You are on page 1of 2

1.

Indicatorii macroeconomici
2.Sectoarele institutionale ale economiei
3.Fluxul circular al veniturilor
5.Consumul si economiile
6.Investitiile :factorii care stau la baza deciziei de a investi
7.Curba cererii de investitii
8.Cererea agregata: definire, reprezentare grafica,factori care determina
modificarea cererii agregate
9.Oferta agregata: definire, reprezentare grafica,factori care determina
modificarea ofertei agregate
10.Echilibrul macroeconomic
11.Decalajulrecesionist: definire,reprezentare grafica,modalitati de ajustare
12.Decalajul inflationist: definire,reprezentare grafica,modalitati de ajustare
13.Cererea de munca
14.Oferta de munca
15.Echilibrul pe piata muncii
16.Forme ale salariului
17.Piatamuncii in conditiile concurentei imperfecte : monopsonul, monopolul
bilateral, monopolul reprezentat de sindicate
18.Somajul: definire,masurare
19.Cauze si forme ale somajului
20.Efectele somajului
21.Masuri de diminuare a somajului
22. Rolul Bancii Centrale
23.Explicati cererea de moneda/oferta de moneda
24.Instrumente /politici utilizate de Banca Centrala
25.Rolul Bancilor Comerciale
26.Agregatele monetare
27.Echilibrul pe piata monetara
28,Functia cererii de moneda
29. Motivul tranzactional, prudential si speculativ
30.Explicati piata financiara primara si secundara
31.Obligatiuni si actiuni

32.Rolul Bursei de valori


33.Operatii la vedere si la termen(speculative) pe piata de capital
33.Cresterea economica pozitiva,negative si zero.Factorii cresterii economice
34.Fluctuatii economice si politicile economice utilizate:politica monetara si de
credit;politica cheltuielilor publice si politica fiscala
35.Inflatia, forme ;masuri ;tipuri ale inflatiei
36.Legea lui Okun si Curba lui Philips
37.Economia mondiala: Indicatori de eficienta: Curs de revenire la export si
import; Balanta de Plati ;Balanta comerciala.