You are on page 1of 2

Open vragen boek

1. Gegevens zijn losse feiten. De gegevens vormen pas informatie als ze in een
bepaalde context worden geplaatst en eventueel met andere gegevens worden
gecombineerd op een manier die voor de gebruiker nuttig is.

2. Bij elk onderdeel zijn twee antwoorden voldoende


a. Het telefoonboek (traditioneel of elektronisch) of het
informatienummer van KPN

Een vriend, vriendin of familielid van Karin Spoelstra

Karin Spoelstra zelf

b. Televisiegids

Teletekst

Krant

c. Verjaardagskalender

De betreffende opa

Je moeder

d. Spoorboekje
Website van de NS
Reisplanner

e. Afschrift
PIN-automaat
Als je daartoe bevoegd bent: telefonisch via je bank
Bij telebankieren: via je pc

f. Atlas
Reisplanner

3. Informatie- en Communicatie Technologie: het geheel aan hardware,


software en datacommunicatiefaciliteiten en de diverse toepassingen ervan.
4.
a. Primaire processen zijn de kernprocessen waaraan de onderneming zijn
bestaansrecht ontleent. De secundaire processen zijn de ondersteunende
activiteiten.
b. inkoop

productie

verkoop

logistiek (opslag en distributie)

c. personeelszaken

salarisadministratie

kantine

postkamer

5. Het maken van een ontwerp of recept, dat aangeeft wat er nodig is.

Een inventarisatie van de benodigde resources: materialen, machines


en menskracht.

Het plannen van het productieproces; het op elkaar afstemmen van de


verschillende productiefasen.

Het produceren

6.
a. Het produceren van zuivelproducten.
b. Het vertonen van films aan een publiek.
c. Het verwerken van hout tot verschillende formaten.
d. Het verkopen van Volkswagens.

7. Informatieverzorging is de wijze waarop binnen een organisatie de


afstemming, het beschikbaar stellen, en het verzamelen van informatie
(afkomstig van diverse bedrijfsprocessen) geregeld is. Tot de
informatievoorziening behoren alle middelen die ingezet worden om de
informatie te verkrijgen.