You are on page 1of 2

NAMA

KELAS
UNIT

: ____________________________________________________
: ____________________________________________________
: Tergugatnya Kedaulatan Negara

Latihan
Kesan

________________

Negeri-negeri Selat,
Negeri-negeri Melayu
Borneo Utara dan
Bersekutu dan Tidak
Sarawak
Bersekutu
1. Butterworth
Jalan Kereta Api
1. ____________
ke Singapura
____________

________________
________________
________________
________________

2. ____________
____________
3. Melaka ke
Singapura

Jalan Raya

2. Kuala Lumpur
ke Ipoh
3. ____________

Sistem Pos dan Telegraf

______________
______________

Pembinaan :

Pembinaan :

1. Sekolah Dayak
Perkembangan Sistem
Pendidikan

________________
________________
________________

2. ____________________
____________________
3. Sekolah Latihan Anak
1.
2.
3.
4.

________________
1.
Perkembangan
Ekonomi

Negeri
Melayu
Cina
India
____________________
____________________

____________________
____________________

1. __________________
2. Sekolah Cina
3. __________________
__________________
1. Melayu
2. Cina
3. India

1. Perusahaan bijih timah


2. ____________________
____________________

2. ____________________

3. Perladangan lada hitam dan

____________________
____________________

________________
________________
________________

Kemunculan Bandar
Baharu

gambir
4. ____________________

Pembinaan :

5. Pelabuhan
Pembinaan :

1. Hospital Brooke, Kuching


2. ___________________
___________________

1. Hospital Besar Ipoh


2. ____________________
____________________

1.
2.
3.
4.

Jesselton
____________________
George Town
____________________

1.
2.
3.
4.

____________________
Seremban
____________________
Taiping