You are on page 1of 8

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

PENDIDIKAN SENI VISUAL

Modul : 1
Nama guru : Jenny Bailin
Tahun : 5 Bijak
Tema : Alam Semula Jadi
Tajuk : Bunga
Tarikh : 15 April 2015
Masa :10.30 pagi-11.30 pagi
Media : Kertas lukisan, oil pastel, warna air, berus
Bahan Bantu Mengajar : Komputer riba, LCD, pembesar suara, contoh karya
EMK: Keusahawanan, kreativiti dan inovasi
Nilai : Teliti, kekemasan, kebersihan, kerjasama

STANDARD KANDUNGAN
1.1 PERSEPSI ESTETIK
Membuat persepsi dan menggunakan bahasa seni visual yang ada pada gambar teknik
resis.
1.2 APLIKASI SENI
Mengaplikasi bahasa seni visual dan media dalam penghasilan gambar teknik resis.
1.3 EKSPRESI KREATIF
Penzahiran idea melalui pelbagai sumber, kajian, dan teknologi dalam penghasilan
gambar teknik resis.
1.4 APRESIASI SENI
Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual, sejarah
seni dan budaya.

3.3. 1. dan bahan lain yang sesuai.2 APLIKASI SENI Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual.3 EKSPRESI SENI Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual.1.geometri dan organik 1.1.1 PERSEPSI ESTETIK Murid dapat mengenal. 1.2.2 Bahan -kertas lukisan. media.2.warna 1.1 Rupa .2 Kesatuan .1.2.1.1.resis 1. span atau alatan lain yang sesuai.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan gambar teknik resis.STANDARD PEMBELAJARAN 1.1.4.1. serta proses dan teknik dalam penghasilan gambar teknik resis secara kreatif.2.4 APRESIASI SENI Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan menumpukan aspek bahasa seni visual.1Teknik .3. serta proses dan teknik dalam penghasilan gambar teknik resis.2 Menceritakan pengalaman sendiri dalam . 1.2 Prinsip Rekaan 1.1.1 Kepelbagaian . media.1.2.2.tampak 1.1 Alat – berus lukisan.2.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 1.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif 1.1 Unsur Seni 1.2.1. dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada gambar teknik resis. 1.4. 1.komposisi 1.3 Warna . 1.2 Jalinan .1. 1.2 Mengetahui penggunaan media serta proses dan teknik dalam penghasilan karya 1.1.sekunder dan tertier 1.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya gambar teknik resis 1.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media seperti: 1. memahami.

 Membuat apresiasi terhadap karya.proses penghasilan karya 1. Guru bersoal dengan mengenai tersebut. jawab murid teknik Guru murid meminta Ilustrasi aktiviti Catatan BBM  LCD  Komputer riba  Pembesar suara KB . Standard Pembelajaran Persepsi Estetik (5 minit) Guru menunjukkan gambar contoh karya resis.  Mengaplikasikan media serta proses dan teknik secara kreatif. Guru menerangkan konsep resis kepada murid-murid.3 Memberikan ulasan karya sendiri dan rakan secara lisan OBJEKTIF PEMBELAJARAN Pada akhir pembelajaran ini murid dapat :  Pada akhir pelajaran.4.Mengenal pasti Nilai  Kerjasama . murid dapat :  Menghasilkan gambar menggunakan teknik resis dengan menekankan bahasa seni visual.

kertas lukisan.Kerjasama EMK -Kreativiti dan inovasi Media  Kertas lukisan  Warna  Kertas warna  Gam KB  Memproses maklumat Teknik  Pemerhatian  Tunjuk cara Langkah 1 Sediakan warna air. KP  Kinestetik Nilai murni  Kerajinan  Teliti  Kekemasan . Rakaman video BBM -Hasil Karya -LCD -Pembesar suara -Komputer riba TKP -Verbal linguistik Nilai . Murid menghasilkan karya dengan menggunakan teknik Resis. Guru meminta murid menyatakan bahan yang digunakan untuk membuat teknik resis. Oil Pastel dan berus warna. Aplikasi Seni ( 5 minit) Guru menayangkan video cara-cara membuat karya resis. Ekspresi Kreatif (45 minit) Murid menghasilkan resis mengikut kreativiti dengan bimbingan guru.menyatakan ciri-ciri resis. Guru meminta murid menyatakan contoh media yang boleh digunakan membuat aktiviti resis selain daripada Oil Pastel.

EMK  Keusahawanan Langkah 2 Lakar bentuk yang telah ditetapkan menggunakan pensel. Langkah 4 Warnakan bentuk yang telah dilukis . Langkah 3 Lukis bentuk yang telah dilakar menggunakan Oil Pastel.

Media  Hasil karya Murid diminta untuk menyatakan perasaan mereka setelah menghasilkan karya resis. warna Langkah 5 Warnakan latar menggunakan warna yang cerah. Apresiasi Seni (5 minit) Murid diminta untuk memperagakan dan menceritakan tentang resis mereka.menggunakan air. Teknik  Pemerhatian  Tunjuk cara KB  Memproses maklumat KP  Verbal Linguistik Nilai murni  Keberanian Penutup (5 minit) Guru menyoal murid tentang teknik yang dipelajari pada hari ini Guru merangsang murid merumus apa yang dipelajari dan nilai-nilai yang dapat Nilai  Kerjasama Kemahiran berfikir  membuat kesimpulan .

diterapkan pada hari ini Refleksi : Kekuatan : ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ Kelemahan ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ Cadangan Penambahbaikan .

) ( Tarikh : ) . ) ( Tarikh : Disahkan oleh.____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ Disediakan oleh . ( Tarikh Disahkan oleh.