You are on page 1of 61

SOALAN

Dalam kumpulan, anda
dikehendaki mencari LIMA hasil
karya seni visual dan menjelaskan
unsur-unsur seni, prinsip rekaan
dan struktur rekaan.

U nsur-U nsur SeniR eka

Kita boleh melihat unsur-unsur seni dalam setiap
objek dan juga pelbagai rekaan di sekitar kita. Unsur
seni terdiri daripada:
1.

Garisan

2.

Rupa

3.

Bentuk

4.

Jalinan

5.

Ruang

6.

Warna

Garisan
 Cantuman antara titik-titik
 Ada di sekeliling kita
 Boleh dihasilkan dengan pelbagai cara/teknik/bahan
 Daripada garisan boleh menghasilkan

rupa/bentuk/jalinan/ton dan sebagainya
 Boleh mewujudkan perasaan tertentu seperti,
irama/pergerakan/teguh/dan sebagainya

2006 ) • • • • • • • • • • Teknik tiupan Teknik lipatan Teknik gosokan Teknik anyaman Teknik pualaman Tekni kolaj Teknik capan Teknik golekan Teknik Renjisan Teknik pergerakan semula jadi (Johari.Garisan dari pelbagai teknik Jenis Garisan • Garisan • Garisan • Garisan • Garisan • Garisan • Garisan • Garisan • Garisan • Garisan • Garisan • Garisan • Garisan • Garisan • Garisan • Garisan • Garisan • Garisan • Garisan tebal berbulu halus berlingkar berpancar berbiji bersudut berserabut putus-putus kasar bertitik-titik beralun berputar nipis berduri bergerigi berulang bergetar ( Johari. 2006) .

.

Rupa  Rupa terhasil apabila hujung garisan bertemu permulaannya  Rupa adalah dalam 2D  Bentuk terbahagi kepada rupa geometrik dan organik  Rupa biasanya diaplikasikan dalam logo / simbol / corak dan lain . .lain.

(Johari. (Johari. • Dapat berubah secara bebas • Tidak direka cipta dengan sengaja. hablur-hablur dan garam mineral. 2006) .Rupa Organik Rupa Geometri • Rupa bebas tanpa sudut. Contoh : tanah liat. • Rupa geometrik direka dengan sengaja dan tidak akan timbul dengan tidak sengaja. kacang-kacang. siput. segi tiga serta rupa-rupa lain yang bersudut. segi empat. obor-obor dll. 2006) • Terdiri daripada rupa bulat. • Rupa geometrik juga terdapat dalam alam semula jadi seperti rupa karang.

.

Bentuk  3D – ada isipadu/struktur jisim  Terdapat bentuk konkrit dan ilusi  Bentuk konkrit adalah hasil seni sebenar seperti bakul rotan. lukisan. robotik. catan dan sebagainya. model dan lain – lain.  Ilusi adalah dalam bentuk 3D tetapi dalam bentuk lakaran. .

.

 Jalinan mempunyai fungsi tertentu  Boleh dihasilkan dengan berbagai teknik Contoh: kolaj / anyaman / capan / batik dan lain .tidak dapat dirasa melalui sentuhan.Jalinan  Kesan-kesan yang terdapat dipermukaan sesuatu objek  Jalinan terbahagi kepada dua iaitu sentuh dan tampak  Jalinan sentuh – objek sebenar – boleh rasa  Jalinan tampak – gambar / slaid / billboard / paparan jalan / simbol .lain .

.

 Mengambarkan aspek kekosongan antara objek atau garisan.Ruang  Merupakan kawasan di antara atau kawasan sekeliling objek. perspektif. warna dan bentuk. .  Boleh dihasilkan dengan menggunakan garisan.

Ruang .

biru dan kuning Warna sekunder campuran 2 warna asas Warna kontra warna-warna yang duduk bertentangan di dalam roda warna Warna tertier campuran 1 warna asas dengan 1 warna sekunder .Warna Warna Asas merah .

RODA WARNA .

Warna Panas ( merah / kuning / jingga ) Warna Sejuk ( hijau / biru / unggu ) Tona warna – terang menunjukkan dekat dan kabur menunjukkan jauh (perspektif) .

PRINSIP – PRINSIP REKAAN .

.

songket dan sebagainya . haiwan dan sebagainya.  Harmoni wujud di alam. Contoh: susunan daun-daun. anyaman.  Harmoni juga wujud dalam barangan ciptaan manusia. Contoh. teratur dan sempurna  Boleh dihasilkan melalui ulangan unsur-unsur seni mengikut cara-cara tertentu  Menggunakan warna-warna yang duduk bersebelahan di dalam roda warna. corak lantai. bulu burung dan lain – lain.Harmoni  Harmoni mewujudkan suasana yang selesa.

Pengulangan rupa dan warna boleh mewujudkan suasana yang harmoni .

melalui perbezaan saiz.Kontra  Untuk mengelakkan kebosanan dan menarik perhatian  Wujud apabila unsur-unsur seni bertentangan antara satu sama lain.  Warna kontra ialah warna-warna yang terletak bertentangan di dalam roda warna  Kontra wujud di alam sekitar. garisan. bunga merah dengan daun hijau  Kontra wujud di dalam barangan ciptaan manusia. motif batik dan tapak dam . bentuk. Contoh. Contoh. warna. jalinan.

Kontra dari segi warna .

lain.Penegasan  Untuk menarik perhatian / tumpuan / fokus dan elak kebosanan terhadap sesuatu perkara  Penegasan boleh dilakukan dengan menggunakan elemen yang berkontra. . saiz yang lebih besar. warna yang berbeza dan lain .

Apakah yang ingin ditegaskan di dalam poster ini .

. Garisan grid di lukis di bahagian tengah. tumpuan antara bahagian kanan dan kiri/atas dan bawah  Imbangan simetri – unsur-unsur seni di bahagian kanan/kiri dan atas/bawah mempunyai kesamaan. tarikan.  Tidak Simetri – Unsur-unsur seni yang digunakan tidak sama.Keseimbangan  Keseimbangan berlaku apabila rekaan tersebut mempunyai kesamaan dari segi berat. namun masih menampakkan imbangan dengan cara susunan dan penggunaannya.

 Simetri semua arah – berpancar kesemua arah/titik tengah/ Contoh: roda basikal  Kita dapat lihat kebanyakan ciptaan Tuhan mempunyai keseimbangan .

Adakah prinsip keseimbangan diaplikasikan di dalam poster ini? Apakah jenis imbangan yang digunakan? .

.

.Pergerakan  Wujud apabila di dalam rekaan tersebut kita dapat lihat/ rasakan ada getaran/ bergoyang/ bergegar/ condong  Prinsip ini boleh mewujudkan rasa hidup/ rancak/ riang/ menarik/ realistik  Apabila ada unsur pergerakan tambahan dalam sesuatu lukisan ia akan menjadikan kelihatan seperti bergerak.

.

 Aplikasi kepelbagaian boleh memberi gaya / tenaga / variasi / daya tarikan bagi gubahan tersebut. idea dalam satu gubahan  Boleh dihasilkan melalui aktiviti ulangan / bertentangan arah / saiz / kontra. nilai. .Kepelbagaian  Pengabungan pelbagai gaya.

.

Kesatuan  Ulangan unsur seni secara sistematik. lengkap serta tema dan idea adalah sama dan menyeluruh  Mewujudkan suasana tenteram dan selesa . kemas. teratur.

.

STRUKTUR REKAAN .

Asas Seni Reka .

 Untuk mendapatkan struktur asas yang baik. . Ia dilakukan untuk mendapatkan suatu hasilan yang baik dan memenuhi spesifikasi hasil karya yang terancang. pertimbangan awal yang menjadi perhatian ialah bagaimana penstrukturan hal benda dilakukan.Struktur Rekaan  Sebelum berkarya. lakaran asas yang mungkin rupa geometri atau rupa organik di gunakan.

Struktur Form al
 Gubahan seni visual yang

berpandukan susuanan struktur
formal dapat menimbulkan hasil
yang harmoni, teratur dan seimbang
 Struktur Linear dan Struktur
Pancaran dikenali sebagai struktur
formal kerana mempunyai garisangarisan panduan yang tertentu.

Struktur Tidak Form al
 Struktur tidak formal ialah struktur yang

bebas dan tidak mempunyai garisan
garisan panduan tertentu.
 Gubahan seni visual yang berpandukan
susuanan struktur tidak formal walaupun
timbul dengan tidak sengaja dan tidak
teratur, masih boleh mempunyai
imbangan, kesatuan dan berhamoni, di
samping menggambarkan suasana yang
lebih spontan, bebas dan bergaya.

Struktur asas

Garisan Grid

garisan – garisan silang di
atas kertas di mana petak –
petak terbentuk dan motif
corak di lukis pada setiap
objek yang dilukis.

Garisan Struktur
garisan yang terbentuk
mengikut sifat objek yang
dilukis.
Cth: Payung:- garisan
strukturnya terbentuk
sebagai garisan berpancar
daripada tengah payung
itu.
 Nyamuk:- garisan
berpusar menjadi struktur
garisannya dan
berpandukan garisan –
garisan struktur inilah
kerja – kerja menggambar
diteruskan.

Struktur Formal Struktur TidakFormal .

Imej menggambarkan kesatuan .

Imej menggambarkan pergerakan .

Imej menggambarkan kontra dari segi warna .

Imej menggambarkan keseimbangan .

Imbangan simetri Imbangan tidak simetri .

Imej menggambarkan kepelbagaian .

Imej menggambarkan penegasan pada bentuk dan warna objek .

Analisis 5 KARYA (KARYA TERKENAL DUNIA) .

M ona Lisa Leonardo da Vinci (1519) .

Analisis .

Starry N ight Vincent Van G ogh (1889) .

Analisis .

G uernica Pablo Picasso (1937) .

Analisis .

The Scream Edvard M unch (1893) .

Analisis .

The Creation ofAdam M ichelangelo (1508 – 1512) .

Analisis .

TERIMA KASIH .