You are on page 1of 9

‫אודות הענף‪:‬‬

‫•בארץ מועסקים כ ‪ 250,000‬עובדי ניקיון ותחזוקת מבנים‬


‫•בענף קיימות מעל ‪ 800‬חברות פעילות‬
‫•השכר למרבית העובדים בענף עומד על ‪.₪ 3,850.18‬‬
‫בשנת ‪ 2005‬הוקם בלשכת המסחר ענף חברות הניקיון‬
‫ותחזוקת מבנים ע"י מר דרור אטרי שלו ניסיון של כ ‪ 20‬שנה בתחום‬
‫וכיום מכהן כיו"ר הענף‪.‬‬
‫עד כה סבל הענף משם רע במשק הישראלי לאור חדירת חברות קש וחברות לא מקצועיות‪.‬‬

‫•הענף היה פרוץ וכל חברה עשתה כרצונה‬

‫•לא היה ארגון עם נהלים מסודרים‬

‫•עובדים היו חשופים לפגיעות ע"י מעסיקים‬

‫•מצוקת כח אדם בענף‬

‫•חוסר יכולת של המעסיקים להכיר את פירושי‬


‫החוק בנושא זכויות עובדים‬

‫•תדמית גרועה של חברות שמנצלות את עובדיהם‬


‫הבעיה העיקרית נבעה מרצון חברות אלו לזכות במכרזים‬
‫ממשלתיים שלרוב גרמו נזקים ישירים בזכויות עובדיהם והפכו‬
‫אותם לקורבנות ע"י מעסיקיהם בגלל מכרזי הפסד שהתקיימו‬
‫ללא שום פיקוח‪.‬‬

‫חשיפה לפגיעות ע"י‬


‫מעסיקים ללא הגנה‬

‫עבודה בשעות‬
‫בלתי סבירות‬

‫ניצול‬

‫הלנת שכר‬
‫יחס משפיל‬
‫בעקבות הקמת הענף ופעילות אינטנסיבית שנעשתה ביוזמת‬
‫יו"ר הענף הושגו עד כה ההישגים הבאים‪:‬‬

‫•נקבע תקנון ונבחר יו"ר לענף‬


‫•התמודדות חסרת פשרות מול מכרזי הפסד‬
‫•נרקמו שיתופי פעולה מול גורמי ממשל ומול הממונים בנושאי אכיפת חוקים‬
‫בתחום יחסי העבודה‪:‬‬

‫‪ -‬משרד התמ"ת‬
‫‪ -‬ההסתדרות‬
‫‪ -‬אגודה לזכויות האזרח‬

‫שיתופי פעולה אלו הובילו ליצירת תהליך של מיגור תופעת הזכייה של חברות‬
‫במכרזי הפסד וכן לצעדים התחלתיים להענקת יחס הוגן לעובדים בענף‪.‬‬
‫•לראשונה בתולדות המדינה ‪ ,‬הענף הוביל מהלך בשיתוף החשב הכללי של האוצר‬
‫ונקבע מנגנון המגדיר קריטריונים להשתתפות חברות במכרזים‪ .‬בהמשך לכך‬
‫פורסמה הוראת שעה של החשב הכללי בנושא תעריפי סף להשתתפות במכרזים‪.‬‬

‫•הענף עושה היסטוריה ועומד לחתום על הסכם קיבוצי כללי‪ ,‬שיהווה מסגרת‬
‫לפעילות כלל החברות בענף‪ ,‬מתוך מחויבות להגנה וכיבוד זכויות העובדים‪.‬‬
‫דגש מיוחד ניתן לנושא שיפור תנאי ההעסקה והשכר בענף‪.‬‬

‫•נוצר שת"פ בין משרד העבודה ושירות התעסוקה‪ ,‬מתוך מטרה לקדם‬
‫מיזמים משותפים לגיוס ושיבוץ עובדים‬
‫נוספים בענף‪.‬‬
‫תכניות לעתיד‬
‫•מתן צו הרחבה להסכם הקיבוצי‪ ,‬שיחול על כלל העוסקים בענף במשק‪ ,‬במטרה‬
‫להשוות את תנאי ההעסקה של כלל העובדים בענף והבטחת תחרות הוגנת‪.‬‬
‫•שיפור תנאי התחרות בענף במטרה לשפר את הרווחיות של העוסקים‪.‬‬
‫•הובלת תהליך חקיקה להסדרת הרישוי לפעילות החברות בענף‬
‫•יצירת מסגרת ארגונית למיסוד הפעילות הענפית והרחבתה‪.‬‬
‫•המשך שיתופי פעולה עם התמ"ת ‪ ,‬ההסתדרות החדשה והאגודה‬
‫לזכויות האזרח‪.‬‬
‫חזון הענף‬
‫•ריכוז מרבית החברות הפועלות בענף במסגרת הלשכה‬
‫•הגנה על זכויות העובדים‬
‫•קידום מקצועיות הענף‬
‫•שמירה על אתיקה מקצועית‬
‫•שמירה על תחרות הוגנת‬
‫•שיפור מעמד הענף ומיצובו‬
‫•מתן שירותים איכותיים ללקוחות הענף‬
‫•תרומה לקהילה‬
‫•שמירה על הסביבה‬
‫תודה על תשומת הלב‬
‫דרור אטרי‬