You are on page 1of 7

Prezentacja nowego produktu

Tytu

Cel dugoterminowy

Podaj cel, ktry ma zosta zrealizowany

yczenia klientw

Przedstaw yczenia klientw

Objanij wymagania

Erfllung
der yczenia klientw

Przedstaw cechy charakterystyczne


produktu

Utwrz relacj midzy cechami


charakterystycznymi produktu i yczeniami
klientw

Analiza kosztw

Uwzgldnij materialn korzy klienta

Porwnaj cen i moliwoci produktu z


cen i moliwociami produktu konkurencji

Walory i zalety

Podsumuj specyfik i zalety


przedstawionych produktw

Nastpne kroki

Objanij nastpne wymagane kroki