You are on page 1of 3

Noites de Farra

h = 135
instrumental
1

: E 44

refro

Q BBBBBBB
noi-

10

BBA

Q B B B B B B B
ta

vi- da to me-

EB

BA

ta- do

BBA

sim re- za' a nos-sa

nes-

BBA

vin- do- se gui- ar-

EB

BA

tas noi- tes bem pas-

B A

das

com

ao

B B A
te______

a- le- gri- a' a vi-

EB

sa-

ver

Q B B B EB B B B

das

can- tar- se' o

a- ma-

Q BBBBBBB

Q BBBBBBB
e

ar___

a- t que' o di-a

do' o que nos a- con-

si- na

ra-

no

Q BBBB BBB

ber___

tu-

Q B B B B B B B

ni- na

co- pos

Q B B B B
B
B
B
L

cer

BBBBB BBA
pas e

BBA P

tes de far- ra' a be-

Q B B B EB B B B
as-

QBBBBBBB
ou-

esque-

BBBBB

ler

ca-

Q BB BBBB B
noi-

ta- mos pa- ra

E=

da

versos 1

fes- ta ri- ja' a va-

45

ca-

can-

Q BBBBBBB
nes-

40

al- ma res- sa-

Q BH B

ga- da

Q BH B

de

34

do che- ga' a ma- dru-

BBBBB B A P
a

nhe- a

29

quan-

Q BH B
e

24

BBA

Q B B B B B B B

BBA
tar___

19

tes de far- ra' a can-

be-

ben- do vi- nho tra-

instrumental
fa-

do

B A

52

Page 1/3

refro

Q BBBBBBB
noi-

62

BBA
ga- da

69

Q BBBBBBB
noi-

74

B B A

84

94

EB

BA

nas cos- tas

gui-

B A

ze- mos a- deus

far-

P EB B B

A A

ra

sem- pre' a can-

100

ra

EB

tar-

tar

chan-

tan-

que

P EB B B

uns

EB

san-

qui-

mui- to

EB

ve-

B A

lhi- nha

P B B B

nha

noi- tes

B A

A A
co-

do

ver- sos de po- e-

sem- pre

no

de

instrumental

P FB B B

pos

refro

ar

Q B B B B B B B
noi-

108

BBA
tar___

116

versos 2

interldio

do- se' a tas-

pas e

BBBBB

Q B B B B B B B

do

da

ta- mos pa- ra esque-

vai pas-

ca-

tem- po

Q B B B EB B B B

ra

Q BB B B B B B
fe-

B A

ns l va- mos can-

Q BH B
can-

Q B B B B B B B
mas

ca-

BBBBB

B A

al- ma res- sa-

Q B B B B B B B

do che- ga' a ma-dru-

nhe- a

B B A
te______

quan-

BBA P

a- ma-

gri- a

vai

Q BBBBBBB
a- t que' o di-a

do' o que nos a- con-

Q B B B B B B B
far-

BBA

tar___

Q BH B

ar___

Q B B B B B B B

di-

no

Q B B B B
B B B
L

ca- ban- do- se' a san-

B B A
si-

BBBBB

tu-

89

co- pos

ber___

Q B B B EB B B B
a-

pas e

BBA P

tes de far- ra' a be-

cer

79

Q BH B
ca-

Q BBBBBBB

BBA P

tes de far- ra' a can-

Q B B B B B B B
quan-

do che- ga' a ma- dru-

BBA
ga- da

Q BH B
ca-

tes de

far- ra' a can-

BBBBB BBA
pas e

co- pos

no

ar___

P
Page 2/3

Q BH B
e

121

al- ma res- sa-

ca-

Q BH B

BBA P
nhe- a

ta- mos pa- ra esque-

tes de far- ra' a can-

BBA

B B A
te______

ta- mos pa- ra

esque-

A A
noi-

tes

ca-

h = 120

ta- mos pa- ra

cer

P BH B B BH Q
de- far- ra

da

esque-

cer

BBA P

ta- mos pa- ra

esque-

QBBB
BBBB
ca-

tes de far- ra' a

be-

pas e

co- pos no

BBA
ber___

Q BBBBB B
B
L

BBA P
cer

tu-

do' o que nos a- con-

Q B B B B B B
B
L

B A

A A

A A

tu-

Q B B B B B B B
can-

ga- da

ta- mos pa- ra esque-

B B A

B B A
te______

Q B B B B B B B

a- ma-

do' o que nos a- con-

noi-

Q BBB
BBBB
can-

Q B B B
B B B B
can-

do che- ga' a ma-dru-

B A

al- ma res- sa-

nhe- a

Q B B B B B B B
can-

152

a- t que' o di-a

Q BBBB
BBB
L

BBA P

a- ma-

147

quan-

Q BBBB BBB

BBA P
ber___

tu-

Q BBBBBBB

tar___

Q BBBBBBB
a- t que' o di-a

tes de far- ra' a be-

cer

Q B B B B B B B

ar___

137

158

noi-

BBBBBBB BBA P
noi-

132

142

Q BB BBBB B

da

BBBBB BBA P

can-

126

DQ

BBBBB B A P
a

cer_____

do' o que nos a- con-

A A
es-

tas

te

so

as

h = 135

Page 3/3