You are on page 1of 1

Wauw, het is alweer onze vierde optocht.

We zijn in 2005 begonnen met het bouwen van onze eerste


carnavalswagen(m&m). Door gebrek aan ruimte gingen we bou-
wen op de Zandweg (sindsdien onze RESIDENTIE), naast het
huis van André en Okkie.
Het gebrek aan bouwruimte achtervolgt ons de jaren daarna
K.V. De Beidehandjes blikken terug.
steeds en daarom besluiten we om te kijken of het haalbaar is
om wat te kopen. In ons tweede jaar (BEA) mogen we gebruik
Wij zijn een enthousiaste groep mensen die allemaal van Kar-
maken van een stukje loods op de Amerongerwetering. naval houden en we doen dan ook al weer voor de tiende maal
Scooters gekocht en gespoten, onderstel gekocht en bouwen. mee dit jaar.
Van september tot februari, bevroren kwasten, bevroren We zijn in 1999 begonnen met onze eerste karnavalswagen en
vingers. Ook nog even een liedjegemaakt en CD-tje opgenomen. zoals de meeste wel weten heb je ieder jaar een thema dat is
PRACHTIG EINDRESULTAAT!! verbonden aan de karnaval
Afgelopen jaar voor het eerst een echte carnavalswagen ge- 1999: Wateroverlast en de wagen bestond dan ook alleen
kocht, we mochten hem stallen bij Gerrit van Beek. Alles moest maar uit wat planken en boord en natuurlijk een be-
in een maandje tijd gebeuren. Gerepareerd en opnieuw geschil- regeningssysteem, waar niet veel mensen tijdens de
derd met alweer een CD, op naar een prachtig geheel. Nu het optocht zo blij mee waren.
vierde jaar, weer ruimtegebrek!! 2000: Vikingen, de wagen werd al met wat meer aandacht en
Maar toch geluk. We staan ergens in Cothen (lekker centraal). zorg in elkaar gezet. Wij hadden dus aardig wat ge-
De attributen zijn gekocht, maar de totale opbouw moeten we leerd van onze vorige karnaval.
bouwen. UHH, hebben we een onderstel?? Ja, Pisano had nog 2001: IJs en IJs Koud en bouwde we een heuse iglo op de kar
wel een onderstel voor ons te leen. Moest alleen even gericht van allemaal piepschuim stukken, het mooiste van dat
worden, met het ophalen bleek wel waarom. jaar was dat we in Odijk met de optocht sneeuwbuien
De tractor reed rechts tegen de berm(op de dijk) en de aan- kregen waardoor onze kar erg in de smaak viel bij veel
hanger reed links(op de andere weghelft!!) tegen de berm
mensen.
aan. Na drie uur richten hadden we hem zover dat de tractor
2002: Wild Western en gingen we met zijn alle verkleed als
rechts tegen de berm en de aanhager links tegen het midden
cowboys en indianen.
van de weg spoorde. Yes, zo konden we wel een optocht rijden.
2003: Bassie en Adriaan , we bouwden een replica van de
Terug naar binnen kwamen we erachter dat de kar geen bocht
caravan die voorkomt in alle afleveringen met daarom
kon maken. Op zoek(internet) naar een ander onderstel voor
heen alle persoonlijkheden die mee spelen in de film.
weinig!! Na veel speurwerk gevonden(in Coevorden), op zondag
2004: De Smurfen en bouwde we een heus smurfenland met
met vijf man op pad om op te halen. Een kleine 280 km om een
natuurlijk het kasteel van Karkamel erop.
onderstel op te halen, GEWELDIG!!!
We hebben er zin in. 2005: jaartje rust,
2006: De Tijdmachine, dat was een oude SRV wagen die
ASUTMOARWAIKSIS omgetoverd werd als een tijdmachine met voorop een
www.ASUTMOARWAIKSIS.nl grote tovenaar.
2007: Spongebop,dat natuurlijk erg in de smaak viel bij veel
kindertjes.
2008: hadden we als thema As ut moar ergus op laik, dan lai-
ste we ut in, een complete wagen met aan de zijkanten
grote beweegbare schilderijen en bovenop een be-
weegbare ezel met pop. Rondom de wagen werden veel
mensen , kijkend door een schilderijtje, op de foto
gezet.
Het thema voor dit jaar luidt: Kai goeie afspraoken moaken.
We zijn weer druk bezig om een mooie kar te maken.
We hopen dat wij iedereen dit jaar kunnen begroeten langs de
optochten die wij gaan rijden.
Dit alles zoude wij niet kunnen bekostigen zonder onze
sponsors waarvoor onze dank , kijk ook eens op onze website;
www.beidehandjes.web-log.nl

Tot slot willen wij alle Kaieschai-


ters en Kaieschaiterinnen
een Kai mooi Karnaval toewensen
en hopelijk tot ziens in de leut-
bunker.
3x alaaf Een Beidehandje.