You are on page 1of 2

PROGRAM PERMUAFAKATAN IBUBAPA

LINUS TAHUN 1,2,3 DAN PRASEKOLAH
2014
Pengenalan:
Program permuafakatan ibu bapa ini adalah salah satu program yang dirancang oleh pihak
Jawatankuasa Linus SK.Kampung Senau dengan tujuan untuk melibatkan ibubapa pelajar yang lemah
untuk sama-sama membantu anak mereka di rumah, dengan kata lain ibu bapa sebagai guru dan
pendorong anak-anak ini untuk belajar di rumah dengan bahan yang sama seperti yang guru gunakan
di sekolah.
Objektif Program:
Memberi pendedahan kepada ibu bapa tentang peranan mereka untuk menjayakan Program
Linus
Memberi pendedahan kepada ibu bapa tentang apa yang dimaksudkan dengan Program Linus,
dan sekaligus kepentingan program tersebut dalam NKRA
Membincang masalah-masalah yang timbul dikalangan anak-anak yang dikenalpasti oleh
pihak sekolah sebagai anak yang memerlukan perhatian yang lebih dan mengalami maslah
pembelajaran.
Sebagai wadah untuk guru, ibu dan bapa supaya dapat sama-sama berkongsi pendapat tentang
masalah yang ketara dikalangan anak-anak mereka yang menyebabkan mereka bermasalah
dalam pembelajaran harian mereka.
Kumpulan Sasaran:
Pelajar Prasekolah (6 tahun), pelajar Tahun 1 dan pelajar Tahun 2
Perancangan Aktiviti:
1. Penubuhan Jawatankuasa Linus Peringkat ibu bapa 2014
2. Merancang aktiviti Linus sesi 2014
Modus Operandi:
1. Ibu bapa dipanggil untuk bermesyuarat bagi penubuhan jawatankuasa Program Permuafakatan
ibubapa tersebut
2. Ibubapa diberi pendedahan tentang Program Linus oleh Pengerusi Program Linus dan
kepentingan program tersebut dalam NKRA
3. Ibubapa dibimbing untuk membina sendiri ABM untuk mengajar anak-anak mereka sendiri
dalam sesi bengkel yang akan dijalankan.
4. Ibu bapa dibimbing/didedahkan dengan teknik dan cara-cara untuk mengajar anak-anak
mereka di rumah dalam sesi bengkel yang akan pihak jawatankuasa jalankan.

SUMBER PERUNTUKAN: Sekolah JAWATANKUASA PELAKSANA PEMUAFAKATAN IBU BAPA: Penasihat : Puan Jamilah Binti Rajli (PKKK) Pengerusi : Encik Saat Bin Salleh Timbalan Pengerusi : Puan Waidah Binti Kusaini Setiausaha : Puan Neta Binti Bakar Timbalan Setiausaha : Puan Halimy Bendahari : Puan Zaharah Binti Jam AJK : Puan SitiBinti Seri Puan Rohani Bin Baseri Puan Hamsiah Binti Gasan Puan Norhayani Hayati Abdullah Puan Setia Bint Maharup Puan Rajemah Puan Norlina Binti Rasat Puan Hasni Sepawi Ahli Bersekutu : Guru Besar Penolong Kanan Pentadbiran Penolong Kanan Hem CADANGAN AKTIVITI: Bengkel penyediaan ABM dan cara-cara mengajar menggunakan bahan Pertandingan mengeja. Marker Pen 20 batang 3.3 Catatan 3 kategori (tempat 1-3) PENUTUP: Semoga program permuafakatan ini dapat memberi manfaat kepada pelajar dan ibu bapa untuk maju kehadapan dan dapat bersaing dengan pelajar-pelajar lain dan dapat menguasai kemahiran 3M seperti yang diharapkan. Gunting 20 bilah 4.membaca. Kerjasama daripada semua pihak di dahului dengan ucapan jutaan terima kasih. . Gam 10 botol 5.mengira dan mengenal huruf bagi murid-murid linus/pemulihan/prasekolah Pameran hasil kerja murid dan ibu bapa murid linus ANGGARAN BELANJAWAN: Bil Perkara Kuantiti 1. Hadiah (Buku Tuis) 5.4. Kad Manila 20 keping 2.Diharapkan juga agar apa yang dirancang dapat dilaksanakan dengan lancar dan berkesan.