You are on page 1of 13

SET 5

1.

Pernyataan yang manakah benar tentang bahasa Melayu?
A.
B.
C.
D.

2.

Yang berikut merupakan konsep sebuah negara kecuali
A.
B.
C.
D.

3.

1V
A.
B

rakyat memilih wakil-wakilnya dalam badan esekutif
kemenangan dalam pilihanraya berasaskan jumlah undi terbanyak
warganegara yang mengundi dan bertanding dalam pilihanraya berumur 21 tahun
ke atas
sistem pilihanraya diadakan dari semasa ke semasa untuk merombak seluruh
sistem pentadbiran.
1 dan 11
1 dan 111

C
D

11 dan 1V
111 dan 1V

Apakah konsep kerajaan persekutuan?
A.
B.
C.
D.

5.

Setiap negara memiliki perlembagaan
Setiap negara mempunyai kerajaannya tersendiri.
Setiap negara memiliki penduduk yang tetap jumlahnya.
Setiap negara mempunyai sempadan yang tetap dan diikitiraf

Yang berikut merupakan sebuah kerajaan demokrasi kecuali
1
11
111

4.

Bahasa Melayu merupakan bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi negara.
Bahasa Melayu merupakan bahasa pengantar di semua jenis sekolah di Malaysia.
Hanya Bahasa Melayu digunakan dalam perbicaraan di mahkamah
Selain Bahasa Melayu, bahasa Inggeris turut merupakan bahasa kebangsaan negara.

Raja merupakan unsur asas dalam kerajaan persekutuan.
Kerajaan negeri memiliki segala kuasa berbanding dengan kerajaan pusat
Kebanyakan pusat memiliki segala kuasa berbanding dengan kerajaan negeri
Kuasa kerajaan terbahagi antara kerajaan persekutuan dengan kerajaan negeri

Apakah dasar yang menunjukkan objektif memodenkan hidup masyarakat berteraskan
konsep penempatan manusia?
A.
B.
C.
D.

Dasar Kerajaan Tempatan
Dasar Perumahan Negara
Dasar Penghuni Tempatan
Dasar Perumahan Negeri

Majlis Tindakan Negeri Jawatankuasa Keselamatan negeri Jawatankuasa Perancang Negeri Apakah peranan yang yang dijalankan oleh jawatankuasa di atas? A B C D Menyelaras pentadbiran di peringkat negeri Menyelaras pentadbiran antara kerajaan Persekutuan dengan kerajaan negeri Menyeragamkan pelaksanaan pembangunan Negara Merancang strategi pembangunan dan keselamatan Negara . Kewarganegaraan anak Encik Maniam diperoleh melalui A B C D 8. masukan pendaftaran percantuman wilayah kuat kuasa undang-undang Organisasi kerajaan yang merupakan pembentuk dasar tertinggi negara ialah A B C D Kabinet Kementerian Yang di. A B 7 1 dan 11 11 dan 111 C D 1 dan 1V 111 dan 1V Encik Maniam dan isterinya .Mereka telah memperoleh seorang anak semasa berada di luar negara.Sekolah kluster 6. 1 Berasaskan kepada proses disentralsiasi yang melibatkan pengupayaan sekolah 11 Pandangan stakeholder turut diambil kira dalam pelaksanaan sekolah kluster 111 Pembangunan sumber bergantung kepada bantuan Putrajaya 1V Pembangunan modal kewangan untuk membangunkan modal insan. warganegara Malaysia sedang bekerja di Washington.Pertuan Agong Majlis Tertinggi Negara Soalan 9 berdasarkan maklumat di bawah 9. Pilih pernyataan yang benar tentang sekolah di atas.

Antara berikut. A 1 dan 11 B 1 dan 111 11. Negara yang manakah yang melibatkan penyertaan Pengaman 1 11 111 1V Vietnam. Filipina dan Thailand Somalia. Antara berikut yang manakah berkaitan bidang kuasa mahkamah bagi kes di atas. Antara berikut yang manakah bukan undang-undang Adat Temenggung? A B C D Undang-undang Jelebu Undang-undang 99 Perak Undang-undang Pahang Undang-undang Johor . A B C D Mahkamah Harta Intelek Mahkahama Tinggi Mahkamah Khas Mahkamah Tentera 14. C D 11 dan 1V 111 dan 1V Antara berikut yang manakah berkaitan penswastaan secara kontrak? A B C D membantu kerajaan dalam projek jangka masa pendek menyediakan projek kerajaan bagi jangka masa panjang memberi khidmat tanpa memiliki sebarang hak hak milik mengendalikan projek yang melibatkan kepentingan orang ramai 12. rohani. Iran dan Iraq Namibia dan Bosnia Herzegovina Afrika Selatan. Kes Sarina dari Australia ditangkap ketika berada di dalam pesawat Air Asia yang didaftarkan di Malaysia kerana membawa senjata api. Mengapakah program Latihan Khidmat Negara diadakan? 1 11 111 1V Melahirkan masyarakat yang taat setia kepada negara Mengelakkan golongan muda terlibat dengan gejala sosial Memberi peluang kepada masyarakat menjadi angkatan tentera Melahirkan masyarakat seimbang dari segi intelek. Peru dan Mexico A B 1 dan 11 11 dan 111 C D 1 dan 1V 111 dan 1V 13. jasmani dan emosi.10.

sakit . Antara berikut yang manakah merupakan strategi Dasar Membeli Barangan Buatan Malaysia? 1 Meningkatkan semangat kenegaraan 11 Mengiklan kepentingan dan mutu barangan 111 Mengehadkan pengedaran barangan luar negara 1V Mengenakan cukai tinggi bagi barangan tempatan A 1 dan 11 B 11 dan 111 C D 1 dan 1V 111 dan 1V 17. Menjadi orang tengah dalam kes penculikan di selatan Filipina Memberi khidmat nasihat politik kepada negara anggota Menghantar pasukan pengaman ke Timur Leste A B 1 dan 11 1 dan 1V C D 11 dan 111 111 dan 1V 18.berada di luar negara Siapakah X yang akan mengambil tugas Ketua Hakim Negara jika berlaku perkara di atas? 1 11 111 1V Presiden Ketua Hakim Hahkamah Tinggi Ketua Hakim Mahkamah Tentera Ketua Hakim Mahkamah Buruh A B 1 dan 11 11 dan 111 C D 1 dan 1V 111 dan 1V 16. Yang manakah peranan Malaysia dalam membantu kestabilan politik ASEAN? 1 11 111 1V Menghantar wakil berhubungan dengan proses demokrasi di Myammar.15 X Ketua Hakim Negara . Yang manakah dasar yang memberikan penekanan kepada kawasan perdagangan bebas ASEAN? A B C D Dasar Automatif Nasional Dasar Perindustrian Negara Dasar Persyarikatan Malaysia Dasar Sains dan Teknologi Negara .

Mahkamah yang manakah menjalankan siasatan permulaan terhadap kes pembunuhan? A B C D Mahkamah Tinggi Mahkamah Rayuan Mahkamah Majistret Mahkamah Persekutuan .19. Yang manakah kes jenayah yang dibicarakan di mahkamah syariah? 1 Menyebarkan ajaran sesat 11 Melakukan pecah amanah wang baitulmal 111 Mengelak daripada membayar zakat fitrah 1V Menyamar sebagai penguatkuasa Jabatan Agama Islam A B 21. C D itik burung liar C D lembu ayam Yang manakah merupakan punca gejala rasuah? 1 Kesukaran mengawal nafsu tamak haloba 11 Keinginan untuk meningkatkan taraf hidup 111 Kekurangan kempen kesedaran tentang rasuah 1V Kekurangan penyeliaan dalam agensi kerajaan dan swasta A B 23. 1 dan 11 11 dan 111 C D 1 dan 1V 111 dan 1V Yang manakah tugas Setiausaha Agung Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu? A B C D Mengetuai operasi ketenteraan Memantau masalah ekonomi dan sosial dunia Memberikan kata putus dalam pertikaian antarabangsa Mengadili kes jenayah antarabangsa yang serius 24. 1 dan 11 1 dan 111 11 dan 1V 111 dan 1V Penyakit selesema burung ialah sejenis penyakit berjangkit dalam kalangan haiwan berikut kecuali. Yang manakah dimensi baru dalam rangka Rancangan Jangka Panjang Ketiga A B C D Pembangunan Wilayah Pembangunan Sektor Swasta Pembangunan Alam Sekitar yang mapan Pembangunan ekonomi berasaskan pengetahuan 20. A B 22.

25. Mahkamah Kes Tuduhan Keputusan C D 11 dan 111 111 dan 1V : Mahkamah Tinggi Sabah : Salim lawan Pendakwa Raya : Mencabul kehormatan gadis bawah umur : Bersalah Berdasarkan maklumat di atas apakah hukuman yang boleh dikenakan oleh Mahkamah A denda dan sebat B Sebat dan penjara C Denda dan penjara D Di gantung sampai mati 27. A B 1 dan 11 1 dan 111 C D 11 dan 1V 111 dan 1V . B Kadi Ketua Hakim Negara C D Imam Ketua Hakim Syariah 29. Yang manakah merupakan kes sivil? 1 Tuntutan nafkah hidup selepas bercerai 11 Tuntutan pemberian harta kepada anak-anak 111 Tuntutan pampasan pekerja terhadap majikan yang memecatnya 1V Kes pecah amanah yang dilakukan oleh seorang pegawai syarikat. Ciri berikut merupakan syarat pelantikan hakim Mahkamah Tinggi di Malaysia kecuali 1 warganegara Malaysia 11 seorang yang berumur 65 tahun ke atas 111 ahli Suruhanjaya Perkhidmatan Kehakiman dan Undang-undang 1V berpengalaman sebagai peguam mahkamah tinggi selama lima tahun A 1 dan 11 B 1 dan 1V 26. Siapakah yang boleh didakwa di Mahkamah Khas Raja-raja? 1 Sultan 11 Anak Sultan 111 Yang Dipertuan Besar 1V Orang awam yang melanggar adat di istana raja A B 1 dan 11 1 dan 111 C D 11 dan 1V 111 dan 1V 28. Siapakah yang boleh menghakimi perbicaraan di Mahkamah Rayuan Syariah? A.

Yang berikut merupakan undang-undang bertulis kecuali.30. Antara prosedur pengusulan rang undang-undang di Dewan Rakyat. Pernyataan di bawah merujuk kepada jawatan A B C D Ahli Dewan Negara Ahli Dewan Rakyat Setiausaha Majlis Parlimen Ahli Suruhanjaya Pilihanraya . A B C D Akta parlimen Enakmen Negeri Keputusan Mahkamah Perlembagaan Persekutuan Soalan 34 berdasarkan pernyataan di bawah - Berumur 30 tahun Warganegara Malaysia Memegang jawatan selama lima tahun 34. Yang manakah antara jawatan berikut boleh disandang oleh Ahli Dewan Rakyat? A B C D Peguam Negara Hakim Mahkamah Ketua Setiausaha Negara Yang Dipertua Dewan Negara 33. yang manakah memerlukan Menteri memberi perincian dan menjawab pertanyaan berkenaan dengan rang undang-undang tersebut? A B C D Bacaan Kali Pertama Bacaan Kali Kedua Bacaan kali Ketiga Peringkat Jawatankuasa 31. Yang manakah benar tentang Dewan Negara? 1 Tempoh perkhidmatan seorang ahli dewan ialah lima tahun 11 Dewan Negara terlibat dengan penggubalan rang undang-undang kerajaan 111 Setiap Dewan Undangan Negeri memilih dua orang sebagai ahli Dewan Negara 1V Tempoh perkhidmatan Ahli Dewan Negara tidak terjejas dengan pembubaran parlimen A B 1 dan 11 1 dan 1V C D 11 dan 111 111 dan 1V 32.

A B 1 dan 11 1 dan 1V C D 11 dan 111 111 dan 1V 37.35. Yang manakah perkara yang tidak boleh dipinda oleh Dewan Undangan Negeri 1 11 111 1V A B Pemilihan dan pelantikan Ahli Dewan Undangan Negeri Warisan tahta dan waris Sultan Penganugerahan bintang kehormat Bilangan Kerusi dalam Dewan Undangan Negeri 1 dan 11 1 dan 1V C D 11 dan 111 111 dan 1V 36. Yang manakah benar tentang Perbadanan Awam? 1 Ahli-ahli Lembaga Pengarah dilantik oleh kabinet 11 Menguruskan kumpulan wang di bawah kawalannya 111 Setiausaha Perbadanan Awam mewakili kementerian tertentu 1V Memiliki kuasa yang lebih berhubung dengan pengurusan dan kewangan. Yang manakah merupakan sumber kewangan tambahan untuk Sabah dan Sarawak? 1 11 111 1V A B cukai pintu bayaran zakat duti eksais atas petroleum duti eksport hasil kayu -kayan 1 dan 11 1 dan 1V C d 11 dan 111 111 dan 1V 39 Yang manakah jabatan peringkat negeri yang menjalankan fungsi hampir sama dengan Jabatan Perdana Menteri pada peringkat persekutuan? A B C D Pejabat Kewangan negeri Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Pejabat Penasihat Undang-undang Negeri Pejabat Menteri Besar /Ketua Menteri . Yang manakah merupakan Badan Berkanun? 1 Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP) 11 Koridor Raya multimedia (MSC) 111 Sistem Penerbangan Malaysia (MAS) 1V Institut Penyelidikan dan Kemajuan Pertanian Malaysia ( MARDI) A B 1 dan 11 1 dan 1V C D 11 dan 111 111 dan 1V 38.

X merujuk kepada A B C D Tun Mahathir Mohamad Tan Sri Razali Ismail Tan Sri Tan Cheng Lock Tan Sri Ananda Krishnan .Soalan 40 berdasarkan pernyataan di bawah - Dilantik oleh Yang diPertuan Agong atas nasihat Perdana Menteri selepas berunding dengan Majlis raja-raja .Dipecat atas syor Tribunal khas 40 Pernyataan di atas merujuk kepada A B C D 41 Akauntan Negara Ketua audit Negara Ketua Polis Negara Gebenor Bank Negara Apakah matlamat utama penubuhan Pertubuhan Persidangan Negara Islam (OIC)? A B C D Memajukan ekonomi negara Islam Menghormati kedaulatan dan Wilayah Isklam Membantu dan menyokong masyarakat palestin yang ditindas Mengelak campurtangan negara bukan lslam di lraq dan Kuwait Soalan 42 berdasarkan pernyataan berikut 42. Antara berikut yang manakah berkaitan Rancangan Malaysia Kelapan? A B C D 44 Dasar Sosial Negara Dasar Pembangunan Masyarakat Dasar Wanita Negara Dasar Hala Tuju Cara Baru Membentuk Dasar Pembangunan Nasional Menyediakan Program Rumah Orang Miskin Menyediakan Rangka Institusi Kondusif Meningkatkan Kecekapan Pengurusan Agensi Kerajaan X pernah mempengerusikan mesyuarat Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu (PBB) pada tahun 1996-1997. menggalakkan pergabungan aktif kaum wanita dengan lelaki memastikan tidak ada diskriminasi yang berasaskan jantina Maklumat di atas merujuk kepada A B C D 43.

000. RM500.00 RM21.00 C D RM32.Pengusaha itu juga telah mengenakan peratus kenaikan yang sama bagi mencuci seluar.Berapakah bayaran bulanan yang perlu dibayar oleh Ahmad? A B 47.00 Seorang pengusaha kedai dobi ingin menaikkan harga mencuci baju daripada harga RM4.00 RM62.00 kepada RM5.611.00 sebulan RM490.40 sebulan 5620 biji 5720 biji C D 6243 biji 6250 biji Encik Raju menyimpan wang sebanyak RM10. 46.621.00 sekilogram.Berapakah jumlah mikrocip yang telah dihasilkan oleh kilang itu setiap hari secara purata? A B 48 1 dan 1V 111 dan 1V Ahmad telah membeli sebuah rumah teres yang berharga sebanyak RM120.20 RM10.00 sebulan Keputusan sebuah kilang yang menghasilkan mikrocip pada bulan lepas ialah sebanyak RM250.00.000.70 RM12. Berapakah jumlah wang simpanan Encik Raju selepas 30 bulan? A B 49.5% setahun.00. Antara berikut yang manakah merupakan isu yang menjadi cabaran Malaysia berkaitan Indonesia? 1 11 111 1V isu makanan isu kepulauan isu ketenteraan isu blok minyak A B 1 dan 11 11 dan 111 C D RM450.50 . C D RM11.Harga lama untuk mencuci seluar ialah sebanyak RM10.626.00.Ahmad ingin menyelesaikan pinjaman tersebut dalam tempoh 25 tahun.626.00 sebulan RM410.000.00 di Bank Bumiputera. Apakah harga baru untuk mencuci seluar? A B RM9.45.Pinjaman bank sebanyak 95% telah dibuat dengan kadar pinjaman sebanyak 8% .50 C D RM11. Kilang mikrocip tersebut telah beroperasi 20 hari setiap sebulan dan setiap mikrocip tersebut dijual dengan harga RM2.Bank tersebut memberi faedah sebanyak 6.

00 . 1 dan 11 11 dan 111 hijau muda hijau tua C D hijau tiada warna Seorang ayah memberikan anaknya RM100. almari yang berwarna hijau serta meja yang berwarna hijau.Soalan 50 dan 51 berdasarkan jadual 1 di bawah Jadual 1: Jumlah Penduduk Bandar Tasik Mutiara 50. Berapakah jumlah wang diterima oleh anaknya pada minggu ketiga? A B RM50. Selepas itu.9% dari tahun 2005 hingga tahun 2006 A B 52 C D 1 dan 1V 111 dan 1V Encik Ahmad telah membeli sebuah rumah teres setingkat di Petaling Jaya .Apakah warna tangga? A B 53. 2005 (%) 2006 (%) Bajau Melayu Jawa Jumlah 27 38 35 436 621 48 40 12 545 343 Berapakah perbezaan jumlah penduduk keturunan Bajau dari tahun 2005 hingga 2006? A B 51 Bangsa 134 778 orang 153 891 orang C D 143 877 orang 249 132 orang Pilih pernyataan yang benar tentang jumlah penduduk Bandar Tasik Mutiara 1 Jumlah penduduk Melayu meningkat sebanyak 52 223 orang dari tahun 2005 hingga2006 11 Peratusan kenaikan jumlah penduduk yang paling tinggi ialah penduduk keturunan Jawa 111 Jumlah penduduk berketurunan Melayu dan Jawa ialah 283 578 orang pada tahun2006 1V Jumlah keseluruhan penduduk telah meningkat sebanyak 24.00 RM75.3 bilik dengan warna hijau.00 pada minggu pertama dan meningkatkan jumlah tersebut hingga 50% pada minggu kedua.00 RM150.00 C D RM100.Dia mengecat ruang tamu hijau. ayah tersebut mengurangkan 50% belanja anaknya pada minggu seterusnya.

345.70 C D RM412.943.363.6321 Azlan dan Faizal bercadang untuk melancong ek Beijing untuk menyaksikan Sukan Olimpik.7565 3. Dia menerima gaji sebanyak RM 4.81 US$3.00 sebulan.34 C D US$3.67 US$3.98 S$1 991.60 RM227.1231 4. Sekiranya mereka ingin menukarkan wang tersebut kepada dolar Amerika berapakah wang yang akan mereka peroleh? A.86 Encik Adam ialah seorang guru di sebuah sekolah di Kuala Terengganu.50 RM287.471. US$2. Mata wang Jualan Belian Dolar Singapura Dolar Amerika 3.574.00 seorang.30 C D S$1 712. B 55. Masing-masing membawa RM8000.21 S$1 465. Berapakah gaji yang akan diperoleh oleh Encik Adam jika dia menukarkan gajinya kepada dolar Singapura? A B S$1 391.21 Soalan 56 berdasarkan jadual 3 di bawah Jadual 3 : Kadar Tarif dan kadar Seunit Kadar tarif untuk kediaman Bagi 100 unit pertama sebulan Bagi 900 unit berikutnya sebulan Bagi setiap unit tambahan sebulan 56. Berapakah bayaran yang perlu dibayar oleh Encik Abu Bakar mengikut kadar dalam jadual di atas setelah diberi potongan sebanyak 10%? A C RM345.1010 4. Kadar seunit 20 sen 23 sen 26 sen Bilangan elektrik bagi bulan Februari 2008 bagi kediaman Encik Abu Bakar ialah 1 100 unit.70 .Soalan 54 dan 55 berdasarkan jadual 2 di bawah Jadual 2 : Ringgit Malaysia bagi Satu Ringgit Mata Wang Asing 54.

8% dari tahun 2005 hingg 2006 1V Peratus pengeluaran kopi Indonesia adalah lebih tinggi sebanyak 13. negara manakah yang menghasilkan kopi dunia kurang 9% bagi tahun 2005 dan 2006? A B 59.51 Malaysia Peru C D Indonesia Nigeria Pilih pernyataan yang benar tentang jadual di atas 1 Negara Nigeria mengeluarkan kopi 2 kali ganda berbanding Indonesia 11 Peratus pengeluaran kopi bagi Brazil pada tahun 2006 adalah lebih rendah berbanding tahun 2005 111 Hasil pengeluaran kopi telah meningkat sebanyak 10. Jika Ahmad mempunyai RM63.00 sedozen Hari kedua : Kenaikan harga minyak menyebabkan harga telur naik 20%. Markah Siti Rahayu dalam mata pelajaran ini ialah 86 tetapi tersilap ditanda 36 markah. berapakah telur yang dapat dibelinya pada hari kedua? A B 100 biji 99 biji C D 97 biji 98 biji .67 4.63 5. Beliau menggunakan markah tersebut untuk mendapat markah purata 72 markah.70 .98 5.35 Antara berikut.54 8. 2005 16.45 11.43 3.57 Cikgu Ibrahim sedang mencatatkan markah mata pelajaran Pengajian Am bagi pelajar tingkatan 6 Bawah yang terdiri daripada 25 orang pelajar. 2006 18.51 8.93 12.1% berbanding negara Nigeria A B 1 dan 11 11 dan 1V C D 1 dan 111 111 dan 1V Soalan 60 berdasarkan pernyataan di bawah Hari pertama : Ahmad menjual 2 dozen telur dengan harga RM12. 60. Apakah purata yang sebetulnya untuk ujian Pengajian Am ini dalam peratus? A B 58% 65% C D 71% 74% Soalan 58 dan 59 berdasarkan jadual 4 di bawah Jadual 4: Hasil Kopi Dunia (Juta Ringgit Malaysia) Negara Brazil Nigeria Malaysia Indonesia Peru 58.