You are on page 1of 1

‫‪MAY 1-5‬‬

‫‪HAIFA 2015‬‬

‫קופון כרטיס נוסף חינם‬
‫כרטיס נוסף חינם בהצגת קופון זה בקופת‬
‫הסינמטק‪ ,‬בעת רכישת כרטיס במחיר מלא‬
‫)‪ 35‬ש"ח סינמטק ‪ 38 ,1‬ש"ח סינמטק ‪(2‬‬

‫‪Labor film festival‬‬

‫קופון זה תקף רק בתקופת הפסטיבל ‪1/5/15-5/5/15‬‬
‫ולסרטי הפסטיבל בלבד‪ .‬פרטים נוספים בקופת‬
‫הסינמטק ‪boxoffice@haifacin.co.il ,04-8338888‬‬