You are on page 1of 15

Gatunki obce

Gatunki
obce

Gatunki obce i rodzime z rodziny Coregonidae

Coregonus lavaretus

Gatunki rodzime z rodziny Coregonidae

Coregonus albula

Coregonus lavaretus

Gatunki rodzime z rodziny Coregonidae

Coregonus oxyrinchus

Coregonus nasus

Gatunki obce z rodziny Coregonidae

Coregonus peled

Coregonus muksun

Gatunki rodzime z rodziny Salmonidae

Salmo trutta trutta

Salmo trutta lacustris

Salmo trutta fario

Gatunki obce rodziny Salmonidae

Oncorhynchus mykiss

Oncorhynchus gorbuscha

Oncorhynchus keta

Gatunki obce rodziny Salmonidae

Salvelinus fontinalis

Salvelinus alpinus

Salvelinus namaycush

Gatunki obce z rodziny Cyprinidae

Cyprinus carpio

Gatunki obce z rodziny Cyprinidae

Carassius auratus gibelio

Gatunki obce z rodziny Cyprinidae

Ctenopharyngodon idella

Mylopharyngodon piceus

Gatunki obce z rodziny Cyprinidae

Ctenopharyngodon idella

Gatunki obce z rodziny Cyprinidae

Pseudorasbora parva

Gatunki obce z rodziny Odontobutidae

Perccottus glenii