You are on page 1of 1

Pomocí JRF jsou možné tyto registrace resp.

přihlášky do evidencí:
1. Ve vztahu k živnostenskému úřadu:
Ohlášení živnosti
Žádost o koncesi
Oznámení změny, resp. doplnění údajů dle § 49, resp. § 56 živnostenského zákona
Žádost o zrušení živnostenského oprávnění
Oznámení o zahájení/ukončení provozování živnosti v provozovně
Oznámení o přerušení provozování živnosti
Oznámení o pokračování v provozování živnosti před uplynutím doby, na kterou byloprovozování
o
2. Ve vztahu k finančnímu úřadu:
Přihláška k daňové registraci pro fyzické osoby
* přihláška k registraci k dani z příjmů fyzických osob
* přihláška k registraci k dani z přidané hodnoty
* přihláška k dani z nemovitosti
* přihláška k dani silniční
* přihláška k registraci pro plátcovy pokladny
* přihláška k registraci — odštěpné závody a provozovny
* přihláška k dani z příjmů jako plátci:
o daně z příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků
o daně z příjmů vybírané zvláštní sazbou daně
o zajišťující daň
Přihláška k daňové registraci pro právnické osoby
* přihláška k registraci k dani z příjmů právnických osob
* přihláška k registraci k dani z přidané hodnoty
* přihláška k dani z nemovitosti
* přihláška k dani silniční
* přihláška k registraci pro plátcovy pokladny
* přihláška k registraci — stálá provozovna
* přihláška k dani z příjmů jako plátci:
o daně z příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků
o daně z příjmů vybírané zvláštní sazbou daně
o zajišťující daň z příjmů
3. Ve vztahu k České správě sociálního zabezpečení:
Oznámení o zahájení (ukončení) samostatné výdělečné činnosti OSVČ
Přihláška k důchodovému a nemocenskému pojištění OSVČ
4. Ve vztahu k úřadu práce:
Hlášení volného pracovního místa, resp. jeho obsazení (týká se jak FO, tak PO)
5. Ve vztahu ke zdravotní pojišťovně:
Oznámení pojištěnce (FO) o zahájení (ukončení) samostatné výdělečné činnosti