You are on page 1of 1

Production of pharmaceutical proteins by transgenic animals

Louis-Marie Houdebine (2009)

Producerea de proteine de uz farmaceutic prin intermediul
animalelor transgenice
Proteinele au început să fie folosite în industria farmaceutică odată cu extrac ția insulinei
din pancreasul de porc .
La începutul anilor ’80, insulina, hormonul uman de creștere, precum și alte proteine
umane se obțineau prin intermediul bacteriilor. Totuși, acest procedeu era limitat de faptul că
bacteriile nu pot sintetiza proteine complexe, cum ar fi anticorpii monoclonali sau factorii de
coagulare, care trebuiau să fie supuși unor modificări post translaționale pentru a fi stabile sau
active in vivo. Aceste modificări puteau fi obținute doar în celulele mamiferelor, care puteau fi
cultivate fie în fermentatoare, la scară industrială, fie direct în animale vii.
Deși mai multe specii de animale transgenice pot produce proteine recombinate, doar două
sisteme au putut fi implementate. Primul este reprezentat de laptele de la animale de fermă
transgenice (iepuri, porci, oi, capre, vaci), care a fost studiat douăzeci de ani, și care a permis ca o
proteină - antitrombina III - să primească acordul pentru a fi comercializată. Modificarea
compoziției laptelui mamiferelor prin inginerie genetică poate duce la obținerea și a altor beneficii
în afară de cele terapeutice, cum ar fi: creșterea valorii nutriționale a laptelui de alăptare a
purceilor, îmbunătațirea calității brânzeturilor din laptele rumegătoarelor, obținerea de substanțe
antibacteriene.
Obținerea animalelor recombinate se realizează prin microinjectarea ADN-ului in
pronucleii embrionari cu ajutorul unor vectori sau transpozoni. De asemenea transferul de AND se
poate realiza în spermă, ușurând procesul de recombinare în unele cazuri. Totuși această metodă a
dat rezultate pozitive mai mult în cazul procilor și a iepurilor, pe când în cazul rumegătoarelor s-a
preferat uilizarea metodei utilizate în clonarea oii Dolly.
Al doilea sistem este oul de găină, care punea probleme inițial, dar care a devenit din ce în
ce mai interesant după îmbunătățirea metodelor utilizate în obținerea păsărilor recombinate. Doi
anticorpi monoclonali și interferonul-β1a au putut fi recuperați din albușul oului de găină.
O largă varietate de proteine recombinate au fost obținute experimental prin aceste
sisteme, incusiv anticorpi, vaccinuri, hormoni, factori de crestere, factori de coagulare, citokinine,
enzime, proteine din lapte, colagen, fibrinogen, și altele.
Alte posibile sisteme pentru obținerea proteinelor au fost identificate: sângele, plasma,
urina, hemolimfa insectelor.
Cu toate că aceste metode au dat rezultate optimiste și sunt înca în curs de îmbunăta țire
constant, există unele mici probleme puse de biosecuritate si de etică, mai ales în cazul eliberării
accidentale a animalelor transgenice in ecosistem.
Angelescu Gelu - Cătălin
BI