebutkan cirri-ciri bandar selamat.
————————————————————————————————————————————
————————————————————————————————————————————
————————————————————————————————————————————
————————————————————————————————————————————

pendidikan dan bidang-bidang berkaitan dengan 2 objektif utama. Dasar Sains dan Teknologi Nasional ke-2 ( 2006 -2020 ) dilancarkan dengan beberapa objektif utama. Nyatakan 3 objektif bandar selamat. ———————————————————————————————————————————— ———————————————————————————————————————————— ———————————————————————————————————————————— ———————————————————————————————————————————— . Dasar Sains dan Teknologi Negara 1 menggalakkan penciptaan saintifik dan memperbaiki infrastruktur dalam bidang sains. ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ _______ ( 4 markah ) 63. Nyatakan. ———————————————————————————————————————————— ———————————————————————————————————————————— ———————————————————————————————————————————— ———————————————————————————————————————————— ———————————————————————————————————————————— ——– ( 3 markah ) 62.———————————————————————————————————————————— ———————————————————————————————————————————— ————— ( 3 markah ) 61.

Apakah strategi yang digunakan untuk mencapai status Negara maju menjelang tahun 2020? ———————————————————————————————————————————— ———————————————————————————————————————————— ———————————————————————————————————————————— ———————————————————————————————————————————— ———————————————————————————————————————————— ——.Jelaskan maksud dan kepentingan (a) W ilayah Pembangunan Ekonomi Malaysia ( Wilayah Iskandar ) ———————————————————————————————————————————— ———————————————————————————————————————————— ———————————————————————————————————————————— ———————————————————————————————————————————— — ( 2 markah ) (b) Wilayah Ekonomi Koridor Utara ( NCER ) ———————————————————————————————————————————— ———————————————————————————————————————————— ———————————————————————————————————————————— ———————————————————————————————————————————— ———————————————————————————————————————————— —————( 4 markah ) (c) Wilayah Ekonomi Pantai Timur .( 4 markah ) 65.———————————————————————————————————————————— ( 3 markah ) 64.

( 4 markah ) (d) Koridor Tenaga Diperbaharui Serawak ( Score ) ———————————————————————————————————————————— ———————————————————————————————————————————— ———————————————————————————————————————————. Jelaskan matlamat Model Ekonomi Baru.———————————————————————————————————————————— ———————————————————————————————————————————— ———————————————————————————————————————————— ———————————————————————————————————————————— ———————————————————————————————————————————— ———. Nyatakan 3 daripada 8 Inisiatif Pembaharuan Strategik dalam Program Tranformasi Ekonomi. Model Ekonomi Baru (MEB) disepadukan dalam RMK 11 ( 2016 -2020 ) untuk mengubah negara Malaysia menjadi negara sejahtera dengan 3 perinsip utama: ———————————————————————————————————————————— ———————————————————————————————————————————— ———————————————————————————————————————————— ———————————————————————————————————————————— —–(3 markah ) 67. . ———————————————————————————————————————————— ———————————————————————————————————————————— ———————————————————————————————————————————— ———————————————————————————————————————————– ( 4 markah ) 68.( 2 markah ) 66.

———————————————————————————————————————————— ———————————————————————————————————————————— ———————————————————————————————————————————— ———————————————————————————————————————————– ( 3 markah ) 69. Apakah tujuan kerajaan memperkenalkan Program Transformasi Kerajaan pada tahun 1991? . Apakah yang dimaksudkan dengan NKEA Pendidikan? ———————————————————————————————————————————— ———————————————————————————————————————————— ———————————————————————————————————————————— ———————————————————————————————————————————— —– ( 3markah ) 75. ———————————————————————————————————————————— ———————————————————————————————————————————— ———————————————————————————————————————————— ————————————————————————————————————————————( 4 markah ) 72. Apakah usaha-usaha yang diberi perhatian utama dalam Aktiviti Utama Bidang Ekonomi Nasional ( NKEA)? ———————————————————————————————————————————— ———————————————————————————————————————————— ———————————————————————————————————————————— ———————————————————————————————————————————— ( 4 markah ) 70. Nyatakan 2 projek yang terlibat dalam Bidang Ekonomi Utama Negara.

Apakah aspek penting yang diutamakan dalam Fasa 2 (2012 -2015 )? ———————————————————————————————————————————— ———————————————————————————————————————————— ———————————————————————————————————————————— ———————————————————————————————————————————— ( 4 markah ) 77.———————————————————————————————————————————— ———————————————————————————————————————————— ———————————————————————————————————————————— ———————————————————————————————————————————— – ( 3 markah ) 76. Apakah matlamat 1 Malaysia? ———————————————————————————————————————————— ———————————————————————————————————————————— ———————————————————————————————————————————— ————————————————————————————————————————————( 3 markah ) 79. Untuk membolehkan slogan Rakyat didahulukan kerajaan telah melaksanakan tindakan berimpak tinggi termasuklah . Apakah aspek penting yang diutamakan dalam Fasa ( 2015 -2020 )? ———————————————————————————————————————————— ———————————————————————————————————————————— ———————————————————————————————————————————— ———————————————————————————————————————————— ———————————————————————————————————————————— ———– ( 4 markah ) 78.

Apakah yang dimaksudkan Dasar Sosial Negara? ———————————————————————————————————————————— ———————————————————————————————————————————— ———————————————————————————————————————————— ——————————————————————————————————————————– ( 2 markah ) 81.———————————————————————————————————————————— ———————————————————————————————————————————— ———————————————————————————————————————————— ———————————————————————————————————————————— ———————————————————————————————————————————— ———————————————————————————————————————————— —————– ( 4 markah ) 80. ———————————————————————————————————————————— ———————————————————————————————————————————— ———————————————————————————————————————————— ———————————————————————————————————————————— ———————————————————————————————————————————— ———————————————————————————————————————————— ————— ( 4 markah ) 82. Apakah objektif Laporan Jawatankuasa Pendidikan Kebangsaan yang diterbitkan pada tahun 1979? ———————————————————————————————————————————— ———————————————————————————————————————————— ———————————————————————————————————————————— ———————————————————————————————————————————— . Beri 3 strategi untuk menjamin kesejahteraan dasar sosial dan budaya negara.

Matlamat dasar kependudukan negara mempunyai rasional tertentu. ———————————————————————————————————————————— ———————————————————————————————————————————— ———————————————————————————————————————————— ———————————————————————————————————————————— —– ( 3 markah ) .———————————————————————————————————————————— ——. Untuk memenuhi tuntutan Falsafah Pendidikan Negera kerajaan merangka beberapa strategi untuk mencapai matlamatnya. Kemukakan 3 objektif Dasar Kebudayaan Kebangsaan. ———————————————————————————————————————————— ———————————————————————————————————————————— ———————————————————————————————————————————— ———————————————————————————————————————————— ———————————————————————————————————————————— ———————————————————————————————————————————— —————.( 4 markah ) 83.( 4 markah ) 84. ———————————————————————————————————————————— ———————————————————————————————————————————— ———————————————————————————————————————————— ———————————————————————————————————————————— — ( 3 markah ) 85.

———————————————————————————————————————————— ———————————————————————————————————————————— ———————————————————————————————————————————— ———————————————————————————————————————————— ———————————————————————————————————————————— ——– ( 3 markah ) . Senaraikan langkah-langkah kepimpinan melalui teladan.86. ———————————————————————————————————————————— ———————————————————————————————————————————— ———————————————————————————————————————————— ———————————————————————————————————————————— ——( 3 markah) 89. Senaraikan 3 objektif Dasar Wanita Negara. Beri 2 objektif Dasar Pandang ke Timur. Beri 2 objektif penerapan nilai-nilai Islam dalam pentadbiran negara. ———————————————————————————————————————————— ———————————————————————————————————————————— ———————————————————————————————————————————— ———————————————————————————————————————————— —– ( 2 markah ) 88. ———————————————————————————————————————————— ———————————————————————————————————————————— ———————————————————————————————————————————— ———————————————————————————————————————————— ———————————————————————————————————————————— ———————————————————————————————————————————— ———— ( 3 markah ) 87.

Dasar Kebajikan Masyarakat bertujuan untuk mencapai beberapa objektif? ———————————————————————————————————————————— ———————————————————————————————————————————— ————————————————————————————————————————– ( 3 markah ) . Cekap dan Amanah “ ? ———————————————————————————————————————————— ———————————————————————————————————————————— ———————————————————————————————————————————— ———————————————————————————————————————————— ———————————————————————————————————————————— ———————————————————————————————————————————— —————. Apakah maksud “ Bersih.90.( 4 markah ) 91.