You are on page 1of 1

Carnaval 2008 in de

Johannes de Doper parochie


De kerk was weer goed gevuld, de Raad van Elf en de senaat
in vol ornaat. Tevens allen die zij meegenomen hadden.
De Raad en Senaat werden met naam en toenaam voorgesteld
Traditie’s; inmiddels en af en toe klonk weer dat mooie: “Alaaaaf.”
Het thema was: “De Regel is er voor de mens, dan worden we al-

hebben we er heel wat!!! lemaal Jezus`fans” Als je je aan de regels houdt is de kans groter
dat het goed met je gaat en ook met andere mensen.
Zowel de Kaieschaiters als de Kerk hebben regels en die zijn er niet
Ik ga er hier ff wat noemen.
voor niets. Het werd weer een sfeervolle viering. De kinderen beel-
Om te beginnen op het prinsenbal. We beginnen de
den een mooi verhaal uit: De koning en het carnaval.
avond traditioneel met een welkomstwoord van de
De koning die slachtoffer werd van zijn eigen regels.
afscheid nemende Prins die wordt geïntroduceerd
In het evangelie laat Jezus zien wat de regels van God betekenen.
door onze Vorst Arie. Om precies 11 minuten voor elf
Hij geneest een vrouw en laat daarmee zien dat Hij de regels van God
wordt de prins ontdaan van al zijn onderscheidingen;
echt begrepen heeft: er zijn voor de ander! juist als dat volgens men-
Staf; Steek; Prinsenketting en Cape. Ook de adjudant
sen niet op een zondag mocht gebeuren.
wordt ontdaan van zijn Sjerp en jasje.
We besloten de viering met de volgende tekst.
Hier zijn we allen wel ontdaan van…..
Om elf over elf wordt door middel van de proclamatie
Niet kniezen, niet zeuren: da’s hartstikke fout.
de nieuwe prins bekendgemaakt.
Vergeet niet te leven,want straks ben je oud.
Dit jaar door middel van het openen van een grote
doos waaronder zich één pk op een skelter bevond: Prins
Soms lijkt alles triestig, Zwarter dan de nacht.
Sito den eerste. De formele bevestiging vindt plaats
Maar het wordt weer helder, Als je weer eens lacht.
door het overhandigen van de sleutel tijdens de Optog.
Lachen is een wonder. Alles komt terecht.
Weg verdriet en zorgen. Het leven is niet slecht.
Kleding van de hofdames: het is elk jaar traditie dat de
Wie kan mij vertellen,waar de hemel is?
hofdames samenkomen. Onder het genot van een drankje en
Boven bij de vogels, of onder bij de vis?
een hapje wordt er weer beslist door onze hofdames wat ze
Ik zal u vertellen: de hemel begint hier.
dit jaar weer eens gaan dragen. Na de nodige zweetdruppels
Daarom beste mensen maak toch veel plezier!
zien ze er ook dit jaar weer mooi uit!!!

Niet kniezen, niet zeuren: da’s hartstikke fout.


Haringhappen: In streken waar het gangbaar is om Carnaval
Vergeet niet te leven, want straks ben je oud.
te vieren, wordt op Aswoensdag vaak onder het genot van een
(broodje) haring nog even teruggeblikt op het voorbije feest.
Volgend jaar maken we samen weer een mooie viering.
Dit zogenoemde ‘Haring happen’ stamt uit de tijd dat tijdens de
Pastor Hans de Vries.
vasten geen vlees maar wel vis mocht worden gegeten. Het as-
sekruusje markeert het begin van de vastentijd en is om ons allen
aan te sporen tot bezinning; boete en bekering………
(NB wij van de Kaieschaiters zijn eigenwijs; wij krijgen ons asse-
kruusje al op dinsdagavond om 0.00 uur!!!).

De Carnavalsmis. Een geweldige traditie door Hans Verkerk en


Richard van Druten in het leven geroepen. Zoals jullie weten
waren zij twee jaar achtereen Prins en Adjudant. Ook dank zij
de inzet van pastor Hans de Vries die dit jaar helaas alweer
afscheid heeft genomen van onze parochie.

De nieuwjaarsduik. Een fantastische traditie in het leven


geroepen door een carnavalsgroep Pur Sang: De Emmertjes.
(www2.emmertjes.nl) Dit jaar al weer voor de tweede keer
hebben deze kanjers dit georganiseerd. Bij het verschijnen
van dit boekje is al weer de derde keer achter de
rug. BRRRRRRR!!!! KOUD HÈ?

Een driewerf ALAAF!!!!