You are on page 1of 1

Bi Ht

01

05

10

15

Trong thin h, bao gi cho ht ?


Tri sinh ra vn m chi!
Cho l t long tri, u mi thch
bao t, ngh chi cng lch,
Tha h cho khc khch ch em ci:
Ngi ba ng, ca ba loi,
Ngao ngn nh nh ai, th mc.
C tn, c tn, c hng n, c bn c
y mi bit rng c tng
Giang h chng th no khng
Khp Nam Bc Ty ng u nc ting
mi phng, cho chn,
Cn mt phng, nhn ly chng
Chm cha ci s o hng
Chn mt k anh hng cho ng s.
V bm, chng quan, nh s ,
Mai sau ngy gi c vn Nm.

Ngun: Tam Nguyn Yn Thi Ca, Liu Vn ng, t. 7b-8a


Ph Ch:
1. Ch tri vit hai dng khc nhau:
cu 2: , cu 3:

,khch ghi vi b khu , khc khng vit cho b,.


cu 7: Ngao ngn ,ch i i c chung b th; thng dng trong bn Nm .
cu 8: ch c th t, khng c trong bn Nm.
cu 10: ch c du nhy (th).
Ngn Ng: cu 12-13: mi phng, cho chn,
Cn mt phng, nhn ly chng.

2. cu 5: khc khch
3.
4.
5.
6.

7. Ch vit tt:
cu 11 (u), cu 13 (ly), cu 14 & 15
cu 16 (s),cu 17

(s),

(nm).
Vn Hc Ch Nm

You might also like