You are on page 1of 1

PERSATUAN IBU BAPA DAN GURU MAKTAB WAN JAH

IMBANGAN DUGA AKAUN PADA 31 DISEMBER 2014

DEBIT(RM)

BUTIR-BUTIR

PENDAPATAN
Tunai
Bank
Yuran PIBG
Hibah

KREDIT(RM)

0.00
4760.62
4080.00
7.56

PERBELANJAAN
Langsir
Alatanpejabat
HariKemerdekaan

335.00
165.00
300.00

ProjekJogathon PIBG SMKPR

50.00
200.00
691.00
150.00
300.00
300.00
264.00
644.00
728.00
240.00
500.00
3981.18

AmalSambutanPerayaan 10 TahunSk.PokokSena
Kem Smart Minda
Penceramah "Program Jaya Waris"
Penceramah "TeknikmenjawabsoalanMatematik SPM"
Program TeknikmenjawabsoalanEkonomi
Program HariAnugerah ( BahanalattulisHadiah)
Program HariAnugerah(hadiahbuku)
Program HariAnugerah(hadiahMaddle)
PengangkutanJamuanAkhirTahunPengawas
MajlisAidilFitri
Baki di bankpada 31 Dis 2014
8848.18

DisemakOleh :

8848.18