012

SULIT

1
BAHAGIAN A
( Masa dicadangkan : 15 minit )
(10 markah)

Tulis lima ayat yang lengkap tentang aktiviti-aktiviti yang terdapat dalam gambar .

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

10

O12 2009 Hak Cipta Panitia Bahasa Melayu

PPD Kuala Langat

[Lihat sebelah

012

SULIT

2

BAHAGIAN B
[ Masa dicadangkan : 40 minit]
[ 30 markah ]
Pilih satu daripada tajuk di bawah dan tulis sebuah karangan yang panjangnya tidak kurang
daripada 80 patah perkataan .
1

Pencemaran berlaku di mana-mana sahaja menyebabkan alam sekitar tidak selesa untuk
kita . Tulis karangan tentang punca-punca berlakunya pencemaran .
ATAU

2

Persatuan Bahasa Melayu sekolah kamu telah mengadakan lawatan ke sebuah kilang
kelapa sawit . Sebagai setiausaha kamu dikehendaki menulis laporan tentang lawatan
tersebut .
ATAU
3

Pada cuti persekolahan yang lalu kamu sekeluarga telah berkelah di pantai . Tulikan
pengalaman kamu semasa berkelah di situ .

012 2009 Hak Cipta Panitia Bahasa Melayu PPD Kuala Langat

SULIT

012

3

SULIT

BAHAGIAN B
No Soalan
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

012

4

SULIT

_____________________012 2009 Hak Cipta Paniti Bahasa Melayu PPD Kuala Langat
SULIT
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_______
_____________________________________________________________________________
_
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

012

5

SULIT

_____________________________________________________________________________
_____________

30
012 2009 Hak Cipta Panitia Bahasa Melayu PPD Kuala Langat

SULIT

BAHAGIAN C
[ Masa dicadangkan 20 minit ]
[20 markah]
Tulis lima pengajaran yang dapat kamu peroleh daripada petikan di bawah ..
Panjang jawapan kamu tidak lebih daripada 50 patah perkataan. Tulis jawapan kamu dalam
satu perenggan

Amin dalam perjalanan pulang ke rumah . Dia baru selesai menghadiri kelas
tambahan . Di pertengahan jalan , Amin terlihat sekumpulan kanak-kanak nakal
sedang merosakkan telefon awam. Amin segera menghampiri dan menasihati
mereka supaya memberhentikan perbuatan itu.
Kanak-kanak nakal itu tetap berdegil dan tidak mengendahkan nasihat Amin
. Tiba-tiba salah seorang daripada kanak-kanak itu tergelincir ketika mengangkat
ganggang telefon. Kepalanya berdarah kerana terhantuk pada tiang pondok telefon.
Amin segera mengangkat kanak-kanak itu. Amin menghubungi pihak ambulans
melalui telefon itu. Namun, telefon itu tidak boleh digunakan lagi. Kanak-kanak itu

012

6

SULIT

berasa menyesal atas perbuatan mereka. Mereka sedar bahawa perbuatan
merosakkan telefon awam menyusahkan diri mereka sendiri.

[Lihat sebelah
012 2009 Hak Cipta Panitia Bahasa Melayu PPD Kuala Langat

SULIT

BAHAGIAN C
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

012

7

SULIT

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
__________________

20

KERTAS SOALAN TAMAT
012 2009 Hak Cipta Panitia Bahasa Melayu PPD Kuala Langat

SULIT