You are on page 1of 1

Een stukje

Op het moment dat ik aan dit stukje begin te schrijven zijn er alweer een aantal activitei-
ten de revue gepasseerd, advertenties ophalen voor in het carnavals boekje, het prinsen-
bal en de foto’s maken. Dat is natuurlijk nog niet eens alles, wat dacht je van de voorbe-
reidingen die het bestuur van onze vereniging allemaal al heeft gedaan.
Besprekingen bij de diverse instanties, het boeken van de artiesten, zorgen dat op de
bewuste avonden ook het hapje en drankje weer aanwezig zal zijn.
Een boekjescommissie die met een bepaald budget ook maar weer eens een mooi boekje
in elkaar probeert zetten.
Het zorgdragen dat vrijwilligers een opleiding tot verkeersregelaar via de politie vol-
gen enz, enz. Je ziet dus dat er nogal wat om de hoek komt kijken bij het organiseren
van een dergelijk evenement, ik spreek dan ook als Vorst van de Kaienschaiters mijn
waardering uit voor het werk wat al deze mensen presteren.
We kunnen niet wachten om samen met onze nieuwe Prins Sito de eerste en zijn
prinses Greet met natuurlijk hun rechterhand adjudant Jos aan het avontuur te
beginnen.
Ik ga er van uit dat het komende jaar karnaval 2009 weer net z’n gigantisch
feest gaat worden als voorgaande jaren, aan ons zal het niet liggen.
Dus beste Kaienschaiters en Kaienschaiterinnetjes ik verwacht jullie allen
weer in grote getale in onze leutbunker op de Hordenweg
Een driewerf Alaaf!!!!!
Vorst Arie

Van De Senaat
November 2008 alweer een jaar voorbij en dan is het weer tijd om stukjes te schrijven voor het huis-aan-huisblad van de
Kaieschaiters. Je vraagt je dan af, kunnen we het nog beter doen? Bij de keuze van de artiesten of de optocht?
Nou ik denk, dat de verantwoordelijken in ons clubje er weer in zijn geslaagd om het publiek een geweldig weekend aan te
bieden, of het dan uiteindelijk geweldig wordt, ligt natuurlijk hoofdzakelijk aan jullie beste Kaieschaiters.
Zorgwekkend zijn echter weer de berichten over de sloop van de Hordenhal in de niet al te verre toekomst. Zijn we net goed
en wel thuis in onze leutbunker moeten we ons alweer zorgen maken over het waar en hoe in de toekomst.
We willen nu eenmaal op onze manier Karnaval vieren, dus grootschalig en voor iedereen en daarvoor hebben we een ruimte no-
dig die ik nu nog niet zo een, twee, drie kan ontdekken. Dat wordt dus weer afwachten en veel overleg plegen met de gemeente.
Maar de Kaieschaiters zijn doordouwers en hebben al voor menig probleem een oplossing gevonden dus….Het komt wel Goed!?!

Maar nu eerst maar naar het komende weekend, wij zijn er klaar voor en willen er samen met Prins Sito de 1e, zijn Prinses
Greet en Adjudant Jos een drietal dagen de zorgen aan de kant zetten en met jullie leut en lol de voorrang geven.

Tot ziens in onze Leutbunker en een driewerf Alaaf


Namens de Senaat, Hans Heimerich