You are on page 1of 2

Belangrijke cijfers Employee Benefits

Pensioen
Loongrens voor de berekening van het wettelijke pensioen 2010 € 47.171,84
Toegelaten inkomen voor gepensioneerden
a) Vóór de wettelijke pensioenleeftijd, geen kinderen ten laste 2010 € 7.421,57
b) Vóór de wettelijke pensioenleeftijd, met kinderen ten laste 2010 € 11.132,37
c) Na de wettelijke pensioenleeftijd, geen kinderen ten laste 2010 € 21.436,50
d) Na de wettelijke pensioenleeftijd, met kinderen ten laste 2010 € 26.075,00

Minimum Wettelijk Pensioen voor een volledige loopbaan,


2010 € 12.058,41
alleenstaande
Maximum Wettelijk Pensioen voor een volledige loopbaan,
2010 € 22.083,84
alleenstaande

Brugpensioen
Maximum werkloosheidsuitkering 2010 € 1.153,10
Maximum in aanmerking genomen brutosalaris 2010 € 3.476,03
Weduwe - of weduwnaarsrente.
Maximum toegestaan jaarinkomen om van het
overlevingspensioen te kunnen genieten
a) Zonder kinderen ten laste 2010 € 17.280,00
b) Met kinderen ten laste 2010 € 21.600,00
c) Wezenrente / per kind / per maand 2010 € 320,40

Arbeidsongevallen
Plafond voor berekening van de vergoeding 2010 € 36.809,73

Mutualiteit
Loongrens voor de bepaling van de invaliditeitsrente 2010 € 36.930,41

Maximale referentievoet 2010 3,75%

Plafond "individueel leven" 2010 € 2.080,00


Plafond "pensioensparen" 2010 € 870,00
Plafond "individuele pensioentoezegging" (IPT) 2010 € 2.110,00
Plafond "individuele verderzetting 2de pijler" 2010 € 2.080,00
Chiffres Clés Employee Benefits

Pension
Plafond pour le calcul de la pension légale (S1) 2010 € 47.171,84
Revenu autorisé pour les pensionnés
a) Avant l'âge légal de la pension, pas d'enfants à charge 2010 € 7.421,57
b) Avant l'âge légal de la pension, avec enfants à charge 2010 € 11.132,37
c) Après l'âge légal de la pension, sans enfants à charge 2010 € 21.436,50
d) Après l'âge légal de la pension, avec enfants à charge 2010 € 26.075,00

Pension légale minimum pour une carrière complète, taux isolé 2010 € 12.058,41
Pension légale maximum pour une carrière complète, taux isolé 2010 € 22.083,84

Prépension
Allocation de chômage maximum (mensuelle) 2010 € 1.153,10
Salaire brut maximum pris en compte 2010 € 3.476,03
Rente de veuf ou de veuve / Rente d'orphelin
Revenu annuel maximum autorisé pour bénéficier de la pension
de survie
a) Sans enfants à charge 2010 € 17.280,00
b) Avec enfants à charge 2010 € 21.600,00
c) Rente d'orphelin / par enfant / par mois 2010 € 320,40

Accidents du travail
Plafond d'indemnisation 2010 € 36.809,73

Mutualité
Plafond pour la détermination de la rente d'invalidité 2010 € 36.930,41

Taux de référence maximal 2010 3,75%

Plafond "vie individuelle" 2010 € 2.080,00


Plafond "épargne pension" 2010 € 870,00
Plafond "Engagement Individuel de Pension" 2010 € 2.110,00
ème
Plafond "Continuation Individuelle 2 pilier" 2010 € 2.080,00