You are on page 1of 2

redmet: INOVATIVNI IN INOVACIJSKI MENEDŽMENT

SPLOŠNE INFORMACIJE
Nosilka predmeta: mag. Violeta Bulc, Vibacom
Asistentka: Estera Lah Poljak, Vibacom
Govorilne ure: Govorilne ure bodo potekale online v Učiteljevem kabinetu in preko
webinarja.
4. februar 2010 ob 21h – Estera Lah Poljak (potek predmeta, ocenjevalna shema) – on-
line v klepetalnici (obvezna prijava v Učiteljevem kabinetu)
8. februar 2010 ob 20h – mag. Violeta Bulc (vsebinska vprašanja) - webinar (prijava ni
potrebna, do webinarja boste dostopali s
povezave:https://www2.gotomeeting.com/join/456312731 )
12. februar 2010 ob 20h - mag. Violeta Bulc (vsebinska vprašanja, ideje za skupinsko
nalogo) – on-line v klepetalnici (obvezna prijava v Učiteljevem kabinetu)
22. februar 2010 ob 20h - mag. Violeta Bulc (vsebinska vprašanja, opis posameznih faz
pri skupinski nalogi) – webinar (prijava ni potrebna, do webinarja boste dostopali s
povezave:https://www2.gotomeeting.com/join/440551098)
25. februar 2010 ob 20h – Estera Lah Poljak (izdelava individualne naloge, priprava
skupinske naloge) – webinar (prijava ni potrebna, do webinarja boste dostopali s
povezave:https://www2.gotomeeting.com/join/151020738 )
1. marec 2010 ob 20h – mag. Violeta Bulc (vsebinska vprašanja, priprava skupinske
naloge) – on-line v klepetalnici (obvezna prijava v Učiteljevem kabinetu)
Na online govorilne ure kot tudi webinar govorilne ure se morate prijaviti vsaj 2 dni prej.
Vizija: Vsak študent predmeta IIM je slovenski inovativni ali inovacijski manager.
Poslanstvo: Širjenje inovativnih znanj in orodij za uspeh in nasmeh.
Vrednote: uporabnost, inovativnost, drznost, strokovnost, iskrenost
Vsebine, ki jih predmet pokriva:
• Novi pristopi in trendi v menedžmentu
• Evolucijski poslovni model in vloga inovativnosti v njem
• Ustvarjanje dodane vrednosti in inovativnost
• Razlika med inovativnostjo, inventivnostjo in ustvarjalnostjo
• 5 disciplin inovativnosti
• Vidik posameznika, tima, podjetja in družbe v razvoju inovativnosti
• Celostni osebnostni razvoj posameznika
• Strukturni kapital
• Dimenzije človeškega kapitala
• Socialni kapital
• Participativni model in medstrukturni timi
• Inovativni poslovni odnosi (8+1 poslovnih odnosov)
• Poslovni skelet
• Razlike in podobnosti med inovativnim in inovacijskim menedžmentom
• Inovativni proces (elementi in soodvisnosti)
• Inovativni menedžer
• Upravljanje z ljudmi v mislečih okoljih (E3HRM)
• Deležniki inovacijskega prostora
• Inovacijsko novinarstvo in inovacijsko komuniciranje
• Pomen inovativnosti za trajnostni razvoj
• Ključni izzivi in priložnosti v uvajanju inovativnosti
• Prikaz primerov inovativnosti iz prakse
Splošne in predmetno specifične kompetence, ki jih pridobijo študentje:
• Osvojiti razlike med inventivnostjo in inovativnostjo
• Osvojiti razlike med inovativnim in inovacijskim menedžmentom
• Osvestiti sistemski pristop in alternativna razmišljanja pri organiziranju in
uspešnem delovanju organizacij
• Osvojiti ključne korake inovacijskih procesov
• Spoznati soodvisnosti podjetništva, ustvarjanja dodane vrednosti in inovativnosti
• Osvojiti sposobnosti, znanja in talente, ki jih potrebuje inovacijski in inovativni
menedžer
• Ozavestiti pomen strukturnega, človeškega in socialnega kapitala organizacije
• Spoznati vsebine timskega dela in pomen medstrukturnega sodelovanja