You are on page 1of 35

Gatunki wymare, zagroone,

rzadkie i gince

Kilka liczb:
1. Gatunki objte szczegln ochron w Polsce 25
2. Gatunki zagroone na wiecie 700
3. Gatunki wymare na wiecie 41
4. Gatunki wymare w Polsce 2

Kilka poj:
1. Gatunek rzadki
2. Gatunek zagroony
3. Gatunek gincy
4. Gatunek wymary

Przykad

Pelucus cultratus

Wymare w Polsce

Salmo salar

Wymare w Polsce

Wymare w Polsce

Salmo salar

Wymare w Polsce

Wymare w Polsce

Acipenser sturio

Wymare w Polsce

Acipenser sturio

Wymare w Polsce

prawieWymare w Polsce, ale...

Hucho hucho

prawieWymare w Polsce, ale...

Hucho hucho hucho

Hucho hucho taimen

prawieWymare w Polsce, ale...

Gince w Polsce
Phoxinus phoxinus (A)
&
Moroco percnurus (B)

Gince w Polsce

Moroco percnurus

Gince w Polsce

Moroco percnurus

Gince w Polsce

Moroco percnurus

Gince w Polsce

Phoxinus phoxinus

Gince w Polsce

Gobio gobio
&
Gobio kessleri
&
Gobio albipinnatus

Naraony na wyginicie w Polsce


Vimba vimba

Naraony na wyginicie w Polsce

Naraony na wyginicie w Polsce

Cottus poeciliopus
&
Cottus gobio

Naraony na wyginicie w Polsce

Cottus gobio

Naraony na wyginicie w Polsce


Alburnoides bipunctatus

Naraony na wyginicie w Polsce


Cobitis taenia
&
Sabanajewia aurata
&
Nemactilus barbatulus
&
Misgurnus fossilis

Naraony na wyginicie w Polsce


Cobitis taenia
&
Sabanajewia aurata
&
Nemactilus barbatulus
&
Misgurnus fossilis

Naraony na wyginicie w Polsce

Alosa alosa
&
Rhodeus sericeus

Wiedza na
temat
zagroonych
gatunkw

Antropopresja a ryby

Antropopresja a ryby

Antropopresja a ryby

Antropopresja
a ryby

Antropopresja
a ryby