You are on page 1of 27

MATERI

Tuliskan rumus kimia zat-zat berikut
1. Perak iodida :
2. Kalium sulfida:
3. Seng bromida :
4. Amonium fosfat
:
5. Besi (II) klorida
:
6. Natrium perklorat
:
7. Alumunium karbonat :
8. Barium hidroksida
:
9. Hidrogen sianida
:
10. Kalium permanganate :
11. Kalium sulfat :
12. Tembaga (II) oksida :
13. Magnesium silikat
:
14. Natrium boraks
:
15. Amonium nitrat
:
16. Alumunium sulfat
:
17. Natrium tiosulfat
:
18. Seng asetat :
19. Hidrogen karbonat :
20. Besi (III) sulfide
:
Tulis nama Zat-zat berikut
1. SO3 :
2. N2O :
3. Cl2O7 :
4. PCl3 :
5. NO2 :
6. ZnO :
7. FeBr2 :
8. AlCl3 :
9. Cu2S :
10. NaF :
11. Mg(NO3)2
:
12. Al2(CO3)3
:
13. Ba(OH)2
:
14. CaSiO3 :
15. Fe(CH3COO)3 :
Setarakan persamaan reaksi berikut dengan cara langsung
1. S8 + O2 → SO3

2. P4 + Cl2 → PCl3

3. Fe + O2 → Fe2O3

4. Al + H2SO4 → Al2(SO4)3 + H2

5.

SO2 + O2 → SO3

6. CH4 + O2 → CO2 + H2O

7. KClO3 → KCl + O2

8. NaOH + H3PO4 → Na3PO4 + H2O

9. FeS + HCl → FeCl2 + H2S

10. (NH4)2SO4 + KOH → K2SO4 + NH3 + H2O

11. NaOH + H2SO4 → Na2SO4 + H2O

K2CO3 + HNO3 → KNO3 + H2O + CO2 15. CuSO4 + NaI → CuI + I2 + Na2SO4 20. Hg(NO3)2 + KOH → KNO3 + HgO + H2O . (NH4)2CO3 + NaOH → Na2CO3 + NH3 + H2O 17.12. NaCN + H2SO4 → Na2SO4 + HCN 14. C3H8 + O2 → CO2 + H2O 19. Al2(SO4)3 + Na2CO3 + H2O → Al(OH)3 + Na2SO4 + CO2 18. K2O + H3PO4 → K3PO4 + H2O 13. Pb(CH3COO)2 + H2SO4 → PbSO4 + CH3COOH 16.

Besi (III) nitrat bereaksi dengan natrium karbonat membentuk besi (III) karbonat dan natrium nitrat 4. Perak nitrat direaksikan dengan magnesium klorida menghasilkan perak kklorida dan magnesium nitrat. MnO2 + HCl → MnCl2 + H2O + Cl2 Na2S2O3 + I2 → NaI + Na2S4O6 KMnO4 + HCl → KCl + MnCl2 + H2O + Cl2 K2Cr2O7 + H2SO4 → K2SO4 + Cr2(SO4)3 + H2O + Cl2 FeCl3 + K2CO3 + H2O → Fe(OH)3 + KCl + CO2 ClO2 + NaOH → NaClO2 + NaClO3 + H2O Tulis persamaan reaksinya dengan benar 1.Tuliskan persamaan reaksi berikut dengan cara matematika 1. 6. Pemanasan tembaga (II) nitrat menghasilkan tembaga (II) oksida. Natrium oksida bereaksi dengan hydrogen bromide menghasilkan natruim bromide dan air 3. Pembakaran gas etana (C2H6) menghasilkan karbon dioksida dan air 5. 5. 2. Reaksi antara gas nitrogen dan gas hydrogen membentuk gas ammonia (NH3) 6. 3. gas nitrogen dioksida dan gas oksigen . 4. 2.

LARUTAN 1. Asam sulfat : c. Lengkapilah tabel di bawah ini dengan rumus kimia garam yang terbentuk dari kation dan anion yang tersedia. Asam fosfit: 4. Tuliskan reaksi ionisasi dari asam-asam yang disebutkan pada soal no. Mengapa larutan elektrolit dapat menghantar listrik ? 3. Apa bedanya larutan elektrolit dan non elektrolit ? Masing-masing berikan 3 contoh ! 2. Asam sianida : b. Tuliskan rumus basa berikut ini : a. 3 ! 5. Reaksi ion : HCO3- NO3- . Barium hidrosikda : b. Besi (III) Hidroksida : d. Tuliskan rumus kimia asam-asam berikut ini : a. Litium hidroksida : 6. Asam iodida : d. asam jawa : f. 5! 7. Tuliskan reaksi ionisasi dari basa-basa yang disebutkan pada soal no. Tuliskan reaksi ionnya dari reaksi molekul berikut ! Reaksi molekul : NaCN(aq) + H2SO4(aq) → Na2SO4(aq) + HCN(g) a. Ammonium hidroksida : c. kemudian beri nama garam-garam tersebut (tulis di bawah rumus kimianya!) Kation/ Anion Fe2+ SO42- PO43- CN- CH4COO Zn2+ NH4+ (NH4)3 PO4 Amonium fosfat Li+ Cu2+ Al3+ Pb2+ 8. Asam silikat : e.

NaCl + Al2 (SO4)3 e. Aluminium fosfat Cara 1 : Cara 1 : Cara 2 : Cara 2 : Cara 3 : Cara 3 : Cara 4 : Cara 4 : Cara 5 : Cara 5 : b. MgSO4 + BaCl2 d. P4 + H2SO4 pekat g. Magnesiumoksida dengan asam nitrat c. Cu + H2SO3 encer d. ZnCl2 + NaOH berlebih o. K + CH3COOH c. Reaksi molekul Reaksi ion Reaksi molekul Reaksi ion : MgSO4(aq) + KOH(aq) → Mg(OH)2(q) + K2SO4(aq) : : (NH4) 2CO3(aq) + NaOH(aq) → Na2CO3(aq) + NH3(q) + H2O(l) : 9. K + BaSO4 c. Al + aqua regia h. Buatlah garam-gamar di bawah ini dengan 5 cara ! a. Ba + HNO3 encer e. Amonium karbonat Cara 1 : Cara 1 : Cara 2 : Cara 2 : Cara 3 : Cara 3 : Cara 4 : Cara 4 : Cara 5 : Cara 5 : 10. Pt + Aquaregia berlebih 12. Tuliskan reaksi molekul dari reaksi zat-zat berikut ! a. Mg + HCl b. Difosforpentoksida dengan natrium hidroksida d. Na2PbO2 + HNO3 berlebih m. Pb(CH3COO)2 +K2S l. Tuliskan reaksi molekul dari reaksi-reaksi berikut ! Mg + AgNO3 a. : : : : : : . Cr2(SO4)3 + Na2S h. AgNO3 + NaOH j. ZnSO4 + NaOH f. Gas karbondioksida dengan bariumhidroksida f. c.b. CaCO2 + HCl i. CuSO4 + NH4OH k. Magnesium klorida d. Kalsium nitrat c. Co + H2SO4 pekat f. (NH4)2CO3 + KOH n. FeCl4 + Kl g. Ag + NaCl b. Tuliskan reaksi molekul dari reaksi zat-zat berikut ! a. Kalium hidroksida dengan asam sulfat b. Gas ammonia dengan asam nitrat 11. Seng oksida dengan kaliumhidroksida e.

Tulis reaksi ionisasi dari basa-basa pada soal no. Tulis rumu kimia asam – asam ! a. Barium hidroksida d. Tulis reaksi antara asam-asam pada soal no. Asam asetat f. atom pusat. Na[Cr(NH3)2 Br4] 14. dst) STOIKIOMETRI . Tulis reaksi ionisasi dari asam-asam pada soal no. kemudian beri nama garam-garam yang terbentuk! (mis : asam a + basa a. Tulis rumus kimia basa-basa ! a. anion. Tentukan kation. Asam arsenat d.16. Besi (III) hidroksida e. [Fe(H2O)6]SO4 e. 14! 16.16! 18. b. muatan atom pusat. Asam silikat c.14 dengan basa-basa pada soal no. Seng hidroksida → timbale (II) hidroksida c.13. Nikel hidroksida f. Tembaga (I) hidroksida → cupihidrat b. Kalium hidroksida 17. Na2[PtF6] c. bilangan koordinasi dan nama dari garam-garam kompleks berikut! K4[Fe(CN)6] a. asam b + basa b. Asam oksalat e. [Co(NH3)6]Cl3 d. Asam karbonat b. Asam fosfit 15.

Mr H2SO4 c. 4. Mr Na2S2O3 Berapa % Nitrogen terdapat dalam : a.4 g FeS2 = Berapa gram. 30. Berapa gram : a. a. CO (NH2)2 yang mengandung 20%N b. Mr K2CrO4 i. Fe2(SO4)3 yang mengandung 24 g S Berapa % kadar kemurnian : a. KCℓ yang mengandung 16%K c. Mn dalam 250 g batu kawi (MnO2) yang kadarnya 85% = …… = …… = …… = …… = …… . KNO3 = b. Mr C2H5OH g. K3PO4 yang mengandung 15 g P 5. Mr CuSO4. 4g Fe2(SO4)3 = b. CO(NH2)2 = c. (NH4)2SO4 = Berapa gram besi terdapat dalam : a. Mr K3PO4 d. Mr FeSO4 j.1. CaCO3 yang mengandung 4 g Ca b. CaCO3 yang mengandung 6%C 6. Mr CHCOOH e. c. Hitung massa molekul relative (Mr) senyawa-senyawa berikut ini ! (Harga Ar unsure lihat system periodic) a. 2. = …… = …… = …… = …… = …… f.4g FeSO4 = c.5H2O h. 3. Mr PbCO3 2. Mr Ba(OH)2 b.

II dan seterusnya masing-masing mengandung masa oksigen sebanyak 4/11 bagian. a. Dua unsur A dan B dapat membentuk dua senyawa.b. Pada senyawa pertama terdapat 25 % A sisanya B dan senyawa kedua 20 % A sisanya B c. 5/14. Dua unsure X dan Y dapat membentuk dua buah senyawa. 16/23 bagian dan 20/27 bagian . Unsur nitrogen dan oksigen dapat membentuk 5 macam senyawa. Massa O 2g 5g …g 10 g 12 g …g Massa MgO 5g …g 10 g 25 g …g 20 g Sisa … … … … … … Buktikan bahwa senyawa-senyawa yang terbentuk di bawah ini berlaku Hukum Dalton! a. Perbandingan massa Mg dan O dalam MgO adalah 3:2 Massa Mg 3g 6g 7g …g 18 g …g 9. pada senyawa I. Pada senyawa kedua 28 g X bersenyawa dengan 12 g Y b. Berapa gram S yang direaksikan dengan 10 g Fe d.4 g Fes b. Berapa gram besi dan belerang masing-masing dibutuhkan untuk membentuk 4. Fe dalam 50 g FeCl2 yang kadarnya 90% c. 12/19. Berapa gram besi dan oksgen masing-masing dibutuhkan untuk membentuk 40 g Fe2O3 e Jika diketahui perbandingan massa Fe dan S dalam senyawa FeS adalah 7:4 maka tentukan berapa FeS yang terbentuk dan zat yang sisa jika direaksikan : 1) 7 g Fe dan 10 g S 2) 10 g Fe dan 10 g S 3) 14 g Fe dan 10 g S 4) 15 g Fe dab 8 g S 8. pada senyawa pertama terdapat 14 g X yang bersenyawa dengan 4 g Y. Berapa gram Fe yang direaksikan dengan 20 g S c. P dalam 75 g K3PO4 yang kadarnya 80% 7.

Berapa liter gas H2 dan gas O2 dihasilkan jika 8 liter uap air diuraikan dengan jalan dipanaskan sampai temperature tinggi menurut reaksi H2O(g) → H2(g) + O2(g) ? Jawab : 11. Berapa liter gas H2 dan N2 dihasilkan jika 12 liter gas NH 3 diuraikan dengan pemanasan menurut reaksi NH3(g) → H2(g) + N2(g) Jawab : 12. Pada suhu dan tekanan tertentu 4 g gas CH 4 volumenya 5 liter. Pereaksi pembatasnya b. 0. Berapa volume CO2 yang dihasilkan 16. 5 ml gas H2 direaksikan dengan 10 ml gas I2. tentukan volume 8.t yang sama supaya diperoleh 40 ml gas SO3 ? Jawab : 13. Tabung A volumenya 6 liter diisi dengan gas NH 3 yang suhunya toC hingga tekanan P cmHg. Berapa ml gas SO2 dan O2 harus direakskan pada p. b. hitung massa 8 liter gas CO2 pada suhu dan tekanan tersebut ! 15. tentukan berapa ml uap HI yang terjadi selama gas diukur pada p. berapa molekul O2 pada tabung B ? Jawab : 19.5 g gas NH3 pada suhu dan tekanan tersebut ! 14. tentukan : a. 1. 0.25 mol Ca d. Ternyata dalam tabung ini terdapat 3 X 1022 molekul gas NH3. 4 liter gas CH4 dibakar dengan 6 liter gas oksigen menghasilkan gas CO 2 dan uap air.10. Tabung B volumenya 8 liter diisi dengan gas O2 pada p.2 mol Cu SO4 a.t tertentu dalam tabung gas yang volumenya 15 liter terdapat 3X 10 molekul gas SO3 tentukan berapa molekul gas N2 terdapat dalam tabung lain yang volumenya 3 liter diisi dengan gas N yang suhu dan tekanannya sama ! Jawab : 18. Pada suhu dan tekanan tertentu 32 g gas SO 2 volumenya 15 liter.6 mol Co (NH2)2 e. Jika pada p.1 mol Zn (NO3)2 .t yang sama dengan tabung A.t yang sama ! Jawab : 17. Hitung berapa gram berat dari : 0.

0. 10 ℓ gas NO (410 C. 9. 14 ℓ gas C3H8 (00 C.25 mol gas CH4 (00 C. 1.6 ℓ gas H2 (00 C. 1 atm) 23. 15. 3. 3.28 g (NH4)2SO4 c. 11 g gas CO2 (500 C. 5 mol Ag e.c. d.5 mol gas N2 (270 C. 0.8 g NaOH Berapa banyak partikel terdapat dalam : 0. 760 MmHg) f. 2. 38 CmHg) b. 1 atm) a.5 g KNO3 Berapa liter volume : a. 0.85 Au f. 5. 1 atm) d.4 mol Ni a. 0. e. 1 atm) e.16 Ca(NO3)2 b. 1. 95 CmHg) c.2 mol Aℓ d.4 x 1023 molekul MgS . 0.6 g C6H12O6 c. 22. 21. Berapa gram berat : 5.92 g gas N2O4 (00 C. 0. 16 g gas SO2 (00 C. 26 g Zn e. 3 atm) g. 50.5 g H2S b.2 mol KOH f. 20.2 g Mg a.05 x 1022 molekul CaCO3 b. f.2 x 1021 atom Cu c. 8.5 mol S Berapa mol zat berikut : 19.

ternyata dalam 12 g senyawa ini terdapat 9. tentukan : a. 27. Jumlah molekul 4 ℓ gas NO c.t tertentu berat 1 l gas N 2 = 1. Rumus empiris b.28 g.t tersebut ? 26. Rumus molekul Jawab : 30.6 g karbon. Berapa berat 1 l gas C4H10 pada p.4 g. Jumlah molekul 10 ℓ gas H2S 25.t adalah 6. Berapa molekul gas NH3 terdapat dalam 5 l gas jika diukur pada keadaan di mana 1 l gas CO beratnya 1. Massa 20 ℓ gas SO3 b.d. Suatu senyawa hidrokarbon dianilisis. Pada suhu dan tekanan tersebut tentukan : Volume 1 mol gas N2 a. 5 l gas O2 pada p. d. berapa liter volume 2. Mr senyawa 80. 32.12 g ? 29. 4 ℓ gas SO3 (270 C.4 g. 24.4 g gas CH 4 volumenya 1 ℓl. Suatu senyawa mengandung 40 % belerang dan sisanya oksigen. Massa 12 ℓ gas NH3 f.t tersebut ? 28. Jika diketahui pada p. 90 CmHg) Pada suhu dan tekanan tertentu 2. Volume 1 ℓ gas CO2 e.14 g uap NH4Cl pada p. Berapa liter gas H2 yang terjadi jika diukur pada kondisi yang sama dengan gas O 2. Tentukan rumus molekul senyawa jika Mr senyawa = 30! Jawab : . Diketahui : 1 l gas O 2 beratnya 1.5 g Zn dilarutkan dalam larutan asam sulfat yang tepat banyaknya.

Jika rumus empiris CH2.32 g kalsiumkarbida (CaC2) dilarutkan dalam air menghasilkan gas asetilen (C2H2) CaC2 + H2O → Ca(OH)2 + C2H2 Hitung volume gas asetilen yang terbentuk jika diukur pada : a. Tentukan rumus molekul gas itu ! 38. 6. Mr senyawa 90. Tentukan rumus kimi senyawa hidrokarbon tersebut! 35. 0.2 g uap air. 2 atm 41. tentukan rumus kimia gas hydrogen tersebut! Jawab : 33. tentukan rumus molekul senyawa tersebut! 34. Mr senyawa 74. Jika Mr senyawa = 92. Tentukan rumus molekul senyawa tersebut ! 40. Pembakaran 8 l gas hidrokarbon diperlukan 28 l gas oksigen. dan menghasilkan gas CO 2 serta 24 l uap air.5%H dan sisanya O.4% nitrogen dan sisanya oksigen. Suhu 00 C.6%H dan sisanya oksigen. 87 gram HgO dipanaskan pada suhu 2270 C tekanan 1 atm menurut reaks HgO(s) Hg(s) = O2(g).9% C.2 liter. 100 ml gas oksida nitrogen terurai sempurna menjadi 100 ml gas NO dan 50 ml gas O2 pada suhu dan tekanan tetap. Suatu senyawa tersusun 40%C. berapa % HgO yang terurai ? . Jika Mr senyawa 60. Jika volume oksigen yang dihasilkan adalah 8. Tentukan rumus kimi oksida nitrogen tersebut ! 37. Sanyawa karbon mengandung 64. Suhu 400 C. Suatu senyawa mengandung 30. tentukan rumus molekul senyawa itu ! Jawab : 32.31. Tentukan rumus molekul senyawa tersebut ! 39. 76 CmHg b. tentukan rumus molekul senyawa tersebut ! 36. Pada pembakaran 27 g senyawa karbon dihasilkan 39.6 gas CO 2 dan 16. 23 gas senyawa karbon mengandung 3 x 1023 molekul dibakar sempurna dengan gas O2 menghasilkan 44 g CO2 dan 27 g H2O. Pada pembakaran 6 l gas hidrokarbon diperlukan 15 liter gas O 2 dan dihasilkan 12 liter CO2. 13. 560 mg suatu gas mempunyai volume 224 ml pada keadaan STP.

5 g Zn direaksikan dengan larutan HCL yang tepat banyaknya menurut reaksi : Zn + HCℓ → ZnCℓ2 + H2. Tentukan berapa ml gas CO2 yang terjadi (00 C. 19. Sebanyak 100 liter udara dari suatu ruang pertemuan (270 C. . 1 atm) dialirkan ke dalam air kapur (Ca(OH2).1 g Aℓ2O3 direaksikan dengan larutan H2SO4 yang tepat menurut banyknya reaksi : Aℓ2O3 + H2SO4 → Aℓ2 (SO4)3 + H2O. Berapa gram KCℓO3 yang terurai ? Jawab : 48. 5. sehingga CO2 bereaksi membentuk endapan CaCO3 CO2(g) + Ca(OH)2(ag) → CaCO3 + H2O(ℓ) Jika massa endapan yang terjadi 2 gram.28 g? Jawab : 49.2 logam Aℓ dilarutkan ke dalam asam sulfat encer sehingga semua bereaksi.12 liter gas oksigen (00 C. 1 atm). 44. Berapa gram Aℓ2 (SO4)3 yang terbentuk ? Jawab : 4 g CaCO3 dilarutkan dalam larutan HCL yang cukup banyaknya. Pada pemanasan KCℓO3 menurut reaksi KCℓO3 → KCℓ + O2. 46. diperoleh 1. Berapa liter gas H yang terjadi jika diukur pada keadaan di mana 1 liter gas O beratnya 1.42. Pembakaran tak sempurna oktana : C8H18(g) + 11O2(g) → 3CO(g) + 5CO2(g) + 9H2O(g) Hitung jumlah molekul CO yang terbentuk pada pembakaran tak sempurna 1 g oktana ! Sebanyak 4 g cuplikan belerang dibakar dengan gas oksigen berlebihan menghasilkan 8 g belerang trioksida (SO3) hitung 5 kadar belerang dalam cuplikan tersebut ! 45. 16.12 g? Reaksi : FeS2 + O2 → Fe2O3 + SO2 Jawab : 50. 1 atm) ! Reaksi CaCO3 + HCℓ → CaCℓ2 + H2O + CO2 Jawab : 47. Berapa gram FeS2 harus direaksikan dengan gas O2 agar diperoleh gas 4 l gas SO2 jika diukur pada keaadaan dimana 1 liter gas N beratnya 1. hitung % kadar CO dalam udara tersebut ! 43.

tekanan 1 atm ii. Jelaskan percobaan yang dilakukan oleh Thomson dalam hal menemukan electron ! . Tuliskan sifat – sifat sinar katoda (Elektron) Jawab : 2. 54. Suhu 00 C. 53. Suhu 250 C. Volume O2 yang diperlukan (STP) Aℓ dapat bereaksi dengan larutan CuSO4 menurut reaksi: Aℓ(s) + CuSO4(ag) → Aℓ2 (SO4)3(ag) + Cu(s) Jika Aℓ yang bereaksi 5.4 g. Berapa volume gas H yang terjadi jika diukur pada : i. Karbon terbakar menurut reaksi : C + O2 → CO2 Jika 6 g C dibakar dengan 32 g O 2. hitung massa tembaga yang diendapkan! Jawab : 5 g Ca(OH) direaksikan dengan 20 g Na2 SO4. Berapa gram Aℓ2 (SO4)3 yang terjadi ? b. Massa CO2 yang dihasilkan b. tekanan 52 CmHg iii. Hitung : a.2 g alkohol menjadi gas CO2 dan air.a. berapa gram gas CO2 sebanyak-banyaknya dapat dihasilkan ? Jawab : 52. Tentukan berat zat-zat sesudah reaksi! Reaksi : Ca (OH)2 + Na2 SO4 → CaSO4 + NaOH Jawab : STRUKTUR ATOM 1. Pembakaran 6. Keadaan dimana 1 liter gas NO beratnya 1 gram Jawab : 51.

Apakah yang mendasari atom Rutherfod ? Jelaskan ! Jawab : 8. Sebutkan bilangan kuantum apa saja yang menyatakan keadaan electron dalam atom! . Bagaimana model atom menurut Thomson ? Jawab : 7. Jelaksn percobaan yang dilakukan Goldstein dalam hal menemukan Proton! Jawab : 5. Siapa yang menemukan Neutron dan berdasarkan proses apa ? Jawab : 6. Apa yang dilakukan Bohr untuk menyempurnakan model atom Rutherford dan bagaimana model atom Bohr ? Jawab : 10.Jawab : 3. Apa yang mendasari model atom mekanika gelombang ? Jawab : 11. Bagaimana model atom Rutherford dan apa kelemahannya ? Jawab : 9. Tuliskan sifat-sifat sinar anoda (Proton)! Jawab : 4.

2. 94 i. Berapa banyak sub tingkat energi (sub kulit) terdapat pada tingkat energi utama ke 1. p. 47 d. proton dan neutron dari unsur – unsur : a.Jawab : 12. 87 m. 1124 Na : 209 b. 15 Bi 108 Ag 24 Mg 34 S 59 Cu 197 Au 242 Pu Na 32 S 53 Cr 223 Fr 32 P : . 16 k. 83 c. 12 e. Tentukan jumlah electron. dan 4? Jawab : 14. 3. 24 l. dan f ? Jawab : 15. 79 h. 23 11 j. Berapa banyak orbital terdapat pada sub tingkat energi s. 27 g. 16 f. Jelaskan hubungan bilangan kuantum yang satu dengan bilangan kuantum yang lain! (gambarkan skema kuantum grup) Jawab : 13. Berapa banyak orbital terdapat pada tingkat energi utama ketiga dan keempat? Jawab : 16.

………………………………………………………………………………………. 38Br : …………………………………………………………………………. 38Sr: …………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………. Isobar : ………………………………………………………………………….. e.. ……………………………………………………………………………………….. g. 13Al : …………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………... 14Si: …………………………………………………………………………... 53I : …………………………………………………………………………. 18. ………………………………………………………………………………………. b. i.... ……………………………………………………………………………………….. c. 88 o. 9F : …………………………………………………………………………. Dari unsur – unsur pada soal no... ………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………. tuliskan konfigurasi electron per kulit ! a...... j. ……………………………………………………………………………………….. f. 18. ………………………………………………………………………………………. g. ……………………………………………………………………………………….... ………………………………………………………………………………………. Dari unsur – unsur yang terdapat pada soal nomor 6. Isoton : …………………………………………………………………………. 19. b. c.. b. tentukan electron valensinya! Jawab : .. ………………………………………………………………………………………... i. 82Pb : …………………………………………………………………………. 20. ……………………………………………………………………………………….. d. d... e. j.227 n.. h. ……………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………. 16S : …………………………………………………………………………. h.. 18. Tuliskan konfigurasi electron (lengkap/konfigurasi per sub kulit) untuk unsur – unsur berikut ini : a. c. ………………………………………………………………………………………. 50Sn : …………………………………………………………………………. 36Kr : …………………………………………………………………………. Isotop : …………………………………………………………………………. 79 Ra 196 Au 17... Dari unsur – unsur pada soal no. ………………………………………………………………………………………. tentukan unsur – unsur yang : a. f. ……………………………………………………………………………………….

0. Untuk unsur 18Ar dan 33As tentukan : a. 14. l. l. m dan s untuk electron yang ke 7. + ½ d. Konfigurasi electron per kulit d. 2. 18. Jika dalam konfigurasi electron unsur X. 3. l. Electron yang ke berapa berapasangan dengan electron ke 22? b. Diagram orbital c. Dari unsur – unsur pada soal no. + ½ 24. m dan s berturut-turut : a. 1. . 5.0. -1. Electron valensi e.21.½ Tentukan nomor atom unsur X tersebut ! Jawab : c. dan s electron terakhir Jawab : SOAL – SOAL SISTEM PERIODIK UNSUR .½ b.1. Dalam konfigurasi electron 32Ge : a. m. 25 dan 32! Jawab : 23. 1. 4. Konfigurasi electron persubkulit b. Tentukan harga n. electron yang terakhir mempunyai harga n. Harga n. . tentukan harga n. 2. m dan s untuk electron terakhir! Jawab : 22. l. +1.

12Mg f. Y = 2 8 18 3 c. Unsur P terletak pada periode 5 golongan IA b. Unsur Q terletak pada periode 4 golongan VIB c. 20Ca g. Tentukan electron valensi jika a. 37Rb k. 19K d. 31Ga o. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 b. 17Cl e. (Ar) 4s2 3d10 4p6 5s2 4d7 c. 47Ag p. 35Br l. Tentukan golongan dan periode berapakah unsur-unsur di bawah ini : a. Manakah unsur yang paling stabil? 4X 7Y 10Z 23S 30T . 8O h. Z = 2 8 18 7 Terletak pada golongan dan periode berapakah unsur-unsur tersebut? 3. Unsur A B C D dan E berturut-turut nomor atomnya 7 12 15 33 dan 38. 14Si m. Unsur R terletak pada periode 4 golongan VIA d. 53I j. Unsur S terletak pada periode 6 golongan IB 4. Unsur manakah yang terletak dalam 1 golongan? 18V 24W 4X 11Y 2Z 7. 38Sr i. 21Sc 2. 11Na b.1. Sebutkan unsure yang mempunyai jari-jari atom terpanjang! 5. Diketahui konfigurasi beberapa electron dari atom sebagai berikut : a. X = 2 8 8 2 b. 13Al c. 26Fe n. Konfigurasi electron dari unsur X dalam orbital sebagai berikut : Terletak golongan dan periode berapakah unsur tersebut a. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 4s1 6.

100 b.8. B+ = 1s2 2s2 2p6 c. s = . 47 11. 13. 26 m. B. 77 d. 48 g.= 1s2 2s2 2p6 e.½ . Blok s b. l = 2. 54 f. 15 p. 61 e. Blok f 10. jika diketahui jumlah neutronnya tentukan massa atomnya! . 21 n. Blok p c. Suatu unsur pada golongan IIB periode dalam SPU maka tentukan nomor atomnya Konfigurasi X adalah Xe 6s2 4f2 maka terletak pada golongan dan periode berapa? 12. 8A b. 40 k. 46 i. Blok d d. 25 s. Tentukan blok dari unsure yang nomor atomnya 80! 14. Tentukan golongan. m = -1. Tentukan golongan dan periode : a. 34 q. Suatu atom electron terakhirnya menempati orbital tertentu. periode dan blok dari unsur dengan nomor atom a. 19 r.= 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 g. tentukan golongan dan perodenya? 15. 32 j. Sebutkan unsur golongan berapa saja yang termasuk dalam : a. Electron terakhir dari atom A mempunyai harga n = 3. D3+ = 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 h.= 1s2 2s2 2p6 9. D2. D3. C2+ = 1s2 2s2 2p6 d. 20 o. 29 l. 87 c. 42 h. A+ = 1s2 2s2 2p6 f.

Sifat logam dalam unsur segolongan makin ke atas makin lemah ? c. Tentukan periode dan golongan dari unsur X dengan nomor massa 56 dengan jumlah neutron 30? 17. Diketahui berapa unsure : 17P. Keelektronegatifan unsure yang seperiode makin kekanan makin besar ? b. l = 0. Afinitas electron unsur yang seperiode makin ke kiri makin kecil ? . Tentukan periode dan golongan atom X jika electron terakhir mempunyai bilangan kuantum n = 3.½ 18. 20Q. s = .a. 5p4 n = 75 c. Diketahui :P Q R S T U = 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 = 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 = 1s2 2s2 = 1s2 2s2 2p5 = 1s2 = 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 Pertanyaan : a. m = 0. 3p5 n = 18 b. Unsur yang tergolong logam adalah ? 20. 4f12 n = 99 16. Unsur yang paling elektronegatif adalah ? c. 25R. Unsur yang paling mudah menjadi ion positif adalah ? b. Mengapa : a. 29S dan 35T Manakah pasangan unsure yang terletak dalam blok d ? 19.

Na dengan 37Rb 11 Dari unsur-unsur 19K. HF b. 14 g. jelaskan unsur mana yang mempunyai jari-jari atom yang paling kecil ? 23. 12Mg dengan 16S b. Di antara unsur-unsur 3Li. 20 S dan 8M R dan 17Y T dan 9Z X dan 17Y A dan 8M L dan 8M Q dan 15R D dan 16E 2. 6 i. Si dan 14 Cl dengan menggunakan sifat keperiodikan 17 jelaskan unsure manakah yang paling bersifat non logam? SOAL-SOAL IKATAN KIMIA DAN BENTUK GEOMETRI UNSUR 1. Jelaskan jari-jari atom unsure yang mana yang lebih besar antara unsur : a. 9Z dan 17Y b. 7N. 13 h. Diketahui unsure-unsur 6C. K dan As jelaskan dengan menggunakan sifat 19 33 keperiodikan unsure mana yang paling elektronegatif dan unsure mana yang paling elektropositif ? 24. 19 G dan 16E c. 9F. Kelompokkan senyawa-senyawa berikut menjadi senyawa ionic dan kovalen CS2 a. 14 d. 22. 11 f. Tuliskan rumus kimia serta jenis ikatan yang terbentuk dari a. 32Ge dan 37Rb dengan menggunakan sifat keperiodikan. . 15 e.21. NaF c. 12 j.

g. Metana b. N2 f. NO b. Beri contoh senyawa kovalen yang tidak memenuhi kaidah octet 4. Aseton . Unsure A mempunyai massa atom 32 dan inti atomnya mengandung 16 neutron. Hitung gram massa dari 1022 molekul senyawa tersebut 5. Tuliskan rumus struktur dan jenis ikatan yang terbentuk antar A dan B d. Metal amina g. l. Etanol e. e. Br2 e. Ammonia f. i. Di antara senyawa-senyawa di bawah ini. k. p. q. m. MgS Al2O3 BrCl SiCl4 N2O3 CaCl2 KCl CCl4 NH3 NaH HCl CO2 Al2S3 K3O H3PO4 3. CO i. Air d. senyawa manakah yang bersifat polar dan nonpolar? H2 a. HCl h. h. CH4 g. Hydrogen c. HBr j. Nyatakan apakah ikatan hydrogen terdapat atau tidak terdapat dalam masing-masing zat berikut a. Tentukan konfigurasi unsure A dan B b. o. Inti atom unsure unsure B mengandung 13 proton dan 14 neutron a. 6. H2O c. Tentukan golongan dan periodenya c. Asam asetat h.d. j. BeF2 d. f. r. n. Tentukan Mr senyawa tersebut e.

BF3 d. PCl3 g. CHCl3 h.7. PCl3 i. XeF4 j. NH3 e. Tentukan bentuk molekul senyawa berikut dengan 2 cara.44 0C. Gaya tarik menarik apa saja yang terdapat antar molekul dalam masing-masing zat beriktu : Metana a. Jelaskan perbedaan titik didih yang begitu besar antara kedua senyawa tersebut! 8. Air c. 10. Gambarkan ikatan hydrogen yang terjadi pada : H2O d. Jelaskan mengapa titik didih HF lebih besar dari HBr padahal Mr HF lebih kecil dari HBr? 9. IF5 c. SCl6 i. Tuliskan rumus struktur lewis rumus bangun. 13. Metana mempunyai Mr 16 titik didihnya -161. Hibridisasi Cl2O f. 12. b. Cl2 g.5 0C sedangkan ammonia Mr 17 mempunyai titik didih -33. Campuran H2O dan HF a. H2S e. b. Berdasarkan jumlah pasangan electron yang terdapat di sekeliling atom pusat 2. HCl d. 11. HF mempunyai Mr 20 dan titik didihnya – 20 0C sedangkan HBr mempunyai Mr 81 dengan titik didihnya -70 0C. Gambarkan geometri molekul. XeF4 14. HF f. Campuran H2O dan NH3 c. X2F2 a. Campuran HF dan NH3 b. PCl3 . N2O e. dan tentukan jumlah ikatan Cl 2O dan struktur molekul dari senyawa berikut : N2 f. Mengapa titik didih alcohol R-OH lebih besar daripada eter R-O-R walaupun rumus molekulnya sama. CO2 b. tentukan besarnya sudut dan nyatakan senyawa tersebut polar atau nonpolar Cl2O a. OF2 c. PCl5 h. CS2 a. SCl4 d. yaitu : 1. BF3 j. CCl4 b.

Tentukan tipe hibridisasi dalam masing-masing molekul beriktu : H2O a. XeF4 h. IF5 . SCl6 n. SF6 j. SCl6 g. XeF2 m. XeF4 d. CCl4 e.c. b. ClF3 c. CH4 i. SF4 l. NH3 k. IF3 PEL 2 4 4 5 3 3 2 3 PEB 2 1 2 1 0 2 3 1 GEOMETRI 15. SF4 e. PCl5 d. BeCl2 f.

BF3 .f.