You are on page 1of 8

LAPORAN BULAN DISEMBER TAHUN 2013

TABUNG PEMBINAAN, PENAMBAHBAIKAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH SJKC DAN SEKOLAH MUBALIGH
PROGRAM
NAMA SEKOLAH
JUMLAH PERUNTUKAN DITERIMA (RM)
TARIKH TERIMA
KOS KESELURUHAN PROJEK
(Bagi Bantuan Yang Diberikan Untuk Menampung
Sebahagaian Daripada Kos Pembinaan)

BIL

SKOP KERJA

: Bantuan Kewangan Kepada Sekolah Bantuan Kerajaan (Mubaligh)
: SK ST. TERESA KUCHING
Tiada
NO. CEK:
Tiada
:

JUMLAH
KOS
BANTUAN
KESELURUHAN
YANG
(RM)
DITERIMA
(RM)

TARIKH
JANGKA
MULA

TARIKH
MULA

(a)

1

Gaji membersih longkang panjang 42 kaki di
belakang Dewan Sekolah yang tersumbat

2

Meja Murid - 100 unit

14,500.00

0.00

3

Kerusi Murid - 200 unit @ RM68.67

13,734.00

0.00

Jumlah:

31,714.00

0.00

3,480.00

Disediakan oleh:

(PEMBANTU TADBIR SEKOLAH)
NAMA
TARIKH
No. Tel/Faks/E-mail

0.00 27/00/2013

27/00/2013

NO. AKAUN LPS:RHB211212000181321

STATUS
KEMAJUAN
PELAKSANAAN
PROJEK
PROJEK
(Rujuk Jadual 2)
(Rujuk Jadual 1)
(b)

(c)

100%

100%

TARIKH
JANGKA
SIAP

TARIKH SIAP

30/11/2013

Disahkan oleh:

: MOLLY SATEM
3.3.2014
: 082-420530

(TANDATANGAN GURU BESAR)
NAMA
: ANTHONY LAYAN
TARIKH
3.3.2014
No. Tel/Faks/E-mail
: 082-245528/ 082-415875/ sk

atau 3= SELESAI (perabot/peralatan telah diterima dan dibayar) JADUAL 2 PERATUSAN (%) <10% 11% . atau 2= PEROLEHAN (pelantikan kontraktor. atau 2= BINA (kerja-kerja fizikal yang telah bermula dan dalam proses pelaksanaan).100% PENJELASAN KERJA FIZIKAL PERINGKAT PRABINA PERINGKAT PEMBINAAN PERINGKAT AKHIR. pemilihan dan pelantikan kontraktor).80% 81% . KERJA SIAP DAN SELESAI BAYARAN KERJA PEROLEHAN PRA – PEROLEHAN PEROLEHAN PERABOT DITERIMA DAN SELESAI BAYAR . atau 3= SIAP (kerja-kerja telah selesai disempurnakan) Atau 1= PRA-PEROLEHAN (peringkat perancangan. dalam proses pembekalan). penyediaan spesifikasi).JADUAL 1 PERKARA BAGI RUANGAN STATUS PELAKSANAAN SILA ISIKAN KOD DAN PENERANGAN 1= PRA-BINA (peringkat perancangan. penyediaan spesifikasi. tempahan.

484.00 100% 455.00 100% 468.20 13.20 14.480.250.734.500.2 3.00 NY LAYAN 5528/ 082-415875/ sksteresa_kcg@yahoo.LAMPIRAN A UBALIGH JUMLAH YANG TELAH DIBELANJAKAN (RM) PRESTASI PERBELANJAAN (%) (d) [(d/a) x 100] BAKI PERUNTUKAN (a-d) 486964.714.com CATATAN .20 31.00 100% 483.984.

.

atau 2= BINA (kerja-kerja fizikal yang telah bermula dan dalam proses pelaksanaan). Tel/Faks/E-mail Disahkan oleh: (Pengerusi LPS) : NAMA TARIKH No. Tel/Faks/E-mail : : JADUAL 1 PERKARA BAGI RUANGAN STATUS PELAKSANAAN SILA ISI KOD DAN PENERANGAN 1= PRA-BINA (peringkat perancangan.LAPORAN BULAN ____________ 2014 PERUNTUKAN UNTUK SEKOLAH-SEKOLAH SJKC DI BAWAH PRK 2014 PROGRAM NAMA SEKOLAH KOD SEKOLAH JUMLAH PERUNTUKAN DITERIMA (RM) TARIKH TERIMA KOS KESELURUHAN PROJEK (Bagi Bantuan Yang Diberikan Untuk Menampung Sebahagaian Daripada Kos Pembinaan) BIL SKOP KERJA : : : NO. atau . AKAUN LPS: TARIKH MULA STATUS PELAKSANAAN PROJEK (Rujuk Jadual 1) KEMAJUAN PROJEK (Rujuk Jadual 2) (b) (c) TARIKH JANGKA SIAP TARIKH SIAP Jumlah: Disediakan oleh: (Gurubesar / Setiausaha LPS) NAMA TARIKH No. penyediaan spesifikasi). penyediaan spesifikasi. atau 3= SIAP (kerja-kerja telah selesai disempurnakan) Atau 1= PRA-PEROLEHAN (peringkat perancangan. pemilihan dan pelantikan kontraktor). CEK: JUMLAH BANTUAN KOS YANG KESELURUHAN DITERIMA (RM) (RM) (a) TARIKH JANGKA MULA NO.

BAGI RUANGAN STATUS PELAKSANAAN SILA ISI 2= PEROLEHAN (pelantikan kontraktor. Kementerian Pendidi . dalam proses pembekalan).80% 81% . atau 3= SELESAI (perabot/peralatan telah diterima dan dibayar) JADUAL 2 PERATUSAN (%) <10% 11% . tempahan.100% KERJA PEROLEHAN PRA – PEROLEHAN PEROLEHAN PERABOT DITERIMA DAN SELESAI BAYAR Perhatian: Sebarang perubahan skop kerja hendaklah mendapat kelulusan bertulis dari Bahagian Pembangunan Pelajaran.

LAMPIRAN B JUMLAH YANG TELAH DIBELANJAKAN (RM) PRESTASI PERBELANJAAN (%) BAKI PERUNTUKAN (d) [(d/a) x 100] (a-d) CATATAN .

.Kementerian Pendidikan Malaysia terlebih dahulu.