You are on page 1of 3

DENUMIRE DOCUMENT

:
PROCEDURA TEHNICA DE EXECUTIE
EXECUTIE RADIER
Constructia variantei de ocolire Targu Jiu

COD: PTE – SCT – 06 P

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

EDITIE
x

INTOCMIT

Anul: 2010
NUMELE
SEMNATURA

DATA

VERIFICAT

NUMELE

SEMNATURA

DATA

NUMELE

SEMNATURA

DATA

REPREZENTANT
MANAGEMENT
INTEGRAT CALITATE /
MEDIU

APROBAT
DIRECTOR

DOCUMENT TINUT SUB CONTROL:
EXEMPLAR NR:

6 Nr. 7 Nr. 4 Nr. modif. 8 PTE– 06 P DENUMIRE DOCUMENT . 5 Nr./pag. 2 Nr. 3 Cine a modificat 4 Cine a verificat 5 Cine a aprobat 6 Nr. 0 1 Denumire modificare 2 Cap. revizie Nr.PTE– 06 P PROCEDURA TEHNICA DE EXECUTIE EXECUTIE RADIER Pag 2/9 Constructia variantei de ocolire Targu Jiu LISTA MODIFICARILOR SI REVIZIILOR Nr.1 Nr. 3 Revizia 0 Nr.

5 6.…… 4 4. . PROCEDURA……………………………………… 6 7. DOMENIU……………………………………. DOCUMENTE DE REFERINTE………….…… 4 5.…… 4 3. 4 2.PROCEDURA TEHNICA DE EXECUTIE EXECUTIE RADIER PAG: 3/9 Constructia variantei de ocolire Targu Jiu CUPRINS 1. SCOP…………………………………………. DEFINITII SI PRESCURTARI……………. ……. . INREGISTRARI……………………………... …… 8 9. NORME DE TEHNICA A SECURITATII MUNCII 9 . RESPONSABILITATI……………………………. . 8 8. UTILAJE ………………………………………….