You are on page 1of 1

ENK751 MONDAY 10 AUGUST 2009

Bianca de Bruijn met de bloemen nadat zij de zwemmarathon Stavoren-Medemblik heeft gewonnen. Foto Henk de Weerd

DE BRUIJN DOET ONMOGELIJKE IN IJSSELMEER

Brakende winnares wordt en moet braken in het wa-


N K M A R AT H O N Z W E M M E N

DOOR RENS LIEMAN ’t Swarte Woifke herbergt historie ter. Herhaaldelijk. Toch gaat ze
door. De Bruijn went aan de om-
standigheden en wordt weer wat
MEDEMBLIK - In Stavoren slaat beter, maar belandt toch halver-
de angst toe. De Al veertig jaar is er de IJssel- marathon nog leefde. Terwijl de opgelucht. ’Zo hoort het ook’.’’ wege in een tweede dip. Achter-
noordwestenwind, negen meermarathon. Al die tijd is de zwemmers aankomen, vertelt Dit jaar kwam iedereen even- volger Ian van der Hulst – die als
knopen sterk, doet het finish pal voor café Brakeboer, Langendijk: ,,Hij zat altijd bui- eens heelhuids in Medemblik tweede zou finishen – loopt op
IJsselmeer flink golven en het voorheen ’t Swarte Woifke. Dat ten op een houten bankje om aan. Zo ook Paul Oudendijk haar in. ,,Het kon me niets meer
uitzicht strekt niet ver genoeg is immers de plek waar het idee de hoek van zijn café, zich zor- (27), die met schoolslag de 22 schelen, ik kon gewoon niet
om ook maar de contouren om de oversteek te maken ge- gen makend of alle zwemmers kilometer in 6.48.30 uur zwom. meer.’’ Niet veel later nemen de
van Medemblik te kunnen stalte kreeg. Het is tot op de wel heelhuids de overkant zou- De 48-jarige schoolslagzwem- golven echter af in kracht, zijn de
zien. Water is wat het uitzicht dag van vandaag de plek waar den halen. Het was mijn taak mer Patrick Ghysel uit België bekende twee kerktorentjes in
biedt, louter golvend water. zwemmers en coaches zich om, zodra iedereen gefinisht werd door de organisatie uit Medemblik in zicht en zet De
Klaar om achttien heldhaftige vroeg in de ochtend verzame- was, naar hem toe te lopen het water gehaald toen hij na Bruijn weer aan.
openwaterzwemmers het len. Marijke Langendijk denkt hem daarover te informeren. Ik zeveneneenhalf uur nog steeds Vier uur, 41 minuten en 2 secon-
leven zuur te maken. Bianca met weemoed terug aan vroe- deed dat altijd met de woor- niet in de buurt van de haven den na de angstvallige start wordt
de Bruijn wordt bang. ger, toen de oprichter van het den: ’Ome Cor, ze zijn er weer was. Wel werd hij bij de prijs- De Bruijn als Nederlands kampi-
café Cor Brakeboer en tevens allemaal hoor.’ ’Gelukkig maar uitreiking geroemd om zijn oene marathonzwemmen onder
’Bang’ is zelfs een understate- organisator van de IJsselmeer- kind’, antwoordde hij steevast doorzettingsvermogen. luid gejuich binnengehaald. Ze is
ment. ,,Ze scheet zeven kleuren in uitgeteld, maar wil op eigen
Stavoren’’, zou haar moeder later kracht de steiger op. Voor het eerst
de gemoedstoestand treffend ver- men op mijn studie gericht, waar- terlijk en figuurlijk, blijkt later. lijk kan het niet, ongetraind de in zeven jaar is er weer een vrouw
woorden. De angst is terecht, voor ik twee schooljaren in een Eenmaal weer besmet met het vi- oversteek halen.’’ als snelste in de Medemblik. In
want de 25-jarige De Bruijn heeft jaar zou gaan doen. Toen ik echter rus zou de Dordtse zwemmer Om negen uur ’s ochtends duiken 2002 deed Edith van Dijk dat voor
nauwelijks getraind voor de 22 ki- op een rustig momentje in mijn weer moeten gaan trainen. Ge- achttien deelnemers het water in. het laatst, die nu haar aflosser
lometer-lange overtocht van Sta- stageperiode oude zwemfoto’s zien het feit dat er tentamens op Ook De Bruijn, die direct de kop- komt feliciteren. Eigenlijk kon
voren naar Medemblik, bekend ging bekijken, wilde ik weer het het programma stonden, trainde positie inneemt. De omstandig- het niet wat De Bruijn deed, maar
als de IJsselmeermarathon. water in. Ik wilde weer meedoen. ze slechts enkele uren per week. heden zijn zwaar. Een pittige zij- het gebeurde. De IJsselmeermara-
De Bruijn legde de tocht drie maal Het begon weer te kriebelen. De ,,Tja, dan begin je aan de start wel waartse golfslag bijvoorbeeld, thon is altijd onvoorspelbaar.
eerder af, maar stopte daarna. ,,Ik IJsselmeermarathon is dus echt even bang te worden. Ik kreeg waardoor de toch ervaren De Brui- Gijsbertine Mantel (Hoogkarspel) werd elfde in
had mij na een leven vol zwem- een ziekte’’, beslist De Bruijn. Let- geen hap door mijn keel. Eigen- jn al na anderhalf uur zeeziek 5.53.55 uur.