You are on page 1of 35

OXIDUL DE ALUMINIU

ALUMINA
Noţiuni intoductive
Oxizii de aluminiu - proprietăţi mecanice, electrice, chimice si termice –
folosiţi în numeroase ramuri ale industriei :
- instrumente de tăiere,
- izolatori pentru bujii sau lămpi cu vapori de sodiu.
Din 1907 - aplicatii in domeniul medical
Din 1920 - comercializarea produselor pe bază de oxizi de aluminiu:
s-a dezvoltat sinterizarea pudrei de alumină cu adaos de MgO.

Începutul 1970 - alumina pură (>99.5%) - folosită ca material pentru implanturi,
implanturi
- pentru protezele articulare (în special a şoldului) şi dinţi, datorită proprietăţilor
mecanice bune şi a biocompatibilităţii cu ţesuturile.
Alumina folosită la fabricarea implanturilor = solid policristalin de densitate şi
puritate ridicată, fie un singur cristal artificial, fără culoare, similar safirului sau
rubinului.
Ceramica din oxid de aluminiu = grupă importantă de materiale, utilizată în cele
mai diverse aplicaţii tehnice şi medicale. Ea face parte din categoria ceramicii
oxidice, alături de ZrO2, BaO, MgO etc., cu rezistenţă ridicată la coroziune.
În domeniul medical, oxizii de aluminiu sunt utilizaţi:
- în stare pură, sub formă de materiale ceramice dense sau poroase, ori
- sub formă de amestecuri complexe în realizarea sticlelor ceramice, a
porţelanului dentar şi ca acoperiri superficiale pe componentele protetice

compoziţia fazelor prezente. .Structură.structura fazelor prezente. . mărimea şi distribuţia în masă a granulelor = textura corpului ceramic. .forma. proprietăţi şi compoziţie proprietăţi fizico-chimice ridicate Determinate de: .

Textura masei ceramice oxidice .

incolor sau . . fiind denumit – electrocorindon. electrocorindon prin topirea în cuptorul cu arc a diferitelor combinaţii ca hidroxizi şi oxizi de aluminiu naturali.  ametistul (violet).  safirul (albastru). Corindonul se poate obţine şi pe cale artificială.  topazul (galben).Oxidul de aluminiu – Al2O3 în stare naturală = corindon poate fi .diferit colorat ca: rubinul (roşu).

12 - 0.40 - - - .50 Urme 0.09 - 0.86 0.10 3.05 1.44 0.Compoziţia chimică a unor tipuri de electrocorindon Compoziția chimică (%) Tipul Al2O3 Fe2O3 SiO2 TiO2 CeO MgO Na2O Alb 99.24 - Fumuri u 95.40 0.29 Roz 99.74 0.70 0.48 1.

299nm). Structura planului bazal al cristalului de alumina .Structura cristalină a α-aluminei este hexagonală compactă (a=04758 si c=1.

5 99. compoziţia sa poate fi normală sau de înaltă puritate – aşa cum cere domeniul medical de utilizare.5 3 .06 - - SiO2 - - 0.12 0.01 Fe2O3 0.6 99.5 99.015 Na2O 0.01 0. T-60. Compoziţia chimică.01 0. ISO6474 Biolox calcinată tabular Al2O3 99. dimensiunea granulelor şi densitatea aluminei A-14.06 - 0.02 0.03 0.01 CaO - - - 0.Alumina calcinată conţine oxidul mai ales sub formă de Al2O3.04 0.7 Al2O3 + oxizi alcalici 0.01 Granulația (m) - - 4. Alumina de înaltă puritate se obţine pe cale sintetică din aluminiu sau din compuşii chimici sintetici ai acestuia.

aspect ce constituie un obiectiv principal în procesarea ceramicii. Scăderea temperaturii de sinterizare se realizează prin introducerea în compoziţia amestecului de materii prime a unor fondanţi mineralizatori. . Temperatura de sinterizare a ceramicii pe bază de Al2O3 este cuprinsă între 1550 şi 1650°C.Caracteristicile fizico-chimice superioare ale ceramicii oxidice sunt determinate de conţinutul redus sau absenţa fazei vitroase. care influenţează favorabil prelucrarea ulterioară şi caracteristicile produsului prin formarea de topituri care acţionează ca lianţi între particulele de alumină.

Proprietăţile mecanice ale aluminei depind de: . .dimensiunea.distribuţia granulelor. .porozitate. Rezistenţa la îndoire a aluminei policristaline cu dimensiunea granulelor constatantă este exprimată de ecuaţia: b   oe  o = rezistența la porozitate zero n = constant P = porozitate (  nP ) .

9%) Atunci când porozitatea este sub 2%. fapt ce determină scăderea rezistenţei. Granulele pot fi menţinute la dimensiuni sub 2µm prin adiţia de 0. .1%MgO. granulele devin mai mari.Dependenţa intre porozitate şi dimensiunea granulelor pentru alumina de foarte înaltă puritate (99.

1-6 8.1-6 Conductibilitatea termică Kcal/m.74 3.g rd 12-18 16-25 1012-1212 1012-1013 3.Caracteristicile fizico-mecanice ale ceramicii din oxid de aluminiu Tipul Carcateristici UM KER 708 KER 710 Conținut Al2O3 % 90-99 >99 Rezistența tracțiune Mpa 180-240 240-270 Rezistența compresiune Mpa 170-240 210-300 Rezistența incovoiere Mpa 280-360 330-420 Coeficient dilatare termică Grd-1 8.81 cm Rezistivitatea electrică Densitatea g/cm3 .h.

Microstructura aluminei de înaltă puritate folosită pentru implanturi (100X) .

bauxitele (oxid de aluminiuhidratat) şi . la sfârsitul secolului trecut. Potrivit acestui procedeu bauxita macinată este descompusă cu ajutorul unei soluţii concentrate de hidroxid de sodiu.Bayer.corindonul natural (oxid de aluminiu mineral).Metode de obţinere Principalele surse de obţinere a aluminei de înaltă puritate sunt: . Cel mai cunoscut procedeu de obţinere este procedeul chimistului K.I. care l-a conceput şi experimentat la Petrograd. la o temperatura de 180-200°C și la o presiune de 18-30 atm. după reacţia chimică: Al2O3 x H2O + 2 NaOH = 2NaAlO2 + (x-1)H2O .

012% SiO2 0. numit nămol roşu.20% Na2O duritate = 3. potrivit reacţiei: 2NaAlO2 + 2H2O = 2NaOH + Al2O3 3H2O Alumina hidratată rezultată din reacţie precipită.04-0.5-99. iar rezidurile răman pe fundul bazinului sub forma unui mâl. Alumina de inaltă puritate comercială are un conţinut mediu de: 99. alumina hidratată se calcinează.06% Fe2O3 0.9 g/cm3 .Produsul rezultat din reacţie este trecut într-un bazin cu apă.06-0.65 – 3.03-0. După decantare şi filtrare. obţinându-se descompunerea aluminatului de sodiu. unde aluminatul de sodiu se diluează şi trece în soluţie. operaţie care se face într-un recipient. soluţia de aluminat de sodiu se diluează cu apă. După filtrare. iar hidroxidul de sodiu rămane în soluţie.6% Al2O3 0.

procedeele specifice acestei ceramici ca: . .turnarea sub presiune în matriţă poroasă. . Pentru ceramica destinată domeniului medical . . la cald.presarea în matriţă. .de mărimea lotului de produse.destinaţia şi mărimea produselor. .instalaţiile disponibile.compactarea sub presiune.Tehnologii de procesare a ceramicii din oxid de aluminiu Ceramica din oxid de aluminiu se poate procesa prin mai multe procedee tehnologice ale căror alegere este determinată de: . etc.

ca liant al pulberii ceramice: 1-2%. Procesarea ceramicii prin turnarea sub presiune în matriţă poroasă Prepararea amestecului de materii prime cu formarea barbotinei Ceramica turnată din suspensii apoase are omogenitate ridicată şi temperatură de sinterizare mai scăzută.carbox D.carbopol 934. agent de suspensie: 1-2%.  conţinutul de apă a barbotinei.5%.  natura şi cantitatea adaosurilor.pulbere de alumină calcinată de puritate ridicată: > 99. Barbotina se prepară prin amestecare şi agitare pneumatică din următorii constituenţi: .A. . Caracteristicile tehnologice ale barbotinelor pe bază de alumină sunt determinate de:  valoarea pH-ului. .  gradul de calcinare și fineţea de măcinare a aluminei. .

cu plan de separaţie. • suprafaţa ceramicii este finisată. fără a se rupe. care este construită a fi uşor demontabilă. • densitatea în ceramica crudă este ridicată. fără defecte. Ceramica presată prin acest procedeu se caracterizează prin următoarele aspecte favorabile: • distribuţia omogenă a particulelor în piesa ceramică presată. iar pasta ceramică crudă pria configuraţia matriţei.Compactarea ceramicii Procesul de formare a produselor ceramice se face prin introducerea barbotinei într-o matriţă poroasă şi prin aplicarea presiunii asupra barbotinei când este eliminată apa. • ceramica crudă se poate manevra uşor. • este uşor de scos din matriţa. .

Şi aceste substanțe volatile trebuie eliminate total sau parţial. Temperatura pentru uscare nu trebuiesă depăşească 100-120°C. electrică sau cu raze infraroşii. plastifianţilor sau a altor adezivi adăugaţi în compoziţia barbotinei. Prin uscarea produselor se produc două procese în masa ceramicii:  creşterea rezistenţei mecanice. Uscarea se poate realiza pe cale naturală.  contracţia produselor.Uscarea ceramicii crude compactate Uscarea este un proces intermediar în ciclul de fabricaţie a ceramicii deoarece umiditatea produselor compactate este ridicată (10-15%). . Materialele ceramice crude mai conţin şi substanţe volatile organice provenite din compoziţia lianţilor. la temperatura ambiantă. proces care se realizează prin încălzirea ceramicii la temperaturi de 250-300°C. poate fi forţată cu energie suplimentară termică.

de distribuţia granulelor.Sinterizarea produselor ceramice din alumină Sinterizarea este faza tehnologică de densificare şi recristalizare. Energia de activare a difuziei la sinterizarea Al2O3 este de circa 155 kcal/mol. În procesul de sinterizare. după presare şi uscare şi de regulă în lipsa fazei lichide. de procedeul de compactare utilizat. Contracţia liniară a ceramicii pe bază de alumină atinge valori ridicate: 5-10%. Prin sinterizare se formează punţi de legătură între granulele ceramice adiacente. . etc. a materialelor ceramice aluminoase. în practică se atinge o densitate de 3. s-a stabilit că procesul de difuzie la limita dintre granule este predominant faţă de difuzia în volum. valorile depind de tipul particulelor utilizate. valoarea acesteia se apropie de densitatea teoretică. prin activare termică. În cazul sinterizării aluminei în fază solidă. densitatea ceramicii creşte aproape logaritmic cu temperatura.90g/cm3.

. formând substanţe de cimentare sub formă de aluminaţi complecşi (MgAlO4). Intensitatea sinterizării este invers proporţională cu dimensiunea granulelor de Al2O3. MnO. etc. adaosuri care accelerează densificarea prin încetinirea procesului de recristalizare selectivă a oxidului de aluminiu. printre care se menţionează următorii: • structura cristalină a oxidului de aluminiu are influenţă puternică asupra procesului prin aceea că particulele fine.Procesul de sinterizare a ceramicii aluminoase este influenţat de o serie de factori tehnologici. mai mici de un micron sunt particule foarte active şi facilitează mişcarea liberă a ionilor şi a golurilor. GeO2. aceste adaosuri se interpun la limita dintre granulele de Al2O3. V2O5. Cr2O3. astfel de influenţe se manifestă prin accelerarea sinterizării cu oxizi ca TiO2. De asemenea. anumite substanţe frânează densificarea ceramicii la sinterizare şi creşterea cristalelor de alumină ca: SiO2. • influenţa adaosurilor asupra sinterizării se manifestă prin scăderea temperaturii de sinterizare şi reglarea texturii ceramicii prin formarea de soluţii şi compuşi cu temperatură coborâtă de topire.

care se alegeexponenţial astfel încât transformările de structură care au loc să nu determine distrugerea reţeleicristaline ceramice (apariţia fisurilor). căptuşită cumateriale refractare. eventuala umiditate rezultată din procestrebuie eliminată din cuptorul de sinterizare. • timpul de sinterizare intervine în stabilirea gradientului de încălzire. astfel: • temperatura de sinterizare asigură energia de activare necesară desfăşurării proceselor de difuzie. . Pe pereţii refractari se află amplasate elementele rezistoare pentru încălzirea electrică a incintei. nu se admite mediul umed care ar afecta legăturile intercristaline. Instalaţiile de sinterizare a ceramicii aluminoase constau dintr-o incintă închisă. • mediul de sinterizare al ceramicii aluminoase trebuie să fie uşor oxidant sau inert.Influenţa parametrilor de sinterizare este deosebit de importantă în conducerea procesului.

deoarece ceramica crudă conţine cantităţi reduse de umiditate şi substanţe organice. confecţionată din cauciuc rezistent la presiuni ridicate). Procesarea ceramicii prin presare isostatică Metodă modernă de compactare a pulberii ceramice care asigură o densitate ridicată şi uniformă în masa ceramică crudă.B. Prepararea pulberii ceramice în vederea compactării este relativ simplă. Piesele ceramice obţinute prin presare izostatică se caracterizează prin complexitate . Produsele ceramice crude obţinute sunt în continuare supuse operaţiilor tehnologice de uscare şi sinterizate. Procesul de compactare a pastei ceramice (amestec de pulbere şi liant) se realizează în instalaţii numite presostat (o incintă metalică etanşă în care se află o matriţă elastică. amestecul conţine de regulă doi componenţi: o pulberea ceramică de oxid de aluminiu şi o lianţi organici (până la 5%). ciclul tehnologic al acestor operaţii este mai scurt.

C. în stare caldă.pulberea şi . se prepară la cald şi se toarnă în matriţa maşinii de compactare sub presiune cu piston. lianţi tehnologici = substanţe organice termoplastice sub forma de diverse ceruri (ceara de albine şi parafina).liantul tehnologic = mediu de dispersie şi de liere. Amestecul termoplastic conţine circa 88-90% pulbere de Al2O3 şi 10-12% lianţi organici. . Procesul de preparare se realizează într-un amestecător cu agitare mecanică la temperatura de 70-90°C. Procesarea ceramicii prin presare şi sinterizare la cald În vederea compactării ceramicii conform acestui procedeu se utilizează mase ceramice termoplastice din oxid de aluminiu care conţin doi componenţi: .

.În cadrul acestei tehnologii se obţin densităţi ridicate în produsele ceramice sinterizate. presată sub formă de pastă termoplastică la presiunea de 140MPa şi temperatura de sinterizare de 1900°C. pentru o ceramică constituită din alumină de mare puritate (99. Tehnologia de presare la cald. se atinge densitatea limită de 3. Astfel. cu ciclu scurt de presare-sinterizare. prin utilizarea de aditivi care favorizează procesul de sinterizare. este utilizată pentru procesarea pieselor ceramice cu structură controlată.8% Al2O3).86 g/cm3.

stabilitatea chimică şi dimensională.componente pentru dispozitive medicale şi . capul femural sferic şi componente acetabulare.Aplicaţii Alumina este un biomaterial inert. În domeniul protetic se utilizează alumina de mare puritate pentru realizarea unor componente ale articulaţiei de şold ca: tija femurală. . care poate fi folosit cu succes in biomedicină.componente protetice. Proprietatile excelente în ceea ce priveste fricțiunea și acoperirea in vivo o fac un material excelent pentru suprafeele articulare artificiale. . ceramica din oxid de aluminiu este utilizată în diverse domenii medicale sub formă de: . Datorită excelentelor sale proprietăţi de biocompatibilitate.componente în ceramică dentară.

inerţia biologică .rezistenţa la uzare. fracturarea capului de alumina şi uzura capului sau manşonului sunt cele mai importante.Caracteristicile deosebite pentru asemenea utilizări ale aluminei sunt: .duritatea . chirurgi germani. . cu cap sferic de alumina Ceramicile pe bază de oxid de aluminiu au fost utilizate din 1970 ca material brut pentru fabricarea de componente ale protezelor de şold. Implant pentru articulaţia şoldului. . Printre cauzele eşecului in artroplastiile de şold. apoi urmat de alții. când experientele clinice în artroplastia totală de şold cu legare ceramică – ceramică a fost incepută de Boutin.stabilitatea chimică .coeficientul de frecare scăzut.

Rezultatele pe termen lung sunt.În realizarea modulară a articulaţiei de şold. fixã şi mobilã. în special pentru pacienţii tineri. trebuie sã aibe un grad înalt de sfericitate precum şi suprafeţe perfect netede. Aceste douã componente trebuie sã se uzeze împreunã. în general. şi se apropie de valorile normale pentru o legãturã osoasã. Coeficientul de frecare al unei legãturi aluminã/aluminã descrește în timp. . pe termen lung. capul femural şi acetabula (partea fixã) a unei proteze totale de șold produse din aluminã. acestea se pot produce prin polizarea şi lustruirea împreunã a celor douã pãrţi. uzura care este însã de circa 10 ori mai micã decât la o articulaţie metal/polietilenã. excelente. Acesta conduce la uzura suprafeţelor de articulaţie aluminã/aluminã.

Capul femural sferic şi cupa acetabulară se execută prin compactare şi sinterizare izostatică la temperatura de 1600 – 1800°C. Tehnologiile ceramicii avansate fac posibilă procesarea aluminei ultrafine. cu dimensiunea pulberii de alumină sub 5 microni şi puritatea de minim 99. . cu mărimea medie a granulelor de 1 micron. aspect ce asigură înalte caracteristici de rezistenţă mecanică la compresiune şi uzură. Modulele de elasticitate ale aluminei compactate izostatic sunt mai ridicate decât ale aliajelor metalice utilizate în chirurgia ortopedică.5% Al2O3.

56 - - 150-700 50-300 ZrO2 .9-5.6 - - - 70-200 150190 150200 1750 -5 4.933.Proprietăţile fizico-mecanice ale unor materiale ceramice utilizate în protetica ortopedică şi implantologică Materialu l ceramic Porozitat ea % Densitat e Modulu l Young Rezistența compresiun e Rezisten ța rupere Rezistența încovoiere g/cm3 Gpa Mpa Mpa Mpa 3.15 7-13 350-450 38-48 100-120 C vitros .1-3.95 380400 4000-5000 350 400-560 0 Al2O3 HAp 0.4-1.0 3.053.0 1.

alumina de înaltă puritate este utilizată sub formă de acoperiri superficiale pe suprafaţa componentelor protetice metalice – ca în cazul tijei protezei de şold. Stratul ceramic superficial are o porozitate ridicată. de cot si de umăr. Tot în domeniul protetic.Experienţele clinice şi analizele efectuate pe componente uzate ale protezei de şold au arătat că toleranţa radială a capului femural trebuie să fie cuprinsă între 7 – 10 microni. care asigură o mai bună fixare a implantului şi facilitează ancorarea şi dezvoltarea ţesutului biologic din zona de contact cu stratul ceramic. .

Alumina folosită pentru implanturi dentare este compusă dintr-un amestec de Al2O3 cu un grad de puritate de 99. În compoziţia porţelanului dentar ponderea Al2O3 este de până la 17%.5%. Este vitrificat în vacuum. În domeniul ceramicii dentare. este necesară efectuarea unor teste preliminare.Fiabilitatea sau predictibilitatea materialului în timpul utilizării Datorită distributiei crapaturilor in material si a dependentei proprietatilor mecanice de defectele de turnare Griffith. . la temperatura de 1900°C. O parte a acestor teste se referă la criteriile de design ale articulatiei bazându-se pe rezistența articulației. dentare pulberea de oxid de aluminiu este un component principal în porţelanul dentar utilizat pentru realizarea coroanelor şi plăcilor dentare şi a dinţilor artificiali. alături de urme slabe de oxid de crom.

• diverse operaţii estetice pentru realizarea de alveole din alumină. • în construcţia diverselor dispozitive medicale ca senzori. stimulatoare ceramica din oxid de aluminiu este de mare actualitate.Alte utilizări medicale ale oxidului de aluminiu se referă la: • reconstrucţii maxilo-faciale care utilizează ceramica pe bază de Al2O3 ca material deumplere a cavităţilor osoase. electrozi. stimulatoare. • substituţii osoase pentru oasele din urechea mijlocie. mijlocie • înlocuiri de segmente de oase. hidroxiapatită şi compozite ceramice cu alumină. oase .