You are on page 1of 4

TAKLIMAT PROGRAM

INTERVENSI PISA
2015

TUGASAN
BERKUMPULAN

TUJUAN   Mengasah kemahiran berfikir yang di perlukan untuk menjawab soalan PISA Membimbing guru dalam menggunakan bahan sumber secara optimum dan berkesan .

baca dan teroka bahan sumber PdP yang telah di sediakan Rancang proses PdP yang akan dilaksanakan di sekolah untuk jangkamasa 1-2 jam seminggu berdasarkan tugasan yang di beri.(1 jam) Pembentangan selama 10-15 minit .TUGASAN    Dalam kumpulan secara berpasangan.

BAHAN INTERVENSI YANG DI GUNAKAN KUMPUL AN MODUL TAJUK BAHAN DICADANGKAN 1 Modul 21 Kemahiran Saintifik CBA 2 Modul 22 Tenaga Intervensi 3 Modul 23 CBA 4 Modul 24 Sel Fotosintesis dan Respirasi Intervensi/CBA 5 Modul 25 Cahaya Intervensi/CBA 6 Modul 26 Jirim 1 CBA 7 Modul 27 Kesihatan Manusia 8 Modul 28 Bunyi Intervensi/CBA 9 Modul 29 Biodiversiti Intervensi/CBA 10 Modul 30 Jirim 2 Intervensi/CBA Intervensi .