You are on page 1of 20

POMORSKI PROMET

Temu odradila učenica EDITA HODŽIĆ, 4Ak
Mentor: prof. Božica Uroić, dipl. oec.

POMORSKI PROMETPojam i povijesni razvoj pomorskog prometa
Prijevozni put i sredstva pomorskog prometa
Luke,slobodne zone i vrste tereta
Vrste pomorske plovidbe

Brod na vesla upotrebljavao se već u kamenom dobu.POVIJESNI RAZVOJ POMORSKOG PROMETA • Promet po vodi razvijao se usporedno s kopnenim ili suhozemnim prometom.Čovjek je vrlo rano koristio jednostavna plovidbena sredstva. .1.a jedrenjak u brončanom.

• Krajem 18. U drugoj polovini 20.počinje primjena atomske energije u pogonu brodova.st.st.ugrađivali su se klipni pogonski • • strojevi i turbine s derivatima nafte kao izvorom energije. Izgradnja i upotreba brodova uvjetovala je i izgradnju posebnih mjesta za pristajanje brodova.st.i početkom 20.došlo je do primjene parnog broda. • Krajem 19. .

2.rijekama.PRIJEVOZNI PUT I SREDSTVA POMORSKOG PROMETA • U plovidbenom prometu vodama razlikujemo: a) pomorsku plovidbu b) unutarnju plovidbu .kanalima i jezerima • U plovidbenom trasnportu prijevozni put je prirodni vodeni put.predstavlja zajedničko dobro svih država . • More dijelimo na: a) obalno – pod suverenitetom odnosne države b) otvoreno .a prijevozno sredstvo čini brod.

pozivni znak prema propisima o međunarodnom radio prometu). . • Svaki brod mora imati državnu pripadnost i oznake za njegovu identifikaciju(ime broda.•BROD je plovni objekt namijenjen za plovidbu morem odnosno unutarnjim vodenim putovima. • Državna pripadnost predstavlja pravnu vezu između broda i države.Državnu pripadnost nekoj zemlji brod stječe upisom u registar (upisnik) brodova. • Brod ima pravo i obvezu izvjesiti zastavu trgovačke mornarice.luka ili pristanište upisa.

potrebe) d) brodove za prijevoz tereta e) brodove za prijevoz putnika f) pomorske i riječne brodove • Brodovi za prijevoz tereta dijele se na: a) brodove za prijevoz tekućina(tankere) b) brodove za prijevoz rasutog tereta(bulk carrieri) c) brodove za prijevoz kontejnera d) brodove hladnjače e) brodove za prijevoz teških tereta f) brodove za prijevoz plina i dr.vrsti plovidbe razlikujemo: a) trgovačke brodove b) ratne brodove c) brodove posebne namjene(za carinske.znanstvene i dr. .• Prema namjeni tj.

• Tankeri su brodovi za • • prijevoz tekućih tereta.tekući plin.naftni derivati.a ukrcavaju i iskrcavaju se crpkama i cjevovodima. Suvremeno su opremljeni. Danas nosivost tankera doseže i do 500. .Njima se prevozi:nafta.000 tona.industrijska ulja i sl.

rude i dr. Postoje i modificirani bulkcarrieri tzv.).000 tona. Nosivost se kreće i do 200.• Brodovi za prijevoz • • rasutog tereta (bulk carrier) su brodovi slobodne plovidbe(tramperi)kojima se prevozi rasuti teret(žitarice.OBO brodovi za prijevoz suhog rasutog tereta i nafte. .

• Brod hladnjača (frigo ship) je brod za prijevoz lako pokvarljivih namirnica(voća. mesa i dr.povrća.ribe . .).

s dizalicama od 250-500 tona nosivosti. Ima ih više vrsta.• Brodovi za prijevoz teških • tereta (Heavy-lift vessel) imaju veliko skladište za teret.zatim s rampom za uvlačenje tereta i dr.npr. .

U te luke dolaze brodovi feederi(hranitelji). • Feederi “hrane” velike kontejnerske brodove. • U taj feeder servis uključene su i naše luke Rijeka i Ploče.Imaju potrebnu brzinu i dobro su opremljeni te smanjuju troškove brodarima.TEU(twenty foot equivalent unit)koja predstavlja ekvivalent 20-stopnog kontejnera.• Jedinica mjere za zapremninu je registarska tona. • Podaci o zapremnini broda nalaze se u svjedodžbi o baždarenju. • Kod kontejnerskih brodova. • Bruto registarska tonaža se odnosi na ukupni zatvoreni prostor broda. • U području Mediterana postoje dvije glavne luke:Malta i Gioia Tauro. .kao specijalnih brodova za prijevoz kontejnera.postoji jedinica mjere tzv.a neto registarska tonaža na prostor za prijevoz tereta i putnika.

SLOBODNE ZONE I VRSTE TERETA • LUKE su početno završne točke vodenog transporta. • Ugovori o korištenju lučkih usluga sklapaju se na posebnom obrascu-Dispoziciji. Nadzor korištenja luka obavlja lučka kapetanija.3. Luka ima funkciju uskladištenja kada se roba odlaže u lučka skladišta.cestovnim.Suvremena lučka mehanizacija treba omogućiti što kraće zadržavanje brodova u lukama radi ukrcaja i iskrcaja robe. Luke moraju biti sigurne za pristajanje brodova i dobro povezane sa zaleđem.riječnim i zračnim). . • Predstavljaju mjesta gdje se povezuju morski prometni putovi s • • • • putovima ostalih prometnih grana(željezničkim.LUKE. Skladišni poslovi su u ulozi razmjene dobara između proizvođača i potrošača.

• Od naših pomorskih luka • • treba posebno istaći luku Rijeka. . Prema veličini i značenju proglašena je lukom od osobitog(međunarodnog) gospodarskog interesa za RH. Nalazi se u najkraćoj pomorskoj vezi srednje Europe sa Sredozemljem.

•Pomorska luka u Hamburgu •Pomorska luka u Rotterdamu •Pomorska luka u Singaporu .

financijski poslovi. • U slobodnim zonama može se obavljati: proizvodnja roba za izvoz i usluge oplemenjivanja robe. • Olakšice korisnika:slobodan uvoz robe u zonu odnosno izvoz iz nje. neplaćanje poreza i doprinosa.• SLOBODNE ZONE su posebno označena i uređena područja RH na kojima se obavljaju gospodarske djelatnosti uz posebne uvjete. • Korisnici slobodne zone mogu biti domaće i strane pravne i fizičke osobe koje s poduzećem slobodne zone sklapaju ugovor.iskrcaj i prekrcaj neocarinjene robe te uskladištenje. mogućnost naplate u stranoj valuti.pristojbi.osoba i dr. bankarski i dr.). . vaganje i sl. ukrcaj. neplaćanje carine i dr. priprema neocarinjene robe za tržište (razvrstavanje. poslovi osiguranja imovine. plaćanje i naplaćivanje je slobodno i obavlja se na ugovoreni način.

• TERET u pomorskom prijevozu dijelimo na tri skupine: a) tekući teret b) sipki ili rasuti teret c) generalni ili opći teret(terete upakirane u sanduke.kontejnerske Ro-Ro i dr.daske i sl.te kontejnerizirani teret u linijskoj plovidbi)..automobile.bačve.trampere te linijske i kontejnerske brodove(klasične. • Vrste tereta uvjetuju i osnovnu podjelu teretnih brodova na tankere.).vreće i dr.strojeve. .višenamjenske.

dugu ili oceansku plovidbu.)sirovina i dr. linijsku i slobodnu ili trampersku plovidbu.riža i dr.).drvo i dr.VRSTE POMORSKE PLOVIDBE • S obzirom na prostorno kretanje brodova i način oblikovanja • • • • • cijena prijevoza. Velika obalna plovidba odvija se unutar zatvorenih mora. Mala obalna plovidba odnosi se na povezivanje obalnih mjesta unutar utvrđenih granica plovidbe. .4.masovnih dobara(ugljen.razlikujemo:obalnu plovidbu. Slobodna plovidba obavlja prijevoz sezonskih proizvoda(šećer. Duga ili oceanska plovidba odnosi se na plovidbu preko ocana i svih mora odgovarajućim brodovima. Linijska plovidba se odvija redovito na utvrđenim pomorskim linijama.pamuk.

.

• Brodove za prijevoz tereta dijelimo na:brodove za prijevoz tekućina (tankere).brodove za prijevoz rasutog tereta(bulkcarrieri). • Kod vodenog transporta važnu ulogu imaju luke sa suvremenom lučkom mehanizacijom.brodove hladnjače.dok prijevozno sredstvo čine brodovi.brodove za prijevoz kontejnera.luke imaju danas razvijenu trgovačku i industrijsku ulogu (slobodne zone). .brodove za prijevoz plina.ZAKLJUČAK • Prijevozni put u pomorskom prometu predstavljaju sva mora svijeta.brodove za prijevoz teških tereta i dr.Osim prometne funkcije.