Σύνοψη σεμιναρίου

• Γνωριμία με τον κόσμο της σκιάς
• Από το θέατρο σκιών σε σύγχρονες τεχνικές σκιάς
• Σχέση παιδιού και σκιάς
• Παρουσίαση
παράσταση

των

τεχνικών

σκιάς

που

αξιοποιήθηκαν

στην

• Σκιές σωμάτων: απόσταση από τη φωτεινή πηγή, στάση του σώματος/
κινησιολογία, αισθητική σκιάς.
• Συνδυασμός θεάτρου με θέατρο με σκιές
• Δημιουργία δυναμικών εικόνων
• Σκιές αντικειμένων: πραγματικά αντικείμενα, χαρτονένιες κατασκευές,
μαριονέτες
• Συνδυασμός φωτεινών πηγών για τη δημιουργία σκιών - αξιοποίηση της
παρασκιάς
• Αξιοποίηση ημιδιαφανών υλικών
• Χορογραφίες με σκιές σωμάτων
• Ηλεκτρονική εικαστική σκηνογραφία με τη χρήση tablet σε πραγματικό
χρόνο
• Χρήση φωτογραφίας, video art, animation
• Επεξεργασμένη ηλεκτρονική σκιά: αρνητικό σκιάς
• Performance: Διάδραση θεάτρου,
σκηνογραφίας, μουσικής και χορού

live

ηλεκτρονικής

εικαστικής

• Η τεχνική της ‘αποθέωσης’
• Δημιουργία σκηνών με τη χρήση των συγκεκριμένων τεχνικών
• Αξιοποίηση των
συμμετέχοντες.

τεχνικών

για

τη

δημιουργία

σκηνών

από

τους

• Παρουσίαση των σκηνών
• Αξιοποίηση των τεχνικών σκιάς στο σχολείο
• Δράσεις και παιχνίδια με του μαθητές σε σχέση με τη σκιά: σύνδεση με
τη φυσική, σκιές με τα χέρια, παιχνίδια με σκιές, δυναμικές εικόνες,
χορογραφίες
• Αξιοποίηση τεχνικών σκιών για δραματοποίηση κειμένου
• Δημιουργία σχολικής παράστασης με εναλλακτικές τεχνικές

• Παρουσίαση αποσπασμάτων από σχολικές δραστηριότητες σε σχέση με
τη σκιά.
• Συζήτηση - ανατροφοδότηση
Το εργαστήριο ολοκληρώνεται με ανοιχτή συζήτηση σχετικά:
• με τον τρόπο που προσεγγίζεται θεατρικά η παιδική λογοτεχνία
• με τη συνεισφορά των συγκεκριμένων τεχνικών στην ανάδειξη των
νοημάτων του λογοτεχνικού έργου
• με το καλλιτεχνικό - αισθητικό αποτέλεσμα
• με την εμπειρία των συμμετεχόντων στο εργαστήριο
• με τις δυνατότητες αξιοποίησης των τεχνικών σκιάς από τους
εκπαιδευτικούς στα πλαίσια της του σχολείου για τη δραματοποίηση
κειμένων.