You are on page 1of 9

STRATEGIA DE PIAŢĂ

 Implementarea orientării de
marketing – utilizarea unui
sistem adecvat de conducere
prin intermediul căruia se
urmăreşte sincronizarea
permanentă cu mediul ( funcţia
de mijloc a marketingului)
 Conducerea strategică ( la nivel
de top management)
 stabilirea misiunii şi a domeniului
de activitate
 stabilirea obiectivelor organizaţiei (
măsurabile, realiste, comparabile )
 strategiile de dezvoltare (strategie
de piaţă, strategie mix )
 Politica de marketing –
 strategiile de marketing-
tacticile de marketing (
programul de marketing)
 Politica de marketing - modul în
care firma concepe dezvoltarea
activităţii sale, direcţiile de
perspectivă şi acţiunile practice în
concordanţă cu cerinţele pieţei
 Strategii de marketing – liniile
definitorii ale atitudinii şi conduitei
organizaţiei în vederea atingerii
obiectivelor
 Tactica de marketing – modalitatea
de punere în aplicare a strategiei
 Formularea strategiei de piaţă
 factori endogeni ( potenţialul
organizaţiei )
 factori exogeni ( particularităţile
pieţei )

1. În funcţie de vectorul de
creştere ( Matricea Ansoff)

Pieţe actuale Pieţe noi

Produse Dezvoltarea Diversificare


noi produsului

Produse Penetrarea Dezvoltarea pieţei


actuale pieţei
2. În funcţie de stările cererii (Ph.
Kotler)

Situaţia cererii Rolul marketingului Denumirea strategiei

Cerere negativă Demistificarea Conversiune


cererii
Absenţa cererii Crearea cererii Stimulare

Cerere latentă Dezvoltarea cererii Dezvoltare

Cerere în declin Revitalizarea cererii Remarketing

Cerere fluctuantă Regularizare Sincromarketing

Cerere completă Menţinerea cererii Întreţinere

Cerere excesivă Reducerea cererii Demarketing

Cerere indezirabilă Distrugerea cererii Antimarketing


3. În funcţie de principalele dimensiuni
şi trăsături ale pieţei (C. Florescu)

Dinamica pieţei Structura pieţei Schimbările Exigenţele Nivelel compt


pieţei pieţei

Strategia Strategia Strategia pasivă Strategia Strategia ofensivă


cresterii nediferenţiată exigenţei (ÎCP)
ridicate

Strategia Strategia Strategia Strategia Strategia defensivă


menţinerii diferenţiată anticipativă exigenţei de menţinere a
medii CP

Strategia Creşterea Strategia activă Strategia Strategia defensivă


restrângerii concentrată exigenţei de restrângerea
reduse CP