You are on page 1of 5

PEMBANGUNAN PROFESIONALISME BERTERUSAN

:
KEBERTANGGUNGJAWABAN INISIATIF SENDIRI
RUMUSAN UCAPAN OLEH DATO NAMA
Berdasarkan ucapan yang telah disampaikan oleh Tuan Dato (nama) pada Hari Universiti
Terbuka Malaysia, beberapa perkara penting telah dicacat sebagai panduan serta isi penting bagi
menghuraikan keseluruhan ucapan. Pertama sekali, hal yang dibangkitkan adalah mengenai
kejayaan Universiti Terbuka Malaysia dalam mengelolakan program yang bertaraf dunia bagi
membantu memudahkan urusan penambaikan ilmu pengetahuan bagi semua guru di Malaysia.
Hal ini berikutan Program Pensiswahan Guru yang mula dilaksanakan mulai tahun 2002 berjaya
melepasi penilaian impaks bagi subjek kriteria. Oleh itu, kajian yang dijalankan menunjukkan
keputusan yang memberangsangkan iaitu program ini akan diteruskan dengan penambaikan.
Pada awalnya, beberapa kekangan mahupun masalah sering dilaporkan kepada pihak
Kementerian Pelajaran ekoran kekangan jarak perjalanan yang perlu dilalui oleh setiap guru
yang menjalani program. Akan tetapi, masalah ini berjaya diatasi dengan pembukaan cawangan
universiti di setiap bandar dan negeri. Namun begitu, hasil kajian yang telah dijalankan
mendapati modul yang disediakan bagi setiap pelajar sangat membantu proses pembelajaran.
Pelajar hanya menggunakan modul tersebut bagi menjayakan keseluruhan sesuatu semester. Hal
ini kerana modul yang disediakan adalah lengkap dan menetapi pro-forma yang disediakan bagi
setiap subjek yang akan diambil oleh pelajar. Malahan, kewujudan pensyarah yang berkelayakan
sekali lagi membantu menjayakan program ini dengan jayanya.
Selain itu, beliau juga menerangkan mengenai pembangunan profesionalisme yang perlu
diketahui oleh semua guru. Menurut beliau, pembangunan profesionalisme terdiri daripada
empat aspek yang berbeza iaitu konsep pembangunan, perkaitannya dengan institusi,
kebertanggungjawaban guru serta laluan kerjaya. Pertama sekali, pembangunan profesionalisme
boleh dikaitkan dengan usaha mahupun kaedah yang dilakukan oleh seseorang guru untuk
menambahbaik kualiti mahupun kemahiran kendiri. Malahan, dewasa ini, pembangunan terdiri
daripada beberapa trend-trend yang terkini yang mana boleh diakses mahupun dicari di manamana tempat ataupun masa.

Kedua, perkaitan pembangunan dengan institusi adalah suatu

perkara yang sangat penting bagi tujuan memantapkan lagi institusi pendidikan di Malaysia.

Oleh itu. usaha kerajaan diteruskan dengan pelaksanaan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) bagi memantapkan lagi sistem pendidikan di negara ini. Melalui dialog nasional ini. bagi mencapai matlamat itu kementerian akan mengaitkan setiap program kepada keberhasilan murid dan merasionalkan program berimpak rendah pada setiap tahun. kita berada di anjakan yang keempat dan masih lagi di gelombang yang pertama yang menggariskan peningkatan secara horizontal iaitu bermula pada tahun 2013 hingga 2015. Menurut Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025 yang dilancarkan Timbalan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin yang juga Menteri Pendidikan. Melalui PPPM ini. beberapa garis panduan disediakan bagi meneraju hasil yang bakal dan perlu dicapai oleh semua warga pendidik. Hal ini seterusnya akan menyebabkan profesion keguruan semakin mantap dan dicontoh. Hal ini diterangkan dengan lebih lanjut menerusi sistem time-based. . Seterusnya yang terakhir adalah mengenai laluan kerjaya dalam profesion keguruan. Ketiga. guru-guru dapat berkomunikasi dengan lebih berkesan melalui cross boarder di samping mewujudkan budaya kolaborasi yang mana memerlukan sekumpulan pekerja berbincang dan mencapai sesuatu matlamat organisasi. Malahan. pelbagai usaha telah dicadangkan dan dilancarkan oleh pihak Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) bagi membantu guru-guru membangunkan profesionalisme kendiri dalam diri masing-masing. Antara usaha yang dilakukan termasuklah mengadakan dialog nasional yang dihadiri oleh warga pendidikan dalam usaha berkonfrontasi dan menjalankan perbincangan secara berhemah dan menyelesaikan masalah yang timbul dalam sistem pendidikan.Oleh itu. diri sendiri dan juga kerjaya. Beberapa standart piawaian telah disenaraikan termasuklah menjadikan guru sebagai profesion pilihan. dialog ini juga mampu memberikan impaks yang positif dengan mewujudkan individu yang handal dalam bidang mahupun opsyen masing-masing. Selain itu. yang mana pemberian dana untuk tahun berikutnya bergantung kepada peningkatan hasil yang ditunjukkan. Hal ini jelas menunjukkan guru menggalas tanggungjawab yang besar dalam usaha menyampaikan imu dan mendidik anak didik di samping menguruskan diri serta kerjaya. kebertanggungjawaban guru boleh dikategorikan dari sudut tanggungjawab guru terhadap murid. iainya bertepatan dengan visi yang diterapkan oleh KPM iaitu Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera. Dewasa ini. seterusnya dapat merealisasikan PPPM dalam menjadikan profesion keguruan sebagai kerjaya pilihan. Malahan . pelbagai usaha telah dijalankan bagi mewujudkan percambahan ilmu di samping meningkatkan kompetensi dalam kalangan guru.

guru boleh menggunakan Smart Board yang mana boleh berfungsi sebagai LCD dan bersifat media interaktif . guru perlu mempunyai kesedaran diri dalam memajukan serta membangunkan kualiti serta kompentensi sendiri. guru perlu sentiasa mempersiapkan diri dengan ilmu serta kemahiran sesuai dengan peredaran masa dan teknologi yang semakin berkembang. Oleh itu. Sebagai contoh. guru seharusnya mengetahui dengan lebih mendalam mengenai tanggungjawab masing-masing. Oleh itu. Di samping itu. Penggunaan Smart Board ini Hal ini kerana guru dan murid hanya perlu menyentuh pada skrin untuk meneruskan pengajaran dan akhirnya akan mewujudkan proses pembelajaran dan pengajaran yang menarik lagi berkesan. Malahan. guru harus bersedia menyiapkan diri dengan segala pengetahuan serta kemahiran untuk mengendalikan teknologi canggih ini. Selain itu. guru juga bertanggungjawab untuk memenuhi kehendak generasi baru yang lebih cenderung kepada kemahiran teknologi maklumat dan peralatan eletronik yang mesra pengguna.Menurut beliau lagi. peranan guru merupakan peranan yang paling penting berbanding individu lain termasuklah Guru Besar dan Pengetua sendiri. masih terdapat segelintir guru yang masih bersikap terlalu selesa . Seorang guru yang bertanggungjawab tidak akan sesekali mengamalkan sifat pilih kasih serta membezakan pelajar dari segi keupayaan intelek. Guru seharusnya menjadi luar biasa supaya sistem pendidikan dapat berkembang dan memberikan hasil yang optimum dalam menghasilkan murid yang mempunyai modal insan dan berkemampuan memberi manfaat kepada bangsa dan negara. pada zaman serba canggih ini. Namun begitu. Secara dasarnya. Oleh itu. tiada lagi istilah guru biasa. pengetahuan am mahupun kemahiran teknologi maklumat. Guru juga perlu memanfaatkan segala usaha yang telah dilaksanakan oleh kerajaan bagi menambah ilmu pengetahuan. Antara perkara yang boleh dilakukan oleh guru bagi meningkatkan kualiti diri adalah guru perlu meningkatkan potensi diri dari segi ilmu pedagogi. beliau juga menerangkan mengenai peranan yang harus dipikul oleh semua guru dalam melaksanakan tugas masing-masing. kualiti merupakan elemen yang dinamik di mana ianya tiada pada sesuatu standart. Malahan. Hal ini kerana. kualiti juga merupakan elemen yang sentiasa bergerak dan berubah. tetapi akan menjadikan perbezaan individu sebagai landasan bagi merancang proses pengajaran dan pembelajaran yang berkesan. melalui kursus yang dianjurkan hanya 10% sahaja yang memberi kesan kepada peningkatan kompetensi guru. Oleh itu. guru bertanggungjawab untuk menambah nilai dalam diri sendiri di samping berpandangan jauh dalam meramal dan menentukan masa depan para pelajarnya. Oleh itu.

secara tidak langsung. guru tersebut juga telah berjaya meningkatkan profesionalisme dirinya sendiri. menurut seorang tokoh pendidikan iaitu Salleh (2000). Malahan. Malahan. guru juga boleh menggunakan media sosial sebagai ruang lingkup dalam menyebarkan ilmu pengetahuan mahupun menyampaikan pembelajaran. pengajaran tidak akan menjadi menarik minat pelajar apabila guru lebih bergantung kepada kaedah syarahan berbentuk pasif dalam menyampaikan kandungan mata pelajaran mereka. Kaedah lain yang turut disenaraikan adalah melakukan penyelidikan tindakan yang mana bertujuan mengenalpasti masalah yang dihadapi oleh murid dan menyelesaikan masalah pembelajaran tersebut. namun itulah usaha serta peranan yang perlu dipikul dan diselesaikan oleh seseorang guru. Malahan. pelbagai kaedah telah dicadangkan termasuklah melalui pembudayaan membaca dan juga dialog pendidikan. Ianya lebih berkesan dan mudah kerana ruang platform bagi media sosial adalah lebih luas dan terbuka. Walaupun kelihatan remeh apabila guru terpaksa masalah yang dihadapi oleh seorang guru sahaja. Sebaliknya. dalam usaha membangunkan profesionalisme keguruan. Di samping itu. Tambahan lagi. beliau menyatakan bahawa guru mestilah sentiasa mengemaskini dirinya dengan perkembangan semasa. Akhir kata. Justeru. Malahan. Hal ini kerana guru akan berjaya menyelesaikan masalah tersebut di samping dapat menambahbaik kaedah serta strategi pengajaran semasa. Kesemua usaha yang diambil ini seterusnya akan menghasilkan sistem pendidikan berkualiti yang mana menyumbang kepada pembangunan seseorang negara serta kemajuan diri sendiri. . peranan guru dalam proses penggerak P&P yang berkualiti dan efektif turut sama meningkatkan pembangunan pendidikan sekolah. guru berkualiti merupakan faktor penentu kepada peningkatan prestasi sekolah dan pencapaian murid. Ini kerana kecemerlangan pendidikan banyak bergantung kepada kualiti dan kepakaran guru. Seorang guru yang berkualiti akan berusaha seratus cara bagi memahirkan serta memantapkan pengetahuan dalam diri setiap pelajarnya.hingga tidak menyahut panggilan kerajaan untuk menyambung pelajaran ke peringkat seterusnya. guru tersebut juga dapat menyumbang kepada diri sendiri dan juga murid yang terlibat. seorang pendidik mestilah menyedari akan hakikat bahawa pengajaran itu merupakan tanggungjawab dan amanah yang mesti dilaksanakan. Keadaan ini secara berterusan dapat dapat merangsangkan pelajar untuk belajar dengan lebih seronok sesuai dengan alam pendidikan di peringkat rendah sehingga peringkat atas. Oleh itu.

Hal ini diperkukuhkan lagi berdasarkan kajian yang dijalankan di Tennessee.peluang untuk para guru menjalani latihan kemahiran berterusan serta laluan kerjaya yang lebih luas perlu diberikan perhatian selain dapat meningkatkan lagi mutu pengajaran dan pembelajran dalam perkhidmatan seorang guru. Apabila prestasi guru meningkat. Amerika Syarikat pada pertengahan tahun 1990-an yang menunjukkan relatif guru berpendidikan tinggi dapat meningkatkan pencapaian murid sebanyak 50 peratus dalam tempoh tiga tahun berbanding guru berprestasi rendah. Di samping itu. Hal ini jelas menunjukkan betapa pentingnya budaya penyelidikan tindakan dalam dunia pendidikan kerana penyelidikan yang diadakan ini mampu menyelesaikan masalah pembelajaran murid walaupun pada akhirnya masalah tersebut hanya dihadapi oleh seorang murid sahaja. Akhir kata. . ucapan yang disampaikan adalah bertujuan memberi kesedaran kepada semua guru untuk sentiasa meningkatkan kompetensi diri masing-masing. usaha guru akan terbalas dengan kajayaan bagi pihak guru dan murid apabila guru tersebut berjaya menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh pelajar. Oleh itu. Hal ini supaya guru dapat menjadi contoh ataupun role-model kepada para pelajarnya. Malahan. guru juga perlu mempersiapkan diri selengkapnya dengan kemahiran dan ilmu pengetahuan supaya kebolehan guru adalah seiring dengan kehendak semasa. inisiatif untuk membangunkan diri sendiri sewajarnya perlu datang dari dalam diri guru itu sendiri kerana murid memerlukan kaedah yang paling sesuai untuk menguasai sesuatu kemahiran. secara tidak langsung ia akan memberi kesan positif kepada prestasi pelajarnya. guru juga perlu sentiasa menambah nilai dalam diri. Kesimpulannya.