You are on page 1of 6

CAPITOLUL 11 AVERTISMENTE DIN „ETER" PENTRU

O NOUĂ SPIRITUALITATE
10 august 2011 la 03:16

Omul viitorului va fi unul iniţiatic, spiritualizat, conştient de originea sacră şi de sensul venirii sale
pe lume, ne spune Jean-Paul Bertrand.
Omul viitorului va fi obligat, ca alternativă a auto-extincţiei, spre care merge cu paşi repezi, să-şi
edifice o nouă conştiinţă, o nouă spiritualitate în acord cu sensul său originar. Criza morală a
lumii moderne, la care asistăm cu o stranie şi aş spune, inconştientă pasivitate, este expresia
nivelului scăzut al conştiinţei umane. Pentru că factorul fundamental în trăirea umană îl constituie
conştiinţa sa.
Este nevoie de o altă conştiinţă, de o ştiinţă a conştiinţei în acord cu întreaga cunoaştere începând
de la tradiţiile spirituale ale lumii antice, traversând istoria religiilor şi ajungând la achiziţiile celor mai
noi ştiinţe despre om şi Univers. Basarab Nicolescu, subliniază şi el acest imperativ afirmând:
„înţelepţii tuturor timpurilor au înţeles că evoluţia omului este evoluţia conştiinţei sale".
Facilitatea comunicării în lumea modernă permite accesul la informaţie pentru o imensă majoritate a
lumii, pregătind astfel terenul pentru o înţelegere a adevărului despre sine.
Omul are nevoie de o altă istorie, propice armoniei dintre sine şi Univers, dintre sine şi natură, dintre
oamenii de pretutindeni, transgresând obstacolele puse de apartenenţa la o religie, ţară, cultură sau
sistem politic. Egalitatea în fata şanselor, accesul demn la resurse, securitatea şi respectul
persoanei, pacea şi armonia dintre oameni nu pot deveni realitate decât în condiţiile unei mutaţii în
conştiinţă, în gândire.
Este neîndoielnic pentru mine că acesta a fost dintotdeauna un vis, că omenirea a fost amăgită cu
multe utopii, de-a lungul istoriei sale. Dar nu numai că aceste premise „plutesc în aer", sunt însă tot
mai pregnant comentate şi de o serie de alte surse, din care aş dori să amintesc doar câteva, care
mi se par a fi mai credibile.
Voi cita pentru început povestea plină de dramatism şi cu multe elemente de cunoaştere utile, trăită
de Shelley Yates din Canada (Halifax, Noua Scoţie), în noiembrie 2002.
Împreună cu fiul său în vârstă de 4 ani, în timp ce se deplasa cu propriul automobil, acesta
derapează prin acvaplanare şi se scufundă într-o mlaştină. Shelley încearcă să deschidă portierele
maşinii, dar acestea rămân blocate. O apă rece şi întunecată invadează interiorul automobilului. Este
disperată să-şi salveze copilul, dar apa pătrunde în interior şi nu le mai lasă nici un spaţiu liber
pentru a respira, înainte de a-şi pierde cunoştinţa, aude o voce care îi spune să rămână calmă, până
ce vor veni salvatorii.
După 15 minute salvatorii o scot fără cunoştinţa din automobil. După alte 7 minute este reanimată. In
acea clipă reuşeşte să spună salvatorilor şi de existenţa copilului său în interiorul maşinii. Trecuseră
deja 22 de minute, în final este scos şi copilul afară, fiind de urgenţă expediat, fără cunoştinţă, la un
spital de copii. Medicii de acolo îi comunică mamei, judecând după normele nxedicinei actuale,
starea fără speranţe a copilului său. Creierul era mort şi toate organele erau invadate de sânge. Este
sfătuită să îl ia acasă, pentru că, chiar dacă ar reuşi să-1 reanimeze, ar rămâne doar într-o stare
vegetativă. Dar vocea din eter îi spune altceva: „Ai încredere. Urmează cu stricteţe aceste

de pace şi armonie. I s-a explicat că aşa după cum câmpul de energie al fiului său a fost grav deteriorat. nu vorbeşte când vrem noi să-i testăm existenţa. pregătind o nouă etapă în istoria lumii. inteligent pe care. spune mai departe mesajul primit de Shelley. Probabil că medicii au fost şi ei surprinşi şi curioşi să vadă efectul unui astfel de experiment. prin reîncărcarea sa cu energia sentimentelor noastre de iubire. O roagă să transmită un mesaj de „dincolo" pentru întreaga omenire. care eluda toate canoanele ştiinţei medicale şi au acceptat propunerea mamei copilului. noi îl atribuim doar instinctelor. spunându-i că omenirea şi-a pierdut controlul. Pentru mine această aserţiune este uimitoare. Întoarsă acasă cu copilul. după criterii ce ne scapă. Toate speciile de animale au propria reţea. cum sunt animalele avizate prin această reţea de iminenţa catastrofelor naturale. Şi o sfătuieşte să facă apel la mai multe persoane. în paranteză fie spus. de asemenea. prin sentimente de solidaritate şi de compasiune. de a ne da un semnal de existenţa sa voind să ne transmită ceva. Acest copil. fără o intervenţie din „eter". de pildă. I s-a mai spus. care îi permite să discearnă realitatea şi să aibă opţiuni. cu trimitere la texte cunoscute. Aşa. nu ar fi avut nici o şansă de supravieţuire şi mai ales. s-au voit a fi dovezi ale existenţei unei puteri. încă în 1978 scriam în Inteligenţa materiei că. Salvarea lor şi mai ales reanimarea imposibilă în condiţii normale a copilului. cu date identificabile. Este nevoie ca oamenii din toate colţurile globului să se unească pentru a aprinde „Sistemul Energetic Divin al planetei" şi a o lua de la capăt. timp de 3 zile încontinuu. Sursa de dincolo de noi. prin această „întâmplare". Incredibilul se produsese. la nevoie.instrucţiuni". care au devastat planeta. Era complet recuperat. Sunt de reţinut din această dramă câteva elemente foarte importante pentru cunoaşterea noastră. după cum ştim. Universul. pentru a-i reface „câmpul de energie" al copilului în şedinţe de 20 de minute. Şi-a pierdut legătura cu Dumnezeu şi cu Pământul şi că întregul Univers este deranjat. Unul ar fi acesta. că toţi oamenii sunt conectaţi printr-o reţea la Sursă. i-a permis omului să dispună de sine însuşi/ dar şi să comită erori. Liberul arbitru. i s-a spus. Un alt motiv de intervenţie concretă. Şi iată ce amănunt interesant. Va fi un timp al păcii şi al armoniei. urmează acum: omul a ales cu multe mii de ani în urmă să se deconecteze de la reţeaua comună pentru a avea liber arbitru. să renască Pământul şi să-1 vindece. aşa cum au procedat cu fiul său. pericolele. De aceea este nevoie de refacerea vitalităţii planetei. în timp ce omului i s-a dat liberul arbitru. care ne supraveghează şi ne îndeamnă să ne trezim spre binele nostru. vocile continuă să-i vorbească. Avem. Aceasta este voinţa exprimată de „dincolo". demonstraţia ideii că. Acum cumulul de erori şi-a atins limita şi a continua poate precipita „sfârşitul Pământului". După două săptămâni de recuperare era prezent pe locul de joacă al copiilor. îi spun că este în puterea oamenilor ca prin iubirea tuturor. Sursa renunţă la „pilotul" nostru automat şi preia iniţiativa. care le permite comunicarea între ele. ci doar atunci când vrea să intervină. După 72 de ore copilul deschide ochii şi îşi recunoaşte mama. evidentă în viaţa . Fiecare persoană venită în acest scop era rugată să-i ofere copilului „energia sa pozitivă şi iubirea sa". de revenire la normal. aşa este acum şi cel a Pământului. aplicate la interval de o jumătate de oră. De aceea suntem sfătuiţi/ insistent rugaţi să ne reconectăm la reţeaua Pământului pentru a-l vindeca oferindu-i un „val de iubire". De aici derivă comportamentul lor coerent. reuşind astfel să evite. restul lumii vii este dependentă de inteligenta naturii.

animaţi de interese şi de politicianisme aberante. nu numai pentru noi. prin ignorarea sau negarea acesteia şi prin deciziile arbitrare. dar forţele care stăpânesc lumea i se opun. Să ascultăm şi alte voci venite din „eter". de care are o vitală nevoie. Energia unei conştiinţe înalte ar veni din adâncul Universului. căruia îi datorăm viaţa.. Suntem avizaţi de asemenea că sunt forţe negative. propriul leagăn. să se reconecteze la origini. Quo vadis. Ce ne spun cei 13 Hathori? Să vedem. plină de amar: prin acţiunile sale intempestive şi neînţelepte. apreciere. modelele noastre culturale şi politice. Credinţele noastre. foarte pământeşti.. omule! ne strigă Universul. poluare. în interesul său. Doresc să controleze şi să manevreze lumea în continuare. care imploră omenirea ca. încă un semnal de alarmă. cu sinele interior asupra căruia să se proiecteze sentimente de gratitudine. de astă dată trimis din eter. ci şi pentru Universul care le primeşte. „Stăpânii lumii" (cine-or fi oare aceştia?!) având interese bine ţintite se opun spiritualizării lumii. aşadar. pentru a fi protejat de „haosul lumii actuale". Este pentru mine de neînţeles inconştienţa cu care ne distrugem propria casă. seisme. distrugerea resurselor forestiere şi epuizarea celor subterane. un animal. a suferinţei şi a nenumăratelor sale erori prin deconectarea de Sursă. Avem în acelaşi timp şi explicaţia crizelor care au bântuit omenirea. dar observ că sunt excelent informaţi despre treburile noastre. violenţă şi războaie. Vremurile ce vin. sunt foarte grele. Sunt scrise volume întregi cu istorii de acest gen. Să înţeleg că aceşti „stăpâni ţin cu dinţii" să rămână la concepţia care consideră omul un simplu accident al naturii. ne mai spun că ne aflăm ca un sandviş. şi rezultatul exercitării forţelor contrare unei evoluţii spirituale este exprimat prin amplificarea haosului climatic. la reţeaua Pământului şi a Universului aducând pacea şi armonia. un număr angoasant prin unele părţi ale lumii. Ne îndreptăm cu mare viteză spre autodistrugere. omul a devastat planeta ajungând la limita care îi precede sfârşitul. a neîmplinirilor. vom spune noi. O observaţie demnă de reţinut: ni se spune că această comutare a gândirii pe un registru pozitiv este benefică. la mijloc între presiunea spirituală exercitată din Cosmos şi între puterile care vor să ne controleze. boli. zic ei. Intervenţia în drama lui Shelley avea un scop precis: prin miracolul săvârşit să ateste veridicitatea Sursei.unde mergi? Opreşte-te. Chimia acestor sentimente.noastră ar putea fi dictat de locul şi rolul pe care îl avem în funcţionarea Universului. Ce se poate face pentru a supravieţui? Iată sfatul dat de Hathori. În plan global se impune o evoluţie spirituală prin înălţarea conştiinţei la nivelul întregii lumi. ni se recomandă conectarea mentală. în acest fel dăruim ceva din noi şi Universului. Este. ne va fi benefică pentru sănătatea fizică şi psihică.Pământul. dacă şi Universul s-a înspăimântat de el! Repetăm cumva mitul lui Faust cu „ucenicul" care nu mai poate stăpâni urgia forţelor stârnite? în mod ciudat noi am devenit singura fiinţă care s-a implicat în distrugerea propriului său leagăn . Şi încă o concluzie. . Cine sunt cei 13 Hathori? Nu ştiu cine sunt. mentalitatea şi viciile noastre cultivă idei. care vor să ne înspăimânte şi nu trebuie să le dăm satisfacţie. Teribilă fiinţă poate să fie omul. pe care lumea le ignoră. în fiecare zi. care poate fi vânat ca orice alt animal din plăcere sau pentru a elibera spaţiul pe care îl ocupă în beneficiul lor? Cei 13 Hathori. fericire. pe care şi le-a asumat uzând de liberul său arbitru. În plan individual. care vor distruge viaţa. vulcani.

un reputat profesor de psihiatrie din SUA. neavând nici lege şi nici bun simţ. specialist în tehnica de transmitere a informaţiei. accidentelor de pe întregul mapamondul. plimbare în natură ne înalţă conştiinţa şi ne permite să supravieţuim în această atmosferă de negativitate a lumii moderne. David R. Mă repet. Există totuşi în prezent o preocupare. Este o coincidenţă ciudată între ceea ce spun ei şi ceea ce spune David R. ne spune Braden. Hawkins. Fără excepţie. . al unor evenimente dramatice. de bucurie . Braden vorbeşte de asemenea despre iminenţa venirii unei noi ere în existenţa omenirii plecând de la observaţii de ordin geofizic. crimelor. dacă ceva nu mar frapa în discursul lor. Braden. ci concepţia noastră despre lume tributară ştiinţelor secolului al XlX-lea. a unei noi conştiinţe cu un model de gândire şi de percepţie nedistructiv ca cel vechi. intenţionat regizată prin avalanşa de ştiri care fac din oră în oră bilanţul războaielor. întocmai ca în mesajul primit de Shelley Yates. din nou. Este logic să trăim cum gândim. inclusiv asupra modului nostru de gândire. existentă în mintea noastră. muzică. şi nu undeva şi cândva. care au rolul de a menţine o continuă instabilitatea a lumii şi de a arăta eventualilor îndrăzneţi cine sunt adevăraţii stăpâni prin susţinerea unor instituţii destabilizatoare care. dar nimeni nu m-a convins şi nu mă va convinge vreodată. conflictelor. care este acum şi aici. Acest fenomen va opera firesc modificări şi în câmpurile fizice mentale şi informaţionale ale corpului uman. unicul înscris în legea divină a fiinţării noastre. promovarea unei noi conştiinţe . În consonanţă cu mesajele anterioare. violurilor.idee pentru care am pledat de multă vreme în scrierile mele. Şi apoi mă întreb cum ar putea acţiona şi influenţa din umbră soarta lumii aceste forţe oculte? Ni se spune că prin crearea unor zone de conflict. asezonate cu strălucirea de gablonz a „divelor" de o zi şi opulenţa sfidătoare. ci dimpotrivă. are loc o scădere rapidă a amplitudinii câmpului magnetic al planetei. Hawkins vorbeşte despre un Dumnezeu. nu vom învăţa niciodată să le acordăm respectul de entităţi sacre. şi Braden aminteşte de sfârşitul epocii de „separare" a omului de Sursa Creatoare şi de reintrare în perimetrul său de protecţie. în acelaşi sens. scriitor şi valoros filosof al culturii. Eu nu cred că rădăcina tuturor relelor este religia cum susţine Richard Dawkins. care să-mi spună ce este alb şi ce este negru. Mă poate eventual obliga prin forţă să admit convenţional un „adevăr" confecţionat conjunctural. o frapantă coincidenţă. independent de sursele actuale. doar ni se spune că trăim într-o lume liberă. toate sursele prevăd ca unică soluţie la problemele lumii actuale schimbarea actualei paradigme. Atâta vreme cât vom continua să atribuim omului şi vieţii o origine întâmplătoare. privind viitorul său. este sursa tuturor relelor. În prezent. Eu nu ştiu să mă fi întrebat cineva dacă am nevoie de o altă minte decât a mea.lectură. Spuneam că nu ştiu cine sunt aceşti Hathori şi nu aş fi înclinat să-i cred prea mult. spectacol. denigrează tot ceea ce este valoare capabilă să zidească şi exaltă tot ceea ce este nonvaloare. Imaginea eronată de animal ce poate fi ucis fără milă.Orice preocupare menită să ne ofere un motiv de satisfacţie. Şi. geolog. Eu nu cred în existenţa lor. la nivelul întregii lumi. în afară de propria mea minte. când atribuie întreaga responsabilitate a bulversării spirituale a omenirii de către cei care îşi arogă cu de la sine putere rolul de „stăpâni" ai lumii. Vom reda şi opinia în acest sens a lui G. care anunţă mereu tot alte şi alte scumpiri şi creşteri ale inflaţiei. care obligă la forarea unei noi paradigme. Braden susţine şi el că trăim un timp fără precedent. afişată de indivizi care au fost mai iute de mână decât alţii la împărţirea prăzii.

pentru că anticiparea sa coincide în mod straniu cu concluziile total independente ale multor oameni de ştiinţă şi cu ultimele date venite din partea neuroştiinţelor şi a experienţelor din timpul morţii clinice. va defini lumea viitoare ca fiind una a conştiinţei şi a spiritualităţii. a receptat-o în condiţii complet inedite. nu este împrumutată de la Shelley Yates care. ci constituie o altă sursă. de asemenea.Timpul reapropierii de Sursa Creatoare şi al purificării planetei a fost anticipat. frica. Va fi o selecţie pe criterii spirituale. Tradiţiile amerindiene. foc etc. In noul model de gândire sunt depăşite tiparele vechilor paradigme. Se poate spune că este o revenire a sa. în care se cultiva ura. înălţarea conştiinţei cu obţinerea de noi posibilităţi de percepţie/ inclusiv în planuri încă invizibile. în scopul reechilibrării şi purificării Pământului de rezidurile gândirii şi ale acţiunilor umane. pe care lisus însuşi a prevăzut-o când a spus că va trece o mie de ani şi apoi o altă mie de ani şi lumea va reveni la învăţătura sa. crima şi războiul. Calendarul aztec precizează că omenirea se afla la sfârşitul celui de al V-lea ciclu. Purtătorii vechilor tipare de gândire vor deveni incompatibili cu noua frecvenţă. cu restabilirea dezechilibrelor timpului trecut. Reţinem încă o observaţie interesantă oferită de Braden.. Braden utilizează sintagma de „proces Christic". numit Soare. potop.. Bogăţia de informaţii oferite de Braden pledează pentru ideea că trecerea la o altă epocă. dependente de capacitatea de evoluţie spirituală. de toate religiile şi tradiţiile spirituale atribuindu-i-se denumiri diverse. Fiecare ciclu vechi s-ar fi încheiat printr-un colaps . violenţa. „Tablele de smarald ale lui Toth". vorbesc între altele şi de avioanele de luptă din lumea modernă!: „Când din nou omul va cuceri oceanul şi va zbura prin aer cu aripi precum păsările.îngheţ. dintre întuneric şi lumină. Mi se pare a fi interesantă sinteza istoriei acestei nou timp făcută de Braden. Coincidenţă pe care o găsesc a fi mai degrabă semnificativă. Denumirea nu a fost aleasă întâmplător. datând de mai multe mii de ani. Fiecare ciclu nou a adus o nouă ordine. Este ceea ce Braden a numit „trezirea la punctul zero". după cum am văzut. (Cred că se face referire la timpurile moderne pentru că nu îmi închipui că se putea „zgudui" Pământul cu bâta şi cu săgeţile pe care le aveau pe atunci). care se înscrie în acelaşi sens. Intensitatea câmpului magnetic al Terrei sar afla într-o continuă şi rapidă scădere corespunzând parametrilor din vremea în care s-au petrecut . ci are o amplă motivare. Ni se spune că. După calendarul mayaş ultimul ciclu s-ar termina în 2012. înţelepţii triburilor Lakota Cherokee şi Hopi au prevestit încheierea unui ciclu cu începerea unui altul nou în istoria actuală a lumii. an care este şi ultimul înscris în numărătoarea lor calendaristică. Pământul ar intra într-o zonă de înaltă frecvenţă. Braden foloseşte denumirea de frecvenţă christica şi-i atribuie proprietatea de percepţie pluridimensională (5D). răzbunarea.va începe vremea războiului. decât întâmplătoare... Gândirea corespunzătoare acestei noi frecvenţe este identică cu învăţătura dată de Iisus ucenicilor săi în urmă cu 2000 de ani. Un popor se va ridica împotriva altui popor folosind forţele întunecate pentru a zgudui Pământul". începând din 2012. care va presupune şi adaptarea organismului uman la noua frecvenţă. Scopul acestei mari treceri la un nou ciclu în evoluţia spirituală a lumii îl consideră „echilibrarea şi vindecarea supremă a Pământului şi a tuturor formelor de viaţă".

dar trebuie spus că. 2008) . în consecinţă şi acestea ar putea rămâne doar simple iluzii. în condiţiile acumulării actualelor mijloace de război. o întâlnire ciudată. a unor surse care susţin o idee comună: vechi tradiţii spirituale amerindiene. s-ar putea ca nu numai să nu ajungă la un noi ciclu de evoluţie. de început al unei noi istorii. fără nici o preocupare de ordin spiritual. ci să-şi rateze definitiv orice şansă de a continua. Cluj. într-un război al tuturor contra tuturor. dacă omenirea nu va schimba nimic în comportamentul său şi va continua să se manifeste cu aceeaşi agresivitate şi violentă. Este. un om de ştiinţă şi cultură şi o femeie simplă. Aceste valori reduse ale câmpului magnetic ar fi propice pentru apariţia de noi paradigme. Toate aceste surse ne vorbesc despre iminenta venirii unui timp al unor mari schimbări în istoria gândirii şi a lumii. obişnuită. (Fragmente din volumul : Dumitru Constantin Dulcan – În căutarea sensului pierdut. mai întâi. Din acest interesant comentariu făcut de Braden asupra erei corespunzătoare unei noi conştiinţe am sublinia câteva observaţii. peste timp.evenimentele legate de naşterea lui lisus. Editura EIKON. Experienţa a arătat că nici o predicţie nu se îndeplineşte 100%.