You are on page 1of 13

Bước 1 : Đăng ký – Register

Điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu.

1 IMAGINE CUP 2010 | Guidance by Microsoft Student Partner Anh Nguyen Tuan
Bước 2: Sign up for Sofware Design – Tham dự Thiết kế Phần mềm

Sau khi đã đăng ký ở bước một thì giờ bạn đã có mặt trong danh sách dự thi của Imagine
Cup. Bước tiếp theo là chọn lĩnh vực bạn muốn tham gia, ở đây ví dụ là mảng thiết kế
phần mềm (Software Designs).

2 IMAGINE CUP 2010 | Guidance by Microsoft Student Partner Anh Nguyen Tuan
Bạn sẽ được dẫn tới trang Profile của mình, tại đây bạn sẽ chọn các lĩnh vực chi tiết hơn.
Ví dụ ở đây là các mảng Software Design, Game Design, IT Challenge. Lưu ý ở lần chọn
đầu tiên bạn sẽ nhấn nút Send Certificate, còn những lần sau nếu muốn tham gia thêm
thì nhấn chọn Update Profile.

3 IMAGINE CUP 2010 | Guidance by Microsoft Student Partner Anh Nguyen Tuan
Ngoài ra ở bên dưới sẽ là phần thông tin cá nhân. Sau khi hoàn tất bạn sẽ được gửi Email
thông báo.

Sau khi đăng ký tham gia thi đấu lĩnh vực Software Design bạn vào phần này để tạo team
thi đấu.

4 IMAGINE CUP 2010 | Guidance by Microsoft Student Partner Anh Nguyen Tuan
Bước 3: Lập đội – Create Team

Nhấn vào nút Create Team để tạo team thi đấu.

5 IMAGINE CUP 2010 | Guidance by Microsoft Student Partner Anh Nguyen Tuan
Các bạn điền thông tin theo như hướng dẫn sau. Lưu ý là một nếu bạn chọn người hướng
dẫn thì người hướng dẫn cũng phải tạo 1 tài khoản trên imaginecup.com.

6 IMAGINE CUP 2010 | Guidance by Microsoft Student Partner Anh Nguyen Tuan
Kết quả sau khi đã đăng ký team.

7 IMAGINE CUP 2010 | Guidance by Microsoft Student Partner Anh Nguyen Tuan
Bước 4: Nộp dự án – Submit your entry

Các bạn nhấn vào nút Compete để được dẫn tới trang thông tin ở Việt Nam, bạn cũng sẽ
nộp dự án của mình tại đó.

8 IMAGINE CUP 2010 | Guidance by Microsoft Student Partner Anh Nguyen Tuan
Khi tới trang này các bạn sẽ có hướng dẫn chi tiết, để nộp dự án , nhấn vào nút “NỘP DỰ
ÁN” .

9 IMAGINE CUP 2010 | Guidance by Microsoft Student Partner Anh Nguyen Tuan
Lưu ý là phải upload file đã nén dưới dạng zip với kích thước không được quá 209,715,200
Bytes (khoảng 200MB). Ngoài ra cũng nên viết thêm để mô tả về dự án ở phần dưới. (Các
yêu cầu về những gì cần nộp cho dự án được hướng dẫn ở cuối tài liệu này).

10 IMAGINE CUP 2010 | Guidance by Microsoft Student Partner Anh Nguyen Tuan
Như vậy là bạn đã hoàn thành việc submit dự án của mình lên imaginecup. Chúc team
của các bạn thành công !

11 IMAGINE CUP 2010 | Guidance by Microsoft Student Partner Anh Nguyen Tuan
ĐỀ ÁN Ý TƯỞNG SẢN PHẨM (VÒNG LOẠI)

a. Yêu cầu: Tài liệu đề án ý tưởng (tối đa 05 trang giấy A4) trình bày
bằng tiếng Việt và tiếng Anh.
b. Nội dung trình bày:
a. Nhận diện vấn đề
b. Ý tưởng sản phẩm và giải pháp
c. Mô tả hoạt động và tính năng của sản phẩm, giải pháp
d. Kiến trúc ứng dụng, giải pháp công nghệ
e. Thuyết minh về giá trị hiệu quả kinh tế xã hội
f. Phương án và kế hoạch thực hiện ý tưởng

SẢN PHẨM DỰ THI:

a. Yêu cầu chung:


 Sản phẩm dự thi phải là sản phẩm phần mềm hoàn thiện do chính
nhóm tác giả thiết kế, phát triển và phải đảm bảo các yếu tố bắt
buộc và ít nhất một yếu tố tuỳ chọn (xem chi tiết ở mục sau).
 Đối với sản phẩm vào Vòng bán kết yêu cầu có đầy đủ thuyết
minh kĩ thuật, tài liệu thuyết trình, VIDEO giới thiệu sản phẩm
bằng Tiếng Việt và Tiếng Anh.
 Mỗi đội tham gia chỉ được quyền có 01 sản phẩm dự thi.
b.Yếu tố bắt buộc:
 Sản phẩm tham gia phải tập trung giải quyết vấn đề liên quan đến
chủ đề của năm 2010;
 Sản phẩm phải được thực thi trên nền tảng Microsoft .NET
Framework (bất cứ một phiên bản nào)

12 IMAGINE CUP 2010 | Guidance by Microsoft Student Partner Anh Nguyen Tuan
 Sản phẩm phải được phát triển bằng ít nhất một trong các sản
phẩm của dòng sản phẩm Visual Studio (Express, Standard,
Professional, hoặc Team System).
 Có sử dụng hoặc cung cấp XML Web Service;
c. Yếu tố tự chọn:
Sản phẩm ứng dụng được khả năng công nghệ của một trong các
yếu tố tùy chọn về công nghệ dưới đây:
 Windows 7
 Windows Live SDK (http://dev.live.com)
 Ứng dụng công nghệ Windows Mobile
 Silverlight
 Sử dụng Windows Azure phát triển các ứng dụng với kiến trúc
Softwares + Services
d.Hồ sơ sản phẩm dự thi vào vòng bán kết và chung kết
 01 Bộ sản phẩm phần mềm hoàn thiện
 01 bộ tài liệu thuyết minh kỹ thuật về sản phẩm bằng tiếng Việt và
Tiếng Anh. Đối với các sản phẩm có sử dụng giải pháp máy chủ
để giúp ban giám khảo hiểu rõ và đánh giá tốt sản phẩm, đề nghị
các đội có thể nộp sản phẩm phần mềm dưới dạng 1 máy ảo
(VM) chạy được trên Microsoft Virtual PC.
 Các VIDEO CLIP trình bày giới thiệu, trình diễn chi tiết sản phẩm
dự thi.
 Giấy tờ, hồ sơ về đội dự thi: bao gồm bản sao có công chứng giấy
tờ chứng minh từng thành viên là sinh viên đang theo học tại cơ
sở đào tạo đại học, cao đẳng, trung cấp... theo quy định của
Cuộc thi.

13 IMAGINE CUP 2010 | Guidance by Microsoft Student Partner Anh Nguyen Tuan