You are on page 1of 5

Ανακοίνωση των βραβευμένων με τη Γαλάζια Σημαία ακτών και μαρινών για το 2009

Ανακοινώθηκαν από την Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης (ΕΕΠΦ),


Συντονιστή του διεθνούς Προγράμματος “Γαλάζιες Σημαίες” στη χώρα μας, οι
βραβεύσεις ακτών και μαρινών με “Γαλάζια Σημαία” για το έτος 2009.

Με 425 βραβευμένες ακτές, η Ελλάδα κατέχει τη 2η θέση ανάμεσα σε 39


χώρες.
Συνολικά, στην ΑΤΤΙΚΗ Βραβεύτηκαν οι παρακάτω ακτές :
1. Δήμος Μαραθώνα Σχινιάς/Καράβι
2. Δήμος Νέας Μάκρης - Μπρεξίζα
3. Δήμος Μαρκόπουλου - Αυλάκι
4. Δήμος Λαυρεωτικής - Πούντα Ζέζα
5. Δήμος Αναβύσσου Μαύρο Λιθάρι - Ανάβυσσος /Κεντρική
6. Δήμος Καλυβίων Λαγονήσι 1. Λαγονήσι 2. Λαγονήσι 3.
7. Δήμος Βάρης Βάρκιζα
8. Δήμος Βουλιαγμένης Αστέρας Βουλιαγμένης
9. Δήμος Βούλας Βούλα A

Το Πρόγραμμα “Γαλάζιες Σημαίες”

Η “Γαλάζια Σημαία” είναι διεθνές σύμβολο ποιότητας, το πιο γνωστό, ίσως,


περιβαλλοντικό σύμβολο στον κόσμο, και απονέμεται από το 1987 σε όσες ακτές
και μαρίνες πληρούν τις αυστηρές προϋποθέσεις του. Δεν αρκεί οι ακτές να
διαθέτουν μόνο την επιθυμητή ποιότητα των νερών κολύμβησης. Πρέπει να
τηρούνται τα 29 συνολικά κριτήρια, που αναφέρονται σε καθαριότητα,
οργάνωση, πληροφόρηση, ασφάλεια λουομένων και επισκεπτών και προστασία
του περιβάλλοντος της ακτής και του παράκτιου χώρου. Τα μεγάλα ταξιδιωτικά
γραφεία του εξωτερικού δίνουν ιδιαίτερη σημασία στη “Γαλάζια Σημαία” όταν
επιλέγουν τους προορισμούς που προτείνουν στους πελάτες τους, επιμένοντας
στις καλές υπηρεσίες που προσφέρονται στην ακτή, αλλά και στην προστασία του
περιβάλλοντος. Αυτό το γνωρίζουν και το υπολογίζουν όλοι οι διαχειριστές
ακτών, Δήμοι, ξενοδόχοι και camping.
Ιδρυτής και Διεθνής Συντονιστής του Προγράμματος είναι το Foundation for
Environmental Education (FEE), που εδρεύει στη Δανία, με 58 χώρες - μέλη
από όλες τις ηπείρους.
Στην Ελλάδα, Χειριστής του Προγράμματος, από το 1992, είναι η Ελληνική
Εταιρία Προστασίας της Φύσης (ΕΕΠΦ).
Το ΥΠΕΧΩΔΕ, με την Κεντρική Υπηρεσία Υδάτων, υποστηρίζει έμπρακτα το
Πρόγραμμα ”Γαλάζιες Σημαίες” μέσω της διαδικασίας ελέγχου της ποιότητας
νερών κολύμβησης.
Εκπρόσωποι του ΥΠΕΧΩΔΕ συμμετέχουν εξάλλου στην Εθνική Επιτροπή Κρίσεων,
στην οποία παρουσιάζουν τα αποτελέσματα των μικροβιολογικών αναλύσεων των
δειγματοληψιών.
Από το Κρατικό αυτό Πρόγραμμα οι διαχειριστές των ακτών που συμμετέχουν
στο Πρόγραμμα “Γαλάζιες Σημαίες”, έχουν στη διάθεση τους τα αποτελέσματα
των αναλύσεων για τις δικές τους ακτές.
Στο Πρόγραμμα συμμετέχει η Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων
(ΚΕΔΚΕ), η οποία υποστηρίζει τον θεσμό και προτρέπει τους ΟΤΑ στην τήρηση
της εφαρμογής των κριτηρίων του, συμμετέχει δε και με εκπρόσωπό της στην
Εθνική Επιτροπή Κρίσεων.
Εκπρόσωποι των φορέων, Υπουργείο Εσωτερικών, Υπουργείο
Περιβάλλοντος Χωροταξίας & Δημοσίων Έργων, Υπουργείο Υγείας &
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και
Νησιωτικής Πολιτικής, Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης, ΕΟΤ, ΚΕΔΚΕ,
ΜΚΟ ΑΡΧΕΛΩΝ, Εθελοντές - Επιθεωρητές ακτών και μαρινών,
συμμετέχουν στην Εθνική Επιτροπή Κρίσεων, αξιολογούν τις βραβευμένες ακτές
και μαρίνες καθώς και τις αιτήσεις υποψηφιότητας.
Οι διαδικασίες του Προγράμματος
Η ακτή που επιθυμεί να λάβει το βραβείο “Γαλάζια Σημαία”, πρέπει να πληροί όλα
τα απαιτούμενα κριτήρια. Για την ακτή υπάρχουν 29 αυστηρά κριτήρια και για
τη μαρίνα 22 κριτήρια. Οι επιθεωρητές της ΕΕΠΦ και του FEE ελέγχουν στο
διάστημα του καλοκαιριού τη συμμόρφωση με τα κριτήρια του Προγράμματος,
επισημαίνοντας προβλήματα και παραλήψεις που μπορεί να οδηγήσουν σε
προσωρινή ή και οριστική υποστολή της “Γαλάζιας Σημαίας” και απόσυρση της
ακτής ή μαρίνας από τη διεθνή και την ελληνική ιστοσελίδα του Προγράμματος.
Οι αξιολογήσεις των επιθεωρητών λαμβάνονται σοβαρά υπόψη από την Εθνική
Επιτροπή Κρίσεων, όταν αυτή, μετά το τέλος της θερινής περιόδου, εξετάζει
και αξιολογεί τις υποψηφιότητες ακτών και μαρινών για τον επόμενο χρόνο. Η
Εθνική Επιτροπή προωθεί στη συνέχεια, στην αντίστοιχη Διεθνή Επιτροπή, τις
υποψηφιότητες οι οποίες είχαν πλήρη συμμόρφωση με τα Κριτήρια του
Προγράμματος ”Γαλάζιες Σημαίες”.
Την τελική απόφαση λαμβάνει η Διεθνής Επιτροπή Κρίσεων, στην οποία
συμμετέχουν εκπρόσωποι του Προγράμματος Περιβάλλοντος των Ηνωμένων
Εθνών (UNEP), του Παγκοσμίου Οργανισμού Τουρισμού (WTO), της Παγκόσμιας
Ομοσπονδίας Ναυαγοσωστών (ILSE), της Επιτροπής Περιβάλλοντος του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Προστασία των
Ακτών (ΕUCC) και του Διοικητικού Συμβουλίου του FEE.
Η ακτή ή μαρίνα που είχε βραβευθεί με το Πρόγραμμα “Γαλάζιες
Σημαίες” το προηγούμενο καλοκαίρι για τη συμμόρφωσή της με τα
Κριτήρια του Προγράμματος, έχει δυνατότητες να είναι υποψήφια για
βράβευση την επόμενη χρονιά, εφόσον αποδείξει στις Επιτροπές Κρίσεων
ότι πράγματι το αξίζει.
Τα Κριτήρια του Διεθνούς Προγράμματος συνοψίζονται στις εξής τέσσερεις
κατηγορίες:

Καθαριότητα θάλασσας και ακτής


• Ποιότητα των νερών κολύμβησης, που επιβεβαιώνεται με
δειγματοληπτικούς ελέγχους που πραγματοποιούνται 2 φορές τον μήνα,
κατά τη διάρκεια της κολυμβητικής περιόδου (1/6 – 31/10) από
διαπιστευμένα εργαστήρια, με μέγιστη απόσταση μεταξύ δύο
δειγματοληψιών, 17 ημέρες. Τα αποτελέσματα των μικροβιολογικών
αναλύσεων εμφανίζονται στην ιστοσελίδα: http://iason.minenv.gr
• Μη απόρριψη στην περιοχή βιομηχανικών και αστικών λυμάτων, χωρίς
κατάλληλη επεξεργασία.
• Επαρκείς κάδοι απορριμμάτων, που να αδειάζονται σε τακτά διαστήματα.
• Συνεχής, περιοδικός καθαρισμός της ακτής από σκουπίδια, αποτσίγαρα
κ.λπ.
Οργάνωση ακτής
• Συνεχής πληροφόρηση του κοινού για την ποιότητα των νερών
κολύμβησης, με την ανάρτηση των αποτελεσμάτων μικροβιολογικών
αναλύσεων στον Πίνακα Ανακοινώσεων των ακτών.
• Σχέδια δράσης για την αντιμετώπιση τυχόν θαλάσσιας ρύπανσης εξ
ατυχήματος, με άμεση ενημέρωση του κοινού.
• Απαγόρευση της κίνησης οχημάτων και μοτοποδηλάτων στην ακτή.
• Απαγόρευση της ελεύθερης κατασκήνωσης.
• Επαρκείς εγκαταστάσεις υγιεινής, με ελεγχόμενο σύστημα αποχέτευσης.
Ασφάλεια επισκεπτών
• Εκπαιδευμένοι ναυαγοσώστες σε υπηρεσία, σύμφωνα με τις διατάξεις του
Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, ή άμεση πρόσβαση σε τηλέφωνο για περίπτωση
ανάγκης, σωστικά εφόδια και πρώτες βοήθειες.
• Προσφορά υπηρεσιών για άτομα με ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ).
• Προστασία της φύσης και περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση.
• Έντυπες πληροφορίες και οδηγίες συμπεριφοράς για την ακτή, καθώς και για
περιοχές με ευαίσθητο φυσικό περιβάλλον, χλωρίδας και πανίδας, στον παράκτιο
χώρο.
• Αναφορά στην οργάνωση δραστηριοτήτων του διαχειριστή ακτής, που να
προβάλουν ενεργά το ενδιαφέρον του για το φυσικό περιβάλλον της ακτής και την
ανάγκη προστασίας του.

Στο νησί μας ΔΕΝ υπάρχει ακτή βραβευμένη με «Γαλάζια Σημαία»


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
και ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΑΤΩΝ


Δ/νση Παρακολούθησης Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης &
Ευαισθητοποίησης ΓΑΛΑΖΙΕΣ ΣΗΜΑΙΕΣ

Ακτές του Δήμου ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ-ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ που πραγματοποιήθηκε


δειγματοληψία θαλασσινού νερού από την Κεντρική Υπηρεσία Υδάτων του
ΥΠ.Ε.ΚΑ με Ημερομηνία Δειγματοληψίας την 29/10/2009

    Ακτή               Περιγραφή Σημείου Δειγματοληψίας                Κωδικός Ακτής 

ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ ΤΑΒΕΡΝΑΣ 'ΜΙΧΑΛΗΣ'  37100901

ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ ΚΑΦΕΤΕΡΙΑΣ 'ΩΚΕΑΝΙΣ'  37100601

ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ  37100602

ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ‐ΜΠΑΤΣΙ ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ  37101301

ΑΙΑΣ ΚΛΑΜΠ ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΑΚΡΟ ΕΝΑΝΤΙ ΕΚΚΛΗΣ. ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ AIAS CLUB 37101501

ΒΑΣΙΛΙΚΑ ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ ΚΑΦΕΤΕΡΙΑΣ  37101101

ΓΥΑΛΑ ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΑΚΡΟ ΕΝΑΝΤΙ ΕΚΚΛΗΣ. ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ  37101401

ΔΕΗ  ΔΕΗ 37102101


ΔΗΜΗΤΡΑΝΙ  ΔΗΜΗΤΡΑΝΙ 37101701

ΖΕΦΥΡΟΣ ΚΕΝΤΡΟ ΑΚΤΗΣ ZEFYROS 37102901

ΚΑΚΙΑ ΒΙΓΛΑ ΔΕΞΙΟ ΑΚΡΟ ΑΚΤΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΟΥΡΑΓΙΟ  37100101

ΚΑΚΙΑ ΒΙΓΛΑ ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΑΚΡΟ ΕΝΑΝΤΙ ΚΕΝΤΡΟΥ ΧΑΒΑΗ  37100102

ΚΑΝΑΚΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΑΚΡΟ ΕΝΑΝΤΙ ΥΔΑΤΟΔΕΞΑΜΕΝΗΣ KANAKIA  37100402

ΚΑΤΣΟΥΛΙ  ΚΑΤΣΟΥΛΙ 37102501

ΚΟΛΩΝΕΣ  ΚΟΛΩΝΕΣ 37102301

ΚΥΡΙΖΑ  ΚΥΡΙΖΑ 37101801

ΜΠΛΕ ΛΙΜΑΝΑΚΙ ΜΕΣΟΝ ΑΚΤΗΣ ΜΠΛΕ ΛΙΜΑΝΑΚΙ 37101201

ΝΑΤΟ  NATO 37102601

ΝΤΟΥΛΑΠΙ ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΑΚΡΟ ΕΝΑΝΤΙ ΜΙΚΡΗΣ ΠΡΟΒΛΗΤΑΣ ΝΤΟΥΛΑΠΙ 37101601

ΠΕΡΑΝΙ  ΠΕΡΑΝΙ 37101901

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΑ  ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΑ 37102201

ΠΛΑΖ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ ΚΑΦΕΤΕΡΙΑΣ 'ΖΑΧΑΡΙΑΣ'  37100501

ΠΛΑΖ ΤΟΥΡΚΟΛΙΜΑΝΟ ΗΛΙΑΚΤΗ ‐ ΜΕΣΟΝ ΑΚΤΗΣ TOURKOLIMANO PLAZ 37100801

ΣΑΤΕΡΛΙ  ΣΑΤΕΡΛΙ 37102401

ΧΑΛΙΩΤΗ  ΧΑΛΙΩΤΗ 37102001

ΨΙΛΗ ΑΜΜΟΣ ΕΜΠΡΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΑΜΠΟΥΛΗ  37101001