MUŞCHII UMĂRULUI

MUŞCHI

ORIGINE - fosa supraspinoasa -fascia supraspinoasa

INSERŢII -pe tuberculul mare-partea superioară

ACŢIUNE -abductor la 10o -tensor al capsulei articulatiei umarului

VASCULARIZAŢIE INERVAŢIE n.subscapular(c5- a subscapulara c6)

M.SUPRASPINOS

RAPORTURI -are fibre orizontale - tendonul trece pe sub acromion, între acesta şi capul humeral, acoperind articulaţia scapulohumerală - tendonul de inserţie trece peste marginea laterală a spinei scapulei posterior de artic. umărului, de care este separat printr-o bursă sinovială -o parte din fibre se pot fixa pe capsula artic. scapulohumerale - tendonul de inserţie trece înaintea colului scapulei de care este separat print-o bursă subtendinoasă subscapu-

M.INFRASPINOS

-fosa infraspinoasa (2/3mediale) -fascia infraspinoasa -septul ce-l separa de m.rotunzi

-tuberculul marepartea mijlocie

-adductor -rotator lateral -tensor al capsulei articulatiei umarului

-n.suprascapular

-a.suprscapulara -a.circumflexa a scapulei

M.SUBSCAPULAR

-fosa subscapulara(fata anterioara) -fascia subscapulara -septurile ce-l separa de:-m.ro-

-tuberculul mic

-adductor -rotator lateral -tensor al articulatiei umarului

n.subscapular(c5- -a.subscapulara c6)

2
MUŞCHI

ORIGINE
tunzi -m.triceps brahial

INSERŢII

ACŢIUNE

INERVAŢIE

VASCULARIZAŢIE

M.ROTUND MIC

-pe scapula marginea laterala a buzei posterioare in 1\3 medie -septurile ce-l separa de – m.infraspinos -m.rotund mare -pe marginea laterala a buzei posterioare in 2/3 inferioare

-tuberculul marepartea inferioara

-adductor -rotator lateral

- n.axilar(c7-c8) (fasciculul posterior)

-a.circumflexa a scapulei -a.circumflexa humerala posterioara

M.ROTUND MARE

-creasta tuberculului mic

-adductor -rotator medial -extensor al bratului -basculeaza unghiul inferior al scapulei(pct.fix pe humerus)

n.toracodorsal(c5 -c6)

-a.toracodorsala -a.circumflexa humerala posterioara

RAPORTURI lară(dependenţă a sinovialei artic. scapulohumerale) - tendonul trece apoi anterior de artic. - tendonul său trece posterior de capul lung al m. biceps brahial şi de artic umărului pe care aderă - delimitează spaţiile topografice: birondotricipital, humerobirondotri cipital - tendonul este situat posterior de m. latissimus dorsi - marginea superioară delimitează spaţiul birondotricipital prin care trece a. circumflexă a scapulei - lateral se găseşte spţiul birondohumerotricipital străbătut de n. axilar şi a. circumflexă hume-

3
MUŞCHI

ORIGINE

INSERŢII

ACŢIUNE

INERVAŢIE

VASCULARIZAŢIE

M.DELTOID

-fasciculul clavicular:1/3late rala a marginii anterioare a claviculei -fasciculul acromial:marginea laterala a acromionului -fasciculul spinal:buza inferioară a spinei scapulei

-tuberozitatea deltoidiana

-abductor la 900 -basculeaza scapula -flexia şi rotaţia mediala a braţului(fasciculul clavicular si acromial) -extensia braţului(fasciculul spinal)

n.axilar(c7-c8) (fasciculul posterior)

RAPORTURI rală posterioară - marginea sa inferioară delimitează spaţiul rondohumerotrici pital prin care trec n. radial şi vasele brahiale profunde a.toracoacromiala - m. superficial -a.circumflexa - acoperă m.suhumerala(anterio praspinos,rotund ara şi posterioară mic,rotund mare, subscapular - acoperă artic.scapulohum erală - la trecerea peste tuberculul mare se află bursa subdeltoidiană - între marg. ant a m. şi marg. sup a m. pectoral mare se delimitează spaţiul deltopectoral - şanţul conţine v.cefalică,ram.del toidiană a a.toracoacromiale,3-4 gg.limfaticidin gr.infraclavicular - tot aici se pal-

4
MUŞCHI

ORIGINE

INSERŢII

ACŢIUNE

INERVAŢIE

VASCULARIZAŢIE

RAPORTURI pează şi vf proc. coracoid

MUŞCHII ANTERIORI AI BRAŢULUI MUŞCHI M.BICEPS ORIGINE -cap lung:-tuberculul supraglenoidal -cap scurt:-vîrful procesul coracoid INSERŢII -tuberozitatea radiala a radiusului ACŢIUNE -flexor al antebraţului pe braţ -supinator -rotator medial
VASCULARIZAŢIE INERVAŢIE n.musculocutan(c -a.brahiala 6-c7)

RAPORTURI - tendonul capului lung,cilindric, trece intracapsular dar extrasinovial învelit de o prelungire sinovială a artic. umărului - stăbate apoi şanţul intertubercular - cele 2 capete se unesc formând un corp muscular comun - tendonul de inserţie pe radius delim. interstiţiu bicipital medial şi lateral - trimite o prelungire aponevrotică lacertus fibrosus - o parte din fibre se fixează pe fascia brahială - altele după ce ocolesc orig. m.

5 epicondilieni mediali se fixează pe marg. medială a olecranului şi pe foiţa posterioară a fasciei antebrahiale - lacertus fibrosus formează peretele ant. al interstiţiului bicipital medial - imtre m. brahial şi m. biceps trece n. musculocutan -tendonul de inserţie trece peste faţa ant a arti. cotului - are orig. comună cu capul scurt al m. biceps fiind situat medial de acesta - faţa medială este perforată de n. musculocutan care trece apoi între m. biceps şi m.brahial

M.BRAHIAL

-1/3inferioară a feţei anterioare-:partea laterala şi medială a corpului humerusului -pe septurile musculare brahiale -varful procesului coracoid

-tuberzitatea ulnei -capsula articulară a cotului

-flexor al antebraţului pe braţ -tensor al articulaţiei cotului

n.musculocutan

-a.brahială

-1/3 medie a corpului humerusului pe faţa anteromedială

-flexor al braţului -adductor -coboară umărul(pct.fix pe humerus)

n.musculocutan

a.brahială

M.CORACOBRAHIAL

6

MUŞCHII POSTERIORI AI BRAŢULUI
MUŞCHI ORIGINE
-capul lung :-tuberculul infraglenoidal -capul lateral: -superior de şanţul n.radial pe faţa poste-rioară a humerusului -septul intermuscular brahial lateral -capul medial:inferior de şanţul n.radial -septul intermuscu-lar brahial medial

INSERŢII pe olecran

ACŢIUNE INERVAŢIE -extensor al ann.radial(c5-c8) tebraţului .capul lung:-extensor şi adductor al braţului

VASCULARIZAŢIE

-a.brahială profundă -a.circumflexă a scapulei pt.capul lung -a.axilară

M.TRICEPS BRAHIAL

RAPORTURI - capul lung participă la formarea spaţiilor birondotricipital, birondohumerotri cipital, rondohumerotricipital - unele fibre ajung şi pe periostul feţei posterioare a extremităţii proximale a ulnei -altele pe foiţa posterioară a capsulei artic.cotului - între tendoanele de ins. şi olecran se află bursa subtendinoasă a m. triceps

7

MUŞCHII ANTERIORI AI ANTEBRAŢULUI MUŞCHII SUPERFICIALI (PLANUL 1)
MUŞCHI ORIGINE -capul humeral:pe epicondilul medial al humerusului -capul ulnar:pe procesul coronoid al ulnei -septul fibros ce-l separă de m.flexor radial al carpului -pe epicondilul medial al humerusului -septurile fibroase intermusculare -fascia antebrahiala INSERŢII -în 1/3 medie a feţei laterale a radiusului ACŢIUNE -flexor al antebraţului pe braţ -pronator INERVAŢIE n.median
VASCULARIZAŢIE

a.ulnară

M.ROTUND PRONATOR

M.FLEXOR RADIAL AL CARPULUI

-faţa anterioară a bazei metacarpului II -inconstant pe metacarpul IIIşi trapez

-flexor al antebraţului pe braţ -abductor al mâinii -pronator

n.median(c5-t1)

-a.radială -a. ulnară

RAPORTURI - între cele 2 capete trece n. median - îmtre n. median şi a. brahial se intrpune capul ulnar al m.rotund pronator - delimitează medial interstiţiul bicipital medial -tendonul de inserţie delimitează cu tendonul m. brahioradial şanţul pulsului unde se palpează prin compresiune a. radială -trece prin canalul carpian cu tendoanele m. flexori ai dege-

8
-epicondilul medial al humerusului -septurile fibroase intermusculare -fascia antebrahială -retinaculul flexorilor -aponevroza palmară -originea m.tenari

M.PALMAR LUNG

-flexor al mâinii -tensor al aponevrozei palmare -flexor al mâinii -adductor al mâinii -flexor al antebraţului pe braţ

n.median

a.radială

telor şi n. median -----------

M.FLEXOR ULNAR AL CARPULUI

-capul humeral pe epicondilul medial al humerusului -capul ulnar: -pe margineamedială a olecranului -1/3superioară a marginii posterioare a ulnei

-pe pisiforme

n.ulnar(c8-t1)

a.ulnară

- între cele 2 capete de orig. trece n. ulnar - în 1/3 medie şi inferioară a feţei ant a antebraţului este satelit al mănunchiului vasculonervos ulnar - poate trimite prelungiri tendinoase pe faţa ant a bazei metacarpului V, pe cârligul osului hamat,pe retinaculul flexorilor - ultima prelungire participă la canalul lui Guyon situat ant.de canalul carpian pe unde trece manunchiul v-n ulnar

PLANUL 2
MUŞCHI
M.FLEXOR SUPERFICIAL AL DEGETELOR

ORIGINE -capul humeroulnar:-pe epicon-

INSERŢII -prin 2 fascicule(lateral şi me-

ACŢIUNE -flexor al falangelor degetelor

INERVAŢIE n.median(c5-t1)

VASCULARIZAŢIE

-a.radială

-a.ulnară

RAPORTURI - capetele de orig. formează arcada

9 dilul medial al hu merusului -pe marginea medială a procesului coronid -capul radial in 1/3 superioară a feţei anterioare a corpuui radius dial)la baza falangei mijloci II-V -flexor al degetelor pe mână -flexor al mâinii pe antebraţ -flexor al antebraţului pe braţ m. flexor superficial al degetelor pe sub care trece n. median(acesta se aşează în teaca m. flexor superficial al degetelor (poate fi lezat ţn traumatisme ale antebraţului) - corpul se continuă cu 4 tendoane ce trec pe sub retinaculul flexorilor superficial de m. flexor profund al degetelor - tendoannele deg. II şi V se aşează în plan profund faţă de III şi IV - în canalul carpian n. median trece ant. de tendonul deg.II - tendoanele deg. II,III,IV începând la 2 cm. de retinacul până la baza falangelor corespunzătoare sunt învelite de vagina sinovială a m. flexori(teacă

10 - faţa post. a tecii este legată de tendoanele flexorilor prin benzi-frâuri tendinoase - tendonul deg V are teaca până în partea inferioară a,antebraţului ant de m. pătrat pronator(spaţiul Parrona-Pirogov) -la palmă tendoanele sunt acoperite de aponevroza palmară şi de arcul palmar superficial ce acoperă tendoanele m. flexor profund al degetelor - îndreptul artic. metacarpo-falangiene tendoanele pătrund în vagina fibroasă a degetelor mâinii

PLANUL 3
MUŞCHI
M.FLEXOR PROFUND AL DEGETELOR

ORIGINE
-capul ulnar:-pe faţa anterioară aulnei(partea superioară) -capul radial:pe faţa anterioară a radiusului (sub tuberozitatea

INSERŢII -pe faţa anterioară a bazei falangei dis-tale a

ACŢIUNE -flexor al falangei distale -flexor al mâinii pe antebrţ

INERVAŢIE -fasciculele mediale ale n.ulnar -fasciculele

VASCULARIZAŢIE

-a.ulnară

-a.interososă ante-rioară

RAPORTURI - tendoanele m. trec:- posterior de cele ale m. superficial

11 MUŞCHI ORIGINE
radiusului) -capul interosos:pe membrana interosoasă a antebraţului

INSERŢII degetelor II-V

ACŢIUNE

INERVAŢIE laterale ale n.radial

VASCULARIZAŢIE

-pe faţa anterioară aradiusului -pe partea laterală a membranei interosoasă a antebraţului

-flexor al falann. interosos gelor distale anterior -flexor al policeui pe prima falangă -flexor al falangei I pe primul metacarp

a.interosoasă anterioară

M.FLEXOR LUNG AL POLICELUI

RAPORTURI -pe sub retinaculul flexorilor ajung în palmă - se îndreaptă spre deg.II-V - între m. şi m. flexor profund al al deg.pe faţa ant. a membranei interosoase trec a. şi n. interosos ant - tendonul de inserţie străbate canalul carpian - în palmă ocoleşte marg. medială a eminenţei tenare într-un şanţ format de fascic.superficial şi cel profund al m. scurt flexor al policelui fiind acoperit de de teaca digitocarpiană a policelui

PLANUL 4
MUŞCHI
M.PĂTRAT PRONATOR

ORIGINE -pe marginea medială şi pe faţa anterioară a ulnei în ¼ inferioară

INSERŢII -pe faţa anterioară a radiusului în ¼ inferioară

ACŢIUNE -pronator al antebraţululi

INERVAŢIE n.interosos anterior

VASCULARIZAŢIE

a.interosoasă posterioară

RAPORTURI - acoperă radiusul,alna şi membrana interosoasă - pe faţa sa ant.

12 trec tendoanele m. flexori ai degetelor

MUŞCHII LATERALI AI ANTEBRAŢULUI
MUŞCHI ORIGINE -pe epicondilul lateral al humerusului pe marginea laterală în 1/3 inferioară -pe septul muscular lateral brahial M.BRAHIORAD -pe fascia anteIAL brahială INSERŢII -pe faţa laterală şi pe baza procesului stiloid al radiusuuil ACŢIUNE -flexor al antebraţului pe braţ -supinator pe antebraţ în pronaţie -pronator când antebraţul este în supinaţie INERVAŢIE n.radial(c5-c8)
VASCULARIZAŢIE

-a.radială -a.recurentă radială anterioară

RAPORTURI - acoperă cei 2 m. extensori radiali ai carpului - la orig .delim. lat. interstiţiul bicipital lateral - satelit al a. radiale - tendonul său împreună cu cel al m. flexor radial al carpului formează şanţul pulsului(în 1/3 inf . a antebraţ) unde se palpează a. radială
- acoperit de brahioradial - tendonul său trece pe sub m. lung abductor şi m. scurt extensor ai policelui - trece apoi printr-un şanţ pe faţa post. a extre-mit. distale a

M.LUNG EXTENSOR RADIAL AL CARPULUI

-pe epicondilul -pe faţa poslateral al humeterioară a bazei rusului pe margi- matacarpului II nea laterală în 1/3 inferioară,sub m.brahioradial

-extensor al mâinii pe antebraţ -abductor al mâinii

n.radial(c5-c8)

a.radială

13 MUŞCHI ORIGINE INSERŢII ACŢIUNE INERVAŢIE
VASCULARIZAŢIE

RAPORTURI
radiusului,înapoi a proc stiloid - trece pe sub retinaculul extens.

M.SCURT EXTENSOR RADIAL AL CARPULUI

-pe epicondilul lateral al humerusului -pe ligamentul lateral al articulaţiei cotului (lig.radial)

-pe procesul stiloid al bazei metacarpului III

-extensor al mâinii pe antebraţ -abductor al mâinii

n.radial(c5-c8)

a. radială.

- tendonul trece printr-un şanţ pe faţa post a epifizei distale a radiusului(lateral de m. lung extensor radial al carpului) - ambele tendoane ale celor 2 m. extensori alcă.podeaua tabacherei anatomice pe unde trece a. radială

MUŞCHII POSTERIOR AI ANTEBRAŢULUI MUŞCHI SUPERFICIALI MUŞCHI
M.EXTENSOR AL DEGETELOR

ORIGINE -pe epicondilul lateral al humerusului -pe septurile fibroase intermusculare -pe fascia antebrahială(are 4 fasc. pt.deg.

INSERŢII -prin 3 lamele tendinoase pt. fiecare deg.:-1 mediană pe faţa posterioară a falangei II la baza sa -2laterale pe faţa posteri-

ACŢIUNE -extensor al falan-gei mijlocii pe cea proximală la deg. II-V -extensor al mâinii pe antebraţ -extensor al antebraţului pe braţ

INERVAŢIE n.radial(ramura posterioară)

VASCULARIZAŢIE

RAPORTURI
- are 4 fascicole pt. deg.II-V - trec pe sub retinaculul extenso-rilor - la nivelul capu-lui metacarp. tendoanele sunt unite prin benzi conjunctive transversale - cu lamelele tendinoase ale

a.interosoasă posterioară

14 MUŞCHI ORIGINE II-V) INSERŢII ACŢIUNE oară a falangei III INERVAŢIE
VASCULARIZAŢIE

RAPORTURI
m. lombricali formează apara-tul fibrotendinos al degetelor

-pe epicondilul lateral al humerusului -pe fascia antebrahială
M. EXTENSOR AL DEGETULUI MIC

-pe faţa posterioară a bazei falangelor II-III ale deg.V

-extensor al deg . n.radial mic

a.interosoasă posterioară

M.EXTENSOR ULNAR AL CARPULUI

-capul humeral: pe epicondilul medial al humerusului -fascia antebrahială -capul ulnar:pe faţa şi marginea posterioară a ulnei pe epicondilul lateral al humerusului

-pe baza metacarpului V(faţa posterioară şi marginea medială)

-extensor al mâinii -adductor al mâiii

-n.radial(ramura posterioară)

a.interosoasă posterioară

- tendonul stăbate şanţul de pe faţa post. a capului ulnei având o teacă sinovială proprie - în vecinătatea artic. metacarpofalang. V se uneşte cu tendonul extensorului deg. pt deg. V - tendonul trece pe sub retinaculul extensorilor

-pe marginea laterală a olecranului

-extensor al antebraţului

M.ANCONEU

-n.radial(ramura comună pt anconeu şi corpul medial al tricepsului brahial)

a.interosoasă posterioară

- continuă m. triceps brahial

15

MUŞCHI PROFUNZI MUŞCHI ORIGINE -pe epicondilul lateral al humerusului -pe creasta ulnei -pe ligamentul inelar -pe ligamentul lateral ulnar -pe faţa posterioară a radiusului în 1/3 medie -pe membrana interosoasă a antebraţului -pe faţa posterioară a ulnei în partea laterală INSERŢII ACŢIUNE -pe faţa laterală a -supinator al radiusului în 1/3 antebraţului proximală INERVAŢIE -n.radial(ramura posterioară)
VASCULARIZAŢIE

-a.radială

M.SUPINATOR

RAPORTURI - este străbătut de ram profundă sau posterioară a n. radial

-pe faţa poste-abductor al rioară şi laterală a policelui metacarpului I -abductor al mâinii -anteductor al policelui

--n.radial(ramura posterioară)

-a.interosoasă posterioară

M.LUNG ABDUCTOR AL POLICELUI

- situat în afara m. scurt extensor al policelui - situat inferior de m. supinator - tendonul său ocupă şanţul cel mai lateral de pe faţa post. a epifizei distale a radiusului într-o teacă comună cu cu m. scurt extensor al policelui - cele 2 alcă latura lat. a fosei radiale
- tendonul trece printr-un şanţ de pe

M.SCURT EXTENSOR AL

.-pe faţa posterioară a membra-

-pe faţa poste-

-extensor al

n.radial(ramura

-a.interosoasă

16 MUŞCHI
POLICELUI

ORIGINE
nei interosoase a antebraţului -pe faţa posterioară a corpului radiusului

INSERŢII rioară a bazei falangei proximale a policelui -pe faţa posterioară a bazei falangei distale a policelui

ACŢIUNE falangei proximale a policelui -abductor al mâinii -extensor al policelui -abductor al policelui

INERVAŢIE posterioară)

VASCULARIZAŢIE

RAPORTURI
faţa posterioară a corpului radiusului medial de m. lung abductor al policelui

posterioară

M.LUNG EXTENSOR AL POLICELUI

-pe partea posterioară a corpului ulnei - pe membrana inter osoasă a antebraţului

n.radial(ramura posterioară)

-a.interosoasă posterioară

- pe partea posterioară a corpului ulnei în partea M.EXTENSOR medială AL INDEXULUI - pe membrana interosoasă a antebraţului

-pe falanga II-III

- extensor al indexului - accesor al mâinii

n.radial(ramura posterioară)

-a.interosoasă posterioară

- trece prin retinaculul extensorilor - coboară într-un şanţ de pe faţa posterioară a epifizei distale a radiusului,medial de tuberculul m. extensori - tendonul formează latura medială a fosei radiale - tendonul trece în şanţul cel mai medial al epifizei distale a radiusului(faţa posterioară)

17

MUŞCHII MÂINII MUŞCHII EXTRINSECI : reprezentaţi de tendoanele mm. lungi ,care vin de la nivelul antebraţului ,dar care funcţional deservesc mâna şi degetele MUŞCHII INTRINSECI :- mm.eminenţei tenare(mm.policelui) - mm.eminenţei hipotenare(mm.degetului mic) - mm.regiunii palmare mijlocii

MUŞCHI

M.SCURT ABDUCTOR AL POLICELUI

M. SCURT FLEXOR AL POLICELUI

ORIGINE - pe retinaculul flexorilor - pe tuberculul trapezului - pe tuberculul navicularului - pe tendonul m. lung adductor al policelui - capul superficial: - pe retinaculul flexorilor

MUŞCHII POLICELUI PLANUL SUPERFICIAL INSERŢII ACŢIUNE INERVAŢIE - pe faţa laterală a - abductor al poli- - n.median (c5bazei falangei celui t1) proximale a policelui

VASCULARIZAŢIE

RAPORTURI a.radială(ram - m. cel mai supalmar superfi- perficial al lojei cial) tenare - irigat de ram palmar superficial din a. radială

- capul superficial pe marginea laterală a bazei falangei

- rotator al metacarpului I în axului său longitudinal

-capul superficial:n.median - capul profund:-

- a.radială

- situat medial de m. scurt abductor al policelui - m. flexor lung

18 MUŞCHI ORIGINE -pe tuberculul trapezului - capul profund: -pe faţa anterioară nearticulară a trapezului -pe faţa anterioară a capului osului mare -pe teaca fibroasă a m. flexor radial al carpului INSERŢII proximale a policelui - capul profund pe marginea medială a bazei falangei proximale a policelui ACŢIUNE - îl deplasează anterior şi medial INERVAŢIE n.ulnar
VASCULARIZAŢIE

RAPORTURI al policelui trece printre cele 2 capete de origine ale m. scurt flexor al policelui

PLANUL PROFUND
MUŞCHI
M.OPOZANT AL POLICELUI

ORIGINE - pe retinaculul flexorilor -pe tuberculul trapezului
- capul oblic:-pe faţa ant. neartic. a trapezoidului -pe faţa ant. a corpu-lui osului mare -la baza metacarp. IIIII - capul tranvers:-pe faţa palmară a bazei metacarp. III

INSERŢII - pe faţa laterală a feţei palmare a metacarpului I - pe faţa medială a bazei falangei proximale a policelui

M. ADDUCTOR AL POLICELUI

ACŢIUNE INERVAŢIE -flexia şi rotaţia - n. median medială a metacarpului I - abducţia policelui - adductor al poli- - n. ulnar celui

VASCULARIZAŢIE

- a. radială

RAPORTURI - situat sub m. scurt abductoral policelui - ocupă primul spaţiu interosos - cel mai profund m. al eminenţei tenare - perforat în sens dorso-palmar de a. radială

- a.radială

19
- inconstant pe aponenevroza de inserţie a mm.interosoşi palmari II-III

MUŞCHII DEGETULUI MIC MUŞCHI SUPRAFASCIAL
MUŞCHI M.PALMAR SCURT ORIGINE - pe aponevroza palmară - pe retinaculul flexorilor INSERŢII - pe faţa rotundă a dermului regiunii hipotenare ACŢIUNE - produce prin contracţie cutele dermului regiunii hipotenare INERVAŢIE - n. ulnar
VASCULARIZAŢIE

- a.ulnară

RAPORTURI - m.subcutanat

MUŞCHII SUPERFICIALI
MUŞCHI M.ABDUCTOR AL DEGETULUI MIC M.SCURT FLEXOR AL DEGETULUI MIC ORIGINE - pe faţa anterioară convexă a pisiformului - pe tendonul m. flexor ulnar al carpului - pe retinaculul flexorilor - pe cârligul osului hamat INSERŢII - pe faţa medială a bazei proximale a degetului mic ACŢIUNE - abductor al degetului mic INERVAŢIE - n.ulnar
VASCULARIZAŢIE

- a. ulnară

RAPORTURI - situat în partea medială a eminenţei hipotenare

- pe faţa medială a bazei falangei proximale a degetului mic

- flexor al falagei proximale a degetului mic

- n.ulnar

- a.ulnară

- situat lateral de m. abductor al degetului mic - lateral de m. trece mănunchiul v-n ulnar

MUŞCHI PROFUND
MUŞCHI M. OPOZANT ORIGINE - pe retinaculul INSERŢII ACŢIUNE - pe faţa medială - trage anterior şi INERVAŢIE - n.ulnar
VASCULARIZAŢIE - a.ulnară

RAPORTURI - situat profund

20 AL DEGETULUI MIC flexorilor - pe cârligul osului hamat a metacarpului V lateral metacarpul V

MUŞCHII REGIUNII PALMARE MIJLOCII MUŞCHI SUPERFICIAL
MUŞCHI ORIGINE - lombricalii I şi II pe faţa laterală a tendoanelor flexorului profund al indexului şi mediusului - lombricalul III: - pe faţa medială a tendonului mediusului -pe faţa laterală a tendonului inelarului - lombricalul IV pe faţa medială a tendonului inelarului şi pe cea laterală a degetului V INSERŢII - pe tendoanele m. extensor al degetelor - pe aponevroza dorsală a degetelor II-V ACŢIUNE INERVAŢIE - extensori ai ulti- - n. ulnar melor 2 falange - flexori ai 1 falange
VASCULARIZAŢIE

- a.ulnară

M.LOMBRICALI

RAPORTURI - situaţi înapoia tendoanelor flexorilor deg. şi a arcului arterial palmar superficial - sunt în raport cu n. median şi ulnar - m- lombricali I şi II acoperă m. scurt adductor al policelui - ajung în contact cu faţa lat. a artic. metacarpofalangi ene II-V

MUŞCHII PROFUNZI
MUŞCHI
M.INTEROSOŞI PALMARI

ORIGINE

INSERŢII - pe tendonul

ACŢIUNE - flexori ai

INERVAŢIE - n. ulnar

VASCULARIZAŢIE

- a.radială

- sunt separaţi de m.

21 - primul pe faţa me-dială a metacarp.II - al 2 lea pe faţa la-terală a metacarp.IV - al 3 lea pe faţa laterală a metacarp.V - pe faţa metacarp.-care nu priveşte spre axul mâinii cores-punzător al m.ex-tensor al degetelor falangelor proximale - extensori ai ultime-lor 2 falange - adductori ai degete-lor -a. ulnară
lombricali prin lig. metacarpian transvers - m. acoperă m. interosoşi dorsali

M.INTEROSOŞI DORSALI

-o lamă tendinoasă la baza falangei proximale - o lamă tendinoasă pe tendoanele m. extensor al degete-lor

flexori ai - n. ulnar falangelor proximale - extensori ai falange-lor II-III - abductori ai degete-lor

- a.radială

- sunt bipenaţi - ocupă spaţiul interosos - mediusul are 2 interosoşi dorsali şi nici unul palmar - sunt perforaţi de a. perforante - primul interosos dorsal perforat de a. radială - posterior de ei se află a.metacarpiene dorsale

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful