You are on page 1of 32

VANLØSE POSTEN GRØNDALS POSTEN

TORSDAG
4. FEBRUAR • 2010
9. ÅRGANG • UGE 5

Betydeligt flere Der er rigtig meget Miljøpunkt Vanløse har


indbrud, men ikke kritik af den gjort det lidt lettere
flere voldssager voldsomme for, forbrugerne at
i Vanløse træfældning på finde fastelavnssminke
Damhusengen
Læs side 3 Læs side 5 Læs side 24

AVISEN I DAG: TILBUD TIL HUNDEEJERE 3 • SCOR PÅ SKØJTEBANEN 6 • DET KINESISKE NYTÅR 7 • BOLIG 9-21 • FANTASTISK OPLEVELSE 22

Seniorkoret står til søs

VANLØSE KØRESKOLE
er startet igen - på Jyllingevej 71 - 10 års erfaring - medlem af DKU

ÅBNINGSTILBUD
Lovpakke (Normalpris kr. 10.390,-)
Åbningspris kr. 7.990,-
Små hold - lynkurser - varighed 25 dage
Første holdstart : 4. feb. kl. 18.00 Anden holdstart: 1. marts

Jyllingevej 71 - 2720 Vanløse - Tlf. 3874 6868 - Mob. 51 848 858


Kontortid Mandag - Torsdag kl. 16 - 18....Fredag lukket Raske syngende søfolk. Seniorkoret stikker til søs – vil du med, så er det bare om at møde frem tirsdag mellem kl. 13 og 15 i Kvarterhuset.
Fortsættes på side 3

Ristorante Lazio
4 retters menu
1. Antipasto misto
et udvalg af italienske forretter
2. Salmone al forno
ovnbagt laks med pestosauce
3. Kalvefilet
med marsalasauce
4. Tiramisú og is
3 retter 269 kr. - 4 retter 299 kr.
Godthåbsvej 191, Vanløse • www.restaurant-lazio.dk
RING OG BESTIL BORD PÅ TLF. 38 87 35 93

Jeg sælger min


John Ryborg
Indehaver
Tlf. 38 74 87 88
jry@estate-maeglerne.dk

barndomsby hver dag...


RING FOR UFORPLIGTENDE VURDERING AF DIN BOLIG P Å 3874 8788

Estate Vanløse
V/ John Ryborg
Tlf. 38 74 87 88
John Ryborg Camma Ryborg Søren Cedervall Morten Johansen Karina Helmersen
John Ryborg,
John Ryborg, Jernbane
2720 - 2720@estate-maeglerne.dk
Allé 31, 2720 Vanløse, 2720@estate-maeglerne.dk Indehaver Statsaut. ejd.mgl. Cand.merc. Statsaut. ejd.mgl. Salgstrainee
2 Lokal@viserne.dk Torsdag 4. Februar 2010

Tænkt og skrevet Dygtig Ældre kan ikke komme frem Lokale


Af Peter Thiele, MB,
medlem af Teknik- og Miljøudvalget polsk pige Kirketider
søger rengøringsjob
Adventskirken
Tlf. 6015 2758
Lokaludvalgets Søn 7.2 kl 10.30
J B Rønkilde

indflydelse Frikirken Betlehem


Søn. 7.2 kl 10.30
R Andersen-Hoel

Når der næste uge er valg til lokaludvalget er Grøndalskirken


Sneen fortsætter med at vælte løse. De siger at vi skal være Søn 7.2 kl 10.30
der uden tvivl mange interesserede der spør- ned i København og de fleste selvhjulpne, men det er svært at E Bøtkjær
ger sig selv: Hvilken indflydelse får jeg egent- steder er der ryddet rimeligt komme ud og handle når vi ikke
pænt. Det kniber på de små veje, kan komme frem. Vi var rundt i Hyltebjerg Kirke
lig hvis jeg stiller op? For selvom lokaludval- hvor grundejerne selv skal rydde bydelen for at tjekke hvordan Søn 7.2 kl 10.30
eller lave aftale med en entrepre- det stod til med snerydning og F Vejlgaard
get kan fordele penge til lokale formål, så nør som så skal rydde. De der her er nogle billeder, der viser, at
måske er hårdest ramt er de situationen lader noget tilbage at Vanløse Kirke
ønsker mange naturligt nok også at have ind- ældre, og selvfølgelig mest ønske. På Frederiksberg er man Søn 7.2 kl 10.30
flydelse på hvordan bydelen udvikler sig, hvad gangbesværede, der går med meget flinke til at rydde vejene, T E Jørgensen
rollator og stok. og det er tydeligt flere steder
der skal bygges og hvad der ikke skal bygges. - Hvordan skal jeg komme frem, hvor kommune-grænsen er. Der Ansgarkirken
når der ligger så meget sne f.eks. hvor der er ryddet er det Søn 7.2 kl 12
ved fodgænger-overgangene, at Frederiksberg – der hvor der B Knudsen
Så hvilken indflydelse har lokaludvalget på jeg ikke kan komme frem, spør- ikke er ryddet er det Køben-
ger en 88-årig kvinde fra Van- havns Kommune. JD Bellahøj Kirke
den lokale udvikling? Formelt set ingen. Søn 7.2 kl 10
P M Jensen

Lokaludvalget har ret til at blive hørt, men Brønshøj Kirke


Søn 7.2 kl 8.30
Borgerrepræsentationen og Teknik- og + Kl 10
Miljøudvalget er ikke bundet til at følge lokal- M L Rao
udvalgets indstilling. Emdrup Kirke
Søn 7.2 kl 10.30
J V Olsen
Når jeg skriver det her, er det ikke for at dræ-
Grundtvigskirke
be enhver interesse for lokaludvalget, men for- Søn 7.2 kl 10
di der i sidste periode har været stor opmærk- I L Løkkegård

somhed på de sager, hvor lokaludvalget har


været utilfreds med en beslutning inde fra
Bedemanden Husum Kirke
Søn 7.2 kl 10.30
B B Jensen
Rådhuset. Det man bare glemmer, er de 90 % ved Uglen Husumvold Kirke
af sagerne hvor man kommer til enighed med -et nærliggende valg Søn 7.2 kl 10
S Boel
lokaludvalget. For når jeg som nyvalgt med-
lem af Borgerrepræsentationen og medlem af Frederiksborgvej 114 • 2400 København NV Kapernaumskirken
-genbo til Bispebjerg Kirkegård og krematorium Søn 7.2 kl 10
Teknik- og Miljøudvalget skal behandle en sag B Knudsen
så er det første jeg kikker på høringssvaret fra 3582 1830 også efter lukketid. Mørkhøj Kirke
lokaludvalget, og der skal meget stærke argu- Søn 7.2 kl 10
I E Jørgensen

BEDEMANDEN
menter til før jeg træffer en beslutning der går
imod de ønsker der er lokalt. Tagensbo Kirke
• Omsorg, nærvær og personlig service
Søn 7.2 kl 10
Så til jer der er interesserede i at stille op den • Altid skriftligt prisoverslag
C Rosenberg
1. februar, er det en oplagt mulighed for at få • Gratis advokatrådgivning om arv og testamente Tingbjerg Kirke
indflydelse på lokal byudvikling og jeg ser Ring eller kom ind og få ”Min sidste vilje” Søn 7.2 kl 10.30
og pjecen ”Det sidste farvel” gratis. L Bisgaard
frem til et godt samarbejde, hvor den lokale
Godthåbsvej 177 - 2720 Vanløse Utterslev Kirke
accept og dialog er afgørende for hvad der Tlf.: 38 34 90 90 Søn 7.2 kl 10
sker lokalt. Vi svarer personligt hele døgnet
B F de Tengnagel
Hanne Riis Mogens Amstrup
Torsdag 4. Februar 2010 Lokal@viserne.dk 3
- Alle hunde har behov for at - Det er vigtigt at begynde træ-
Nyt tilbud til hundeejere møde artsfæller, få stimuleret
deres sanser samt blive aktiveret
på en hensigtsmæssig måde.
ningen allerede fra det øjeblik,
hvalpen ankommer i sit nye
hjem, så hunden kan lære at rea-
Dyreliv. Hunde og hundeeje- træning i Valby og Vanløse – Hundetræning er en god og sjov gere hensigtsmæssigt i forhold
re får snart en ny mulighed nærmere placeret i Søndermar- måde at være sammen med sin til det omgivende miljø.
ken, i Valbyparken og ved bedste ven på, fortæller Tilde Træning kan i høj grad være
for at gå til professionel Detz Jensen og uddyber, at det er med til at forebygge adfærdspro-
Damhusengen. Der bliver hold
hundetræning i Sønder- på forskellige niveauer og til for- afgørende at komme i gang tid- blemer.
marken, i Valbyparken og skellige behov – lige fra avance- ligt:
ved Damhusengen. I løbet af ret lydighedstræning til familie- Terapi i hjemmet
februar starter dyreadfærds- hundetræning. Bag træningen Skulle der alligevel opstå pro-
står dyreadfærdsterapeut Tilde Fakta om Tilde Detz Jensen blemer senere hen, som man
terapeut Tilde Detz Jensen ønsker hjælp og vejledning til,
Detz Jensen, der er uddannet fra - Uddannet dyreadfærdstera-
helt nye hold op tilpasset Etologisk Institut. peut fra Etologisk Institut – et tilbyder Tilde Detz Jensen også
forskellige niveauer og be- forsknings- og uddannelsess- terapi i hjemmet efterfulgt af et
hov. Sjovt og stimulerende ted for dyreadfærd. individuelt program. Tilsvarene
Hundetræning kan have mange - Indehaver af etologi.dk, der hjælp tilbydes også til heste, kat-
Af Sofie Stenderup Brand formål, men det kan især give tilbyder adfærdsbehandling, te, andre dyr og deres ejere.
hunde og deres ejere mulighed foredrag, kurser, horsemans-
I løbet af februar måned starter for at lære positiv adfærd gen- hip, hundetræning med videre. Fakta om hundetræning
der helt nye hold op med hunde- nem sjove samarbejdsøvelser. Der starter hold op søndag d.
14. februar og fredag d. 19.
februar.
Der er fire holdtyper: Basis
(for unge og/eller utrænede
hunde), fortsætter/avanceret
(for de lidt mere øvede hunde),
klikkertræning (for let trænede
hunde) og familiehunde- og
miljøtræning (hunden trænes
til at reagere hensigtsmæssigt
på dagligdags påvirkninger).
Læs mere på www.etologi.dk
om hvad de enkelte hold inde-
bærer, og hvordan man tilmel-
der sig.
Holdene består af max. otte
deltagere, så der er tid til den
enkelte, og løber over otte
gange.
Enetimer er også muligt, hvis
man ønsker mere intensiv
undervisning.
annoncer 3879 3400
Helt nye hold med hundetræ-
ning starter snart op på grøn-
ne områder i Valby og

Betydeligt flere indbrud


Men ikke flere voldssager
samme i 2009. I 2008 var der 43
røverier og i 2009 44 af slagsen.
VERA
KLUBBEN
i Vanløse Voldssager indbefatter også en
f.eks. en lussing. Så længe sagen
Den tendens der gør sig gælden- bliver anmeldt og røverier inklu-
de over hele Danmark, viser sig derer f.eks. røverier på åben
selvfølgelig også i Vanløse: gade.
Antallet af indbrud er steget Gaderøverier steg fra 13 til 18
væsentligt det seneste år. mens røverier i forretninger faldt
I 2008 blev der begået 318 ind- en smule – fra 14 til 12.
brud i Vanløse, der selvfølgelig - Det er beklageligt med de
også inkluderer Grøndal. I 2009
var dette tal steget til 442, dvs en
stigning på knapt 40 pct. Deler
man det op i villaer og lejlighe-
mange indbrud, siger stationsle-
der og vicepolitinspektør John
Amdissen, Frederiksberg politi,
som dækker Vanløse.
Som alle steder i landet har der også været en stigning i antallet af
indbrud i Vanløse. Faktisk en stigning på 40 pct. fra 2008 til 2009.
Politiet har anholdt mange indbrudstyve og arbejder intenst på at
Inviterer til
der, ser det sådan ud:
234 indbrud i villaer i 2008, 323
i 2009, 84 indbrud i lejligheder i
- Men der bliver arbejdet intenst
på indbruds-sager og på at finde
tyvene og sætte dem fast.
opklare.
men der bliver stjålet vildt og der – f.eks.fra Østeuropa.
åbent hus
2008, 119 i 2009. Mange indbrud er blevet opkla- voldsom over hele landet i den- Mange af dem vi fængsler er
Antallet af voldssager er kon-
stant. 35 sager i 2008 og det
ret og vi har mange varetægts-
fængslede tyve siddende nu,
ne tid. Og jeg kan ikke bare sige
at det er udefra kommende ban-
narkomaner.
f ll
Seniorkoret står til søs de mange viser, der vidner om at
Danmark engang var en stor
søfartsnation. Det er i dette
Fortsat fra forsiden sangeren Fin Alfred kom forbi kæmpe hav af sange, koret vil
Seniorkoret, der har til huse i Kvarter-huset med harmonika, dykke ned og finde inspiration i
Kvarterhuset i Grøndal, søsæt- bramfrie sømandssange og den kommende tid, fortæller
ter en ny sæson i sømandens underfundige fortællinger. korleder Leif Monnerup.
tegn. Det blev fejret da vise- - Fin Alfred gav smagsprøver på - Udover sang og højt humør i
kvarterhuset stikker koret til søs
sidst i forårssæsonen. For ikke at
lide skibbrud og anden søsyge,
bliver det Lyngby sø, der lægger
vand til udflugten. Så mon ikke
der lægges op til den kendte
sang om de to pilsnere i en snor
efter en båd.
Selvom det efterhånden er ble-
vet et etableret og stort kor, der
fylder godt op i kvarterhuset,
støder der stadig nye til. Det kan - din lokale avis
man da også sagtens for det er
sangglæden og det hyggelige -alle siders go’e

Raske syngende søfolk. Seniorkoret stikker til søs – vil du med, så


samvær der samler koret hver
tirsdag mellem klokken 13 og
Lokalavis
Frode Jacobsens Plads 4
15. Jyllingevej 55-57
er det bare om at møde frem tirsdag mellem kl. 13 og 15
i Kvarterhuset.
Vil du være med, så er det bare
med at møde frem. JD
tlf 3879 3400 2720 Vanløse
4 Lokal@viserne.dk Torsdag 4. Februar 2010

Debat
siv oplysning omkring rettighe-
der og hjælpeforanstaltninger til
En ren træmassakre i de københavnske parker
elever på folkeskoler og ung- -Danmarks Naturfrednings-for- Brønshøj, Husum, Bispebjerg
domsuddannelser. ening finder det meget vigtigt, at og Vanløse. Ved den store storm
Indsatsen mod • Indsatsen skal baseres på et der er store gamle træer i i 1999 væltede der også ”kun”
tvangsægteskaber langt større samarbejde mel-lem Københavns parker og grønne under et par hundrede træer i
har slået fejl de danske myndigheder og områder. Uden de gamle træer disse bydele, og her må man
myndigheder i de lande, hvor mister områderne væsentlige regne med, at folk ikke færdes i
Ifølge Politiken fortæller flere tvangsægteskaber er mest biologiske, landskabelige og parkerne på grund af vejret.
eksperter, at der stadig findes udbredt. Ligeledes skal indsat-
mange piger der bliver tvangs-
rekreative værdier. Desuden er Borgere beklager fældningen
sen baseres på et samarbejde det indlysende vigtigt med gam- - Center for Park og Natur
gift og som ikke ved hvor de med de etniske miljøer for at
skal få hjælp. Integrations-kon- le træer for insekter, fugle og fla- begrunder bl.a. fældningerne i
legetimere indsatsen.
sulent og forfatter til: ”Når kær- • Indsatsen skal baseres på en germus, ligesom de gamle træer Utterslev Mose, Damhusengen
lighed bliver tvang” Manu behovsanalyse og en grundig giver mystik og eventyr i par- og ved Damhussøen med, at
Sareen har løsningerne til en analyse og evaluering af den kerne, siger Lene Vagn træerne er 85-90 år gamle, hvil-
indsats, der vil hjælpe. Indsatsen eksisterende indsats og lovgiv- Ramussen fra Danmarks ket er en høj alder for pile- og
skal i fremtiden i langt højere ning. Naturfredningsforening. . poppeltræer, og træerne derfor
grad inkludere, institutioner, • Indsatsen skal baseres på årlige Københavns Kommune er gået er svækkede, hvilket medfører
socialcentre, krisecentre, skoler, konferencer, så alle aktører kan over gevind stor risiko for væltning og gren-
uddannelses- og sundhedssyste- vidensudvikle og få en fælles - Fældningerne og nedskæring- tab til fare for publikum.
met, så de kan tackle tvangsæg- problemforståelse, for derved at erne af træerne er af Køben- - Danmarks Naturfredningsfore-
teskaber og andre æresrelatere- kunne arbejde i samme retning. havns Kommune begrundet ning skal hertil bemærke, at ing-
de konflikter. Vi skal med andre • Indsatsen skal baseres på flere med, at træerne udgør en sikker- en af pile- og poppeltræerne i
ord mainstreame indsatsen, så pladser på landets krisecentre og hedsrisiko for parkernes bruge- Utterslev Mose er ældre end 70
alle socialarbejdere m.m. er der skal i særdeleshed oprettes re. Fredningsdeklarationer og år, da de ældste træer her blev
klædt bedst muligt på. flere pladser til par. pleje- og udviklingsplaner for plantet først i 1940’erne, hvor
• Indsatsen skal baseres på en byens parker er normalt ikke til det nuværende anlæg omkring
• Indsatsen skal baseres på informationsguide ”pixebog” hinder for, at træer fældes eller mosen blev etableret. Vi har
mægling og konfliktløsning i de omkring tvangsægteskaber, løs-
forskellige familier.
nedskæres af sikkerhedsmæssi- endvidere bemærket, at en
ningsmuligheder og hjælpefor- ge hensyn. Det er således op til væsentlig del af de fældede og
• Indsatsen skal baseres på et anstaltninger, som skal ligge på
nationalt socialt rejsehold for kommunen som fredningstilsyn nedskårne træer i Utterslev
samtlige politistationer, social-
tvangsægteskaber og æreskon- centre, krisecentre og være til- at afgøre omfanget af fældning- Mose, Damhusengen og ved
flikter. gængelig hos sundhedspersona- er. Her mener Danmarks Natur- Damhussøen er betydelig yngre
• Indsatsen skal baseres på et le. fredningsforening, at Køben- end 70 år. Hovedparten af disse
nationalt mæglerteam, som skal • Indsatsen skal baseres på et tæt havns Kommune er gået over træer kunne derfor ved afskæ-
rykke ud til mæglingsopgaver i samarbejde med de andre EU gevind og har fældet træer, uden ring af enkelte grene eller en
hele landet. Det skal forankres i lande i bekæmpelse af tvang- der er klare indicier for, at de er mindre kronereduktion af sik-
Familiestyrelsen. sægteskaber i blandt unge i farlige for publikum, fortsætter kerhedsmæssige årsager være
• Indsatsen skal baseres på efter- Europa. hun. bevaret som smukke, karakter-
uddannelse af lærere, pædago- - Danmarks Naturfredningsfore- givende træer i disse parker i
ger, socialrådgivere, sundheds- Manu Sareen ning og andre relevante parter er mange år endnu.
plejersker, politi og ansatte på Medlem af ikke blevet taget med på råd, før - Danmarks Naturfredningsfore-
ambassader i lande hvor tvang- Borgerrepræsentationen fældningerne er gået i gang. Det ning har fået henvendelser fra
sægteskaber er mest udbredt. finder vi er meget beklageligt, mange borgere, der synes, at
• Indsatsen skal baseres på mas- da det i forslaget til fredningsbe- fældningerne er den rene massa-
stemmelserne for Vigerslev-par- kre, fordi det kan ses på stubbe
samlede partikelforurening i ken, Damhussøen, Damhus- og afskårne grene, at mange af
Debat DK. K.P.K. nævner dioxinud-
slip. Til dette kan jeg sige, at ved
engen, Krogebjergpar-ken og
Grøndalsparken fremgår, at
de træer, der er fældet, er ganske
sunde.
en samlet dioxinemission på 50 ændringer i vegetationsforhol- - Desværre kan træerne ikke
Brændeovne er ikke gram udgør brændeovnenes dene kun er tilladt, hvis det er ”sættes sammen” igen, så forhå-
et miljøproblem andel kun 1,1 gram. (Kil-
de:Arne Helweg: Kemiske stof-
anført i en Pleje- og Ud- bentlig har Københavns Kom-
Når Kåre Press-Kristensen fer i miljøet) En statusrapport fra viklingsplan, hvor blandt andet Det er jo den rene træmassakre der foregår bl.a. i Utterslev mose mune en plan for udbedring, da
(K.P.K.) i sidste uge påstår, at DMU siger dog at tallet er 2 Danmarks Naturfred-ningsfor- og ved Damhussøen, siger Danmarks Naturfredningsforening. områderne ellers passer lidt for
mine udsagn om miljørigtig gram årligt, hvilket kun er en ening har deltaget i udarbej- godt til betegnelsen et pasnings-
adfærd ved brug af brændeovne mindre del af det samlede diox- delsen. De omfattende fæld- mæssigt billigt ”kommunalt
er en sandhed med modifikatio- in udslip i DK. Om det ene tal er ninger er ikke beskrevet i en fra Center for Park og Natur, før de store, gamle pile og popler anlæg”. Danmarks Naturfred-
ner, må jeg naturligvis reagere, mere rigtigt end det andet skal plan. fældningerne gik i gang! allerede fældet i de nævnte par- ningsforening er medlem af Det
da jeg absolut ikke er enig i hans jeg ikke kunne sige. -DanmarksNaturfredningsfore- Selv de største storme koster ker. Dette skal ses i sammen- grønne Råd i Københavns
påstande. I takt med at luften er blevet ning anmodede således midt i ikke så mange træer hæng med, at selv da elmesygen Kommune og vil naturligvis
K.P.K. skriver, at brændeovnene markant renere, at partikeludslip december om en oversigt over - Københavns Kommune har var på sit højeste i halvfemserne, tage sagen om de mange fæld-
står for 90% af landets udslip af fra brændeovne er reduceret
mutagene tjærestoffer. 90% af hvilke træer, det præcist drejede planer om at fælde 800 træer, og blev der ”kun” fældet op til et ninger og nedskæringer op på
betragteligt, at vores levealder
hvad? M.h.t. tjærestoffer gene- bliver højere og højere (også sig om, men har aldrig fået svar på nuværende tidspunkt er 2/3 af par hundrede ældre elmetræer i førstkommende møde i rådet.
relt, kommer 96% af disse fra blandt skorstensfejere), at der
fødevarer og kun 4% fra drikke- ikke er nogen brændeovnspro-
vand, jord og luftforurening.
(Kilde: Fødevarestyrelsen) Når
blemer i Vanløse – Brønshøj
samt de fleste andre steder i
Populært pakkepostbud
K.P.K. skriver 90%, er det altså byen, at jeg kun har haft én røg-
90% af de 4% der evt. stammer
fra brændeovne, altså 3,6%.
klage i Vanløse samt nul klager i
Brønshøj-Husum inden for de
holder 40-årsjubilæum
K.P.K. skriver at Danmarks sidste fire år, så vil jeg endnu en Af Kaare Vissing mangel, men det er stadig på
Miljøundersøgelser (DMU) gang sige til Vanløse og
siger at brændeovne står for Brønshøj borgere som benytter Vanløses veje, han spreder sit
70% af luftforureningen. 70% brændeovn, at I absolut ikke Renée Poulsen hører til det store uimodståelige smil og sine mun-
af hvad? Vi ved, at ca. 80% af skal have dårlig samvittighed. flertal af brevbærere og pakke- tre bemærkninger.
partikelforureningen i DK stam- Til sidst vil jeg sige til K.P.K.: postbude i Post Danmark, der Dette skete i en årrække som
mer fra andre lande, mens resten Jo, vi skorstensfejere er i høj med jævne mellemrum har kla- pakkepostbud på et krævende
kommer fra danske forurenings- grad uvildige miljørådgivere. Vi get sin nød over forringede erhvervsdistrikt, der bl.a. omfat-
kilder, og at modelberegninger har jo ingen grund til at være arbejdsforhold, men som samti- ter Skjulhøj Allé og Slotsher-
fra DMU viser, at brændeovne andet. En stor del af vores digt kan konkludere, at den i rensvej. Da Renée Poulsen fik
kun tegner sig for ca. 2% af for- uddannelse og efteruddannelse bogstaveligste forstand lands- en mindre arbejdsskade, et slag i
ureningen med fine partikler lægger netop vægt på, at vi over omfattende virksomhed har ryggen, og man regnede ud, at
(PM 2,5) i DK. for vores kunder kan give en fyl-
Når nu Sundhedsstyrelsen og destgørende og objektiv rådgiv-
været en rigtig god arbejdsplads. han på det nævnte distrikt dag-
DMU siger, at det er få brænde- ning omkring ildsteder og skor- Og dér har han nu været i 40 år. ligt bar 2-3 tons, mente man, at
ovne der sviner mest og at stene. Og naturligvis så det tje- Den lille, kvikke fyr med det tiden var inde til et distrikt, hvor
brændeovne ikke bidrager med ner miljøet bedst muligt, til gavn gavtyveagtige smil er typen, der han skulle slæbe lidt mindre,
nogen voldsom del af den sam- for os alle! træder ind i folk med træsko på, men fuldtidsansat er han stadig.
lede forurening, samt at K.P.K. og jeg har i de sidste par og derfor er han da også lige vel- I dag består hans distrikt af en 40-årsjubilar Renée Poulsen ved en række pakkepostbure på
Miljøministeriet siger at luften i år ofte mødtes, og jeg tror des- lidt blandt kolleger, arbejdslede- del af Jernbane Allé og bagved
København er blevet markant værre ikke at vi bliver enige om Brønshøj Omdelingspostkontor.
re og kunder. Han blev ansat i liggende villaveje.
renere, er det yderligere et bevis hvordan man læser tallene fra Post Danmark, som dengang I de 40 år, Renée Poulsen har siden på ekstrajob som vicevært 62-årig i 2011, bliver det med et
på, at det går den helt rigtige vej. diverse undersøgelser. Jeg vil hed Post- og Telegrafvæsenet, været ansat i Post Danmark, har i Postbudenes Byggeforenings otium hovedsageligt tilbragt i
EU`s grænseværdi for forure- derfor ikke fortsætte debatten
ning med fine partikler i DK den 13. februar 1970. De første han forstået at udvikle sig i takt afdeling på Vanløse Allé, hvor sommerhuset i Kulhuse.
med K.P.K. her i Lokalavisen,
(såkaldte PM 2,5 partikler) er 25 men blot sige til mine kunder, at syv år var han brevbærer i med både sin egen alder og han nu har boet i mange år. I takt I anledning af sit 40-årsjubilæ-
mikrogram pr. m3 udeluft. I altid er meget velkomne til at Gentofte, men siden 1977 har ændringerne på sin arbejdsplads. med at ejendommen udviklede um holder Renée Poulsen recep-
Samlet set er det beregnet, at kontakte mig, hvis I får brug for han virket på gader og stræder i Frem til midten af 1980’erne sig til sølvbryllupskvarter, kno- tion på Brønshøj Omdelings-
brændeovne som et landsgen- råd og vejledning om brændefy- Vanløse – indtil 1994 som brev- havde postbudene overmåde klede han i ti år med at omskabe postkontor, Gadelandet 20, fre-
nemsnit i udeluften bidrager ring m.m. bærer, og siden da som pakke- gode arbejdsforhold, først og gården til en smuk park med dag den 12. februar kl. 14.00.
med 0,6 mikrogram fine partik- postbud. Ganske vist flyttede fremmest tidligt fri, hvis man planter og kampesten, så med et Der vil helt sikkert komme rig-
ler pr. m3 udeluft! (Kilde: DMU Venlig hilsen pakkepostafdelingen på Vanløse ellers var hurtig til sit arbejde. Så glimt i øjet kalder han parken tigt mange kolleger fra både
og Sundhedsstyrelsen) Brænd- Skorstensfejermester Postkontor i 2007 til Brønshøj i hans ganske unge år stod den Amaliehaven. I det hele taget Vanløse og Brønshøj, samt
eovne er med andre ord årsag til Henrik B. Jensen Omdelingspostkontor, Gade- på et muntert liv med kollegerne nyder han havearbejde, og når kunder, familie og venner!
en meget lille del af den han forlader Post Danmark som
landet 20, i 2007 pga. plads- på de små hyggelige steder, og
Torsdag 4. Februar 2010 Lokal@viserne.dk 5

Derfor fældes træerne bekendtgørelsen hos Skov- og


Naturstyrelsen.
helt igennem rådne, og når de
ligger opskåret ses råddet også Skal kortlægge sundheden
- På eget initiativ har vi taget tydeligt. Andre træer har været
Der er rigtig meget kritik af den nye grønne skud til foråret. Ved kontakt til Zoologisk Museum rådne i toppen, og har været far- Sundhed. Hvordan går det nen sammen med kommunerne
voldsomme træfældning på en styning bliver en del af træet og fået en aftale, hvor museet lige, fordi de har tabt store grene. med sundheden i Vanløse og undersøger borgernes sundheds-
Damhusengen, langs Damhus- stående når det forfalder, og det kan kontaktes, hvis der konstate- Det er ikke altid, at det kan ses i tilstand. Den sidste undersøgelse
Brønshøj-Husum? Det skal
søen og i Utterslev Mose. vil skabe levesteder for insekter, res overvintrende flagermus i bunden af træet, når det er fæl- blev lavet i 2008, og her viste
Mange mener at kommunen er fugle, svampe mm. træerne. Herefter vil museets det. en ny spørgeskemaunder- resultatet store sociale forskelle i
faret alt for hårdt frem. Her for- - En styning giver altså mulig- medarbejdere hjælpe med at - Langt de fleste fældninger er søgelse blandt voksne over borgernes sundhedstilstand fra
tæller centerchef Jon Pape, hed for at bevare en vis natur- redde flagermusene. Vi har nu udført, men arbejdet er ikke 16 år fortælle. Med resul- kommune til kommune, men
Center for Park og Natur om værdi samtidig med, at sikker- imidlertid ikke fundet flagermus færdigt endnu. Vi mangler at taterne i hånden kan region- også fra bydel til bydel. I
baggrunden for fældningen. hedsrisikoen minimeres. Nu, i træerne i forbindelse med fæld- færdiggøre styningerne ved at Vanløse viste undersøgelsen
en og Københavns Kom-
- På Damhusengen, langs hvor træerne netop er blevet skå- ningerne. skære ordentligt rent, at rydde op blandt andet, at 32 procent af
Damhussøen og Utterslev Mose ret, ser det voldsomt ud, men når - Nogle af de træer, der er styne- mm. Til foråret går vi i gang mune i fællesskab plan- borgerne havde et risikabelt
er der fældet mange gamle træer foråret kommer, skyder disse de, har huller eller andet, der med at plante nye træer - mindst lægge fremtidige tilbud og alkoholforbrug.
i vinterens løb, først og frem- træer, og til sommer vil de stå kunne gøre dem egnet til over- 1 træ for hvert træ vi har fældet forebyggelse af sygdomme. - Alt for mange mennesker bli-
mest pil og poppel. Træerne er med grønne blade. vintrende flagermus. Derfor er eller stynet. På den måde vil vi ver i dag ramt af sygdomme,
plantet ved områdernes anlæg- - Der er konstateret flagermus i netop disse træer ikke fældet, og sikre, at kommende generatio- I disse dage vil et brev dumpe som kan forebygges. Sund-
gelse i midten af 1920’erne. De området, så vi var forberedt på, højden for styningen er fastsat ner kan opleve store flotte træer ind ad brevsprækken hos 2.450 hedsprofilen viste sidste gang, at
er derfor 85 - 90 år gamle, hvil- at der ville findes flagermus i sådan, at træet stadig er attraktivt i områderne. Plantningerne vil borgere i Vanløse og Brønshøj- kun 15 procent af borgerne i
ket er en høj alder for netop dis- nogle af træerne. Vi har derfor for flagermus - bl.a. på ske i samarbejde med lokalud- Husum. Sammen med omtrent hovedstadsregionen lever op til
se træarter. Når træerne er gam- søgt og fået dispensation til Damhusengens vestlige side. valg, lokale organisationer og en kvart million andre borgere i Sundhedsstyrelsens anbefaling-
le, bliver de svækkede. Det bety- fældningerne jf. arts-frednings- - Nogle af de fældede træer var interesserede borgere. JD resten af Danmark bliver de bedt er om rygning, alkohol, fysisk
der, at træerne taber stadigt stør- om at svare på et spørgeskema aktivitet og kost – og det skal vi
re grene og nogle træer vælter om deres sundhedstilstand. have ændret, siger Ninna
helt. Vi har gennem flere år kon- Målet med undersøgelsen er en Thomsen.
stateret flere og flere nedfalden- mere målrettet indsats på fore- Mange borgere ved godt, hvad
de grene og væltninger, senest i byggelsesområdet og en bedre der giver en sund livsstil, men
forbindelse med stormene i planlægning af de fremtidige kan have svært ved at holde det.
efteråret 2009. Men vi har også behandlingstilbud på hospitaler- - Vi gør meget for at hjælpe bor-
set, at træer har tabt store grene i ne. På sigt kan det både betyde gerne til at leve sundere, men der
stille vejr. øget livskvalitet og bedre hel- er stor forskel på indsatsen mod
- Da kommunens parker og bred for mange mennesker. unge og ældre, og fra bydel til
grønne områder er så velbesøg- Sundheds- og omsorgsborgmes- bydel. Og derfor er borgerens
te, udgør de gamle træer altså en ter Ninna Thomsen (SF) er ikke svar i Sundhedsprofilen utrolig
sikkerhedsrisiko for borgerne. i tvivl om, hvor vigtigt det er at vigtig, så vi kan følge udvikling-
- Derfor har to trækyndige med- kende borgernes sundhedstil- en af borgernes sundhed og se,
arbejdere fra Center for Park og stand for at kunne yde den bed- om vores indsatser virker, siger
Natur gennemgået områderne ste forebyggelsesindsats i kom- Ninna Thomsen.
og vurderet hvert enkelt træ. munen. Svarene i undersøgelsen er
Rundt regnet fandt de, at en tred- - Når vi kender københavnernes beskyttet af lov om behandling
jedel af de store, gamle pil og sundhedsprofil kan vi målrette af personoplysninger, hvilket
popler var sunde og kunne beva- indsatsen, og det er der brug for. betyder, at de vil blive behandlet
res. Resten, ca. 800 træer, har vi Det er derfor utroligt vigtigt, at fortroligt, og at ingen enkeltper-
måttet fælde eller styne. alle der har modtaget spørgeske- soner vil kunne genkendes i for-
Nye skud maet giver sig tid til at svare på bindelse med undersøgelsen.
- Ca. halvdelen af træerne er ble- spørgsmålene, siger Ninna
vet stynet. Det betyder, at vi har
Det ser voldsomt ud med de fældede træer, bl.a. langs Damhussøens dæmning. Her fortæller center-
Thomsen. annoncer
skåret toppen og de store grene
af, men har bevaret en del af chef Jon Pape om baggrunden for fældningen. Der vil blive plantet nye træer og han lover at der vil Forskelle i bydelene
stammen, hvor der kan komme komme nye grene og nye skud til foråret. Det er ikke første gang, at regio- 3879 3400

Koreansk
Restaurant
Kinesisk/Koreansk Nytår
PLUS-ART

TRA-SULP
2 Vælg blandt
otte farver til
begynder d. 14. februar
stofledningen.
Barbecue
Suppe - Buffet
med 28 forsk. retter
1 Vælg en skærm KUN 59,-
eller sæt to sammen. Børn u/12år kr. 39,-
Skærmene fås i
16/26 cm i diam Tilbudet er gældende kl.16-22
samt i ti farver. i perioden 6. feb. t.o.m. 14. feb.

Få et VIP-kort
Ring og bestil bord på tlf.
og få 20% RABAT
HaloTrack Strømskinne
38 71 88 86 på buffet og 10%
Fås i hvid el. grå i længder 3 Vælg en af vores RABAT på menuer.
120cm: kr. 249,-
200cm: kr. 359,- 4
sparepærer samt en pakke
med bundpropper.
Nu bringer vi også (Gælder fra 15. feb. 2010
til 28. feb. 2011)
Så kan du også bruge
skærmen som skål.
mad ud - Kørsel fra kr. 20,-
Se vores take-out menu på vores hjemmeside: www.asian-kitchen.dk
Gode P-pladser i gården Åbningstider: Søn.-Tors. : 14-22, Fre.-Lør.: 12-23.

Restaurant Seoul
Skjulhøj Alle 8
Bella Elektrik • Frederikssundsvej 177
Tlf. 38 28 14 46 • Fax 38 28 14 40 • E-mail: butik@bella-el.dk www.cobyco.dk 2720 Vanløse
6 Lokal@viserne.dk Torsdag 4. Februar 2010
tet, og alle singler kan frit melde
Ud og scor på skøjtebanen sig til – også selv om de ikke
akut har brug for en kæreste:
Find kærligheden. Dating ver let så kunstigt og handler - Det kan være, du lige er blevet
skal foregå ude i det fri – og kun om udseendet. Man skal ud skilt og bare har lyst til at møde
og møde sine potentielle partne- nogle andre i samme situation –
ikke bag en computer- uden at det nødvendigvis hand-
re i virkeligheden – og allerhelst
skærm, lyder det fra de to ved at gøre noget sammen, sup- ler om at score på dag ét, siger
seje piger bag firmaet plerer Ditte Bahrt Povlsen, der Ditte Bahrt Povlsen.
Adventuredate. kombinerer sit date-erhverv med Hvor stor en succes, de frem-
et lærerjob. mødte har haft med at finde kær-
Af Christine Christiansen ligheden, ved de to date-specia-
Mange tænder på ideen lister ikke præcist.
Er du på jagt efter den udkårne? Firmaet Adventuredate fik de - Vi får ikke statusopdateringer
Så er det måske enten i skoven sammen op at stå i marts i år. fra folk på, hvordan det går efter-
eller på skøjtebanen, du skal kig- Siden er det gået støt fremad – følgende – folk skriver som
ge dig om efter din kommende dels med at få stablet en masse regel kun, at det har været sjovt,
kæreste. Det mener de to piger – sjove, fysiske arrangementer på og at de gerne vil med ud en
26-årige Ditte Bahrt Povlsen og benene, dels med at få singlerne anden gang, indrømmer de to
24-årige Maria Hansen. trukket ind på firmaets hjemme- koordinatorer.
Sammen driver de firmaet side. I marts har Adventuredate mini-
Adventuredate, der har base i - Mange har sagt, at det er en fed golf på programmet. I april gæl-
Vanløse. Ved at arrangere fysis- ide, vi har fået. Men singlerne er der det floorball. Og så har
ke events som minigolfturne- generelt lidt tilbageholdende pigerne netop indledt det nye år
ringer eller mountainbike-ture med at melde sig til arrange- med et tilbud – kun for det stær-
rundt omkring i København og menterne – især fyrene skal ke køn:
omegn forsøger de at få singler hives ud. De tror måske, at kær- - Vi holdt et rent kvindekursus i
til at signe op og mødes omkring ligheden bare kommer helt af sig januar, hvor kvinderne skulle
de strabadserende udfordringer. selv, funderer de to dating-speci- arbejde med udstråling – og på
alister. En mountainbike-tur er bare ét eksempel på, hvilke typer arrangementer, Adventuredate byder på. at blive stjerner i deres eget liv.
Mødtes gennem spejder Lige nu har 200 brugere klikket Det var en succes, beskriver
Ideen til det anderledes dating- sig ind på deres hjemmeside for været noget sjovt at snakke om - Man går bare ind på vores men med de øvrige deltagerne, pigerne bag Adventuredate.
koncept fik de, fordi de begge at oprette en profil – målet er for deltagerne på deres anden hjemmeside og opretter en pro- forklarer Ditte Bahrt Povlsen,
selv begge brænder - både for 1000. date, smiler Ditte Bahrt Povlsen. fil. Det er gratis. Herefter kan der som regel selv tager ud for at Om Adventuredate.dk
fysiske aktiviteter i det fri og for - Vi vil gerne op på at arrangere Et af kodeordene ved adventure- man tilmelde sig arrangementer- byde date-deltagerne velkom- Er du single? Så se mere om
at organisere events for andre: arrangementer hver weekend.. date er, at det skal være nemt og ne, betale online – og så dukker men sammen med Maria kommende dating-arrangemen-
- Vi lærte hinanden at kende Det handler om, at flere folk brugervenligt: man op på det aftalte sted sam- Hansen. ter og opret en brugerprofil på
gennem FDF og floorball, hvor hører om det, lyder det overbe- www.adventuredate.dk
vi i mange år har stået som de to vist fra Maria Hansen. Ditte Bahrt Professionelle instruktører En profil er gratis – og du
faste organisatorer. Vi fik lyst til Povlsen og på alle events bestemmer selv, hvilke events,
at arbejde professionelt med det, Aktiviteter bryder isen Maria Hansen Herefter tager andre over for de du vil deltage i.
vi begge synes, er sjovt – så Både hun og Ditte Bahrt står bag det to:
hvorfor ikke starte et datingbu- Povlsen har set, hvordan fysiske næsen nystarte- - Vi har altid professionelle
reau op sammen, siger Maria aktiviteter lynhurtigt kan bryde de firma – instruktører på, som guider del-
Hansen, der bor i Brønshøj isen mellem de singler, der duk- Adventuredate.d tagerne gennem sportsbegiven-
ogved siden af jobbet som date-
organisator arbejder i forlags-
ker op til de forskellige events:
- På mountainbike-turen dukke-
k Målet er at få
singler til at
hederne. Senere mødes vi måske
med deltagerne igen, og man
annoncer
branchen. de alle op i cykeltøj. Så snart, mødes i det vir- aftaler fx at gå ud at spise sam-
- Mange singler sidder hjemme
foran computeren og dater ude-
lukkende på nettet. Men det bli-
folk fik cykelhjelme på og mud-
der op ad tøjet, så alle jo lige
ufikse ud. Der har helt sikkert
kelige liv. men i gruppen, forklarer Maria
Hansen.
Målgruppen er 30 plus-segmen-
3879 3400

e&M
a d
Seng størrels
i all e
r asse
er
r
Vi hjælper Dig
til at Sove godt
time2sleep
S ALG Senge & Madrasser
D
Time2sleep, specialforretning i Senge og Madrasser
U beliggende bag Silvan i Valby. Vi fører alle str...
Se endnu flere Tilbud : www.time2sleep.dk

Evolution Tallalay latex El-seng Elegance Serien Jensen Kampange


Super Tilbud med Markedes bedste kvalitet af Naturskum. Boxmadras eller Elevationsseng m. flot Møbelstof i 40 farver. Vælg mellem Luxus Boxmadras eller Elevationsseng med den
Den lækre Tallalay latex Madras og Top følger krop og ele- Madrassen har 5-zonet pocketfjedre incl. 4,5 cm tyk latextop- kendte Jensen Zoneindeling og progressive Timeglas Pocket
vation perfekt ( Medium el. Fast ). Den fritstående el-bund madras. Vælg mellem Medium eller Fast hårdhed. Fås i mange fjedre. Vælg mellem 3 Topmadras typer, for optimal støtte.
har 42-lameller og kraftig Linac motor m. Backup system. str. : B. 80/90/100/120/140 x L. 190/200/210/220 cm Føres i Medium, Fast el. X-Fast og med sort eller Beige stof.

evolution SPAR
Elegance 4,5 cm Topmadras :
S PAR
90x200
Elevationssæt
00 Boxmadras 1100
SPAR Supreme l Trykaflastende
00 madrasserie l
Nu 2 stk. 8.995.-

10.0 70
80/90/100 x 190/200 Boxmadras m. XS Top
3598 Før 15.995.-
ALG
Nu 2 stk. 5.998.-

ALG ALG UDS 90x210

U DS UDS
Før 9.596.-
Nu 2 stk. 9.995.-
120/140 x 200 Nu 4998.-
Før 16.995.-
Før 7.198.-
6 cm Topmadras : +1000.- 140x200
Excl. ben Nu 7.495.-
Excl. ben Føres også L. 210/220 Før. 13.495.-

Elegance 4,5 cm Topmadras :


Elevationsseng 1101 SPAR
SPAR
7000
80/90/100 x 200 90x200
Elevationsseng m. XS Top
6590 Nu 2 stk. 9.998.-
ALG
Nu 1 stk. 7.495.-

ALG UD S
Før 16.588.- Nu 2 stk. 13.995.-
Super Tilbud
UD S
Excl. ben & Puder
6 cm Topmadras : +1000 Før 20.995.-
Tallalay Latex er markedes mest flexible og ventilerende SPAR
Naturskum på markedet. 10 års garanti sikre dig en god 6590 v/køb af 1 stk. 5498.- 90x210
nats søvn mange år frem. Kom ind og prøv i butikken ! Nu 1 stk. 8.245.-
Føres også i Længde : Nu 2 stk. 15.495.-
90x200 Nu 1 stk. 10.498.- Nu 2 stk. 19.998.- 190/210/220 Excl. ben Før 22.495.-
Før 14.998.- Før 29.998.- Excl. ben & gavl

Senge i alle
størrelser
Time2sleep
Poppelstykket 12
2450 København Sv/Valby
✆ 36 46 18 41
www.time2sleep.dk
Prøvetid på
Madrasser
Torsdag 4. Februar 2010 Lokal@viserne.dk 7
den intelligente Abe nr. ni, den
Så er det kinesiske nytår farverige Hane nr. ti, den trofas-
te Hund nr. elleve og til sidst den
Kinesisk nytår. På kinesisk kalder og fejre kineserne nytåret sindige og heldige Gris som nr.
Ch njíe; eller Nónglì ligesom os, og det er da også tolv.
statsadministrationens officielle En anden legende fortæller, at
X¥nnián, også kendt som Buddha sammenkaldte alle
kalender.
månenytår eller forårs- Ifølge den traditionelle kinesiske Jordens dyr til at møde ham for
festival er den vigtigste af kalender, fejre kineserne forårs- at tage afsked med ham før hans
de traditionelle kinesiske festen mellem den 21. januar og opstigning fra Jorden. Der kom
helligdage. I år starter den 21.februar. Forårsfesten, kun 12 dyr, og som belønning til
som af vestlige lande bliver disse dyr, opkaldte han hver af
nytåret 14. februar. årene efter dyrene, i den række-
kaldt for Det Kinesiske Nytår.
Det starter nytårsdag og slutter følge de ankom. I 2007 begynd-
med lanternefestival på den 15. Forårsfesten begynder altid ved te kinesisk nytår 18. februar. Det
dag. Nytårsdag er den første dag 2. nymåne efter Vintersolhverv er var grisens år i 2007. I 2008
i den første måned i den kinesis- (den 21. dec.), og vil derfor falde var det rottens år, i 2009 oksens
ke kalender, dvs. dagen med den i perioden mellem den 21. janu- år og i år, 2010 er det så tigerens
anden nymåne efter dagen på ar og den 21. februar. Som en år med start 14. februar.
hvilken vintersolhverv sker. tommelfingerregel kan man Her i området har vi mange
Ifølge en legende fra gammel tid også beregne, at det kinesiske kinesiske restauranter. Nogle af
i Kina var Nian ("Nyehn") et nytår, vil falde når nymånen er dem holder kinesisk nytår. Hold
uhyre der lydløst kunne komme tættest på Li Chun (Forårets selv øje med dem: Zi Yang på
ind i folks huse. Kineserne lærte start), den første årstid i Jie Qi Slotsherrensvej, Asia House på
dog snart at Nian var bange for kalenderen. Derfor kalder kine- Vanløse Torv, Seoul på Skjulhøj
højlydt støj og farven rød, og de serne fejringen af nytåret for Allé, Ichiban på Sallingvej,
skræmte det væk med eksplo- Forårsfesten. Hvor foråret i den Soya Sushi på Frederikssunds-
sioner, fyrværkeri og brug af vestlige astronomi starter ved vej, Mei Hua på Sallingvej og
meget rødt indendørs. Disse Forårsjævndøgn den 21. marts, Fu-Yi på Islevhusvej.
skikke ledte til de første fejring- begynder det kinesiske forår,
er af kinesisk nytår. således midtvejs mellem Vinter- Kinesere verden over fejrer nytår 14. februar i år. Her en situation hvor nytåret blev fejret med drager, (kilder: bl.a. Wikipedia)
Kinesisk nytår bliver fejret inter- solhverv og Forårsjævndøgn. fest og farver på Rådhuspladsen i København.
nationalt i områder med store
befolkningsgrupper af etniske Dyrenavne
kinesere. Dagen anses for at Hvordan dyrenavnene er kom-
være en stor helligdag for kine- met ind i den astrologiske alma-
sere, men også for etniske grup- nak, står hen i det uvisse, men de
per som mongoler, koreanere, mange kinesiske legender, fol-
hmong og vietnamesere, som keeventyr og overleveringer
har været under indflydelse af tyder på, at det er i forbindelse
kinesisk kultur i form af religion med indførelsen af Buddhismen
og filosofi og kultur i alminde- i Kina i løbet af det første årtu-
lighed. sinde e.Kr. En af de første opteg-
Den gule kejser startede det nelser, hvor der er nævnt et dyre-
Ifølge legenden stammer den år findes i historien under
kinesiske månekalender tilbage begyndelsen af Tang dynastiet
til år 2637 f.Kr. da den legenda- (618-906) hvor Buddhismen i
riske "Gule Kejser", Huang Ti Kina kulminerede. Men brugen
introducerede den første astrolo- af dyrenavne blev først rigtig
giske cyklus. Månekalenderen folkelig under Yuan dynastiet
er således baseret på Månens (1280-1368). En legende fortæl-
Cyklus, således at den første dag ler, hvordan de forskellige år fik
i en måned altid falder sammen hvert sit dyrenavn. Ifølge fortæl-
med nymåne og den midterste lingen tilkaldte Buddha alle
dag altid indtraf ved fuldmåne. Jordens dyr til en konkurrence.
Hver måned kom på denne Konkurrencen bestod i at svøm-
måde til at indeholde 29 eller 30 me over den himmelske flod,
dage, og da et år består af tolv af men der viste sig kun tolv dyr og
disse måne måneder, blev året efter Buddhas startskud, kastede
en halv snes dage kortere end de sig i floden for at komme
Jordens kredsløb omkring over.
solen., man indskød derfor hvert
andet eller tredje år en ekstra Rotten nr ét
måned for at udligne det årlige Oksen svømmede og svømme-
underskud af dage. Månekalen- de og lå hele tiden i spidsen.
deren blev officiel indført i år Men da den skulle til at stige i
104 f.Kr. og var gældende frem land på den anden side, hoppede
til 1912, hvor den vestlige tids- den listige Rotte i land først for
regning officielt blev indført. den havde hele tiden siddet på
ryggen af Oksen. Derfor blev
Det kinesiske nytår Rotten nummer ét i den kinesis-
- Forårsfesten ke dyrekreds, den ihærdige
Den traditionelle kinesiske Okse blev nr. to, og derefter
kalender hedder YinYangLi, der fulgte den modige Tiger som nr.
betyder måne-sol-kalender og er tre, den stilfærdige Hare blev nr.
baseret på både månens og fire, den stærke Drage blev nr.
solens konstellation. Siden 1912 fem, den kloge Slange blev nr.
har kineserne faktisk fejret to seks, den elegante Hest nr. syv,
årsskifter. Den 31. december, den kunstneriske Ged nr. otte,

HJÆLP...
Vi er kommet bagud med momsen.
Vi søger en revisor m/k - gerne pensionist
eller efterlønner - der kan klare et et lille
firmaregnskab. Løn efter aftale.

annoncer 3879 3400


8 Lokal@viserne.dk Torsdag 4. Februar 2010

Freddy Christiansen, Vanløse som Vanløse Jazzfestival, ”3


Nu lukker græsrods-kulturen Jazzklub og Vanløse Musikdage på Engen”, Idræts-
Lokaludvalg: - Man er ved at natten, ”Vanløse på den anden
KulturService, der servicerer rangementer, der finder sted på lukke ned for græsrodskultu- ende” og mange andre arrange-
de mange små kulturar- gade og pladser i København, ren ved at lukke for menter kan blive svære at gen-
rangementer i København, og som oftest gennemføres af KulturService. nemføre, da leje af udstyr (sce-
skal lukke, og det er Freddy græsrødder, der lægger mange ner, borde/bænke, telte, strøm
Christiansen, bl.a. formand frivillige kræfter i at gøre deres m.m.) på det private marked, vil
for Vanløse Jazzklub og bydel til et kulturelt godt og sjovt gøre det økonomisk umuligt at
medlem af Vanløse Lokal- sted at bo og leve i. gennemføre. Store foreninger og
udvalg, fortørnet over. er sket et merforbrug på 1,6 mill. organisationer kan bedre skabe
SF modsiger sig selv kroner!, siger Freddy Chris-tian- økonomisk grundlag via spon-
Han siger til Lokalavisen Freddy Christiansen fortsætter: sen. Kan det skyldes, at det med sorer og andre bidragsydere,
Vanløse Posten: - Når SF i København synes det KulturService er blevet lettere at hvorimod de små foreninger
- Så skal det igen gøres mere er en god idé at nedlægge lave udendørs arrangementer og ikke har den samme bevågen-
besværligt at arrangere kultur i KulturService, og at det ikke kan at der derfor er flere, der har fået hed hos erhvervslivet og fonde.
København. En velfungerende ske hurtigt nok, modsiger de sig blod på tanden og gider bruge - Skal kulturen have en mulig-
(set med forbrugerens øjne) selv, ved i samme åndedrag at kræfter på at skabe kulturople- hed for at overleve i bydelene,
institution, KulturService - det erkende, at mange arrangemen- velser for københavnerne. skal der penge på bordet. Tænk
tidligere Grøn Service - er fore- ter dermed ikke kan gennemfø- ville det været oplagt at Bygge- lukket i en fart! Men husk så at Jamen, så må der flere penge til. på, hvor mange frivillige kræfter
slået lukket på grund af et under- res. og Teknikforvaltningen samt undlade, næste gang I holder Sådan er det med succes’er! der ydes, og hvor meget kultur
skud på 1,6 mill.(!) kroner. Hvor - Jamen, er der politisk vilje, er Kultur- og Fritidsforvaltningen festtaler, at opfordre græsrødder byen får for relativt få penge.
ynkeligt kan det blive? der også penge. Så må forvalt- ville samarbejde. og frivillige til at gøre en indsats Arrangementer i fare Vi indhenter en kommentar fra
- KulturService servicerer ikke ningerne prøve at tale sammen. - Næh, kære kommunalpolitike- for Københavns kulturliv. - For Vanløses vedkommende SF.
mindst de mange små kulturar- Det er faktisk en god idé. Her re, lad os endelig få succes’en - Lad os få afdækket, hvorfor der kan det betyde, at arrangementer JD

Skattereformen med stor effekt


i København Kommune
Økonomi. Glæd dig til din
næste lønseddel, for nu
skulle den være god nok.
Skatten falder. Det betyder,
Også mere til pensionisterne
Skattereformen indeholder også
gode nyheder til pensionister.
Tillægget til folkepensionen for-
Januar
TILBUD
at langt de fleste borgere i højes med 2.000 kroner. Det
København Kommune kan se beløb har Danske Bank regnet
frem til flere penge mellem med som en skattelettelse for
pensionister. Og der er mere
hænderne. Det viser helt nye
godt nyt. Alle der tjener mindre
beregninger fra Danske end 360.000 om året får en ny
Bank. grøn check på 1.300 kroner. Det
er dog ikke, en egentlig check,
Sammen med vinteren kom der man får. I praksis modtager man
en skattereform, der samlet set beløbet ved at ens skat sættes
giver danskerne 20 mia. kroner i ned med 1.300, skriver cheføko-
skattelettelser. Langt de fleste får
en glædelig overraskelse, når
nom Steen Bocian, der har lavet
analysen. Til dig der ikke har prøvet bailine før.
lønseddelen for januar måned Mindre skat og større afgifter
studeres. Hvor meget mere du Samtidig med at skatten lettes,
kan forvente at få udbetalt
afhænger af, hvordan din øko-
sættes en række afgifter op.
Således stiger de grønne afgifter
1 prøvebehandling værdi 450,-
nomi som helhed ser ud. for el, brændsel og spildevand.
1 bailine-bog 300,-
Der er gode nyheder, når løn-
seddelen i det nye år studeres.
På grund af skattereformen vil
2 behandlinger 640,-
langt de fleste danskere ople-
samlet pris % 1390,-
64
ve, at de får mere udbetalt.

500,-
s p a r
DIN PRIS
De næste 5 beh. vil koste 1600 kr. eller 10 beh. for 2900 kr.
Dette tilbud gælder i januar

Fuld effekt af skattereform Også afgifterne på tobak, slik og


Skattereformen indeholder sodavand stiger. Men på trods af
man-ge generelle skattelettelser. disse stigninger vil lettelsen i
- Som vores tal dokumenterer, skatten betyde, at der er flere
vil alle i vores kommune få let- penge til den enkelte.
tet indkomstskatten. Har man en
årsindtægt på eksempelvis Sådan lettes skatten
250.000 kroner, lettes skatten • Bundskatten er sat ned med 1,5
med ca. 3.700 kroner, siger fili- procent
aldirektør Kim Grue • Mellemskatten på seks procent
Det er dog især dem med de er blevet afskaffet
høje indtægter, der kommer til at • Grænsen for, hvornår man skal Vil du reducere centimeter på baller, lår og mave mm, så er bailines
få mere i lønningsposen. betale topskat, er blevet sat op muskelstimulering en effektiv metode. Dine muskler bliver trænet via elektroder,
- Ser man på dem, der har en fra 347.200 kroner til 389.900
årsindtægt på 700.000 kroner så kroner mens du kan ligge og få et velfortjent pusterum fra en travl hverdag.
vil de i 2010 få ca. 32.400 kroner • Der indføres en særlig grøn
mere udbetalt. Jeg håber og for- check på 1.300 kroner til alle, Sløjfen 8-10
venter, at vi vil se, at nogle af de der tjener mindre end 360.000 2000 Frederiksberg
penge vil blive brugt i butikker kroner bailine har kun kvindelige terapeuter og er kun for kvinder over 18 år. Tlf. 38 33 43 11 info@bailine.dk
og til håndværkere her i områ-
det, siger Kim Grue.

Sådan fordeles skattelettelserne


ø
i København Kommune
Skat i 2009 Skat i 2010 Fald i Samlet Skattelettelse i %
kommuneskat skattelettelse af indkomst
--- kroner ---
Pensionist 31.473 29.753 0 3.720 2,89%
250.000 kroner 86.961 83.097 0 3.863 1,55%
350.000 kroner 128.620 123.496 0 5.124 1,46% Vi laver også kun Prepress
700.000 kroner 340.148 307.700 0 32.448 4,64%
VANLØSE
HUSUM
BRØNSHØJ
Håndværkerhjælp i Vanløse med blik for detaljen
Michael Engmann fra Byg- høj kvalitet og med blik for ikke når eller bare det, man har Lister der mangler, vandhanen,
holmvej i Vanløse har åbnet sit detaljen. mistet overblikket over, fortæller der drypper eller døren/vinduet,
eget firma. Navnet er ’Godt Han siger til Lokalavisen: Michael Engmann og uddyber: der skal skiftes. Sådan en kunne
håndværk’ og antyder, at den - Jeg tror på, at der er et stort I vennekredsen kalder vi det ’en jeg rigtig godt tænke mig at sæl-
47-årige erfarne håndværkers behov for hjælp i de private krukkedag’. De små sedler i ge til folk.
speciale er håndværkerhjælp af hjem til alt dét, man ikke kan, krukken med opgaver som: Michael Engmann kan også
hjælpe hos de mindre virksom-
heder. Han har en årelang erfa-
ring fra laboratorie-verdenen og
har derfor stor forståelse for bl.a.
lægepraksis og tandlægeklinik-
kens særlige krav og behov.
Også svejsning og bearbejdning
i rustfri stål er et af Michaels
mange talenter. Her ser han bl.a.
muligheder i vedligehold af køk-
kener og udstyr, f.eks. i restaura-
tionsbranchen.
Skal du starte egen butik, eller
bare have rykket rundt i den du
har, have nyt skilt, lagt klinker Annette Skånning Brogaard og Marianne Andersen da der blev
på gulvet, så kan Michael klare holdt reception i Nybolig i fredags. De er kommet godt fra start.
det. Det Michael ikke klarer ale- Der er bl.a. stor interesse for at få vurderet sin bolig.
ne, bruger han sit store netværk
af kvalitetsbevidste håndværke-
re til.
Kvalitet og tilfredse kunder står
Nybolig kommet godt fra start
nemlig først på listen sammen De to nye indehavere af Nybolig - Der er helt klart en stigende
med fejebakken og det gode Vanløse Jernbane Allé, Annette aktivitet fra køberside, og der er
humør. Skånning Brogaard og Mari- simpelthen ikke nok boliger,
- Jeg kan lide at se ting tage anne Andersen, har fået en god især huse, til salg i Vanløse.
form og holder af at give folk et start og i fredags holdt de recep- Mange vil sælge deres mindre
godt råd og en ordentlig behand- tion for kunder, venner, samar- lejlighed både her og andre ste-
ling, fortæller Michael, der glæ- bejdspartnere m.v. der i byen og flytte i hus og der
der sig til at tage imod ordrer og - Mange har allerede, selvom vi har mange fokus på Vanløse,
bruge sin virketrang kommerci- kun har været i gang i 2-3 uger, fordi det er en rar bydel og cen-
elt. været forbi og fået en vurdering tralt beliggende med metro, tog
Du kan få fat i Michael af deres bolig og vi mærker en og bus.
Engmann på telefon: 40 84 42 stor interesse, fortæller de to, der JD
11 - han kigger gerne forbi til en har gjort meget ud af indretning-
Michael Engmann – klar med håndværkerhjælp i Vanløse og omegn. snak eller giver et tilbud. en.
10 Lokal@viserne.dk Torsdag 4. Februar 2010

Skal vi
også
sælge din
lejlighed!

Hos Nybolig Brogaard & Andersen har vi


fortsat ventende købere til lejligheder. Så
ring allerede nu og få en seriøs og Vanløse - Limfjordsvej 34 Vanløse - Jyllingevej 92
uforpligtende vurdering af din lejlighed. Sjælden udbudt liebhaver ejendom - Denne pragtvilla er 200 kvm fordelt på to velindrettet etager. Ejendommen har tidli-
beliggende i Katrinedalskvarteret med Grøndalsparken for gere været delt op i to lejligheder, hvorfor begge etager har både køkken
enden af vejen og lige på grænsen til Frederiksberg Sag 900031. og bad. En centralt beliggende villa med nye vinduer. Sag 91165.
Udb/knt......245.000/4.895.000 Bolig/kld. Grund vær. Opført Udb/knt......140.000/2.800.000 Bolig/kld. Grund vær. Opført
Brt/nt............... 30.335/25.308 m² m² Brt/nt............... 18.390/15.935 m² m²
Alternativ finansiering: Alternativ finansiering:
Pauselån® F1........... 14.879/12.866 133/65 935 4 1925 Pauselån® F1............... 9.397/8.969 200/100 307 6. 1934

Andelsbolig Andelsbolig

Vanløse - Dybendalsvej 64, 2. th. Vanløse - Linde Allé 11, 3., 302 Vanløse - Grøndals Parkvej 10
2 værelses andelsbolig på 56 kvm - Øverst oppe - 2 - vær. Skøn udsigt over Grøndals Parken og Frederiksberg - Belig- 2 værelses andelsbolig på 56 kvm. med direkte udgang til egen ha-
Indflytningsklar - Lejligheden fremstår i lys og pæn gende øvert - stor lukket altan - rigtig soveværelse - stor skabsvæg - ve - Altan - Billigt indskud - Super beliggenhed på grænsen til Frede-
indflytningsklar stand. - God beliggenhed på hyggelig allé centralt i pænt køkken. Sag 900063. riksberg samt direkte ud til "Grøndalsparken" Sag 900096.
Vanløse Sag 900073. Bolig m² Etage vær. Opført Udb/knt........ 40.000/715.000 Bolig m² Etage vær. Opført Bolig m² plan vær. Opført
Andelsbevis......................... 425.000 Brt/nt................ 5.783/5.313 Andelsbevis........................... 95.000
Mdl. boligafgift....................... 3.222 Alternativ finansiering: Mdl. boligafgift....................... 6.873
Mdl. forbrugsudg. a/c............... 367 56 2. 2. 1934 Pauselån® F1............ 3.582/3.536 45 3. 2. 1971 Mdl. forbrugsudg. a/c............... 600 56 1. 2. 1934

Andelsbolig Andelsbolig

Vanløse - Kaløvej 27, 1. th. Vanløse - Jernbane Alle 21, 1. -9 Vanløse - Ålekistevej 188C, 1. tv.
Stor lys andelsbolig på 75 kvm. - Nyt lyst elementkøkken i hvid God begynder lejlighed med dejlig stor altan. Super centralt belig- 3 vær andelsbolig på 76 kvm. - Billig boligafgift - Yderst veldrevet
højglans - Stor solrig altan - Smuk klassisk Københavner ejendom med gende i centrum af Vanløse med gode fælles arealer og grønne omgivel- forening med en god økonomi - Centralt beliggende i Vanløse på tilba-
pudset facaer - Fantastisk hyggeligt gårdmiljø Sag 900060. ser. Lejligheden er til hurtig overtagelse. Sag 902007. getrukket stikvej i rolige og grønne omgivelser. Sag 903001.
Bolig m² Etage vær. Opført Udb/knt.......... 40.000/775.000 Bolig m² Etage vær. Opført Bolig m² Etage vær. Opført
Andelsbevis......................... 595.000 Brt/nt................... 5.880/5.350 Andelsbevis......................... 750.000
Mdl. boligafgift....................... 4.764 Alternativ finansiering: Mdl. boligafgift....................... 2.734
Mdl. forbrugsudg. a/c............... 228 75 1. 3. 1924 Pauselån® F1............... 3.650/3.549 50 1. 2. 1974 Mdl. forbrugsudg. a/c............... 200 76 1. 3. 1954

Nybolig Brogaard & Andersen


Jernbarne Allé 35
2720 Vanløse
Tlf. 3877 7800
Åbningstider:
Mandag-Torsdag 09.00-17.00
Fredag ...09.00-15.00
Søndag ..10.00-13.00
Torsdag 4. Februar 2010 Lokal@viserne.dk 11

Nye indehavere – nye tider!


Det er nye tider hos Nybolig i Vanløse, hvor forretningen på Overtagelsen betyder, at der vil blive sat nye standarder for
Jernbane Allé er overtaget af statsaut. ejendomsmæglere det traditionelle boligsalg. Hos Nybolig Brogaard & Andersen
Anette Skånning Brogaard og Marianne Andersen, der begge ved vi, hvad det betyder at sælge familiens hjem, og vi lytter,
har lang erfaring fra salg af boliger i lokalområdet bag sig. når I fortæller, hvad der gør jeres hjem unikt. Dette, sammen-
holdt med vores kendskab til markedet og udviklingen, sikrer
Forretningen skifter derfor navn til: en effektiv bolighandel.

Nybolig Brogaard & Andersen Vi glæder os til at byde nuværende og nye kunder velkommen
i forretningen og til et samarbejde, der kan starte med en
gratis og uforpligtende vurdering af din bolig.

Nybolig Brogaard & Andersen


Jernbane Allé 35
2720 Vanløse
Tlf. 3877 7800
12 Lokal@viserne.dk Torsdag 4. Februar 2010

Brønshøj Vanløse
38 60 62 11 38 74 22 80 Kom godt videre
Autoriseret låneformidler for BRFkredit
Torsdag 4. Februar 2010 Lokal@viserne.dk 13

Vanløse Vanløse

ANDELS- NYHED
BOLIG

Linde Allé 58, 1TH Arnestedet 9, st. tv.


Stor 2 værelses andel på 74 m2 Ejendommen: Gulstensejendom opført i 1938 med nyere termovinduer og tag. Lejligheden:
Ejendommen: God andelsboligforening med en sund økonomi. Der er brugsret Desuden fælles gårdhave, fjernvarme, dørtelefon, fællesvaskeri, cykelskur, tør- Du træder ind i fordelingsentre, hvorfra der blandt andet er adgang til nydeligt
til eget kælderrum, fælles tørrerum, vaskekælder, cykelkælder, barnevogns- rerum, cykelkælder og brugsret til kælderrum. lyst flisebadeværelse. Køkkenet er godt indrettet med masser af skabsplads
rum, hobbyrum samt lukket gårdmiljø med skøn have. Lejligheden: God fordelings entré, hvor du har adgang til alle lejlighedens rum. og med mulighed for mindre spiseplads.
Andelslejligheden: Stor rummelig 2 værelses lejlighed, på hele 74 m2. Stor Stor stue med flotte plankegulve og udgang til altan, med udsigt udover
stue hvor man har rigtig god plads til gårdmiljøet. Soveværelset er i samme Skønt soveværelse med flotte stuklofter
Pris 593.853 Pris/Udb. 1.195.000/60.000 Pris/Udb. 925.000/50.000
både spisebord og sofa-arrangement. Boligafgift 2.935 flotte stil som stuen og ligeledes med Brt./Nt. 7.955/6.683 og lyse plankegulve. Den skønne stil Brt./Nt. 7.157/6.247
Fra soveværelset har man udgang til Anvendelsesudgifter 775 udgang til altan. Pænt køkken i hvide Alternativt finansieringsforslag: med pudsede stuklofter og plankegulve Alternativt finansieringsforslag:
dejlig altan og mulighed for at lave et elementer, med god skabsplads. Des- Brt./Nt. v/Afdragsfrit RTL1 6.010/4.992 fortsætter ind i stuen, hvor du har fin Brt./Nt. v/Afdragsfrit RTL1 5.696/4.969
ekstra værelse. Badeværelse med se- Bolig 72 m² Rum/Vær. 2/1 uden badeværelse med flot kontrast af Areal 49 m² Rum/Vær. 2/1 plads til såvel spiseafdeling som hyg- Areal 43 m² Rum/Vær. 2/1
parat bruseniche og hvide klinker. Flot Grund 0 m² Opført 0 sort-hvid fliser samt gulvvarme. Etage 1. sal Opført 1938 gekrog. Du har i stuen stort vestvendt Etage Stuen Opført 1935
køkken med hårde hvide-varer i børstet Kontakt 38 74 22 80 Kontakt 38 74 22 80 vinduesparti med udsigt til grøn have. Kontakt 38 74 22 80
stål incl. opvaskemaskine. Sag 27211862 Sag 27211851 Sag 27211857

Vanløse Vanløse Vanløse

ÅBENT HUS
Søndag 07/02
kl. 12.00-12.30

NY PRIS

Tudskærvej 10 Haldagervej 2 Tybjergvej 39


Pragtfuld villa i Damhuskvarteret. Opført i mursten, med rødt tegltag. Charme- Hus i 1 række ved Damhussøen. Charmerende gulmurstens bungalow, med idyllisk have, hyggelig havedam,
rende detaljer der giver huset sjæl og charme. Dejlig og hyggelig have med Arkitekttegnet ejendom med udsigt over Damhussøen fra 3 etager. 1. sal har 3 hønsehus, køkkenhave, valnødtræ og drivhus samt 3 store terrasser.
frugttræer, udhus, samt terrasse med sol hele dagen. Nyere, småsprossede gode værelser samt badeværelse. Stuetagen indeholder stor og rummelig Charmerende spisekøkken, hvor man har adgang til rummeligt sovevær. med
termovinduer, flotte, lyse plankegulve og indlagt fjernvarme. Nydeligt dobbelt stue med pejs, køkken med mulighed for køkken all-rum. Ydermere adgang til stor hems. Udover gæstetoilet, har man en stor lys charmerende
"Designa"køkken med spiseplads til hele familien. Lækkert lyst soveværelse, syd-vestvendt udestue, hvor man også kan nyde den pragtfulde udsigt over vinkelstue med pæne plankegulve og brandovn. Desuden en 15 m2 udstue,
med flot stukloft. Rummelig spisestue Damhussøen. Kælderen indeholder gil- med en fabelagtig udsigt over haven.
Pris/Udb. 4.250.000/215.000 Pris/Udb. 5.195.000/260.000 Pris/Udb. 2.795.000/140.000
med flot stuk, eventuelt mulighed for Brt./Nt. 27.662/22.726 destue, vaskerum og fyrrum med ind- Brt./Nt. 33.207/26.988 Kælderen indeholder 3 gode disp. rum, Brt./Nt. 18.457/15.354
indretning af værelse. Lys opholdstue Alternativt finansieringsforslag: lagt fjernvarme. En ejendom i original Alternativt finansieringsforslag: samt stort lækkert badevær. Kælderen Alternativt finansieringsforslag:
med hyggelig udsigt til den skønne ha- Brt./Nt. v/Afdragsfrit RTL1 20.654/16.613 stand, hvorfor modernisering skal på- Brt./Nt. v/Afdragsfrit RTL1 24.657/19.564 har en god højde og fremstår i god Brt./Nt. v/Afdragsfrit RTL1 13.751/11.289
ve. Dejligt badeværelse med badekar. Bolig 156 m² Rum/Vær. 6/4 regnes. Bo./kld. 122/74 m² Rum/Vær. 5/3 stand. Bolig 82 m² Rum/Vær. 4/1
På 1. sal indrettet som hyggestue samt Grund 715 m² Opf./omb. 1927/97 Grund 349 m² Opført 1938 Grund 773 m² Opført 1933
kontor. Kontakt 38 74 22 80 Kontakt 38 74 22 80 Kontakt 38 74 22 80
Sag 27211482 Sag 27211837 Sag 27211792

Vanløse Brønshøj
38 74 22 80 38 60 62 11 Kom godt videre
Autoriseret låneformidler for BRFkredit
14 Lokal@viserne.dk Torsdag 4. Februar 2010

VANLØSE
VANLØSE VANLØSE VANLØSE VANLØSE VANLØSE VANLØSE
Kastanie Allé Hyltebjerg Allé Jernbane Allé Jyllingevej Tybjergvej Ålekistevej
SAG: CA90902 SAG: CI90873 SAG: CA90787 SAG: CI91085 SAG: CI90110A SAG: CA91011

SOLGT
KNT./UDB. ................................... 895.000 SOLGT
KNT./UDB. ................... 1.295.000/65.000 SOLGT
KNT./UDB. ................... 1.195.000/60.000 SOLGT
KNT./UDB. ................................... 495.000 SOLGT
KNT./UDB. ................... 1.895.000/95.000 SOLGT
KNT./UDB. ................................... 575.000
BRT./NT. ........................................... 4.914 BRT./NT. ................................ 9.566/8.203 BRT./NT. ................................ 9.042/7.789 BRT./NT. ........................................... 2.292 BRT./NT. ............................ 12.529/10.515 BRT./NT. ........................................... 3.020
ANDELSBOLIG 2 solgte endelslejlighe- EJERLEJLIGHED 2 solgte lejligheder i EJERLEJLIGHED 2 solgte lejligheder i ANDELSBOLIG Bo kun 500 meter fra EJERLEJLIGHED I lukket villaområde ANDELSBOLIG Virkeligt flot Designa
der i A/B Kastanien i 2009. Lignende lej- E/F Hyltebjerg Allé 74-78 i 2009. Lig- E/F Jernbane Allé 16-24 B i 2009. Lig- Vanløse centrum med masser af gode tilbydes her velindrettet villalejlighed i køkken med spiseplads. Badevær. m. ba-
ligheder søges. nende lejligheder søges. nende lejligheder søges. transportmuligheder, hyggelige special- stueplan i særdeles pæn og velholdt ejen- dekar. 2 lyse stuer. Vestvendt altan.
butikker og rigtig gode indkøbsmulighe- dom fra 1979. Lejligheden indeholder: Plankegulve og stuk.
der, - det er bl.a hvad denne lejlighed Stor stue med irekte udgang til aflukket
byder på. have og terrasse.
Bolig m²............... 82 Byggeår......... 1990 Tinglyst m².......... 60 Byggeår......... 1967 Tinglyst m².......... 54 Byggeår......... 1939 Bolig m²............... 61 Byggeår......... 1927 Tinglyst m².......... 95 Byggeår......... 1979 Bolig m²............... 58 Byggeår......... 1940
Stuer/Vær.......... 1/2 Placering..... 1. SAL Stuer/Vær.......... 1/1 Placering..... 1. SAL Stuer/Vær.......... 1/1 Placering.... STUEN Stuer/Vær.......... 1/1 Placering..... 3. SAL Stuer/Vær.......... 1/3 Placering.... STUEN Stuer/Vær.......... 2/1 Placering..... 1. SAL
Etager.................... 1 Kælder m²............ 0 Etager.................... 1 Kælder m²............ 0 Etager.................... 1 Kælder m²............ 0 Etager.................... 1 Kælder m²............ 0 Etager.................... 1 Kælder m²............ 0 Etager.................... 1 Kælder m²............ 0

VANLØSE VANLØSE VANLØSE VANLØSE VANLØSE VANLØSE


Bobakken Gudenåvej Markskellet Stilledal Rosenlunds Allé Slotsherrensvej
SAG: CA90123 SAG: CA90900 SAG: CA90895A SAG: CA90363 SAG: CI90870 SAG: CI90874

SOLGT
KNT./UDB. ................................... 565.000 SOLGT
KNT./UDB. ................... 1.395.000/70.000 SOLGT
KNT./UDB. ................... 1.175.000/60.000 SOLGT
KNT./UDB. ................................... 699.000 SOLGT
KNT./UDB. ................................... 149.000 SOLGT
KNT./UDB. ................... 1.185.000/60.000
BRT./NT. ........................................... 2.858 BRT./NT. ................................ 9.697/8.210 BRT./NT. ................................ 8.890/7.833 BRT./NT. ........................................... 2.747 BRT./NT. ........................................... 9.758 BRT./NT. ................................ 8.134/6.805
ANDELSBOLIG 9 solgte andelslejlighe- EJERLEJLIGHED 2 solgte lejligheder i EJERLEJLIGHED Stuelejl. m. udgang til ANDELSBOLIG 2 solgte andelslejlighe- ANDELSBOLIG Central beliggenhed i EJERLEJLIGHED Her tilbydes en rigtig
der i A/B Hyltevang i 2009. Skal vi også E/F Gudenåvej 1-3 i 2009. Lignende lej- terrasse/have! Flot køkken, pænt bade- der i A/B Villaboerne i 2009. Lignende vanløse, med indkøb og transport lige unik lejlighed. Denne flotte og lyse lej-
sælge din lejlighed? ligheder søges. vær. m. lyse fliser. Plankegulve under lejligheder søges til salg. udenfor hoveddøren. Nyere ejendom ligheden skal simpelthen opleves. Ud
tæpperne. Bredbånd! med brugsret til egen terrasse! over at lejligheden er rigtig pænt istands-
at overalt, så får man en fantastisk ugene-
ret udsigt.
Bolig m²............... 50 Byggeår......... 1940 Tinglyst m².......... 59 Byggeår......... 1937 Tinglyst m².......... 70 Byggeår......... 1936 Bolig m²............... 60 Byggeår......... 1939 Bolig m²............... 94 Byggeår......... 2004 Tinglyst m².......... 52 Byggeår......... 1936
Stuer/Vær.......... 1/1 Placering..... 3. SAL Stuer/Vær.......... 1/1 Placering..... 3. SAL Stuer/Vær.......... 2/1 Placering.... STUEN Stuer/Vær.......... 1/1 Placering..... 2. SAL Stuer/Vær.......... 1/2 Placering.... STUEN Stuer/Vær.......... 1/1 Placering..... 2. SAL
Etager.................... 5 Kælder m²............ 0 Etager.................... 1 Kælder m²............ 0 Etager.................... 1 Kælder m²............ 0 Etager.................... 1 Kælder m²............ 0 Etager.................... 1 Kælder m²............ 0 Etager.................... 1 Kælder m²............ 0

VANLØSE VANLØSE VANLØSE VANLØSE VANLØSE VANLØSE


Lyngholmvej Langdraget Herlufsholmvej Randbølvej Jernbane Allé Bygholmvej
SAG: CA90904 SAG: CI90536 SAG: CA91013 SAG: CA90686 SAG: CI90976 SAG: CI90871

SOLGT
KNT./UDB. ................. 2.795.000/140.000 SOLGT
KNT./UDB. ...................... 895.000/45.000 SOLGT
KNT./UDB. ................. 2.295.000/115.000 SOLGT
KNT./UDB. ................. 4.195.000/210.000 SOLGT
KNT./UDB. ................................... 685.000 SOLGT
KNT./UDB. ................. 2.795.000/140.000
BRT./NT. ............................ 19.320/16.608 BRT./NT. ................................ 6.552/5.716 BRT./NT. ............................ 15.988/13.624 BRT./NT. ............................ 27.098/22.280 BRT./NT. ........................................... 3.657 BRT./NT. ............................ 19.014/16.059
VILLA Charmerende ejendom m. 2 lyse EJERLEJLIGHED 4 solgte lejligheder på VILLA 3 solgte villaer på Herlufsholmvej VILLA 2 solgte villaer på Randbølvej i ANDELSBOLIG Fantastisk velfungeren- VILLA 2 solgte boliger på Bygholmvej i
stuer en suite. 1. sal m. 3 vær. og bade- Langdraget i 2009. Vi søger altid lejlig- i 2009. Vi sælger din villa, hvis du giver 2009. Vi sælger også din villa, hvis du gi- de andelsforening, centralt i Vanløse 2009. Vi søger altid villaer, villalejlighe-
vær. Huset trænger til istandsættelse! heder til salg på denne adresse. os lov! ver os lov. med alt der dertil hører indenfor gå af- der og lejligheder til salg med denne fan-
stand. lav boligafgift og skønt gårdmiljø! tastiske beliggenhed!

Bolig m².............121 Byggeår1923/1949 Tinglyst m².......... 48 Byggeår......... 1935 Bolig m².............101 Byggeår......... 1927 Bolig m².............144 Byggeår1937/1972 Bolig m²............... 73 Byggeår......... 1931 Bolig m².............100 Byggeår......... 1934
Stuer/Vær.......... 2/3 Grund m²......... 565 Stuer/Vær.......... 1/1 Placering..... 3. SAL Stuer/Vær.......... 1/3 Grund m²......... 510 Stuer/Vær.......... 2/4 Grund m²......... 490 Stuer/Vær.......... 2/1 Placering..... 1. SAL Stuer/Vær.......... 2/1 Grund m²......... 618
Etager.................... 3 Kælder m².......... 67 Etager.................... 1 Kælder m²............ 0 Etager.................... 3 Kælder m².......... 57 Etager.................... 3 Kælder m².......... 96 Etager.................... 1 Kælder m²............ 0 Etager.................... 2 Kælder m²........ 100

VANLØSE VANLØSE VANLØSE VANLØSE VANLØSE VANLØSE


Rebildvej Hyltebjerg Allé Tustrupvej Tirsbækvej Flakholmen Jydeholmen
SAG: CA90348 SAG: CA90898 SAG: CI90980 SAG: CI90754 SAG: CI90867 SAG: CI90747

SOLGT
KNT./UDB. ................... 1.695.000/85.000 SOLGT
KNT./UDB. ................................... 495.000 SOLGT
KNT./UDB. ................................... 595.000 SOLGT
KNT./UDB. ................... 1.875.000/95.000 SOLGT
KNT./UDB. ................... 1.145.000/60.000 SOLGT
KNT./UDB. ................... 1.495.000/75.000
BRT./NT. .............................. 10.918/9.517 BRT./NT. ........................................... 4.555 BRT./NT. ........................................... 3.548 BRT./NT. ............................ 13.442/11.503 BRT./NT. ................................ 9.503/8.418 BRT./NT. .............................. 10.579/9.012
VILLALEJLIGHED På grænsen til Fre- ANDELSBOLIG Lys andelsbolig med 2 ANDELSBOLIG Vi søger flere andelslej- EJERLEJLIGHED I 2009 har vi solgt 2 EJERLEJLIGHED Vi søger både ejerlej- EJERLEJLIGHED Vi sælger din ejerlej-
deriksberg. Tæt på metro og Katrinedals alatner! Pænt badeværelse i god størrelse. ligheder til salg i dette område. Ring til lejligheder i E/F Børglumvej 19A-B og ligheder og andelslejligheder til salg på lighed på Jydeholmen/Helga Larsens
Skolen! To lyse stuer en suite. Egen ha- Pænt og lyst HTH køkken med opva- os for en uforpligtende salgsvurdering. Tirsbækvej 9. Flakholmen. Plads hvis du giver os lov.
ve! skemaskine!

Bolig m²............... 88 Byggeår......... 1936 Bolig m²............... 58 Byggeår......... 1939 Bolig m²............... 69 Byggeår......... 1936 Tinglyst m².......... 81 Byggeår......... 1932 Tinglyst m².......... 64 Byggeår......... 1938 Tinglyst m².......... 68 Byggeår......... 1958
Stuer/Vær.......... 2/2 Grund m²......... 307 Stuer/Vær.......... 1/1 Placering..... 3. SAL Stuer/Vær.......... 1/1 Placering.... STUEN Stuer/Vær.......... 2/2 Placering.... STUEN Stuer/Vær.......... 2/1 Placering..... 1. SAL Stuer/Vær.......... 1/2 Placering..... 4. SAL
Etager.................... 3 Kælder m².......... 88 Etager.................... 1 Kælder m²............ 0 Etager.................... 1 Kælder m²............ 0 Etager.................... 1 Kælder m².......... 15 Etager.................... 1 Kælder m²............ 0 Etager.................... 1 Kælder m²............ 0
Torsdag 4. Februar 2010 Lokal@viserne.dk 15

RING: 38 79 14 44
VANLØSE VANLØSE VANLØSE VANLØSE VANLØSE VANLØSE
Buskager Grønnehøj Bangsbovej Vendsysselvej Floras Allé Åbakkevej
SAG: CI90755 SAG: CA90469 SAG: CI90749 SAG: CA90362 SAG: CA90682A SAG: CA90577

SOLGT
KNT./UDB. ................................... 550.000 SOLGT
KNT./UDB. ................................... 585.000 SOLGT
KNT./UDB. ................. 3.975.000/200.000 SOLGT
KNT./UDB. ................... 1.575.000/80.000 SOLGT
KNT./UDB. ................. 2.437.000/125.000 SOLGT
KNT./UDB. ................................... 450.000
BRT./NT. ........................................... 2.505 BRT./NT. ........................................... 3.741 BRT./NT. ............................ 26.683/22.091 BRT./NT. .............................. 10.756/9.096 BRT./NT. ............................ 15.805/12.662 BRT./NT. ........................................... 2.508
ANDELSBOLIG Attraktivt kvarter. ANDELSBOLIG Rumm. stue. Flot nyere VILLA Vi søger alle former for villaer til EJERLEJLIGHED Smukke stuklofter og VILLALEJLIGHED Attraktivt for børne- ANDELSBOLIG Tæt på Metroen! Pænt
Orig. snedker køkken, rumm. sovevær., badevær. m. sep. brus. Vordingborg køk. salg i dette område. Vi har stor efter- orig. plankegulve. Pænt badevær. m. sep. familier. Egen have samt brugsret til badevær. m. god bruseplads. Altan. Bo-
badevær. m. kar, stue med udgang til fra 2009! Br. gulve og stuk. Flot gårdmil- spørgsel på ejendommen i dette attrakti- brus. Flot køk. 2 stuer en suite m. franske kælderen. Flotte stuklofter og plankegul- ligafgiften er inkl. vand, varme og kabel-
syd-vendt altan. jø! ve kvarter. døre. ve. tv.

Bolig m²............... 55 Byggeår......... 1939 Bolig m²............... 60 Byggeår......... 1936 Bolig m².............122 Byggeår1934/1984 Tinglyst m².......... 69 Byggeår......... 1929 Bolig m².............103 Byggeår......... 1933 Bolig m²............... 41 Byggeår......... 1940
Stuer/Vær.......... 1/1 Placering..... 2. SAL Stuer/Vær.......... 1/1 Placering..... 2. SAL Stuer/Vær.......... 3/2 Grund m²......... 799 Stuer/Vær.......... 2/1 Placering..... 1. SAL Stuer/Vær.......... 2/2 Grund m²......... 631 Stuer/Vær.......... 1/0 Placering..... 1. SAL
Etager.................... 1 Kælder m²............ 0 Etager.................... 1 Kælder m²............ 0 Etager.................... 2 Kælder m².......... 88 Etager.................... 1 Kælder m²............ 0 Etager.................... 2 Kælder m²........ 103 Etager.................... 1 Kælder m²............ 0

VANLØSE VANLØSE VANLØSE VANLØSE VANLØSE VANLØSE


Gennemløbet Arnestedet Ålekistevej Nedertoften Himmerlandsvej Limfjordsvej
SAG: CA90681A SAG: CA90230 SAG: CI90537 SAG: CI90534 SAG: KE81199 SAG: CA90356

SOLGT
KNT./UDB. ...................... 895.000/45.000 SOLGT
KNT./UDB. ...................... 795.000/40.000 SOLGT
KNT./UDB. ................... 1.045.000/55.000 SOLGT
KNT./UDB. ................... 1.050.000/55.000 SOLGT
KNT./UDB. ................... 1.199.000/60.000 SOLGT
KNT./UDB. ................................... 895.000
BRT./NT. ................................ 6.652/5.826 BRT./NT. ................................ 6.446/5.725 BRT./NT. ................................ 7.613/6.487 BRT./NT. ................................ 8.489/7.400 BRT./NT. .............................. 10.399/8.974 BRT./NT. ........................................... 3.001
EJERLEJLIGHED Køkken m. mulighed EJERLEJLIGHED Tæt på Metroen! Æl- EJERLEJLIGHED Her tilbydes absolut EJERLEJLIGHED I 2009 solgte vi 3 lej- EJERLEJLIGHED Velindrettet 3-værel- ANDELSBOLIG Nyt tegltag, term-
for spiseplads. Lys vestvendt stue og dre køk. og badevær. Vestvendt stue og hyggelig og meget lys lejlighed i måske ligheder i E/F Grøndalsparkvejens Ha- ses i velholdt ejendom og med hyggelige ovinduer og facader. Børnevenligt gård-
sovevær. Lave fællesudgifter på kr. 10. sovevær. Br. gulve og stuk. Lejlighed til en af Vanløses bedste ejerforeninger! Lys veby III. Vi søger flere lejligheder til salg fællesarealer. Stort badeværelse med ba- miljø. Dejligt køkken/alrum. Stuk og lyse
417,- årligt! renovering! og god stand er nogle af superlativerne i denne attraktive ejerforening. dekar, nyere køkken stort soveværelse br. gulve.
for denne dejlige lejlighed. samt 2 stuer, den ene med udgang til al-
tan.
Tinglyst m².......... 52 Byggeår......... 1935 Tinglyst m².......... 52 Byggeår......... 1935 Tinglyst m².......... 50 Byggeår......... 1937 Tinglyst m².......... 55 Byggeår......... 1939 Tinglyst m².......... 64 Byggeår......... 1936 Bolig m²............... 72 Byggeår......... 1930
Stuer/Vær.......... 1/1 Placering.... STUEN Stuer/Vær.......... 1/1 Placering..... 2. SAL Stuer/Vær.......... 1/1 Placering..... 3. SAL Stuer/Vær.......... 1/1 Placering.... STUEN Stuer/Vær.......... 1/2 Placering..... 1. SAL Stuer/Vær.......... 1/2 Placering.... STUEN
Etager.................... 1 Kælder m²............ 0 Etager.................... 1 Kælder m²............ 0 Etager.................... 1 Kælder m²............ 0 Etager.................... 1 Kælder m²............ 0 Etager.................... 1 Kælder m²............ 0 Etager.................... 1 Kælder m²............ 0

VANLØSE VANLØSE VANLØSE VANLØSE VANLØSE VANLØSE


Sallingvej A.F. Beyers Vej Holsteinborgvej Vanløse Allé Vinkelager Kastanie Allé
SAG: CI90644 SAG: CI90431 SAG: CI81205 SAG: CA81104 SAG: CI81204 SAG: CI90220

SOLGT
KNT./UDB. ...................... 995.000/50.000 SOLGT
KNT./UDB. ................................... 499.000 SOLGT
KNT./UDB. ................................... 625.000 SOLGT
KNT./UDB. ................... 1.650.000/85.000 SOLGT
KNT./UDB. ................................... 599.000 SOLGT
KNT./UDB. ................... 1.398.000/70.000
BRT./NT. ................................ 7.275/6.318 BRT./NT. ........................................... 2.175 BRT./NT. ........................................... 3.734 BRT./NT. ............................ 13.035/10.894 BRT./NT. ........................................... 2.407 BRT./NT. .............................. 10.605/9.330
EJERLEJLIGHED 2 solgte lejligheder i ANDELSBOLIG En fantastisk beliggen- ANDELSBOLIG Skøn andelsbolig, be- EJERLEJLIGHED Vi søger flere lejlig- ANDELSBOLIG Vi søger flere andelslej- EJERLEJLIGHED 3 solgte lejligheder på
E/F Sallingvej 62-76 i 2009. hed i Vanløse. Vi søger flere lejligheder liggende på 3. sal med altan med udsigt heder til salg på Vanløse Allé, både an- ligheder til salg på Vinkelager. Kontakt Kastanie Allé i 2009. Vi vil også gerne
til salg i dette område, omkring Godt- udover byen, og beliggende i velfunge- delslejligheder og ejerboliger. os for en gratis og uforpligtende vurde- sælge din lejlighed!
håbsvej. rende forening. Spisekøkken i nyere ring af din andelslejlighed.
standsamt badeværelse med brus og va-
skemaskine.
Tinglyst m².......... 51 Byggeår......... 1941 Bolig m²............... 60 Byggeår......... 1935 Bolig m²............... 81 Byggeår......... 1941 Tinglyst m².......... 70 Byggeår......... 1940 Bolig m²............... 57 Byggeår......... 1938 Tinglyst m².......... 78 Byggeår......... 1906
Stuer/Vær.......... 1/1 Placering..... 3. SAL Stuer/Vær.......... 1/1 Placering.... STUEN Stuer/Vær.......... 1/2 Placering..... 3. SAL Stuer/Vær.......... 2/1 Placering..... 1. SAL Stuer/Vær.......... 1/1 Placering.... STUEN Stuer/Vær.......... 1/2 Placering.... STUEN
Etager.................... 1 Kælder m²............ 0 Etager.................... 1 Kælder m²............ 0 Etager.................... 1 Kælder m²............ 0 Etager.................... 1 Kælder m²............ 0 Etager.................... 1 Kælder m²............ 0 Etager.................... 1 Kælder m².......... 25

VANLØSE VANLØSE VANLØSE VANLØSE VANLØSE VANLØSE


Jernbane Allé Bratskovvej Jernbane Allé Dybendalsvej Flinterupvej Sallingvej
SAG: CI81203 SAG: CA90115A SAG: CI90216 SAG: CA90113 SAG: CA90346 SAG: CE80968

SOLGT
KNT./UDB. ................... 1.575.000/80.000 SOLGT
KNT./UDB. ................... 1.399.000/70.000 SOLGT
KNT./UDB. ................... 1.495.000/75.000 SOLGT
KNT./UDB. ................................... 450.000 SOLGT
KNT./UDB. ................. 2.950.000/150.000 SOLGT
KNT./UDB. ................... 1.298.000/65.000
BRT./NT. .............................. 11.444/9.842 BRT./NT. .............................. 10.469/8.983 BRT./NT. .............................. 11.358/9.849 BRT./NT. ........................................... 3.897 BRT./NT. ............................ 20.625/17.060 BRT./NT. ................................ 9.749/8.237
EJERLEJLIGHED i 2009 solgte vi 5 lej- EJERLEJLIGHED Indbydende lejl., på EJERLEJLIGHED Centralt på Jernbane ANDELSBOLIG Vi søger flere andelslej- VILLA Vi søger flere villaer til salg i det- EJERLEJLIGHED Rummelig 4 værelses
ligheder på Jernbane Allé. Lejlighederne en af Vanløses mest attraktive adresser! Allé, ligger denne nyere ejendom med alt ligheder til salg i E/F Slettegården. Kon- te børnevenlige villakvarter. Ring til os, ejerlejlighed som trænger til en fast og
blev solgt med en gennemsnitlig salgstid Pænt køk., m. vaskemask. Rumm. bade- indenfor gå afstand. Lejligheden er takt os på 38791444 for en uforpligtende så sælger vi dit hus. kærlig hånd. Lejigheden fremstår i del-
på under 3 måneder. vær. m. kar og vindue. Stue en suite til yderst veldisponeret med udgang til vest- vurdering. vist oprindelig stand. Køkken og bad er
mindre stue/vær. Ugenert sydvendt al- vendt altan, hvorfra der er et flot kig over moderniseret, men for en del år siden.
tan. Yderst indbydende gårdhave! det tilstødende villakvarter.
Tinglyst m².......... 81 Byggeår......... 1933 Tinglyst m².......... 71 Byggeår......... 1939 Tinglyst m².......... 73 Byggeår......... 1975 Bolig m²............... 56 Byggeår......... 1934 Bolig m²............... 88 Byggeår1934/1953 Tinglyst m².......... 75 Byggeår......... 1932
Stuer/Vær.......... 2/1 Placering..... 2. SAL Stuer/Vær.......... 1/2 Placering.... STUEN Stuer/Vær.......... 1/2 Placering..... 2. SAL Stuer/Vær.......... 1/1 Placering..... 1. SAL Stuer/Vær.......... 1/2 Grund m²......... 600 Stuer/Vær.......... 2/2 Placering..... 2. SAL
Etager.................... 1 Kælder m²............ 0 Etager.................... 1 Kælder m²............ 0 Etager.................... 1 Kælder m²............ 0 Etager.................... 1 Kælder m²............ 0 Etager.................... 2 Kælder m².......... 88 Etager.................... 1 Kælder m²............ 0

Helene Sams
Riemer
Cathrine In-
gemann
Caspar Alstrup
Indehaver
Vanløse DanBolig Vanløse ApS
Sagsbehandler Indehaver Jernbane Alle 58 V/ ALSTRUP & INGEMANN
RING: 3879 1444 MAIL: VANLOESE@DANBOLIG.DK
16 Lokal@viserne.dk Torsdag 4. Februar 2010

MARTIN A. OLESEN & PARTNER


Vanløse Vanløse Vanløse

UNIK
UNIK EJENDOM
EJENDOM KATRINEDAL
KATRINEDAL SJÆLDENT
SJÆLDENT UDBUDT
UDBUDT
FANTASTISK BELIGGENHED INDFLYTNINGSKLAR VILLA 264 M2 VILLA MED PERFEKT BELLIGENHED
Toftøjevej. Sjældent udbudt ejendom Pris 5.250.000 Sag.nr. 145-9219 Kilholmvej. Du bydes velkommen i Pris 4.850.000 Sag.nr. 145-8002 Bratskovvej. Entré med trappe til bå- Pris 4.495.000 Sag.nr. 145-9238
beliggende i Vanløse absolut mest ef- Udb. 265.000 Værelser 6 entré med adgang til den store stue i Udb. 245.000 Værelser 5 de 1. sal og kælder. Stueplan med Udb. 225.000 Værelser 7
tertragtede kvarter helt ud til Damhu- Brutto 34.722 Plan 2 åben forbindelse med køkkenet. Flot Brutto 29.107 Plan 1 toilet, 2 store stuer samt stort spise- Brutto 28.735 Plan 4
sengen. Indeholder 3 gode værelser, Netto 28.769 Bolig 150 badeværelse med separat bruseniche. Netto 23.708 Bolig 129 køkken. 1. sal: toilet, 2 stuer én-suite, Netto 23.560 Bolig/kld. 158/81
Alternativ finansiering: Bebygget 100 Alternativ finansiering: Bebygget 129 Alternativ finansiering: Bebygget 85
stort spisekøkken med gulvvarme, Derudover er der 4 gode værelser, fint værelse samt vådrumssikret bade-
Afdr.fr.br. 19.266 Grund 799 Afdr.fr.br. 15.706 Grund 571 Afdr.fr.br. 15.602 Grund 670
stor stue, flot flisebadeværelse. Desu- Afdr.fr.nt. 16.556 Opført 1886/1956 hvor der fra det ene værelse er etable- Afdr.fr.nt. 12.568 Opført 1958 rum. Fra entréen på 1. sal er der ad- Afdr.fr.nt. 13.175 Opført 1921
den toilet på 1-sal. ret trappe til den uudnyttede 1-sal. gang til stort lyst værelse på 2. sal.

Vanløse Vanløse Vanløse


NY
NY PRIS
PRIS

ALT
ALT ER
ER NYT
NYT EN ENER
EN ENER II VANLØSE
VANLØSE FLOT
FLOT RÆKKEHUS
RÆKKEHUS
SMUKT ISTANDSAT HALVT DOBBELTHUS EN FREMVISNING VÆRD RÆKKEHUS MED GOD BELIGGENHED
Egelykkevej. Bygget i 1945 og har Pris 3.995.000 Sag.nr. 145-9104 Krogebjerg. Charmerende murstens Pris 3.980.000 Sag.nr. 145-9159 Ledagersti. Indeh.: pænt køkken, Pris 3.295.000 Sag.nr. 145-9058
netop gennemgået en totalrenovering. Udb. 200.000 Værelser 5 ejendom opført i 3 trin. Huset er vel- Udb. 200.000 Værelser 7 stue med udgang til solrig sydvendt Udb. 165.000 Værelser 3
Der kan nævnes nyt glaseret tegltag, Brutto 24.937 Plan 3 holdt med bl.a. nyt tag. Huset ligger Brutto 26.495 Plan 3 terrasse og havestykke. 1. sal med Brutto 21.118 Plan 3
nye Rationel-vinduer, zink på kviste, Netto 20.603 Bolig/kld. 146/72 midt på den 949 kvm store grund, Netto 22.197 Bolig/kld. 178/44 pænt flisebadeværelse samt 2 gode Netto 17.348 Bolig/kld. 90/45
Alternativ finansiering: Bebygget 74 Alternativ finansiering: Bebygget 127 Alternativ finansiering: Bebygget 45
efterisolering sokkelisole- hvilket giver en stor forhave mod øst, værelser. Høj udnyttet kælder med fli-
Afdr.fr.br. 12.885 Grund 150 Afdr.fr.br. 14.808 Grund 949 Afdr.fr.br. 11.494 Grund 162
ring/omfangsdræn, gulvvarme i hele Afdr.fr.nt. 11.108 Opført 1945 samt en stor vestvendt baghave med Afdr.fr.nt. 12.967 Opført 1927 sebadeværelse, vaskerum, Afdr.fr.nt. 9.737 Opført 1944
boligen og digitalt netværk. terrasse. fyr/opbevaringsrum og gæsteværelse.

Vanløse Vanløse Vanløse


NYHED
NYHED

CHARMERENDE KVARTER
CHARMERENDE KVARTER TÆT
TÆT PÅ
PÅ OFF. TRANSPORT
OFF. TRANSPORT 2 2ALTANER
altaner

188 M2 CHARMERENDE BUNGALOW ØVERST BELIGGENDE KÆMPE 3V UDSIGT TIL GRØNDALSPARKEN


Sandhøjen. Entré, 2 stuer en-suité. Pris 3.095.000 Sag.nr. 145-9187 Jyllingevej. Flot velindrettet Pris 1.695.000 Sag.nr. 145-9077 Grøndals Parkvej. Du bydes velkom- Pris 1.475.000 Sag.nr. 145-9146
Flot stort værelse med skabsplads. Udb. 155.000 Værelser 4 3-værelses beliggende 5 minutter fra Udb. 85.000 Værelser 3 men i rummelig entré. Herfra videre til Udb. 75.000 Værelser 3
Flisebadeværelse i god størrelse med Brutto 20.302 Plan 2 Jernbane Alle med indkøb, diverse Brutto 11.967 Plan 3. sal ældre køkken. Klassisk badeværelset Brutto 9.820 Plan 1. sal
badekar, velholdt køkken med adgang Netto 17.358 Bolig/kld. 82/82 specialforretninger, restauranter samt Netto 10.293 Bolig 84 med terrazzogulv og siddekar. Lejlig- Netto 8.251 Bolig 64
Alternativ finansiering: Bebygget 106 Alternativ finansiering: Altan Nej Alternativ finansiering: Altan 2
til kælderen, stor gildesal, fliseba- biograf.Hvis man i humør til at opleve hedens hjerte er den store lyse vest-
Afdr.fr.br. 11.777 Grund 658 Afdr.fr.br. 6.841 Opført 1932 Afdr.fr.br. 5.515 Opført 1937
deværelse med stor bruseafdeling Afdr.fr.nt. 10.265 Opført 1933 indre by kan man tage metroen eller Afdr.fr.nt. 6.251 vendte stue. Stort soveværelse. Deru- Afdr.fr.nt. 4.843
samt stort "værelse". S-tog dertil på 10 min dover godt ekstra værelse.

Vanløse Vanløse Vanløse


NYHED
NYHED EGEN
EGEN HAVE
HAVE

2VMED
2V medALTAN
altan SJÆLDENT
SJÆLDENT UDBUDT
UDBUDT EGNET
EGNET TIL
TIL FORÆLDREKØB
FORÆLDREKØB
SUPER BELIGGENHED PERFEKT "MINIRÆKKEHUS" 2 VÆRELSES MED VESTVENDT ALTAN
Hyltebjerg Allé. Fordelingsentré, ny- Pris 1.395.000 Sag.nr. 145-0002 Vanløse Allé. Præsentabel entré, lille Pris 1.095.000 Sag.nr. 145-9239 Nedertoften. Entré, nydeligt fliseba- Pris 995.000 Sag.nr. 145-9203
deligt originalt flisebadeværelse med Udb. 70.000 Værelser 2 ''værelse'', nyt stort flisebadeværelse. Udb. 55.000 Værelser 2 deværelse, rummeligt værelse via min- Udb. 50.000 Værelser 2
siddebadekar, velholdt køkken med Brutto 10.006 Plan 1. sal Fra entréen er der åbnet op mod stu- Brutto 7.570 Plan 1 dre opbevaringsgang som kan udnyt- Brutto 8.270 Plan Stuen
god skabsplads og lille spiseplads. Netto 8.732 Bolig 63 e/køkken fra 2009. Køkkenet er af Netto 6.344 Bolig 41 tes til fx pc plads eller lign., ældre køk- Netto 7.313 Bolig 52
Alternativ finansiering: Altan Ja Alternativ finansiering: Opført 1972 Alternativ finansiering: Altan Ja
Stort værelse som i dag benyttes som mærket Kvik. Køkkenet er i åben for- ken med god skabsplads samt stor lys
Afdr.fr.br. 6.134 Opført 1967 Afdr.fr.br. 4.522 Afdr.fr.br. 5.527 Opført 1939
både arbejds- og soveværelse, samt Afdr.fr.nt. 5.514 bindelse med stor lys stue med plads Afdr.fr.nt. 3.918 stue med plads til både spise- og Afdr.fr.nt. 5.126
stor stue med plads til både spise- og til både spise- og dagligstue. dagligstue.

Martin A. Olesen & Partner


Statsaut. ejendomsmgl. MDE
Ålekistevej 84
2720 Vanløse
Tlf. 38742111 Åbningstider
real2720@mail.dk Mandag - torsdag 9 - 18
Martin A. Olesen Kasper Christensen Steffen Sørensen Alexander K. Nielsen Julie Feldborg Staal www.realmaeglerne.dk Fredag samt søndag 10 - 16
Torsdag 4. Februar 2010 Lokal@viserne.dk 17

KØBERNE ER TILBAGE!

Udpluk fra køberbank: Udpluk fra køberbank: Udpluk fra køberbank:

Par fra Frederiksberg med 3 børn Par fra Vanløse med 2 børn, søger Ungt par fra Østerbro søger
søger villa i Damhussøkvarteret på villa i Katrinedalskvarteret til max 5 rækkehus min 3. værelser max pris
min 150 M2 til max 6 mill. mill. kr. 4 mill.

RealMæglerne Martin A. Olesen & Partner tilbyder


"SOLGT ELLER GRATIS!"*
*Tilstandsrapport og energimærke er ikke omfattet af "solgt eller gratis"

Ejerlejlighed: Ungt par søger


Vi har mange villa/villalejlighed
henvendelser vedr. på 85 m2 med
køb til 1 - 4 egen have, op til 3
værelses millioner.
lejligheder.

Udpluk fra Andelsboliger:


køberbank: Vi har igen godt
Kunde der lige har gang i salget og
solgt hus søger søger
stor 2V eller 3V andelsboliger i alle
gerne med altan. størrelser.
Max. 2 mill.

Martin A. Olesen & Partner


Statsaut. ejendomsmgl. MDE
Ålekistevej 84
2720 Vanløse
Tlf. 38742111 Åbningstider
real2720@mail.dk Mandag - torsdag 9 - 18
Martin A. Olesen Kasper Christensen Steffen Sørensen Alexander K. Nielsen Julie Feldborg Staal www.realmaeglerne.dk Fredag samt søndag 10 - 16
18 Lokal@viserne.dk Torsdag 4. Februar 2010

John Ryborg

Jeg sælger min


Indehaver
Tlf. 38 74 87 88
jry@estate-maeglerne.dk

barndomsby
hver dag...
Estate Vanløse skiller sig ud på
boligmarkedet og skaber resultater

Stærk identitet, stor grundighed og professionalisme nøgleordene for for, at din mægler mister interessen, tværtimod.
gennemslagskraft hele vort personale. Vi følger løbende op på de køberemner, vi har
I de senere år er det blevet meget lettere for haft dialog med. Hjælper dem med alt hvad der
boligkøberne at finde rundt på boligmarkedet. Vi samarbejder med de bedste skal til for at de kan beslutte sig.
Store boligaviser samt mæglernes internet-hjem- Estate Vanløse er Autoriseret Nykredit Partner,
mesider har gjort det nemmere at overskue og vi samarbejder herudover med en lang række Køb af bolig er en stor beslutning, og tit fører vi
markedet. lokale pengeinstiuttter. Dette giver vores kunder en løbende dialog med flere køberemner samti-
attraktive fordel, når den nye bolig skal finansie- digt.
Men udviklingen stiller store krav til mæglernes res.
markedsføring. Derfor har Estate Vanløse valgt at Vort salgsteam i Vanløse er allerede klar ved
markedsføre sig markant og slagkraftigt - både i Vedholdende indsats der giver telefonen, så kontakt os med det samme for en
de trykte medier og på nettet. resultat uforpligtende vurdering af din bolig på tlf. 3874
Hos Estate Vanløse ved vi, at de bedste salgsresul- 8788.
Bolighandel er en tilidssag tater opnås gennem en engageret og vedholden-
Uanset om det drejer sig om køb eller salg af de indsats, der kontinuerligt fortsætter gennem Med venlig hilsen
bolig, er tilliden til ejendomsmægleren altaf- hele salgsperioden. Skulle salget af din bolig Estate Vanløse
gørende for handlens gennemførelse. Derfor er trække lidt ud, skal du derfor ikke være bange John Ryborg

Estate Vanløse
V/ John Ryborg
Tlf. 38 74 87 88
John Ryborg Camma Ryborg Søren Cedervall Morten Johansen Karina Helmersen
John Ryborg,
John Ryborg, Jernbane
2720 - 2720@estate-maeglerne.dk
Allé 31, 2720 Vanløse, 2720@estate-maeglerne.dk Indehaver Statsaut. ejd.mgl. Cand.merc. Statsaut. ejd.mgl. Salgstrainee
Torsdag 4. Februar 2010 Lokal@viserne.dk 19

Hos os kommer
chefen på æt os på en p rø v e !
gten d e v urder
ing

S
arbejde...
.
e n u forpli boligsnak
m e d n d i g
Start ller en gru
e

John Ryborg
- i alle faser af din bolighandel, fra Indehaver
Tlf. 38 74 87 88
vurdering til fremvisning og salg. jry@estate-maeglerne.dk

2720 VANLØSE - FOSSGÅRDSVEJ 17 2720 VANLØSE - CLAUSHOLMVEJ 16 VANLØSE - HERLUFSHOLMVEJ 13A


Yderst charmerende bungalow Nyopført drømmevilla i Vanløse Villa med historie & sjæl

ÅBENT HUS Søndag kl. 12:00-13:00


Nøglerne ligger klar til en Nøglerne ligger klar til en Nøglerne ligger klar til en
god handel... god handel... god handel...

NY SAG NY SAG NY SAG


Kontantpris: 4.295.000 Bolig / grund i m²: 135 / 521 Kontantpris: 5.795.000 Bolig / grund i m²: 185 / 604 Kontantpris: 7.995.000 Bolig / grund i m²: 350 / 830
Udbetaling: 215.000 Stuer / vær.: 2/4 Udbetaling: 290.000 Stuer / vær.: 1/5 Udbetaling: 400.000 Stuer / vær.: 4/6
Brutto: 29.231 Brutto: 36.396 Brutto: 46.698
Netto: 23.819 Sagsnr: 60811112 1- familieshus Netto: 28.534 Sagsnr: 60411571 1- familieshus Netto: 36.636 Sagsnr: 60411497 1- familieshus
Nu udbydes denne yderst velholdt og charmerende bugalow i et af Udover en perfekt beliggenhed er villaen opført efter fremtidens Denne villa, der er yderst velholdt, byder udover perfekt
Vanløses bedste villakvarterer. Villaen indeholder bl.a.: Hyggeligt krav med lavenergi aktivt varmegenvindingsindlæg, der giver god beliggenhed på hele 525 kvm incl. fuldt udnyttet kælder.
spisekøkken, stor lys stue med med flotte plankegulve og med super samvittighed overfor miljøet. En fantastisk perle til familien der ønsker overdådig plads, eller kan
lysindfald fra huset nye vinduer, dejlig spisestue ligeledes med Alt i ejendommen er af bedste materialevalg og samtidig opført i også benyttes som 2-familiers villa.
flotte plankegulve og nydelig muret udestue. Hvem kommer først! smukt tidløst design. Bestemt en villa der er et besøg værd! Ring allerede i dag for en fremvisning.

VANLØSE - TYBJERGVEJ 30, 1 SAL VANLØSE - MARKSKELLET 5 VANLØSE - SALLINGVEJ 68


Spændende Villalejlighed Flot og helt unik lejlighed! Super flot lejlighed

Kontantpris: 1.795.000 Bolig / kld. i m²: 60 / 30 Kontantpris: 1.675.000 Bolig i m²: 71 Kontantpris: 1.025.000 Bolig i m²: 50
Udbetaling: 90.000 Grundareal i m²: 693 Udbetaling: 85.000 Opført: 1936/36 Udbetaling: 55.000 Opført: 1941
Brutto: 11.870 Opført: 1920 Brutto: 11.231 vær.: 3 Brutto: 7.405 vær.: 2
Netto: 10.217 Stuer / vær.: 1/2 Netto: 9.722 Sagsnr: 60411501 Ejerlejlighed Netto: 6.608 Sagsnr: 60411472 Ejerlejlighed
Alternativ finansiering: Etage: 1 sal Fantastisk velholdt, charmerende og lys lejlighed med termoruder, Her udbydes en rigtig dejlig 2 værelses lejlighed. Lejligheden
Pauselån® F1: 6.084 / 5.575 Sagsnr: 60411471 Ideel anpart afhøvlede plankegulve og stuklofter. Fra stue og altan er der flot indeholder flot lyst og nyere køkken fra HTH med gulvvarme,
ugenert udsigt over dejligt gårdmiljø. Lejligheden indeholder stort Amerikansk køle/fryseskab og vaske/tørremaskine. Pænt hvidt
Charmerende villalejlighed beliggende i flot arkitektonisk soveværelse, nyt badeværelse med flotte klinker, stor stue med flot flisebadeværelse af ældre dato. Dejlig lys stue har og rummeligt
hvidpudset murermestervilla med tegltag og dejlig balkon. stuk og plankegulve. Derudover lyst og indbydende elementkøkken. soveværelse mod gården. Alle rum har lyse fyrretræs planker.

VANLØSE - JERNBANE ALLE 8 VANLØSE - FLAKHOLMEN 36 VANLØSE - GENNEMLØBET 11


Spændende lejlighed på hele 192 m2 God 3 værelses - midt i Vanløse Skøn 3 værelses andelslejlighed

Kontantpris: 3.375.000 Bolig i m²: 192 Kontantpris: 1.395.000 Bolig i m²: 66 Kontantpris: 599.000 Bolig i m²: 56
Udbetaling: 170.000 Opført: 1933 Udbetaling: 70.000 Opført: 1940 Udbetaling: 599.000 Opført: 1935
Brutto: 22.282 vær.: 6 Brutto: 10.614 Stuer / vær.: 1/3 Brutto: 2.845 Stuer / vær.: 1/1
Netto: 18.620 Sagsnr: 60911466 Ejerlejlighed Netto: 9.197 Sagsnr: 60411552 Ejerlejlighed Netto: 2.845 Sagsnr: 60411554 Andelsbolig
Unik og flot istandsat lejlighed med Sjæl & Charme. Spændende hjørnelejlighed med masser af lys. Lejligheden er Lejligheden har flotte trægulve samt nyere termovinduer.
Lejligheden indeholder: Fordelingsentré, 2 flotte stuer en suite, Fredeligt beliggende midt i byen uden gennemkørende trafik - lige Andelsforeningen har en sund økonomi, og med til ejendommen er
stort soveværelse, god størrelse badeværelse, køkken mod gården. ved Grøndalsparken, busser, S-tog og Metro. 5 minutters gang til der bl.a. eget loftrum (placeret lige ved siden af lejligheden),
Fra den ene stue er der adgang til en fantastisk kælder som er alle Jernbane Allés spændende forretninger, bibliotek og biograf vaskekælder, cykelkælder, værkstedsrum samt mulighed for kabel-tv
blevet totalistandsat. Ring i dag for en fremvisning. samt nær Damhussøens dejlige natur. og fælles internet. Bestemt et besøg værd!

Estate Vanløse
V/ John Ryborg
Tlf. 38 74 87 88
John Ryborg Camma Ryborg Søren Cedervall Morten Johansen Karina Helmersen
John Ryborg,
John Ryborg, Jernbane
2720 - 2720@estate-maeglerne.dk
Allé 31, 2720 Vanløse, 2720@estate-maeglerne.dk Indehaver Statsaut. ejd.mgl. Cand.merc. Statsaut. ejd.mgl. Salgstrainee
20 Lokal@viserne.dk Torsdag 4. Februar 2010

Spørg os
...hvis du overvejer at sælge din bolig.
Vi følger boligmarkedet på tætteste hold og
giver dig en seriøs og grundigt udarbejdet
salgsvurdering.
Det giver tryghed til dine flytteplaner.
Vi kender vejen...

VANLØSE - JERNBANE ALLÉ 9A VANLØSE - ARNESTEDET 7 VANLØSE - BOBAKKEN 8


Central beliggenhed Spændende lejlighed Skønt beliggende i fredeligt område

Nøglerne ligger klar til en Nøglerne ligger klar til en Nøglerne ligger klar til en
god handel... god handel... god handel...

NY SAG NY SAG NY SAG


Kontantpris: 1.400.000 Bolig i m²: 57 Kontantpris: 1.195.000 Bolig i m²: 52 Kontantpris: 967.500 Bolig i m²: 48
Udbetaling: 70.000 Stuer / vær.: 1/2 Udbetaling: 60.000 Opført: 1935 Udbetaling: 50.000
Brutto: 9.797 Brutto: 7.745 vær.: 2 Brutto: 6.810
Netto: 8.232 Sagsnr: 60411564 Ejerlejlighed Netto: 6.647 Sagsnr: 60411581 Ejerlejlighed Netto: 6.034 Sagsnr: 60911504 Ejerlejlighed
Stor, flot og lys 2-vær., indeholdende fordelingsentré, godt udnyttet En særdeles skøn klassisk samt lys 2-værelses lejlighed som passer Lejligheden har en stor stue med udgang til solrig altan, et godt
flisebadeværelse, dejlig lyst køkken fra 2005 med god skabsplads. lige til singlen såvel som til det unge par! Indh: lyst klassisk soveværelse med god obevaringsplads, hvidt elementkøkken fra
Skøn stor lys stue med karnap og fantastisk udsigt ind over flisebadeværelse, flot lyst nyere elementkøkken med god plads og 1997 med endnu en altan, samt rummeligt klassisk badeværelse
frederiksberg. Stort lækkert soveværelse. Lejligheden har overalt flot udsigt over Grøndals Parken. Ring allerede i dag for en med hvide fliser og terrazzogulv. Overalt er der plankegulve og
pæne lyse plankegulve og ny el fra 2005. fremvisning. nyere termovinduer. En hyggelig lejlighed med super adresse!!

VANLØSE - LUNDGÆRDET 3 VANLØSE - SLOTSHERRENSVEJ 13 VANLØSE - RØNNEBÆRVEJ 9


2 værelses med god grøn udsigt Perfekt 2 værelse med god planløsning Perfekt studielejlighed

Kontantpris: 275.000 Bolig i m²: 56 Kontantpris: 750.000 Bolig i m²: 50 Kontantpris: 350.000 Bolig i m²: 39
Udbetaling: 275.000 Opført: 1935 Udbetaling: 40.000 Opført: 1936 Udbetaling: 350.000 Opført: 1965
Brutto: 3.400 vær.: 2 Brutto: 5.803 Stuer / vær.: 1/1 Brutto: 1.329 vær.: 1
Netto: 3.400 Sagsnr: 60911491 Andelsbolig Netto: 5.295 Sagsnr: 60911445 Ejerlejlighed Netto: 1.329 Sagsnr: 60411476 Andelsbolig
Lejligheden indeholder: Rummelig og lys fordelingsentré, godt Lejligheden er lys, velholdt og ualmindelig charmerende med Lejligheden byder på rummelig entré, pænt badeværelse med
køkken med god skabsplads. Soveværelset har også en dejlig termoruder, fjernvarme og afhøvlede plankegulve. Fra stue og altan separat brusekabine, pænt køkken, dejlig stor stue med flotte
størrelse og med flot udsigt over Grøndals Parken og god plads til er der flot ugenert udsigt ud over Vanløses villakvarter med parketgulve og god alkove, hvor der kan stå en seng. Til lejligheden
skabsvæg. Dejlig kvadratisk stue som er nem at møblerer med mulighed for at nyde storslåede solnedgange. hører der en god vaskekælder, cykelkælder og dejligt gårdmiljø.
dejligt lysindfald. Hvem kommer først! Ring allerede i dag for en fremvisning.

KØBENHAVN K KØBENHAVN N KØBENHAVN S VANLØSE VANLØSE VANLØSE


Nørre Farimagsgade 25A Hillerødgade 59 Lemberggade 12 Jernbane Allé 72A Jyllingevej 66 Åbakkevej 57

Nøglerne ligger klar Nøglerne ligger klar Nøglerne ligger klar Nøglerne ligger klar Nøglerne ligger klar Nøglerne ligger klar
til en god handel... til en god handel... til en god handel... til en god handel... til en god handel... til en god handel...

NY SAG NY SAG NY SAG NY SAG NY SAG NY SAG


Kontantpris: 1.459.000 Kontantpris: 649.000 Kontantpris: 695.000 Kontantpris: 692.000 Kontantpris: 675.000 Kontantpris: 698.000
Udbetaling: 1.459.000 Udbetaling: 649.000 Udbetaling: 695.000 Udbetaling: 692.000 Udbetaling: 675.000 Udbetaling: 698.000
Brt. / net. / mdl.: 4.766 / 4.766 Brt. / net. / mdl.: 3.466 / 3.466 Brt. / net. / mdl.: 1.809 / 1.809 Brt. / net. / mdl.: 3.166 / 3.166 Brt. / net. / mdl.: 8.853 / 8.853 Brt. / net. / mdl.: 2.841 / 2.841
Bolig m²: 94 Bolig m²: 70 Bolig m²: 63 Bolig m²: 64 Bolig m²: 106 Bolig m²: 51
vær.: 3 vær.: 3 vær.: 2 vær.: 2 vær.: 4 vær.: 2
Fantatsisk andelslejlighed - Dejlig andelslejlighed med Skøn beliggenhed, tæt på Lejligheden er Denne skønne andelslejlighed, Velholdt og lys 2 værelses
gennemrenoveret med smukt rummelig entré, dejligt køkken, Amager Strandpark og gennemgribende renoveret opført i 2005, byder på dejligt kvistlejlighed med 2 altaner,
massivt trægulv i ask. lyst soveværelse samt to lyse Amagerbrogade udbydes med en spændende indretning køkken, lys stue, 3 gode godt badeværelse, lys stue,
Ring allerede i dg for en stuer med plankegulve. denne dejlige andelslejlighed og fremstår idag som en af værelser og Vanløses måske gode forhold og perfekt
fremvisning. Bestemt et besøg værd! med billig boligafgift. Vanløses flotteste lejligheder. bedste udsigt. beliggenhed.

Sagsnr: 60411568 Andelsbolig Sagsnr: 60411569 Andelsbolig Sagsnr: 60411577 Andelsbolig Sagsnr: 60411570 Andelsbolig Sagsnr: 60411574 Andelsbolig Sagsnr: 60411579 Andelsbolig

Estate Vanløse
V/ John Ryborg
Tlf. 38 74 87 88
John Ryborg Camma Ryborg Søren Cedervall Morten Johansen Karina Helmersen
John Ryborg,
John Ryborg, Jernbane
2720 - 2720@estate-maeglerne.dk
Allé 31, 2720 Vanløse, 2720@estate-maeglerne.dk Indehaver Statsaut. ejd.mgl. Cand.merc. Statsaut. ejd.mgl. Salgstrainee
Torsdag 4. Februar 2010 Lokal@viserne.dk 21

Boligmangel?
Mangler du den perfekte bolig, så klik ind til os, og beskriv dine
ønsker. Hvis ikke allerede vi har den, så kan vi sikkert skaffe den
via vores effektive EstateKøberbase.
Klik ind - vi kender vejen...
Estate Vanløse
v/John Ryborg

Vanløse - Birkagervej 16 1. række til Damhussøen

I S N I N GER
MV
15 FRE 9 DAGE
PÅ 1

S A F TA LE E KOM
KØB B E R
S K R E VET 5 KØ NT
UNDE R FOR SE Kontantpris:
Udbetaling:
4.495.000
225.000
Brutto: 31.161
Netto: 26.052
Alternativ finansiering:
Pauselån® F1: 16.529 / 14.745
Bolig / kld. i m²: 92 / 92
Grundareal i m²: 750
Opført: 1933/46
Stuer / vær.: 1/3

D A M H US-
RI S 1. række til Damhussøen -villa på 180 kvm i Vanløses

VILLAE EFTERSPØRGE mest eftertragtede område - hvor der er mulighed for


en hyggelig gåtur hånd i hånd rundt om Damhussøen
ET
OMRÅD
og Damhusengen. Udover sublim beliggenhed byder
denne villa på særdeles smagfuld og gennemført
nyistandsættelse fra inderst til yderst. Entréen
indbyder med lyst granitgulv, der er videreført til
køkkenet med masser af skabsplads og hårde
hvidevare af bedste kvalitet. Køkkenet er i åben
forbindelse til stor stue med lyst ludbehandlet
sildebensparketgulv, hvorfra der er udgang til eksklusiv
træterrasse med direkte kig ud over Damhussøen.
Derudover finder man dejligt stort soveværelse samt
værelse. I stueplan finder man ligeledes stort
badeværelse opført i smukt mørk granit. Ejendommen
byder ligeledes på fuldt udnyttet kælder. Hvem
kommer først til denne 1. rækkes perle!

Sagsnr: 60411576 1- familieshus

Estate Vanløse
V/ John Ryborg
Tlf. 38 74 87 88
John Ryborg Camma Ryborg Søren Cedervall Morten Johansen Karina Helmersen
John Ryborg,
John Ryborg, Jernbane
2720 - 2720@estate-maeglerne.dk
Allé 31, 2720 Vanløse, 2720@estate-maeglerne.dk Indehaver Statsaut. ejd.mgl. Cand.merc. Statsaut. ejd.mgl. Salgstrainee
22 Lokal@viserne.dk Torsdag 4. Februar 2010
fra forskellig side i lokalområ-

Debat
ske motorveje. Man kunne
fristes til at tro, at den egentlige
Ny bedemandsforretning i Vanløse det, der er baggrunden for, at
Hanne Riis og Peder Nordahl nu
grund er ønsket om at spare Hanne Riis og Peder Nordahl siden og åbnede allerede to år for de efterlevende, deres meget har åbnet deres tredje forretning
penge på den løbende vedlige- har åbnet en ny bedemandsfor- efter en forretning mere på Peter personlige service, og ikke på Godthåbsvej.
Træ-vandalisme holdelse. retning – BEDEMANDEN – på Bangs Vej, ligeledes på mindst deres reelle prispolitik. - Når efterladte kommer til os
Som beboer og daglig bruger Kunne man dog ikke have Godthåbsvej nr. 177 i Vanløse. Frederiksberg. Og mange af deres kunder hen- ganske kort tid efter et dødsfald,
af Damhusengen og -søen er lavet en vurdering træ for træ, Parret startede deres første for- På de henholdsvis 8 og 6 år er vender sig da også til dem på er de naturligvis meget berørte,
det med stor sorg og harme, at så de syge kom væk, og de ras- retning på Nyelandsvej på BEDEMANDEN blevet kendt anbefaling fra andre. og så er det ikke rimeligt bare at
jeg har set området blive trans- ke blev beskåret, i stedet for at Frederiksberg for knap 8 år for deres indlevelse og omsorg Og det er da også opfordringer tage ordreblokken frem og jappe
formeret. Fra at være en grøn bulldozer-nedskære 800 af de samtalen med dem af på 20
oase med dyre- og fugleliv og største (og flotteste) træer. minutter, udtaler Hanne Riis.
skjulte stier bag træalléer er det Netop de store popler vil jeg - Vi bruger som regel 1?-2 timer
nu blevet til et fladt kommu- savne på grund af den vidun- på samtalen, så der både er tid til
nalt anlæg med sigtbarhed til derlige, rislende lyd fra blade- at tale om selve forløbet
alle sider, til de omkringlig- ne og træernes pragtfulde, omkring dødsfaldet, hvis de
gende huse og til fodboldba- karakteristiske duft. Og dæm- efterladte har behov for det, og
nerne midt på engen og udsyn ningen ligner nu en nedbrændt så naturligvis rådgive dem, så de
til alt det elektriske lys. negerlandsby; selv de træer, får den bedst mulige, personlige
Jeg rettede henvendelse til der hældede ud over vandet, er afsked med den afdøde. – Og så
Center for Park og Natur, som beskåret kraftigt – måske for at laver vi naturligvis et skriftligt
fortalte, at de ville holde en beskytte ænderne mod nedfal- prisoverslag, når de efterladte
pause i fældningen, da man dende grene? Rundt omkring ønsker det, så der ikke dukker
afventede en høring og debat. på stierne står der nogle mær- uventede ekstra omkostninger
Men der kom ingen debat!! kelige, tre meter høje stubbe op, når regningen skal betales,
Da de gik i gang igen, ringede tilbage, som ligner skorsten- som man jo ellers desværre af og
jeg til Lars Christensen fra spiber. De vil måske spire i til hører om.
Center for Park og Natur og barkkanten for at overleve, Også selv om man ikke lige står
spurgte, hvorfor det var nød- men hvor længe? og har brug for hjælp til en
vendigt at gå så drastisk til Vi har lige haft Kram et træ- bisættelse, er man altid velkom-
værks. Han svarede, at det var kampagne og klimatopmøde, men til at komme ind til Mogens
for at undgå en ulykke som men det gør åbenbart ikke stør- Amstrup, der bestyrer forret-
den i Fælledparken. Det virker re indtryk på Københavns ningen, og få et gratis eksemplar
som en enorm overreaktion: Kommune. af ”Min sidste vilje” og pjecen
man nedlægger jo heller ikke ”Det sidste farvel”.
motorveje, selv om vi har Anne-Mette Mandsbjerg Hos BEDEMANDEN kan man
mange fartdræbte på de dan- Vanløse også få en henvisning til deres
advokat, hvor man kan få den
første, vigtige rådgivning gratis
pester luften med stinkende om ens evt. behov for at oprette
Debat røggener fra gamle uisolerede
skorstene. Jeg som allergiker Ny bedemandsforretning i Vanløse/Grøndal på Godthåbsvej. Fra venstre Mogens Amstrup, og inde- testamente.
har i årevis måttet affinde mig haverne Hanne Riis og Peder Nordahl.
Indlæg med generende indåndingsluft
I forbindelse med Kåre Press- fra naboskorstene uden nogen netværk. Og der ser vi at mange
Kristensens indlæg i Van-
løsePosten om den alvorlige
har ønsket at reagere ved hen-
vendelser. De stupide svar har
Det har været en fantastisk oplevelse blomstrer op når vi kommer.
- Samtidigt er min mand stoppet
brændeovnsforurening, kan eksempelvis været der kom- Siger Karen fra Ældre at bruge noget af tiden på sig Karen er beskeden. Da vi møder med at arbejde og vores hus her
jeg oplyse om at her i andels- mer jo røg op ad en skorsten, hjælper Ældre – Hun stopper selv, sin mand, børnebørn, teater hende en eftermiddag i i Vanløse er blevet for stort til os.
boligforeningen Grøndals- samtidig med at man har kun- m.v. Kulturstationen til møde i Ældre Vi har fundet en dejlig plet i
vænge hvor jeg bor, har vi 389 net konstatere at tagrenden er nu, efter ti år som meget Vordingborg, men jeg har da
I dag er Ældre hjælper Ældre en hjælper Ældre, er hun ikke
skorstene hvoraf de ca 125 ( så belagt med et lag 3 cm tykt aktiv og velholdt formand betydelig faktor på frivillig-fron- meget for at snakke om sig selv. tænkt mig at beholde min
vidt jeg ved) stadig bruges til sodlag. ten og uundværlig når det hand- - Jamen jeg så jo bare annoncen besøgsvært i Vanløse.
trods for at vi har den herligste Her lades alt håb ude. Karen Johansen er noget af en ler om omsorg for ældre og han- i avisen for 12 år siden og meld- - På mange måder så har vi nok
fjernvarme der ikke forurener. institution i Vanløse. Uden hen- dicappede. 31 besøgsvenner te mig, fortæller hun. Og nu har i os selv og derfor er det vigtigt
Blandt disse brændeovnsbru- Lotte Ervig de ville der nok ikke have eksis- tager rundt til lige så mange jeg siddet ti år som formand – og med en besøgstjeneste. Vi er
gere er der adskillige der for- Fordresgårdsvej 16, NV teret en besøgstjeneste som besøgsværter i Vanløse. Og flere det har jeg aldrig fortrudt. Det også ude for nogle som har lidt
Ældre hjælper Ældre. I mindst ti gange om året har Karen sørget har lige været mig, det her arbej- svært ved at bede om hjælp, som
år har hun utrætteligt kæmpet for at holde hyggedage med de. Jeg har jo været vant til at er lidt svære at have med at gøre.
Stadig penge til græsrodskultur for ”sin” besøgstjeneste: den er
nok gået hen og blevet hendes
både besøgsværter og –venner,
hvor der har været en god stem-
have med syge og ældre at gøre
gennem arbejdet som sygehjæl-
Men det er der at man skal vise
at man har menneskelig forstå-
SFere svar til Freddy hovedet i blød for at finde ud af ”barn”. ning med underholdning, banko, per. Jeg har altid brændt for at else.
Christiansen, der kritiserer hvordan kultur arrangementer- Men nu stopper hun. Hun vil til snak og kaffe. hjælpe andre. - Mange ældre er også forvirre-
lukningen af KulturService ne i København ikke kommer - Jeg fik en besøgsvært og det de fordi de i dag får så mange
- Som SFere er det bedrøveligt til at lide under at var en fantastisk oplevelse. Vi forskellige hjemmehjælpere. Så
at måtte lukke KulturService. KulturService bliver nedlagt. supplerede og matchede hinan- er det godt med et fast holde-
KulturService har stillet udstyr Derfor har vi sammen med den rigtigt godt. Dengang havde punkt som en besøgsven.
til rådighed for mange gode socialdemokraterne, sørget for vi otte besøgsvenner – og i dag Tirsdag den 16. februar er der
arrangementer i København, at det udstyr som Kultur- er vi altså 31. god mulighed for at sige farvel
men økonomien i Kultur- Service rådede over overgår til - Der hvor vi går ind er der hvor til Karen når der holdes hygge-
Service har desværre ikke Kultur- og Fritidsudvalget, hjemmehjælp, hjemmesygeplej- eftermiddag kl. 13-15.30 i
kunne køre rundt, fordi alt for som vil sørge for at det kom- erske osv ikke kan være med og Kulturstationen.
få har benyttet tilbudet, skriver mer til at stå til rådighed for ikke har tid. Vi har tid til at snak- Ny som formand er AnneLise
Peter Thiele, kultur ordfører kulturelle arrangementer i ke og lytte. Der skal bl.a tid og Hoffmann som har været med
for SF og Ayfer Baykal, poli- byen. tålmodighed til som besøgsven siden april sidste år.
tisk ordfører for SF og med- - Det betyder at arrangørerne og når først man er startet skal - Her kan jeg bruge mit
lem af Kultur og Fritidsud-val- selv skal til at tage et ansvar for man fortsætte. Derfor er det vig- omsorgsgen, da jeg er stoppet
get, efter at medlem af Vanløse at hente, opstille og aflevere tigt at få matchet de rigtige men- som sygeplejerske, siger hun,
Lokaludvalg, Freddy Chris- udstyret, men til gengæld kan nesker der har en besøgsvært på 92 år.
tiansen begræder at Kultur- det blive endnu billigere at Heldigvis får jeg meget hjælp
Service lukker (se andetsteds i låne. Og præcis som du efter- - Mange af dem vi besøger er fra de andre her til papirarbejde,
Lokalavisen, red.) lyser skal den nye over 90 år og sidder alene. De arrangere osv
- KulturService har haft seks ordning laves i et samarbejde har mistet venner, børnene bor - Jeg ved at det er et stort arbej-
fuldtidsansatte medarbejdere, mellem Teknik- og Miljøfor- måske langt væk, nogle har de, men vi må hjælpes ad.
hvilket har betydet at mens valtningen og Kultur- og Karen – en institution i Vanløse med Ældre hjælper Ældre. Nu måske ikke børn osv. Med andre JD
KulturService havde en ind- Fritidsforvaltningen. stopper hun efter 10 gode år som meget aktiv formand. ord: de har måske mistet deres
tægt på 700.000 var udgifterne - Så nej Freddy, græsrods-kul-
tre gange så høje. Med et turen kommer ikke til at lukke.
underskud på halvanden mil- For i SF kæmper vi for at lidt hjælp, kan altså trygt åbne
lion havde KulturService der-
for mere karakter af konkur-
græsrødder og frivillige let kan
lave kulturelle arrangementer
17 par hjælpende hænder i Vanløse døren for os frivillige. Du skal
bare have en times tid til rådig-
rence forvridende kulturstøtte, og vi vil blive ved med at sør- Den 7. november sidste år mød- - Der er tale om et tilbud til men- op, pynte til højtider, vande hed en gang imellem, f.eks. hver
end det gode tilbud til kom- ge for millioner i støtte-kroner tes 17 mennesker af begge køn nesker i Vanløse, som pga. for- blomster, stryge en bluse/skjorte, 14. dag.
munale og kulturelle arrange- til kulturen, de frivillige og til opstart af projekt ’Hjælpende skellige handicaps ikke selv vende et tæppe, en tur i køresto- - Det koster kun en opringning
menter som det var tænkt som. græsrødderne så de kan lave Hænder’ i Adventskirken på magter simple ting som fx ind- len og mange andre småting, for brugerne på telefon: 61 73 04
Derfor blev SF nødt til at træf- arrangementer til glæde for Sallingvej. Alle var parate til at køb, posthus, bank, reparere som hjemmehjælpen ikke når 70, og du bestemmer selv, hvor-
fe den eneste økonomisk alle os københavnere. Vi vil rykke ud til folk i deres eget småting, skifte en pære, få var- eller ikke må, fortæller koordi- når du vil have besøg af en af os,
ansvarlige beslutning, nemlig endda også sørge for at udsty- hjem. me i radiatorer, hænge et billede nator på projektet, Kaj Hansen. siger Kaj. Og der er selvfølgelig
at lukke KulturService. ret står til rådighed for græs- - Alle frivillige er blevet fotogra- også tid til en snak!
rødderne og de frivillige, men feret gratis hos Kaj’s Foto på ’Hjælpende Hænder’ er sponso-
Skal selv tage ansvaret
Og de to fortsætter:
- I SF har vi imidlertid lagt
de må også selv tage et ansvar,
slutter de to SFere.
JD.
annoncer 3879 3400 Ålekistevej, så der kan fremvi-
ses ID-kort ved døren. Så du, der
måtte have brug for et besøg og
reret af Nordea-Fonden, Eremia
Fond og Adventskirken i
Vanløse. JD
Torsdag 4. Februar 2010 Lokal@viserne.dk 23

SLUTSPURT Sidste chance søndag 7. februar.

Dunlopillo Talalay Memory eller Klassisk


Talalay naturlatex madras + topmadras
natural 90 x 200

Før 10.690

UDSALGSPRIS 7.995,-
Spar 2.695,-
Madras: 16 cm glat betræk.
Topmadras: 8 cm inkl quiltet betræk

DUNLOPILLO ELEVATIONSSENG KONTINENTAL


DUNLOPILLO BLACK EDITION LEXIE QUATRO LUX SENG
“MARKEDETS BILLIGSTE” KOMBI BOKS ELEVATIONSSENG
KONTINENTAL STR.: 180X200 CM.
str.: 180x200 cm. Inkl. ben og topmadras. str.: 180x200
med Memorycm. inkl.i topmadras.
Talalay Inkl. ben!
madras og topmadras Farve: Koksgrå. Inkl. Ben som billede!
str.: 180x200 cm. Inkl. ben! Før 60.370,- Nu 42.995,-
Før 30.139,- Før 37.370,- Lexie Duo: Før 48.370,- SPAR
SPAR SPAR OPTIL KR.
NU 20.995,- 9.144,- NU 25.995,- 11.375,- Nu 34.495,- 17.375,-

ÅBENT HUS
ARRANGEME
Vi byd NT
er på vin og en
Få det bedste ud af natten snack!
Lørdag 6 febru
www.den7himmel.dk søndag 7 feb
ar og
ruar
Dunlopillo • Auping • Carpe
Dunlopillo Carpe Diem
Diem • Wonderland • Tempur
Wonderland a Waterbeds
Tempur • Akva Waterbeds
Åbningstider: mandag-torsdag: 10.00-17.30 · fredag: 10-19.00 · lørdag:10.00-15.00 · Første sønda
søndag i måneden: 10.00-15.00

Rødovre: Roskildevej 284 · Tlf. 3672 6080 · Frederiksberg: Falkoner Allé 12 · Tlf. 3331 1972 · Hillerød: Industrivænget 2 · Tlf. 4822 2225
24 Lokal@viserne.dk Torsdag 4. Februar 2010

Nu næsten væltet helt


Uge 5 - 2010

Banestyrelsens gamle bygning manglede tirsdag kun lidt i at være revet helt ned. Bygningen skal give plads
til Fengers nye indkøbs og -oplevelsescenter Galleri A.

Uge 49 - 2009

En stolt indehaver af Unik Bageren på Jernbane Allé, Irfan, viser noget af det friskbagte brød frem.
Han har fået ny leverandør. – Jeg garanterer at kunderne kan smage det, siger han.

Slår et bedre brød op Rager det mig? Rager det os?


Ja, mener menighedsrådet i
Hyltebjerg Kirke. Derfor har vi
valgt at sætte fokus på børneliv i
Unik Bageren på Jernbane Allé havre jeg har også 15 andre slags forsyninger fra den nye bager. Diakoniens dag i Hyltebjerg Fattigdom i Danmark betyder fattigdom på Diakoniens dag d.
har fået ny brød- og kageleve- brød. Bl.a. majsbrød, lækkert - Og husk lige at skrive, at der for eksempel, at man må takke 7. februar. Vi har bedt tidligere
randør – og indehaver af bager- wienerbrød, friske og lækre kyl- ikke er tale om frostvarer. Det er Kirke handler om børneliv i
fattigdom. Det foregår søn- nej til invitationer og at man må formand for Børns Vilkår,
butikken, Irfan, er stolt over kva- linge- og kebabsandwiches, friskbagt brød, det her. afstå fra at inviterer til børnefød- psykolog John Halse og
liteten. lækre kager m.m. Hold øje med Unik bageren – dag den 7. februar kl. 12-14 selsdag. Fattigdom i Danmark er Københavns socialborgmester
- Man kan virkelig smage for- - Og så har jeg nu fået verdens der vil nemlig være tilbud i den- (efter gudstjenesten kl. også en jul på et yderst skrabet Mikkel Warming tale om emnet
skellen på det brød og de kager bedste romkugler, griner han, ne tid, bl.a. på rundstykker. Og 10.30) budget med gaver, som man og om kirkens opgave i forhold
jeg har nu i forhold til tidligere. der åbnede sin bagerbutik på du kan naturligvis også få en kvier sig ved at fortælle om i til at hjælpe og støtte børn og
Vi har også fået større udvalg. Jernbane Allé sidste år. frisk kop kaffe at varme dig på, Antallet af børn som lever i fat- skolen. Fattigdom er fritidsliv familier, som rammes af fattig-
Og så remser irfan op: Tre slags Unik Bageren har friskt morgen- juice, mælk m.v. tigdom i Danmark er stigende. uden udviklende og sunde akti- dom. Vi vil bruge arrangementet
kold- og langtidshævede brød, brød hver morgen fra kl. 06. Og JD Afhængig af hvordan man viteter i fritids-og sportsklubber. til at blive klogere på emnet og
f.eks. med solsikkekerner og i løbet af dagen får man friske opgør tallene lever mellem At været et fattigt barn er også at på den opgave vi har med også
60.000 - 130.000 danske børn i være utryg og vide mere om at nå denne udsatte gruppe.
relativ fattigdom. Fattige børn i familiens pressede situation end Arrangementet starter med en let
En fastelavn næsten uden kemi Danmark går ikke sultne i seng,
men de lider andre store afsavn,
godt er. Fattigdom medfører
social isolation. Et børneliv i fat-
frokost efter gudstjenesten.
Herefter er der oplæg og debat.
Det er snart fastelavn, og Gode råd til kemifri fastelavn (MG), da stoffet er stærkt aller- som trækker glæden, trivlsen og tigdom er alt, alt for gråt. Også i Alle er velkommen. Ingen til-
Miljøpunkt Vanløse har gjort det Hvis du vil købe god faste- gifremkaldende. farverne ud af barndommen. Danmark. melding.
lidt lettere for dig som forbruger lavnssminke, så kig efter mær- • Vælg produkter uden parfume
at finde fastelavnssminke med kerne Grimas og Lyra. De to og parabener
mindre kemi til dine børn. serier er testet som gode valg af • Smør børnene med en uparfu-
Fastelavnssminke indeholder
ofte en række problematiske
Informationscenteret for Miljø
og Sundhed. Miljøstyrelsen
meret svanemærket ansigtscre-
me. På den måde beskytter du
En crooner med karisma
stoffer, som kan være både mil- råder også forbrugerne til at væl- huden – også når sminken skal Musik. Med sin store karisma vet albummet CharmSchool for
jøbelastende, allergifremkalden- ge fastelavnssminke med min- af og fængende crooner-stem- Pop Singers, hvor han flirter
de eller hormonforstyrrende. dre kemi. Her kan du læse gode • Vær omhyggelig med at fjerne med standardjazz og crooner-
Informationscenter for Miljø og råd til en kemifri fastelavn: sminken igen me optræder Claus Hempler
stil. Efter at have overvejet
Sundhed testede i 2008, 41 fas- • Undlad at sminke hud som er i en intim duo-konstellation afgang fra den danske musiksce-
telavnssminker hvoraf rigtig • Køb ikke sminke der indehol- tør, revnet eller har eksem med sange fra et flot og ne til fordel for et teologistudi-
mange indeholdt miljø- og sund- der methyldibromoglutaronitrile • Køb CE-mærket sminke og mang-foldigt bagkatalog - um, barslede Claus Hempler
hedsskadelige stoffer. hobbyprodukter. De lever op til fra Fielfraz til sange fra egne med albummet Hempler i 2004,
gældende sikkerheds- og sund- som han i 2005 vandt en
hedskrav for legetøj soloalbums. Han kan opleves
Steppeulv for som "Årets voka-
• Brug svanemærket lim til bør- torsdag den 11. februar i list": Ved Danish Music Awards
nenes kostumer. Den må ikke Kulturstationen. vandt han prisen som "Årets
indeholde ftalater (phthalat) og Danske Sanger" samme år. I
klorerede opløsningsmidler Claus Hempler er en mageløs 2007 udkom ”Return Of The
• Vask børnenes hænder grun- sanger. Hans stemme og stil er Yes-man” på SONY BMG, og
digt, hvis de har været med til at tryllebindende. I Vanløse Kul- med tiden har Claus Hempler
male og lime på kostumet turhus kan han opleves til en slået sig fast som en af de fines-
• Køb aldrig hobbyprodukter intim-koncert sammen med gui- te, stærkeste mandlige vokalister
som glimmer, maling eller lim taristen Kasper Rasmussen, på den danske musikscene. Claus Hempler – crooner med
med faresymbol. hvor han vil spille sine sange, karisma. På Kulturstationens
der har rod i klassisk 60’er-inspi- Ida Østergård scene torsdag den 11. februar.
I Vanløse kan du købe Lyra reret pop- og rockmusik med Ida Østergård varmer op for
sminkefarver i Grundstof, referencer til jazz og bigband- Claus Hempler og hun er et nyt ind i et univers, som bl.a. giver
Jernbane Allé 79. Du kan også musik. Det er simpel, men raffi- talent på den danske sangskri- stærke mindelser til sangskrive-
læse mere på www.miljoeog- neret sangskrivning. ver-scene. Med en stemme der ren Fiona Apple. Debutsinglen
sundhed.dk. Han er født i 1970, og voksede rummer stort nærvær og med "On His Knees" roterede flittigt
(red af JD) op i Odense-forstaden Højby. I brutalt ærlige tekster, formidler på P3 og P4, efter hun i 2008
1981 dannede han gruppen Ida sine sange med en overbe- vandt KarriereKanonen, som én
En glad fastelavns-løve. Men Fielfraz, som fik stor succes på visning, man sjældent ser hos så ud af 1800 indsendte bidrag.
hvordan undgår man en masse den danske musikscene op igen- ung en sangskriver. Hun evner Ida arbejder i øjeblikket på høj-
kemi i sminken. Læs her gode nem halvfemserne. Som solist med glimt i øjet, rå kant og tryk med sin lovende debutpla-
råd fra Miljøpunkt Vanløse. har Claus Hempler i 1999 udgi- fløjlsblød klang at fange lytteren de.
Torsdag 4. Februar 2010 Lokal@viserne.dk 25
Stor ndørs
Indeilling Stor ndørs
udst Indeilling
af ping- udst
cam e af
vogn biler

Renault Clio III 1,2 16V Expression ST Chevrolet Aveo 1,4 LT Chevrolet Epica 2,0 LT Chevrolet Lacetti 1,6 SX aut. Chevrolet Nubira 1,6 SX st.car Citroën C2 1,4 Advance
2009, km. 19.000, 5 døre, lysgrønmetal, airc., 2009, km. 15.000, 5 døre, sortmetal, 17" alu- 2007, km. 57.000, 4 døre, sølvmetal, 16" alu- 2005, km. 12.000, 5 døre, rødmetal, 15" alu- 2005, km. 82.000, 5 døre, sortmetal, airc., alu., 2004, km. 79.000, 3 døre, sølvmetal, abs, air-
infocenter, sædevarme, højdejust. forsæde, el- fælge, fuldaut. klima, højdejust. forsæde, 4x fælge, fuldaut. klima, fartpilot, udv. temp. måler, fælge, airc., sædevarme, 4x el-ruder/spejle, cd/ cd/radio, højdejust. forsæder, 4x el-ruder/spejle, bags, cd/radio, abs, smart lille by bil, økonomisk
ruder/spejle, cd/radio, *kr. md. 1870 el-ruder/spejle, cd/radio *kr. md. 1870 sædevarme, el indst. *kr. md. 2.327 radio, multifunktionsrat *kr. md. 1.759 infocenter, veloursæder *kr. md. 1.823 bil til små penge, *kr. md. 1.316

Citroën C4 1,6 16V 110 Prestige Fiat Grande Punto 1,2 Active Fiat Grande Punto 1,3 JTD 75 Dynamic Fiat Grande Punto 1,9 JTD 130 Sport Ford Fiesta 1,3 Ambiente Ford Focus 1,6 Trend+ st.car
2007, km. 59.000, 5 døre, sortmetal, 16" alu- 2006, km. 47.000, 5 døre, sortmetal, infocenter, 2008, km. 74.000, 5 døre, blåmetal, airc., 17" 2006, km. 25.000, 3 døre, sortmetal, alufælge, 2005, km. 62.000, 5 døre, champagnemetal, cd/ 2007, km. 24.000, sort, fuldaut. klima, fartpilot,
fælge, airc., fartpilot, kørecomputer, højdejust. kopholder, cd/radio, el-spejle/ruder, airbags, udv. alufælge, sænket, fartpilot, el-ruder/spejle, cd/ splitbagsæde, tonede ruder, multifunktionsrat, radio, el-ruder, splitbagsæde, airbag, bagrudevi- kørecomputer, varme i forrude, udv. temp. måler,
forsæde *kr. md. 1.758 temp. måler, *kr. md. 1.536 radio, airbags, abs, *kr. md. 1.648 el-ruder/spejle, 6 Gear *kr. md. 2.440 sker, højdejusterbart rat *kr. md. 1.506 sædevarme, el-ruder *kr. md. 2.440
LEASING AF VAREVOGNE UANSET ØKONOMISKE FORHOLD - VI ER FRISKE MED BYTTEPRISEN RING OG HØR

Ford Mondeo 2,0 Trend Plus Ford S-MAX 1,8 TDCi Trend Hyundai Getz 1,5 CRDi Hyundai i30 1,4 CVVT 109 Classic Kia Carnival 2,9 CRDi EXE Aut Mazda 3 2,0 Touring Plus
2008, km. 40.000, sortmetal, 2 zone klima, cd/ 2007, km. 59.000, 5 døre, sortmetal, 18" alu- 2005, km. 78.000, 5 døre, sortmetal, splitbag- 2008, km. 38.000, 5 døre, rød, airc., infocenter, 2007, km. 67.000, sort, st. car, el indst. førersæde 2007, km. 39.000, 5 døre, sølvmetal, klima, fartpi-
radio, 4x el-ruder/spejle, sædevarme, håndfrit til fælge, fuldaut. klima, fartpilot, varme i forrude, sæde, indfarvede kofangere, airbags, cd/radio, udv. temp. måler, højdejust. forsæde, el-ruder/ læder, aut.gear/tiptr., fuldaut. dual klima, fjernb. lot, 4x el-ruder7spejle, 16" alufælge, sædevarme,
mobil, airbags, abs *kr. md. 3.124 udv. temp. måler, *kr. md. 3.351 abs, højdejusterbart rat *kr. md. 1.506 spejle, cd/radio, isofix *kr. md. 1.871 skydedøre og bagklap *kr. md. 4.719 multifunktionsrat *kr. md. 2.213

Mitsubishi Colt 1,3 Inform Coolpack Mitsubishi Colt 1,5 Invite Cabrio Mitsubishi Space Star 1,8 Sport IQ+ Nissan Primera 1,8 Sport Peugeot 206 1,6 S16 Opel Vectra 1,8 16V Comfort
2005, km. 46.000, 5 døre, gråmetal, alu., airc., Coolpack, 2007, km. 15.000, 2 døre, sølvme- 2004, km. 116.000, 5 døre, sølvmetal, cd/radio, 2004, km. 119.000, 5 døre, sølvmetal, 17" alu- 2002, km 113.000, 3 døre, Sort, tågelygter, cd/ 2004, km. 24.000, 4 døre, champagnemetal, fuld-
kørecomputer, udv. temp. måler, sædevarme, el- tal, 16" alufælge, airc., el-ruder/spejle, cd/Mp3, 4x el-ruder/spejle, sædevarme, infocenter, airc., fælge, fuldaut. klima, fartpilot, infocenter, udv. radio, el-spejle, el-ruder, sædevarme, hvide aut. klima, udv. temp. måler, sædevarme, el-
ruder, cd/radio *kr. md. 1.759 læderrat, airbag, abs *kr. md. 2.611 udv. temp. måler *kr. md. 1.506 temp. måler *kr. md. 1.773 blink, abs, servo, m.m. *kr.md. 1.620 ruder/spejle, cd/radio *kr. md. 2.794

Peugeot 206 1,4 XR st.car Peugeot 206 2,0 HDi Performance S Chevrolet Nubira 1,8 CDX Peugeot 307 1,6 XR st.car Peugeot 307 2,0 Griffe Peugeot 307 2,0 SW 7-prs.
2003, km. 122.000, 5 døre, sort, alu., sæde- 2005, km. 161.000, 5 døre, sølvmetal, cd/radio, 2006, km. 75.000, 4 døre, sølvmetal, fuldaut. 2004, km. 43.000, 5 døre, sølvmetal, alu., airc., 2006, km. 43.000, 5 døre, gråmetal, klima, 2005, km. 79.000, 5 døre, sortmetal, 16" alu.,
varme, højdejust. forsæde, el-ruder, cd/radio, airc., alu., aftag. træk 925 kg., el-spejle/ruder, klima, startspærre, 4x el-ruder, abs, servo, air- udv. temp. måler, el-ruder/spejle, airbags, abs, regnsensor, baksensor, læderkabine, læderrat, fuldaut. klima, infocenter, auto. nedbl. bakspejl,
bagagerumsdækken, *kr. md. 1.549 airbags, abs, servo, *kr. md. 1.696 bags, udv. temp. måler *kr. md. 1.426 esp, 1 ejer, service ok *kr. md. 2.143 udvendig temp. måler, *kr. md. 2.440 udv. temp. måler *kr. md. 2.098

PERSONVOGNE/CAMPING/ERHVERV 4352 7277 ROSKILDEVEJ 316-322 · TAASTRUP

Peugeot 407 1,6 HDi SR SW st.car kort Peugeot 407 1,8 XR Peugeot 407 2,2 XT SW Renault Clio II 1,5 dCi 65 Basi Renault Laguna II 1,8 Authentique Renault Megane II 1,5 DCi 105 ST
2005, km. 95.000, blåmetal, panorama tag, 18" 2005, km. 151.000, 4 døre, bordeauxmetal, alu., 2006, km. 89.000, 5 døre, sølvmetal, 2 zone 2006, km. 65.000, 5 døre, sortmetal, aircon, cd/ 2004, km. 125.000, 5 døre, koksmetal, servo, Car 2005, km. 161.000, 5 døre, sortmetal, airc.,
alufælge, fuldaut. klima, udv. temp. måler, sæde- fuldaut. klima, køl i handskerum, kørecomputer, klima, aftag. træk, glastag, fartpilot, infocenter, radio, el-spejle/ruder, sædevarme, service ok, abs, airbags, cd/radio, el-ruder/spejle, træk, infocenter, sædevarme, el-spejle/ruder, cd/radio,
varme, el-ruder/spejle *kr. md. 2.553 sædevarme, abs, esp *kr. md. 2.673 udv. temp. måler, alu. *kr. md. 2.440 servo, abs, airbags, *kr. md. 1.426 sædevarme, airc., *kr. md. 2.520 stofindtræk, aftag. træk *kr. md. 2.402

Renault Megane II 1,6 Authentique Skoda Fabia 1,2 12V Comfort Skoda Octavia 1,9 TDi Ambiente Ssangyong Rexton 2,3i Freedom Suzuki Grand Vitara 2,0 GLX Aut. Suzuki Ignis 1,3
Comf. 2005, km. 23.000, 5 døre, grøn, cd/radio Combi 64, 2004, km. 86.000, 5 døre, sortme- Combi, 2006, km. 107.000, 5 døre, sølvmetal, 2007, km. 39.000, 5 døre, sortmetal, 18" alu., 4x4 5 pers, 2007, km. 14.000, 5 døre, sølv- 2005, km. 92.000, 5 døre, sølvmetal, tagrails,
m. ratbetj., sædevarme, højde & dybdejusterbart tal, st. car, el-ruder/spejle m/varme, træk, servo, 16" alufælge, airc., køl i handskerum, fartpilot, fuldaut. klima, sædevarme, højdejust. forsæde, metal, alu., aut., airc., sædevarme, udv. temp. hvide blink, træk, splitbagsæde, cd/radio, el-
rat, 4 x el-ruder/spejle *kr. md. 2.013 abs, airbags *kr. md. 1.759 kørecomputer *kr. md. 2.440 4x el-ruder/spejle m/var. *kr. md. 2.440 måler, el-ruder/spejle *kr. md. 3.010 ruder/spejle, airbag *kr. md. 1.506

Suzuki Liana 1,6 GLX Suzuki Swift 1,3 GL-A Suzuki Swift 1,3 GLS Saab 9-3 1,9 TiD 120 Linear Sport Toyota Avensis 1,8 VVT-i Sol st.car Toyota Avensis 2,2 D-4D Sol
2006, km. 47.000, 5 døre, sølvmetal, airc., cd/ 2005, km. 69.000, 5 døre, blåmetal, airbags, abs, 2007, km. 24.000, 3 døre, koksmetal, 15" alu- Sedan, 2008, km. 48.000, 4 døre, sort, 6 gear, 2004, km. 76.000, 5 døre, sortmetal, krom 2006, km. 52.000, 4 døre, sortmetal, 6 gear, fuld-
radio, skørtesæt, airbags, abs, servo, 4x el-ruder, servo, el-ruder/spejle, cd/radio, aftag. træk 1000 fælge, airc., udv. temp. måler, el-ruder/spejle m/ 16" alufælge, fuldaut. klima, fartpilot, infocen- tagrails, tonede ruder, aftag. træk 1300 kg., aut. klima, fartpilot, kørecomputer, udv. temp.
15" alufælge *kr. md. 1.648 kg., udv. temp. måler *kr. md. 1.536 varme, cd/radio *kr. md. 1.648 ter, udv. temp. måler, *kr. md. 3.580 alufælge + vinterdæk *kr. md. 2.794 måler, sædevarme *kr. md. 3.124
LEASING AF VAREVOGNE UANSET ØKONOMISKE FORHOLD - VI ER FRISKE MED BYTTEPRISEN RING OG HØR

Toyota Yaris 1,3 Terra Volvo S40 2,4 Momentum VW Golf 1,6 102 Trendline VW Golf 1,6 FSi Trendline aut. Audi A4 1,8 T 163 VW Touran 1,9 TDi 105 Trend 7prs
2005, km. 63.000, 5 døre, sortmetal, aftaglig 2004, km. 79.000, 4 døre, gråmetal, 17" alu- 2007, km. 38.000, 5 døre, koksmetal, climatic, 2005, km. 72.000, 5 døre, sølvmetal, aut.gear/ 2003, km. 124.000, 5 døre, 4, mørkblåmetal, 20” 2005, km. 103.000, 5 døre, koksmetal, 7 pers,17"
træk, tågelygter, splitbagsæde, el-ruder/spejle, fælge, fuldaut. klima, kørecomputer, infocenter, infocenter, 4x el-ruder/spejle m/varme, køl i tiptronic, 17" alufælge, sportsundervogn, cd/ alufælge, 2 zone klima, fjernb. c.lås, kørecom- alufælge, fuldaut. klima, servo, abs, airbags, el-
udvendig temp. måler *kr. md. 1.702 auto. nedbl. bakspejl *kr. md. 2.794 handskerum, fartpilot *kr. md. 2.440 radio, 2 zone klima, *kr. md. 2.794 puter, startspærr, m.m. *kr.md. 3.520 ruder/spejle m/varme, *kr. md. 3.576

Volvo V70 2,4 170 HK St Car Mercedes CLK200 1,8 Komp. BMW 530d 3,0 Steptr.St Car Audi A4 2,0 TFSi Avant Chrysler 300C 3,5 aut. Mercedes S350 3,7 V6 aut.
2003, km. 79.000, mørkblåmetal, alu., fuldaut. Elegance aut. 2003, km. 89.000, 2 døre, 2005, km. 99.000, sortmetal, navigation, tagræl- 2006, km. 14.000, 5 døre, sortmetal, 20" alu- 2005, 50.000, 4 døre, sølvmetal, alt i udstyr, alu., 2003, km. 87.000, 4 døre, sortmetal, alt i udstyr,
klima, fartpilot, kørecomputer, udv. temp. måler, sølvmetal, fuldaut. klima, fartpilot, infocenter, ling, 18" alu, beige læder, klima, infocenter, fælge, OZ, fuldaut. klima, udv. temp. måler, sæde- fuldaut. klima, fartpilot, kørecomputer, udv. skal ses, er som ny,
sædevarme *Ring for pris udv. temp. måler *Ring for pris multirat, el-sæder *Ring for pris varme, el-ruder/spejle *Ring for pris temp. måler *Ring for pris ring for info *Ring for pris

*FRA 20,10% UDB.* SE 300 BILER PÅ FINANSIERING UANSET


RENTE FRA 3,95% ÅOP 6,8%
ÅBNINGSTIDER:
ØKONOMISK FORHOLD (RKI)
LÅN PÅ 200.000,- OVER 7 ÅR WWW.BIL-CENTRET.DK HVERDAGE 9-17.30 RENTE FRA 12,7%, ÅOP 15,7%
KREDITVURDERING PÅKRÆVET MEDLEM AF D.A.F. LØRDAG OG SØNDAG 11-16 LÅN PÅ 200.000,- OVER 7 ÅR
26 Lokal@viserne.dk Torsdag 4. Februar 2010

Lektiecaféer Har du ondt i fødderne, kan


POLITI
rapporten
- en hjælp til børn og forældre du ikke tænke på andet....
gå til akupunktur Indbrudstyv anholdt.
Hver uge deltager børn og ve og tilbyder målrettede aktivi- håndsrækning til disse forældre En 48-Œ rig mand blev lørdag
aften anholdt og sigtet for indbrud
teter for indvandrerfamilier. og børn, så børnene og de unge
unge i en af de 130
- Lektiecaféerne har givet både kan forbedre deres muligheder
Akupunktøren.dk i Vanløse efter at han havde forøvet eller
lektiecaféer på folkebiblio- forsøgt indbrud i en lejlighed på
teker og skolebiblioteker
børn, unge og forældre større for uddannelse og job. Nogle 3874 2000 Grøndals Parkvej.
selvtillid og en større tro på deres lektiecaféer er gået skridtet vide- Indehaveren af lejligheden havde
rundt om i Danmark. Her får fremtidsmuligheder i Danmark. re og tilbyder også forældrene overrasket gerningsmanden og
løbet efter ham Da det lykkedes
de hjælp til at lave lektier og
forberede sig til skolen, og
Vi oplever, at eleverne får en
her-og-nu succesoplevelse, når
hjælp med blandt andet at læse
og skrive breve og jobansøg-
STJERNQVIST for indehaveren at indhente ind-
brudstyven var han blevet slået
de har besøgt lektiecaféen på ninger. Disse udvidede lektieca- flere gange, hvorved et øjenlåg
bibliotekerne får flere
biblioteket. De får hjælp til lekti- féer bidrager til at give forældre- Gratis introduktion på mandage var voldsomt hævet. Indehave-
gæster. er, som de har problemer med, ne et bredere netværk og styrker ren af lejligheden, en 24-årig
og de bliver bedre forberedt på deres aktive deltagelse i det dan- Teori når der passer dig Vælg individuel teori mand, blev endvidere anholdt og
at deltage i undervisningen, ske samfund. på PC eller holdteori sigtet for vold.
Studie- og grupperabat Begge de anholdte blev efter
Mange tusinde børn, unge og siger én af de frivillige fra De frivillige på lektiecaféerne endt afhøring løsladt. Eventuelle
Stjernqvist’s Trafikskole Finsensvej 45, 2000 F
deres forældre har gennem de Vanløse Biblioteks lektiecafé. arbejder ulønnet nogle timer om 38 88 00 46, www.stjernqvist.dk Medlem af henvendelser i sagen kan rettes
seneste tre år fået den ene suc- - Tilbuddet om lektiehjælp er ugen. Lektiehjælperne er blandt info@stjernqvist.dk
Danske Kørelæreres til Station Bellahøj på tlf 33 14 14
landsforbund
cesoplevelse efter den anden åbent for alle skolebørn, men det andet pensionerede lærere, stu- 48.
som følge af Integrationsmini- er især en nødvendig hjælp for derende og frivillige fra organi-
steriets og Kulturministeriets til- Røveri.
børn og unge, som har svært ved sationer som Red Barnet, Dansk Lørdag kl. 22.30 var en mand
tag med lektiecaféer på folkebi- at få hjælp af deres forældre der- Flygtningehjælp og Ungdom- ude for et røveri ved Grøndal
blioteker og skolebiblioteker. hjemme. Den udfordring står mens Røde Kors. Station. Her blev han tvunget til at
På lektiecaféerne får især børn mange børn og unge med etnisk - Vi oplever, at børn og unge på aflevere sin Can-adian Goose
og unge med etnisk minoritets- minoritetsbaggrund overfor, og lektiecaféerne føler stor respekt jakke, mobiltelefon og pung.
• Vi har lægelig uddannelse både fra Gerningsmanden beskrives
baggrund hjælp af frivillige derfor er der forholdsvis flere i for de voksne, som frivilligt og
voksne til de daglige lektier, så denne gruppe, der benytter til- ulønnet hjælper dem. Det kan Kina og Danmark som: Mand, 15-16 år, 160-170
cm.. Han havde et fuldskæg og
de kan møde forberedte og del- buddet om lektiehjælp. inspirere de unge til selv at del- var iført en sort Northface jakke
tage i undervisningen. Nogle tage i frivilligt arbejde. • Vi er tilskudsberettigede i henhold til frit valg og lyse/brune arbejdsbukser.
lektiecaféer hjælper også foræl- Håndsrækning af læge, hvis du er i gruppe 2 Eventuelle vidner kan henvende
drene med at læse og skrive bre- Lektiecaféerne er således en sig til Station Bellahøj på tlf 33 14
14 48.
Jyllandsvej 22 - 2000 Frederiksberg
Tlf. 38 10 74 22 - www.akupunktur-laegehuset.dk
Slagsmål/knivstikkeri.
Søndag nat indløb der til politiet
Klip for ham & hende mange anmeldelser om slags-
mål, hvorunder det bl.a. kom

Vind gavekort på 150 kroner! Herre


Klip 210,- Lyse striber
400,-
i hætte...........
frem, at en person var stukket
med en kniv. Ambulance og
læge blev sendt til stedet. Ved
Dame Farvning........400,- politiets ankomst til stedet var der

Klip 250,- Farvet striber


Fra kr.300,.....700,-
kaos, hvorfor flere køretøjer blev
sendt.
Umiddelbart var det lidt svært at
Onsdag få et overblik over begivenheder-
lukket ! Permanent.....625,- ne. Men der var angiveligt tale
om en fødselsdagsfest, hvor del-

M/K KLIP tagerne kom fra forskellige afri-


kanske lande. En tilskadekom-
men person, med et overfladisk
Bellahøjvej 141 - 38 71 82 20
snit i panden, blev bragt til skade-
stuen.

Jazz på
menuen
i Oksen
Intropakke: 3055,- Så er der glad jazzaften i Den
normalpris: 4055,- gyldne Okse på Dronning-lund-
vej igen. Sæt allerede kryds nu
ved lørdag den 13. marts kl. 18.
det er selvfølgelig med husor-
Blokke • Brevpapir • Brochure • Bøger • CD og DVD covers • Flyers kestret Dixie Kings og deres
Foldere • Hæfter • Kalendere • Klistermærker • Kuverter • Løsblade medrivende, glade, hyggelige og
Plakater • Postkort • Salgsmapper • Skilte og plancher Visitkort......osv. humørsvingende jazz. Der vil
Vi tryk alt, der er næsten ingen grænser. også være mulighed for en lille
Vi trykker Digitalt, Offset og Puljetryk.
svingom og menuen den dag
Tlf: 38 79 01 28 - Mobil: 26 27 80 57 - Mail: lokaltryk@grafiprova.dk står på varmrøget laks med dres-
sing og hjemmebagt brød.
Herefter helstegt kalvefilet med
grøntsager, kartofler og sauce.
RESTAURANT MEI HUA Den gyldne Okse har i øvrigt
fået støtte til sine jazzaftner fra
Eremia Fonden, så der skulle

menu 2 199,-
nok være lagt i ovnen til nye
pr. person
koncerter i løbet af året.
Buffet og drikkevarer TAKE AWAY JD
Husets vin,Carlsberg
69,- Bogmarked
05-234

fadøl, sodavand (ad libitum) KUN KR.


Dessert og kaffe INCL. RIS
Drikkevarer gælder fra kl. 17-21 Antikvariske bøger
Til køb hos een af Vinder af krydsen uge 04 prisen falder hver dag
GRATIS IS FRA FRISKO • KAFFE • CAPPUCCINO OG CAFE LATTE
avisens annoncører. Lis Møller ons. d. 17.2 – søn. d. 7.3
Indsend din løsning til:
Hvidovreskellet 53 Seperat selskabslokale til 40 personer - seperat rygelokale
mel. 9 –19
Lokalaviserne 2650 Hvidovre
Jyllingevej 55 - 57 • 2720 Vanløse Restaurant Mei Hua
SENEST 08/02 2010 Navn________________________________________________ Sallingvej 29 - Vanløse Helligåndshuset
Tlf.: 38 10 34 75 Strøget/kbhvn
HUSK!
-kun een løsning Adresse_______________________________Postnr_______ Åben alle dage fra kl. 12-23 Tlf. 21727982
Se selv efter om du
har vundet, TLF:________________
og kontakt os på 3879 3400
annoncer 3879 3400
Torsdag 4. Februar 2010 Lokal@viserne.dk 27

En frisk start på år 2010 fra Lokalmæglerne i Stenlille


STENLILLE - Kirkevej 23 9510461 STENLILLE - Slettebjerggård 4 9518499 DIANALUND - Dr. Sells Vej 40 9310216 STENLILLE - Pilevej 8 9510408

NY
SAG

CHARME OG HYGGE GOD BELIGGENHED


Garage/udhus: 55 m² Grund: 642 m² Byggeår: 2007 Boligareal: 140 m² Grund: 1.338m² Garage/udhus: 47 m² Bolig: 168 m² Grund: 1.054 m²
Byggeår: 1857/1985 Etager: 1½ Grund: 278 m² Etager 1½ Bolig: 120 m² Værelser: 5 Etager: 1 Vær. + stue 4+2
Bolig: 135 + 36 m² Garage: 30 m² Udhus: 12 m² Byggeår: 1920/1959 Etager: 2 Carport/udhus: 20/12 m²

SOLGT
Kt.pris 1.395.000 Kt.pris 1.425.000 Kt.pris 995.000 Kt.pris 1.500.000
Udb. 70.000 Udb. 70.000 Udb. 50.000 Udb. 75.000
Mdl. br./nt. 8.886/7.350 Mdl. br./nt. 9.125/7.513 Mdl. br./nt. 6.240/5.207 Mdl. br./nt. 9.750/8.075

STENLILLE - Assentorpvej 59 9510440 STENLILLE - Syrenvej 16 9510431 NYRUP - Kirkevej 6 9610119 STENLILLE - Bakkevej 1, Vedde 9510494

NY NY NY
SAG PRIS PRIS

MED 3 GODE VÆRELSER


Bolig: 120 m² Grund: 735 m² Grund: 1.008m² Garage: 30 m² Bolig/kld.: 110/50 m² Grund: 1.105 m² Grund: 700+220 m² Garage: 20 m²
Byggeår: 1957/2007 Etager: 1 Bolig: 166 m² Værelser: 4 Garage: 30 m² Byggeår: 1910 Bolig: 128 m² Etager 1
Garage: 24 m² Byggeår: 1979 Etager: 1 Rum/værelser 8/5 Etager: 2 Byggeår/ombyg.: 1965/2005
Kt.pris 1.395.000 Kt.pris 1.395.000 Kt.pris 995.000 Kt.pris 1.100.000
Udb. 0-70.000 Efter aftale Udb. 70.000 Udb. 50.000 Udb. 55.000
Mdl. br./nt. 9.009/7.418 Mdl. br./nt. 9.106/7.856 Mdl. br./nt. 6.412/5.338 Mdl. br./nt. 7.194/5.994

DIANALUND - Holbergsvej 45 9310210 NYRUP - Merløsevej 12 9610125 SLAGELSE - Løvegade 59. 2. th. 1012212 RINGSTED - kærehave Skovv. 21 st.th. 1029206

NY NY
PRIS PRIS

RIGTIG GODT UDNYTTET


Bolig: 100 m² Grund: 954 m² Bolig 168 m² Grund: 1.529 m² Bolig: 48 m² Udhus: 10 m² Byggeår: 2006 Etage: Stuen
Byggeår: 1952 Etager: 3 Byggeår: 1890/1983 Etager 1½ Byggeår: 1900/2003 Etager: 2 Bolig: 110 m² Altan + have + udhus
Kælder: 59 m² Carport/udhus 25 m² Udhusbygning: 54 m² Værelser: 4

SOLGT
Kt.pris 1.075.000 Kt.pris 1.295.000 Kt.pris 850.000 Indskud 325.000
Udb. 55.000 Udb. 65.000 Udb. 0-45.000 Efter aftale Mdl. boligudgift 6.946
Mdl. br./nt. 7.109/5.882 Mdl. br./nt. 7.938/6.663 Mdl. br./nt. 5.230/4.244

STENLILLE - Veddevej 27 9510460 SORØ - Buskehuse 8 8010120 STENLILLE - Veddevej 28 B + C 9515481 STENLILLE - Skuerupvej 7 9510434

NY NY
PRIS SAG

STOR GRUND SKOV, SØ, JAGT BYG SELV


Bolig: 200 m² Grund: 2.710 m² Bolig: 84 m² Grund: 84.735 m² Grundareal: 1.084 - 1.183 m² Grund: 1.338m² Garage/udhus: 50 m²
Byggeår: 1868 Etager: 3 Byggeår: 1900/1972 Etager: 1 Bolig: 105 m² Værelser: 3
Kælder: 10 m² Udhuse m/v: 97 m² Udhus/garage m.m.: 145 m² Byggeår: 1909 Etager: 1
Kt.pris 1.200.000 Kt.pris 2.425.000 Kt.pris 345.000 Kt.pris 995.000
Udb. 60.000 Udb. 0-125.000 Efter aftale Udb. 25.000.000 Udb. 50.000
Mdl. br./nt. 7.790/6.573 Mdl. br./nt. 17.476/12.596 Mdl. br./nt. 2.758/2.325 Mdl. br./nt. 6.290/5.136

Stationsvej 4 • 4295 Stenlille • Tlf. 57804207 • info@lokalmaeglerne-is.dk


Besøg os også på WWW.LOKALMAEGLERNE-IS.DK
Aut. VVS-Installatør
TRÆFÆLDNING Blikkenslager- og kloakmester
A/S Erik Schmidt VVS
www.3blaa.dk
TRÆFÆLDNING
DAVID'S TRÆFÆLDNING
GULVAFSLIBNING Træfældning, Beskæring og
ADVOKAT Dit bedste el-ternativ gulvafhøvling, gulvafslibning
ludbehandling, lakering, lak m.v.
MURER Stubfræsning udføres
Vi udfører el-opgaver for ludeffekt, oliebehandling. professionelt og fuldt
små som store kunder. Gratis uforbindende tilbud. forsikret til fornuftige priser Arnesvej 1 • 2700 Brønshøj
15% RABAT 3889 9091
38889 9091
Belysningsanlæg JP Gulvservice www.dareni.dk Speciale: fjernvarme
Intelligente installationer
Svagstrømsanlæg
Tlf. 3968 3398 Tlf: 26 13 53 07
Mobiltlf. 4057 3398
Kameraovervågning
Datanetværk
Telefoncentraler Transport Nødhjælp: VVS-VAGTEN
Hurtig og omhyggelig
HAVEARBEJDE 3889 0889
service til private og erhverv.

Tlf. 38887633
Træfældning samt VVS INSTALLATØR
græsslåning til Christiansen og Andersen
private, ejendomme v/Steen Christiansen
og erhverv tilbydes.
Tlf. 38 88 76 33

G A R A NT I
Thorupgård Alle 57
Sønderskov 2720 Vanløse

FESTSANGE Dansk VVS

Festsange forfattes • Højtryksspuling • Varme


lynhurtigt. • Ventilation • Sanitet
Jeg henter og bringer. • Naturgas • Blik
• Fjernvarme
BYG Tlf. 4194 1777
ARNESVEJ 5 • 2700 BRH.
ELLEGAARD BYG 38 28 00 28
Totalløsninger
Alle entrepriser udføres
FLYTNING
Aut. loft og hulmursisolering
Aut. kloakarbejder RENGØRING VINDUESPUDS
Alt i murerarbejder ’ s Eftf. A/S
Tømrer – Snedker
FLYTTEFORRETNING RENGØRING I PRIVATE
Malerarbejder
Tag og facader HJEM OG ERHVERV DE FLINKE
VVS og blik VINDUESPOLERERE
Elarbejder 38 88 04 80 35 26 04 18
Havneholmen 40, KBH MALER www.danskhjemmeservice.dk
mandag-fredag kl. 7.45-16.30
Tommy Ellegaard FLYTNING OG OPBEVARING
Direkte 20 33 77 09
Tæbyvej 3-5
Ålekistevej B --2610
144 2720Rødovre
Vanløse
VVS
Mail: Ellegaardgroup@gmail.com
Tlf: 3672
TLF: 38717374
2077 SERVICE
www.gundermann-flyt.dk
Fax 3670 4050
DØDSBO Dog synger der en
lille fugl på kvist
Dødsboer GLARMESTER ved frossen rude
købes/ryddes
- Starthælp
Alt i ældre indbo købes. Læskærme – markiser
Billige - Snerydning
Kontant afregning.
Ring venligst 26 22 33 44
til altaner/terrasser
forsatsvinduer
Aluminiumsrammer
i - Saltning/Grusning
-Vinterbeskæring
ANNONCER
plastikramme
med farvet glas
- Vicevært-arbejde 3879 3400
opsættes hurtigt og billigt
Alt glarmester- og - Trappevask
Husum Hus Antik forsikringsarbejde
Billige udføres.
Fortsatsvinduer - Vinduespolering
- i Lokal@viserne.dk
Alt i indbo købes, nyt og gammelt - Handyman-opgaver
Spec.i plastrammer
glas mod tyveri
D ødsboer ryddes og købes! Alt glarmester og
Altan/læskærme opsættes.
-Persontransport
Billige flytninger udføres!
Forsikringsarbejde udføres -Lettere transport TÆPPER
Tilbud uden
Tilbud uden forbindende
forpligtelse opgaver
Tlf. 38 81 17 02 - 40 57 91 55
Indhent tilbud på tlf.
TÆPPERINGEN
Glarmester

J. & S. Nilausen ApS 40274302 - 38748694


Hylteberg Allé 8, Vanløse Ring og få besøg af Tæppebussen og få fremvist
EDB
38 74 42 08 vores store udvalg i tæpper, linoleum
trægulve m.m. Vi måler gerne op
og giver tilbud på stedet.
TANDTEKNIK RING GRATIS
Tæpperingen
TÆPPEBUS
GULV Hvidovrevej 129 36 75 75 33
AUT. KLINISK TANDTEKNIKER www.tr-h.dk

PREBENS

G
Birgitte Holm
EL-INSTALLATØR GULVBELÆGNING
KØKKENBORDE
udføres:
MARKEDER Sallingvej 79 - Vanløse

3871 3160
Gulv
lva
vaf
afs
fsllib
ibning
SØKVIST Novillon • Formica •
Linoleum • Nålefilt • Vinyl •
ÅBEN DAGLIG 9-16
ONSDAG 9-13
… når gulvet
EL-ANLÆG A/S
AUT. EL.INSTALLATØR
Kork • Trapper
samt Parketgulve ANDEN TID EFTER AFTALE skal slibes!
BELYSNING • HVIDEVARER
Vi sliber og behandler gulve
Vanløse 38742026
NV 3819 1026
PREBEN’s GULVE
TLF. 3253 4605
Overenskomst med det offentlige
og sygesikringen danmark
Pr. m2 fra kr. 95,-
MOBIL TLF. 4015 8061 Vi sælger og monteret gulve
Vi lægger linoleum og vinyl i vådrum
ALT I GULVE
2 x Lak/Lud kun 55 kr. pr. kvm.
ANNONCER Vi sliber/behandler gulve for boligselskaber og
Excl. moms - 1års garanti 3879 3400 private, og samarbejder med malerfirmaer
Ring dag - aften - week-end
Ålekistevej 36 • Vanløse 4038 1440
- i Lokal@viserne.dk Nyt gulv forhøjer din boligværdi.
Frederikssundsvej 30 • NV www.gulveksperten.dk
Ring for tilbud til Rene G. Nielsen 4014 7847
eller skriv til kontoret på email rene@g-gulve.dk
eller se hjemmesiden www.g-gulve.dk
Torsdag 4. Februar 2010 Lokal@viserne.dk 29

LOKAL Bundhold overraskede Stillingen i


Håndbold. VHC Vidars absolutte bundhold, så rækkens kval-rækken
Redigeret af Finn Edward SPORT sejrsvante piger blev over-
rumplet af velspillende hold
nummer to burde have sikret sig
et meget større forspring. Men
det skete ikke, og kampen igen-
1. Gladsaxe II 30
fra VLI – men begge points nem spillede VLI frisk til – så 2. VHC Vidar 26
mod Kong Vinter. Spillerne får blev i Vanløse frisk, at man kan undre sig over,
Bundhold overraskede en lille ekstra pause, og vi skal
trods alt også først i gang med
Der var lagt op til noget nær en
nedslagtning af de gæstende
at holdet bare har skrabet to
points sammen indtil nu.
----------------------------
Fodbold. Der er ikke mulig- Centret: Der er for meget sne på Københavnsserien efter påske, piger fra VLI i Hyltebjerg- Holdleder Peter Spliid var imid- 3. Herlev/Hjorten 21
hed for at spille på banerne. så vi skal nok være klar, når Hallen søndag eftermiddag, lertid sikker på, at Vidars damer
En planlagt træningskamp mod dommeren fløjter op til den før- men VHC Vidars damer i kvali- havde undervurderet VLI så
4. Fremad V 21
kunstgræsset i disse dage, så
Solrød i lørdags blev ligeledes ste kamp i KS-serien, siger Kim fikationsrækken var overdrevent meget, at der gik lang tid, før de 5. Lammefjorden 18
træner Kim Olsson har aflyst, og lige nu er det ikke til at Olsson. Hans plan er i øvrigt at gæstfri og lod gæsterne føre an i rigtig begyndte at spille hånd-
bevilget spillerne på KS- sige, hvornår spillerne igen holde sit hold i den midterposi- kampen. Og det var jo ikke bold. Alligevel blev sejren kun 6. Alb./Glostrup II 14
holdet midlertidig sneferie kommer til at trille med den run- tion, som nyoprykkede Fix har meningen – ganske vist gik det på 22-21, så Alberte Olsen og
de læderkugle. holdt stort set siden sæsonen lidt på samme måde i forrige hendes holdkammerater kunne 7. Team Tissø 14
Det er ikke lysten eller energien, - Vi håber meget, at vi kan kom- begyndte efter sommerferien runde, hvor Vidar først i sidste ånde lettet op – ligesom i forrige
der mangler: Det er ordentlige me i gang så hurtigt, som muligt. sidste år. sekund sikrede sig sejren over runde. Ganske vist var Vidar 8. Odsherred 10
snerydningsmaskiner, så de ivri- Vi havde jo glædet os til at spille Også Brønshøjs 2. divisionshold Alberts-lund/Glostrup (ved en uden sidste uges triumfator
ge fodboldspillere kan komme træningskampene, men forelø- har mærket den forrygende vin- flot scoring af Nanna Ravn), Nanna Ravn og heller ikke ven- 9. Team Nørrebro II 8
ud på banerne – selv i denne big er det blot blevet til fire ter: Årets første træningskamp men derfor er det en dårlig vane stre fløj Sofie Tofte var med i
uhørt hvide januar. gange træning, inden sneen for mod Næstved i sidste uge blev at skulle hive sejren i land i sid- søndags – men alligevel.-
10.Ganløse 4
I al fald har træner Kim Olsson alvor faldt over København, aflyst, og i skrivende stund vides ste sekund. Træner Tonny ----------------------------
netop bevilget sine spillere nog- siger Kim Olsson. det ikke, om den planlagte træ- Røslau var da også ved at gå ud Til Nykøbing S.
le dages ekstra sneferie, for spil- ningskamp mod AB’s 1. divi- af sit gode skind, da han så, Men nu har Vidar trods alt sejret 11.PI København 4
lerne kan ganske enkelt ikke Brønshøj aflyste sionshold, der skulle have været hvordan hans piger sløsede en i de sidste fire kampe i træk, og
træne på kunstbanerne i - Vi er nødt til at tage det stille og spillet i går onsdag, er blevet pæn føring væk, så VLI kunne resultatet er da heller ikke ude- 12. VLI 2
Tingbjerg eller ved Grøndals roligt, for vi kan jo ikke kæmpe gennemført. indhente forspringet og gå til blevet: Vidar ligger på en solid
halvleg med blot et enkelt måls andenplads med rigtig gode oprykningsspillet til 3. division.
forspring. For VLI er rækkens muligheder for at deltage i Topholdet Gladsaxe II får for-
mentlig lov at rykke direkte op,
hvis førsteholdet vinder i 2. divi-
sion. Men så er der opryknings-
spil til Vidar, hvad der vil være
fuldt fortjent. Og herligt, hvis der
bliver divisionshåndbold i
Hyltebjerg-Hallen igen.
Nu skal Vidar en tur til
Nykøbing-Hallerne i Odsherred
på søndag, hvor den lokale klub
venter.
- Og her skulle vi meget gerne
hente vores femte sejr i træk,
siger holdleder Peter Spliid.

Betænkelige miner på Vidars


udskiftningsbænk under kam-
pen mod VLI, men begge
points blev i Vanløse

interesserede til at ringe til ham


FC Damsø søger målmand på tlf. 30233060. Så vil han for-
tælle lidt om mulighederne i FC
Kunstbanen ved Grøndals-Centret kan ikke benyttes i disse dage Fodbold. FC Damsø har en Schultz, men Camilla kunne Damsø – klubben, der er kendt
glimrende målmand på liga- godt trænge til nogle kolleger til for sit gode sammenhold og
at passe målet for de mange kammeratskab.
holdet, men hun kunne godt
Freja slået ud Stillingen i bruge et par nye kolleger
hold, som FC Damsø har. Her er
både ligaholdet og flere andre
11-mandshold, men FC Damsø
Træningen begynder så snart,
det er muligt, og den foregår på
kunstgræsbaner både ved
2. div. (damer) Ganske vist hviler sneen tungt har også flere syvmands-hold. Grøndals Centret og i Tingbjerg
af pokalen 1. Lyngby HK II 24
over land og by, men foråret
venter lige om hjørnet – og der-
med også den nye fodboldsæ-
Ring til Frank
- Vi vil blive glade for at se nog-
Idrætspark. Der er træning man-
dag, tirsdag og torsdag.
Og så skal FC Damsø's ligahold
Håndbold. Freja fik en på de en række under. De fleste vil- 2. Rødovre 22 son. le nye ansigter, der kunne tænke ellers i gang med nogle spæn-
hatten af 3. divisionsholdet le vel have tippet, at det var fyn- FC Damsø har et glimrende sig at passe målet på et af vores dende træningskampe. Der er
fra Svendborg i pokalen, boerne, der spillede i den bedste ---------------------------- damehold, der er placeret i seniorhold, siger Frank Jensen aftalt kampe mod bl. a.
række af de to, for sejren kunne Danmarks bedste fodboldrække til Lokalavisen. Han opfordrer Skovlunde og Taastrup.
men klarede uafgjort i der ikke pilles ved. 3. VSH 2002 21
for damer, 3 F-Ligaen, og piger-
turneringen i søndags Men så skal det også siges, at
4. TMS Ringsted 20 ne er klar til at tørne ud til den
Av, av: Det var et nederlag, der
sved: Pigerne fra Freja’s 2. divi-
Svendborg spiller rigtig godt for
tiden, ikke har tabt i de sidste 14
kampe og ser ud til at være sikre
5. Gladsaxe 17
afgørende forårssæson, der
giver svaret på, om FC Damsø
Hjælpende hænder
kan blive i rækken. For det er
sionshold kom til Svendborg oprykkere til 2. division. Så for- 6. FIF II 16 ikke nogen hemmelighed, at
som favoritter, men de fynske står man bedre… Vanløse-pigerne havde store
piger beviste, at i pokalturne- 7. Holbæk HK 15 vanskeligheder i 3 F-Ligaen i
ringerne kan alt ske. Og de spil- Mod topholdet efteråret, og der skal vindes
lede en uimponeret gang hånd- I turneringen gik det bedre for 8. Freja HK 15 mange kampe i foråret, hvis
bold og besejrede gæsterne så træner Janni Blach og hendes opholdet i den prestigefyldte
stort som 34-22. piger: I søndags spillede Freja på 9. Ajax 14
liga skal blive til mere end en
Det var ganske enkelt ikke til at udebane mod Ajax, og her blev sæson.
se, hvilket hold, der spillede i 2. det til uafgjort 22-22. I forrige ----------------------------
Men FC Damsø’s nye cheftræ-
division – og hvilket, der spille- runde vandt Freja 25-23 over 10.Tårnby HK 9 ner Frank Jensen og hans spille- du har svært ved at bukke dig
re ser fortrøstningsfyldt på for-
11.Mørkøv KFUM 9 års-sæsonen og glæder sig til at du taber let balancen
komme i gang med træningen. du er bange for at falde
12.Team Amager 4 FC Damsø indledte foråret i lør-
dags, men nu er der dømt pause, du har svært ved at se
stærke VSH 2002, så i turne- indtil sneen er forsvundet fra du er gangbesværet
ringen går det altså rigtig godt kunstgræsset.
for tiden. Frank Jensen har sin trup nogen- du mangler krafter til de simple gøremål
Nu skal Freja have en lang pau- lunde intakt, kun en enkelt spil-
se, inden det går løs i turnering-
en igen: Freja spiller sin næste
ler er fortrukket til Skovlunde, ... så be´ om et par
men han kunne godt bruge nog-
kamp på hjemmebanen i le flere målmænd – eller mål- hjælpende hænder !
Bellahøj-Hallen søndag 28. vogtersker.
februar mod topholdet Lyngby - Ja, jeg mangler nogle nye folk
HK. til at passe målet, siger Frank Kontakt - bestilling af hjælp:
Jensen. Han har i dag en glim-
Arkivfoto rende målmand i Camilla Tlf. 61 73 04 70
30 Arrangementer Torsdag 4. Februar 2010

6 stk Garageanlæg - alle udlejet


Morsøvej 10 - 2720 Vanløse
Jesper Langballe besøger Brønshøj
Danmarks mest omtalte politi- om de mange børn, som er luk- Høringen finder sted torsdag den

Sælges ker i disse dage kommer til


Brønshøj torsdag den 18. febru-
ar for at deltage i en høring, som
ket inde i asylcentrene rundt
omkring i Danmark.
Ud over de to politikere deltager
18. februar, kl. 19-21, i
Kulturhuset Pilegården, hvor der
er fri adgang.
Torsdag d. 4. februar, kl. 6.30
TV-Bella arrangerer. juraprofessor Eva Smith som Hele høringen optages til udsen-
Advokat F.H Langkilde Det er Jesper Langballe fra oplægsholder og ordstyrer. delse i TV-Bella, der som be- Morgenmusik
Ålykkevej 30B - Tlf. 38 34 75 24 - Fax. 38 33 01 04 De 3 Kongelige Sopraner (2)
Dansk Folkeparti, der har givet Baggrunden for høringen er, at kendt sender via Kanal
tilsagn om at møde socialdemo- en ung kvinde fra Brønshøj har Hovedstaden. Fredag d. 5. februar, kl. 4.30
kraten Yildiz Akdogan i en debat startet en underskriftsindsamling Bella d'Qlt
Den Gyldne Okse holder Jazzaften for at få børnene ud af de centre.
Lørdag d. 13. Marts. kl 18.00 Der er i øjeblikket 128 børn, der Søndag d. 7. februar, kl. 11.30
har boet mere end et år i danske Nyheder, debat, sport
asylcentre med deres asylsøgen-
de forældre. 82 af dem i to år Mandag d. 8. februar, kl. 22.30
eller mere. Enkelte helt op mod Karsten Vogel
Portræt uden filter (3)
ti år.
Undersøgelser fra Røde Kors Torsdag d. 11. februar, kl. 6.30
viser, at de langvarige ophold i Morgenmusik
centrene nedbryder børnene De 3 Kongelige Sopraner (3)
Dixie Kings spiller en swingende, afvekslende, fysisk og psykisk. Det kan vi
hørevenlig, humør-fyldt og frem for alt en dansevenlig ikke være bekendt, mener den Fredag d. 12. februar, kl. 4.30
unge kvinde fra Brønshøj, der Bella d'Qlt
jazzleverance med en masse sang.
allerede har samlet mere end
26.000 underskrifter via hjem- Søndag d. 14. februar, kl. 11.30
Vi serverer hjemme varmrøget laks med dressing Nyheder, debat og sport
og hjemmebagt brød. mesiden asylboerneneudnu.dk.
Mandag d. 15. februar, kl. 22.30
Herefter helstegt kalvefilet med grønsager, Dr. Hermanns Medicine Show
kartofler og sauce. Lav animationsfilm i vinterferien Torsdag d. 18. februar, kl. 6.30
Husk at reservere bord Kulturstationen Vanløse og sesforløb med fokus på at udvik- 17. februar, begge dage kl. 14- Gensyn med fodbolden
HIK-Vanløse
TRUEMAX Academy inviterer le de studerendes kreative og 15.30 eller kl. 16-17.30. Fri
børn og unge til animations- kunstneriske færdigheder, samt entré. Først til mølle, så kom i Fredag d. 19. februar, kl. 4.30
workshops i vinterferien på at give et all-round produk- god tid. På børnebiblioteket. Bella d'Qlt
Kan du lide animationsfilm, og tionskendskab til animations- 3D animations workshop 2
kunne du tænke dig selv at lave branchen. Torsdag og fredag den 18. og 19.
animerede figurer til film og De tio workshops er følgende: februar, begge dage fra 10-15.
computerspil? Så giv fantasien
form på to junior workshops i
3D animations workshop 1
Tirsdag den 16. eller onsdag den
Entré 75 kr. Billet via E-billet. Vi
mødes i Kulturhuset.
Skønlitteratur
CAFE - BRYG - RESTAURANT
Brunch buffe
Lørdag-sønda tg kl. 10 - 15
vinterferien. Her kan du prøve
kræfter med en række spænden-
Synes du at
det er sjovt at
på nettet
med kaffe, th de animationsopgaver i 3D arbejde med
e og juice Kom til fyraftensmøde torsdag
under kyndig vejledning af en
109,- underviser fra TRUEMAX
Academy.
animation?
Så mød frem

d.4. februar kl.17 på Vanløse
Bibliotek og bliv inspireret til at
søge efter gode, spændende eller
TRUEMAX Academy ligger i Kulturstation alternative romaner på internet-
Kokken anbefaler i februar Vanløse, men er kendt over hele
verden og har ofte besøg af ani-
Vanløse i vin- tet.
terferien hvor Det foregår i demokratihjørnet.
mations kunstnere og tegnere fra Truemax hol- Der bliver serveret en lille for-
Hollywood. TRUEMAX der works- friskning undervejs og det slutter
Academy tilbyder fra efteråret et hop. kl.18. Tilmeldingsfrist er onsdag
3-årigt SU-berettiget uddannel-
d.3. februar

flere salmer skrevet af


Visesanger af guds nåde Grundtvig såsom Hvad er det
min Marie og Lille Guds Barn.
248,- 298,- Visesangeren Erik Grip har i i Smøgens Visevershus i Tivoli i Erik Grip formår at hive det høj-
snart 50 år glædet et utal af men- 60´erne. Så blev det festivalerne tidelige ned på jorden ved at for-

109,- nesker med sine fortolkninger af


danske digte, sange og viser.
Sammen med Henrik Gunde
i Tønder, Skagen, Tarm, Ringe
og Frederikssund. Siden
Roskilde Festivalen og Den
tolke salmerne i et let jazzet
akkompagnement, med en skrø-
belig, ligefrem og meget men-
spiller han swingfolk, hvor tradi- Smukkeste i Skanderborg. scenen, som er enestående. Det neskelig stemme.
tion kobles med nærværende Næsten 50 år efter er der stadig er blevet til mere end 28 udgi- Henrik Gunde er Grips musikal-
personlig fortolkning. Senest har fuld fart på Erik Grip, som fort- velser siden Frank Jægers Viser i ske ankermand på både plade og
Jernbane Allé 42-44 • 2720 Vanløse • Tlf. 38 71 78 00
Grip fået fremragende anmel- sat samler et stort publikum med 1975. Det nyeste album Min scene, og som pianist er han en
info@cafe-basement.dk • www.cafebasement.dk
delser for udgivelsen 'Min indre sange som Den grønne lund, De indre vandringsmand udsendte fantastisk spidsøret akkompag-
vandringsmand' fra april 2009. åbne vidder og alle de andre højt Erik Grip i April 2009, og natør og stemningsskaber, som
Kom og oplev ham i Vanløse elskede sange. Omkring 90 kon- Berlingske Tidende gav den 5 fanger de flydende grænser
Kulturstation søndag den 7. certer om året viser styrken af stjerner. På albummet blander mellem viser, amerikansk/bri-
Gl. Kongevej 29, 1610 Kbh V · Bill. 33 25 50 75 februar kl. 15. sangene, og med tiden har Erik Erik Grip ubesværet det religiø- tisk folk, blid rock og let jazz i
Spiller tir-tor kl. 19.30, fre kl. 20, lør kl. 15 og kl. 20, søn kl. 16 Det tog fart lige fra begyndelsen Grip fået en erfaring og ro på se og det verdslige, og synger Erik Grips univers.

Italiensk restaurant
ag frisk Februar
råvarer
ost -
Ons. 3. feb. Sangforeningen Musik Fritid
Wienercafé: Stand-Up Opera
kl. 19.00
kl. 20.00
En fuldstændig magisk musical inger -
Tors. 4. feb. Net-viden: Skønlitteratur på nettet kl. 17.00
ødretter
Electrolite: Sebastian Lind
g
mmekrone 109,- Søn. 7. feb.
+ support: Soffie Viemose
Strikkecafé:
kl. 20.00

Viden, bog og håndværk kl. 11.00


Erik Grip kl. 20.00
Tirs. 9. feb. Børnefilm:
Fra 17. feb. Børn og levende billeder kl. 10.00
Vanløse jazzklub:
Åbningstider: Inge Andersens Trio kl. 20.00
Man-fre: 15-24, lør-søn: 10-24
(køkkenet lukker kl.22.00)
Frederikssundsvej 121 FORSALG PÅ WWW.VKHUS.KK.DK TLF. 3877 3350
d e t n y t e a t e r. d k Tlf. 38 60 00 78 - info@littleitaly.dk - www.littleitaly.dk
Torsdag 4. Februar 2010 Arrangementer 31
Kl. 15.00 – 15.45. Kl. 18.00 – 20.00. Flittige Hænder i Vanløse. VIF. Dørene åbnes kl. 17.00. Kl. 19.30.
Det sker lokalt Sansearrangement for børn.
Ved danser og koreograf fra
Madklub: Frikadellen.
Kulturstationen Vanløse.
Kulturstationen Vanløse. Klitmøllervej 20. Åbent billedværksted.
Kulturhuset Pilegården.
Skolen for Moderne Dans, Tirsdag den 16. februar. Kl. 20.00 – 21.00.
Torsdag den 4. februar. Maria Striim. Brønshøj Kl. 23.00 – 24.00. Kl. 14.00 – 16.00. Om stort og småt i fortid, nutid Kl. 19.30 – 21.30.
Kl. 11.00. Bibliotek, Frederikssundsvej Om stort og småt i fortid, nutid ”Min danske drøm”. Foredrag og fremtid. Ved Lis Hermansen Tag med forfatteren til roma-
Banko. Arr. Aktiv-Center. PS! 175. og fremtid. Ved Lis Hermansen af medlem af Folketinget Yildiz fra Brønshøj. nerne ”Kalak” og ”Tunu”, Kim
Kun for medlemmer. fra Brønshøj. Akdogan. Brønshøj Nørrebro Radio: 106,3 MHz. Leine, til Grønland. Arr.
Kulturhuset Pilegården, Kl. 15.00 – 16.45. Nørrebro Radio: 106,3 MHz. Sognecenter. Vanløse Bibliotek.
Brønshøjvej 17. Erik Grip akkompagneret af Onsdag den 17. februar. Kulturstationen Vanløse.
pianist Henrik Gunde. Torsdag den 11. februar. Kl. 17.00 – 18.00. Kl. 13.00 – 16.00.
Kl. 17.00 – 18.00. Kulturstationen Vanløse. Kl. 11.00. PC-sikkerhed: Net-viden. Om Udstillingen ”I nød og fare”. Kl. 23.00 – 24.00.
Net-viden: Skønlitteratur på På rejse gennem dansk revy i at beskytte sin computer mod Baseret på Svenskekrigene Om stort og småt i fortid, nutid
nettet. Kl. 15.00 – 17.30. 160 år med Stefan Føns som virus og hackerangreb. 1657-60. Brønshøj Museum. og fremtid. Ved Lis Hermansen
Kulturstationen Vanløse, Frode Adams Æbler. Søndagsfilmhøj- guide. Arr. Aktiv-Center. PS! Kulturstationen Vanløse. fra Brønshøj.
Jakobsens Plads 4, 1. sal. skolen. Adventskirken. Kun for medlemmer. Kl. 19.00 Nørrebro Radio: 106,3 MHz.
Kulturhuset Pilegården. Kl. 18.45. FCK Håndbold.
Kl. 19.00. Mandag den 8. februar. Banko. Arr. Støtteforeningen i Frederiksberghallerne.
”Hjælpende Hænder” i Vanløse. Kl. 10.00 – 12.00. Kl. 19.30.
Adventskirken, Sallingvej 90. Legestue for børn i alderen Retrogradeksperten Henrik Juel
0 – 3 år og deres voksne. viser opgaver fra det hollandske
Kl. 19.30.
Københavns historie på frimær-
Bellahøj Kirke,
Frederikssundsvej 125 A.
magasin ”Probleemblad”.
Kulturhuset Pilegården.
Menneske- Vestegnens største I Brø
Halln
en
dby
ker. Foredrag ved Peter Bech.
Arr. Brønshøj Frimærkeklub. Kl. 13.00 – 15.00. Kl. 20.00. skæbner fra Kræmmer- &
Kulturhuset Pilegården.

Kl. 20.00.
Strikkeklubben. Der strikkes og
hæles til fordel for Foreningen
til støtte for Rumænien –
Orkestar King Mustafa.
Kulturhuset Pilegården. Grønland Loppemarked
Mai Seidelin & Rio afbrudt af kaffepause. Kl. 20.00 – 22.00. Onsdag den 17. februar kl. 19.30
Connection. Bellahøj Kirke. Claus Hempler + Support: Ida kan man opleve forfatteren Kim
Leine fortælle om sin seneste Besøg Brøndby Hallen med 200 kreative
Kulturhuset Pilegården. Østergaard. Rock og pop.
Kl. 19.00. Kulturstationen Vanløse. roman ”Tunu”. Leine bragede kræmmerstande, fyldt med masser af spændende
Kl. 20.00 – 22.00. Repræsentantskabsmøde. Valg igennem med den delvist selv- antikviteter, legetøj, møbler, bøger, lysestager,
Electrolite: Sebastian Lind + til Brønshøj-Husum Fredag den 12. februar. biografiske bog ”Kalak” i 2007. porcelæn, smykker og meget mere.
Support: Soffie Viemose. Lokaludvalg. Kl. 9.00 – 11.00 Nu er vi igen i Grønland, men
Elektronisk pop-rock-koncert. Husum Skole, Karlslundevej & 11.30 – 13.30. selv om omdrejningspunktet
Kulturstationen Vanløse. 23. Sangskriverværksted: Børne og igen er en ung sygeplejerske, Lørdag & søndag den 6. - 7. februar
ungdomskultur. Jesper, så er det skæbnerne i den
lille grønlandske bygd, der er i Åbent kl. 10.00-17.00
Fredag den 5. februar. Tirsdag den 9. februar. Kulturstationen Vanløse.
Kl. 19.00. Kl. 9.30 – 11.30. centrum.
Danse-Hygge-Klubben. Dans Rytmisk legestue ved sogne- Kl. 14.00 – 16.00. Vi følger bygdens liv i det lille år Entre 30 kr.
til levende musik. medhjælper Signe Bang Minicafé. Jesper er udstationeret og der er Børn under 12 år har gratis adgang ifølge med en voksen.
Kulturhuset Pilegården. Hansen. Adventskirken. Grøndalskirken, Hulgårdsvej 2. mange menneskeskæbner: syge
af kulde og knaphed, syge af Buslinie: 129, 131, 135 & 500S
Kl. 19.00. Kl. 18.45. Kl. 14.00 – 16.00. misbrug og alkohol, syge af sex Masser af gratis p-pladser.
Søs og Kirsten – CC og Lee. Banko. Arr. Støtteforeningen i Fredagscafé. 93-årige Inga og utroskab, af den mørke vinter
Damhus Kroen, Roskildevej VIF. Dørene åbnes kl. 17.00. Engel fortæller sit livs historie. og ensomheden, men også af Vi ses i
244. Vanløse Idrætsparks store loka- Bellahøj Kirke, lidenskab. I modsætning til
le under siddetribunen. Frederikssundsvej 125A. Kalak er fokus flyttet til dagligli- Brøndby Hallen
Kl. 20.30. Klitmøllervej 20. vet i en afsidesliggende østgrøn- Brøndby Stadion 10
Christian Søgaard Trio. Jazz og Kl. 19.00. landsk bygd. 2650 Brøndby
viser. Kulturhuset Pilegården. Kl. 19.30. Sussi & Leo.
Kirke i tiden – ”Tag et bræk- Damhus Kroen. Stadeplads bestilles på 2728 1708
Lørdag den 6. februar. middel!” Debatmøde med fhv.
Kl. 10.00 – 17.00. chefredaktør for Ekstra Bladet, Kl. 20.00.
Loppemarked i KB Hallen. Sven Ove Gade. Jay Sean concert.
KB Hallen, Peter Bangs Vej Brønshøj Sognecenter, KB Hallen.
147. Præstegårds Allé 5.
Lørdag den 13. februar.
Kl. 16.15. Kl. 20.00. Kl. 11.00 – 13.00. Kim Leine beskriver solidarisk
FCK Håndbold. Eddie Kirkland (USA) & Fastelavnsris, tøndeslagning og bygdelivet i Østgrønland på ind-
Frederiksberghallerne, Jens Wentus Blues Band. fastelavnsoptog. byggernes præmisser. Kim
Jessens vej 20. Kulturhuset Pilegården. Kulturstationen Vanløse. Leine skriver med det, der for en
udenforstående læser, ligner en
Kl. 19.00. Kl. 20.00 – 21.00. Kl. 13.00 – 15.00. ubrydelig solidaritet, men også
Søs og Kirsten – CC og Lee. Om stort og småt i fortid, nutid Fastelavnsoptog i Vanløse. med en hensynsløshed og usen-
Damhus Kroen. og fremtid. Ved Lis Hermansen Vanløse Torv, 1. timental ærlighed.
fra Brønshøj. Arrangementet foregår i
Kl. 20.30. Nørrebro Radio: 106,3 MHz. Kl. 20.00 – 23.00. Kulturstationen og billetter kan
Jazzin’ Jacks, Sverige. Arr. Valentines aften – Få kærlighe- købes der, på biblioteket og på
Brønshøj Jazzklub. Kl. 20.00 – 22.00. den at føle! Musik ved duoen www.kubik.kk.dk
Kulturhuset Pilegården. Generalforsamling og Inge Frida Asmussen & Jakob Bro. Det Regner Med Frikadeller
Andersens Trio. Arr. Vanløse Grøndalskirken.
Søndag den 7. februar. Jazzklub. Kulturstationen
Kl. 10.00 – 16.00. Vanløse. Søndag den 14. februar.
Autonom hulsøm. Workshop Kl. 12.00.
med broderikunstneren Rikke Onsdag den 10. februar. Fastelavnsfest.
Ruff som instruktør. Arr. Flittige Kl. 9.00 – 11.00 Kulturhuset Pilegården. Luftkastellet Der Blev Sprængt
hænder i Vanløse. & 11.30 – 13.30.
Sangskriverværksted: Børne- Kl. 13.00 – 16.00.
Kl. 10.00 – 17.00. og ungdomskultur. Udstillingen ”I nød og fare”.
Loppemarked i KB Hallen. Kulturstationen Vanløse. Baseret på Svenskekrigene
KB Hallen. 1657-60. Brønshøj Museum.
Kl. 13.00 – 16.00.
Kl. 11.00 – 14.00. Udstillingen ”I nød og fare”. Mandag den 15. februar. Oldboys
Strikkecafé: Viden, bog og Baseret på Svenskekrigene Kl. 9.30.
håndværk. Arr. Vanløse 1657-60. Sanselabyrint i
Bibliotek. Brønshøj Museum. Børnekulturhuset.
Kulturstationen Vanløse. Kulturhuset Pilegården.
Kl. 14.00 – 16.00.
Kl. 13.00 – 16.00. Onsdagsklubben. Kl. 10.00 – 12.00. Far Til Fire På Japansk
Udstillingen ”I nød og fare”. ”Baggårdsbørn har også drøm- Legestue for børn i alderen
Baseret på Svenskekrigene me”. Forfatteren Aggi Jensen 0 – 3 år og deres voksne.
1657-60. fortæller om sin erindringsro- Bellahøj Kirke.
Brønshøj Museum, Brønshøjvej man. Husum Kirke, Korsager
1. Allé, 14. Kl. 13.00 – 15.00.
Strikkeklubben.
Kl. 14.00 – 17.00. Kl. 16.00 – 18.30. Bellahøj Kirke.
Søndagsdans med Rødovre Foredrag: myter og fakta om Vanløse Bio - Jernbane Allé 44
Palmehaveorkester. medicin. Kl. 18.15 – 21.45.
Rødovregaard, Kirkesvinget 1. Kulturstationen Vanløse. Hæklerier i ord og praksis. Ved 2720 Vanløse - Tlf. 38 74 74 50
designer Stine Rønsch. Arr. Telefonbestilling - Biografen åbner kl. 11 hver dag
32 Lokal@viserne.dk Torsdag 4. Februar 2010

BOLIGER I FOKUS
VANLØSE Egholmvej 19 VANLØSE Egelykkevej 8 VANLØSE Bangsbovej 34

SAG: CA90788 SAG: CA100130 SAG: CI91297

KNT./UDB. ................. 3.995.000/200.000 Bolig m²............... 160 Byggeår1923/1972 KNT./UDB. ................. 3.250.000/165.000 Bolig m²............... 105 Byggeår1932/1958 KNT./UDB. ................. 4.195.000/210.000 Bolig m²................. 95 Byggeår1930/1984
BRT./NT. ............................ 24.979/21.141 Stuer/Vær............. 2/4 Grund m²......... 553 BRT./NT. ............................ 21.721/18.071 Stuer/Vær............. 2/2 Grund m²......... 555 BRT./NT. ............................ 26.032/21.709 Stuer/Vær............. 3/2 Grund m²......... 536
ALTERNATIVT FINANSIERINGSFORSLAG: Etager...................... 3 Kælder............... 20 ALTERNATIVT FINANSIERINGSFORSLAG: Etager...................... 2 Kælder............... 87 ALTERNATIVT FINANSIERINGSFORSLAG: Etager...................... 3 Kælder............... 76

VILLA Her udbydes skøn murermestevilla, beliggende i eftertragtet kvarter i Vanløse. VILLA Dejlig bungalow beliggende centralt i Vanløse. De nuværende ejere har lagt nyt VILLA Charmerende murermestervilla i Katrinedalskvarteret! Villa'en er rigtig godt
Selve huset byder på flot og herskabelig entré med flot svungen trappe til husets 1. sal. I tag på ejendommen i 2004, ligesom vinduerne og døre er skiftet i 2004. Huset er filset, udnyttet; der er bl.a mulighed for at få større værelser på 1.sal, hvis skunken udnyttes.
stueplaner findes helt nyt og virkeligt indbydende badeværelse med god bruseplads og og der er drænet omkring kælderen, som ligeledes er sat i stand. Huset rummer entré Højloftet kælder med gode disponible rum. Villa'en er løbende vedligeholdt, og frem-
gulvvarme. Pænt og velholdt køkken. Virkelig stor spisestue en suite til stor opholdsstue med adgang til ældre, men velholdt køkken med spiseplads. Der er mulighed for at lave står i dag i god stand, - bl.a kan nævnes: Nyere hoved- og havetrappe, flot indkørsel/
med brændeovn og udgang til den vestvendte terrasse, samt endnu en stue/vær. efter et stort køkken/alrum. 2 dejlige vestvendte opholdsstuer en suite, den ene med udgang forhave, kældervinduer og -dør fra 2007 og carport med stort skur fra 1995. Indeholder:
behov. 1 salen byder på fordelingsgang med indbyggede skabe og 3 værelser. Derud- til stor træterrasse. I stuerne er der flotte pudsede lofter med stuk. Derudover er der 2 Pænt gæstetoilet, 3 yderst charmerende stuer med flotte trægulve og stuklofter. Stuerne
over er der originale parket/plankegulve, virkelig god lofthøjde, pudsede lofter og stuk, værelser samt badeværelse. Kælderen er et kapitel for sig! Lækkert nyt badeværelse med er fordelt med hyggelig karnapstue, lys opholdsstue samt spisestue med brændeovn og
samt palævinduer. Sælger betaler for nye termovinduer til ejendommen i forbindelse bruseniche og gulvvarme. Vaskerum samt stort disponibelt rum til opbevaring. Derud- med direkte udgang til terasse/have. Flot åbent køkken. 1.sal med 2 vær. Kælder: 2 store
med handlen. Køber skal selv stå for isætning. over er der etableret to "værelser", det ene med gulvvarme. og lyse disponible rum, stort badeværelse samt værkstedsrum.

FREDERIKSBERG C.F. Richs Vej 140, 1.th VANLØSE Jyllingevej 66, 3. tv. VANLØSE Bygholmvej 14, st.

SAG: CI90325 SAG: CI100101 SAG: CI91296

NYHED

KNT./UDB. ................... 1.675.000/85.000 Tinglyst m²............. 74 Byggeår......... 1937 INDSKUD....................................


KNT./UDB. ................................... 495.000 Bolig m²............... 105 Byggeår......... 2005 KNT./UDB. ................. 3.195.000/160.000 Bolig m²............... 112 Byggeår1919/1975
BRT./NT. ............................ 12.311/10.706 Stuer/Vær............. 1/2 Placering..... 1. SAL BRT./NT. ...........................................
BOLIGYDELSE PR/MDR.................. 9.023 9.873 Stuer/Vær............. 1/3 Placering..... 3. SAL BRT./NT. ............................ 20.214/16.533 Stuer/Vær............. 3/1 Grund m²......... 788
ALTERNATIVT FINANSIERINGSFORSLAG: Etager...................... 1 Altan.................. JA ALTERNATIVT FINANSIERINGSFORSLAG:
ANVENDELSESUDG. PR/MDR.......... 850 Etager...................... 1 Altan.................. JA ALTERNATIVT FINANSIERINGSFORSLAG: Etager...................... 2 Kælder............... 60
BRT/NT.................................................. 0/0
EJERLEJLIGHED I et rigtig godt og børnevenligt kvarter og med kort afstand til både ANDELSBOLIG Her tilbydes rigtig lækker andelslejlighed beliggende super centralt i VILLALEJLIGHED Her tilbydes attraktiv stuelejlighed (ideel anpart) i klassisk villa i et
Frederiksbergs attraktive indkøbsmuligheder samt Vanløses hyggelig Jernbane Allé. forhold til både indkøb og masser af gode transportmuligheder. Lejlighed fremstår som af Vanløses bedste villakvarterer. Lejligheden har alle de klassiske detaljer som man
Tilbydes rigtig lys og nyistandsat lejlighed. Indeholder: Fint lille værelse, dejlig stor op- næsten ny, - og med rigtig god planløsning. Hertil kommer at lejligheden er dejlig lys måtte ønske sig: Smukke stuklofter, flotte trægulve, fyldingsdøre og sprossede vinduer.
holdstue, hvor der snildt kan være plads til både spisebord og sofaarrangement, stort og med god udsigt over byen, da den ligger på 3.sal, - der er dog elevator i ejendom- Boligen byder på: Værelse, tre stuer en suite, herunder smuk opholdsstue med karnap,
værelse ( bliver pt. brugt som spisestue) med udgang til vestvendt og ugeneret altan. men. Indretning: Stor entré, dejlig lys stue med udgang til kæmpestor altan. Stuen lig- stor og skøn spisestue/opholdsstue samt mindre stue med udgang til muret SV-vendt
Endelig superlækkert køkken, - er udvidet i forhold til oprindelig indretning, idet min- ger i åben forbindelse med lækkert køkken med alt i hårde hvidevarer, - og med plads til terrasse Fra stuen er der adgang til meget stort og dejligt spisekøkken fra 1996 med ny-
dre værelse er inddraget, således man nu har et rigtig dejligt køkken med både spise- spisebord. I stue er der opsat skillevæg, så lejligheden har 3 gode værelser i alt, - hvoraf ere hårde hvidevarer. Flot badeværelse med brus og gulvvarme. Endvidere anvendelig
plads og lille bardisk. Køkkenet er helt ny istandsat med helt nye hårde hvidevarer, - og to af værelserne har indbyggede skabe. I stue, køkken og værelser er der pæne lyse kælder. Toilet, stort og meget højloftet disp. rum og yderligere brugsret til endnu et
holdt i pæne hvide elementer. Endvidere pænt badeværelse med badekar i hvide fliser. trægulve. Endvidere stort lækkert badeværelse med bruseniche og vaskesøjle. godt disp. rum. Så alt i alt er der også rigtig god plads i kælderen.

Helene Sams
Riemer
Cathrine In-
gemann
Caspar Alstrup
Indehaver
Vanløse DanBolig Vanløse ApS
Sagsbehandler Indehaver Jernbane Alle 58 V/ ALSTRUP & INGEMANN
RING: 3879 1444 MAIL: VANLOESE@DANBOLIG.DK