You are on page 1of 4

SISTEM MAKLUMAT MURID

KEMASKINI

MAKLUMAT MURID
NO. KAD PENGENALAN

TKH MASUK SEKOLAH SEMASA

NAMA

NO SIJIL LAHIR

DARJAH / TINGKATAN

TARIKH LAHIR

NAMA KELAS

NO. PENDAFTARAN SEKOLAH

JANTINA

MURID SAR

KAUM

NO. TELEFON

AGAMA

NO. HP (Jika Ada)

STATUS KEWARGANEGARAAN

ANAK KE BERAPA

NEGARA ASAL

ANAK YATIM

ALAMAT RUMAH

OKU

POSKOD / BANDAR

KATEGORI OKU

NO. KAD OKU
NEGERI

JARAK KE SEKOLAH(KM)

STATUS PENJAGAAN MURID

KENDERAAN KE SEKOLAH

HUBUNGAN

JENIS DARAH

JENIS PENYAKIT

KELAKUAN

JENIS ASRAMA

BIDANG CITA-CITA

NAMA ASRAMA
ALAMAT ASRAMA

INFO KOKURIKUKLUM / AKADEMIK
UNIT BERUNIFORM

ANGKA GILIRAN PEP. AWAM

JAWATAN

UPSR

PERINGKAT PENGLIBATAN

PMR

PERSATUAN / KELAB

SPM

JAWATAN
PERINGKAT PENGLIBATAN

SUMBANGAN PERKHIDMATAN

SUKAN / PERMAINAN

KHIDMAT 1

JAWATAN

KHIDMAT 2

PERINGKAT PENGLIBATAN

TELEFON PEJABAT PERKAPITA *Gaji Pokok + Elaun Tetap Sahaja .SISTEM MAKLUMAT MURID KEMASKINI MAKLUMAT MURID NO. TELEFON PEJABAT INFO IBU NAMA IBU / ISTERI PENJAGA PEKERJAAN NO. TELEFON (R) *Gaji Pokok + Elaun Tetap Sahaja *Bil Anak-Anak yang belum bekerja dan belum berumahtangga + Bapa + NO. TELEFON (HP) TANGGUNGAN NO. KAD PENGENALAN NAMA MAJIKAN STATUS IBU/ISTERI PENJAGA ALAMAT MAJIKAN KAUM AGAMA POSKOD / BANDAR STATUS KEWARGANEGARAAN NEGERI NEGARA ASAL NO. TELEFON (R) JUMLAH PENDAPATAN NO. KAD PENGENALAN DARJAH / TINGKATAN NAMA NAMA KELAS INFO BAPA NAMA BAPA / PENJAGA PEKERJAAN NO. TELEFON (HP) PENDAPATAN SEBULAN (RM) NO. KAD PENGENALAN NAMA MAJIKAN STATUS BAPA/PENJAGA ALAMAT MAJIKAN KAUM POSKOD / BANDAR AGAMA NEGERI STATUS KEWARGANEGARAAN NO. CUKAI PENDAPATAN NEGARA ASAL PENDAPATAN SEBULAN (RM) NO. CUKAI PENDAPATAN NO.

KAD PENGENALAN DARJAH / TINGKATAN NAMA NAMA KELAS MAKLUMAT BANTUAN YANG DIBERIKAN KEPADA MURID MENGIKUT TAHUN / TINGKATAN PERSEKOLAHAN INFO BANTUAN KPM BIL SEKOLAH RENDAH BANTUAN KEMENTERIAN PELAJARAN PRA TH1 TH2 TH3 TH4 SEKOLAH MENENGAH TH5 TH6 TP TG1 TG2 TP TG1 TG2 TG3 TG4 TG5 T6R T6A T6R T6A INFO BANTUAN AGENSI LAIN BIL SEKOLAH RENDAH JENIS BANTUAN AGENSI LAIN PRA TH1 TH2 TH3 TH4 SEKOLAH MENENGAH TH5 TH6 TG3 TG4 TG5 .SISTEM MAKLUMAT MURID KEMASKINI MAKLUMAT MURID NO.

IPTS dll) Nilai Biasiswa / Bantuan Setahun Jika Ada (RM) . Kolej IPTA.SISTEM MAKLUMAT MURID KEMASKINI MAKLUMAT MURID TANGGUNGAN IBU BAPA / PENJAGA (termasuk murid) (Anak-anak yang telah bekerja atau berumahtangga tidak lagi menjadi tanggungan ibu bapa / penjaga) Bil 1 Nama No Sijil Kelahiran / Kad Pengenalan Umur (Tahun) Pertalian Tahun / Tingkatan (Jika Berkenaan) Nama Institusi (Sekolah.