You are on page 1of 4

DOWÓD DOSTAWY Data

WÊDLINY Iloœæ otrzymana

ILOή OTRZYMANA
BALERON
BALERON Z KOMINA
BOCZEK CYGAÑSKI
BOCZEK Z PIETRUSZK¥
BOCZEK WÊDZONY
BOCZEK WÊDZ. Z KOMINA
BOCZEK PIECZONY
BOCZEK PRASOWANY
BOK ROLOWANY
FRANKFURTERKI
GOLONKA PRASOWANA
GOLONKA W GALARECIE
KABANOSY
KARK PIECZONY
KASZANKA
KIE£BASA BIA£A
KIE£BASA ŒL¥SKA
KIE£BASA GRILLOWA
KIE£BASA JA£OWCOWA
KIE£BASA KRAKOWSKA
KIE£BASA KRAK. SUCHA
KIE£BASA KRAJANA
KIE£BASA MYŒLIWSKA
KIE£BASA PODWAWELSKA
KIE£BASA S£OIKOWA
KIE£BASA SWOJSKA
KIE£BASA SZLACHECKA
KIE£BASA SZYNKOWA
KIE£BASA TATRZAÑSKA
KIE£BASA TORUÑSKA
KIE£BASA ZIELONOGÓRSKA
KIE£BASA ZWYCZAJNA
KIE£BASA ¯YWIECKA
KIE£BASKI PIEPRZOWE
KISZKA
KINDZIUK
KOŒCI WÊDZONE
£OPATKA MIELONA
£OPATKA PIECZONA
MIELONKA
MIELONKA TYROLSKA
MIELONKA KONSERWOWA
MORTADELA
NÓ¯KI W GALARECIE
OGONÓWKA
OGONÓWKA KOMIN
PACHWINA WÊDZONA
PARÓWKI
PARÓWKI ODT£USZCZONE
PARÓWKOWA
PASZTET
PASZTET BOROWIKOWY
PASZTETOWA
PIECZEÑ WIEPRZ.
PIECZEÑ WO£OWA
PIECZEÑ Z PRZYPR.
PODGARDLE WÊDZONE
POLÊDWICA SOPOCKA
POLÊDWICA £OSOSIOWA
POLÊDW. SOPOCKA/KOMIN
POLÊDWICA Z PAPRYK¥
PRZYSMAK ŒNIADANIOWY
ROLADA SCHABOWA
ROLADA Z POLÊDWICZEK
SALAMI
SALCESON BIA£Y
SALCESON LUX
SALCESON MARYNARSKI
SALCESON SO£TYSA
SALCESON WO£SZYÑSKI
SCHAB PIECZ. bez os³onki
SMALEC
SAD£O
SÊKACZ
SMALEC DOMOWY
SZYNKA KONSERWOWA
SZYNKA WESELNA
SZYNKA WÊDZONA
SZYNKA WÊDZONA MINI
SZYNKA WIEJSKA
SZYNKA WÊDZONA/KOMIN
SZYNKA WÊDZ. Z KOŒCI¥
SZYNKA ZAMKOWA
WÊDZONKA LITEWSKA
WÊDZONKA DZIADKA
MIÊSO MIELONE

SPRAWDZI£ ............................................ POTWIERDZENIE ODBIORU ...............................................


DOWÓD DOSTAWY Data

MIÊSO Iloœæ otrzymana

BIODRÓWKA
BOCZEK SUROWY B/¯
GOLONKA
KARK BEZ KOŒCI
KOŒCI I
KOŒCI II
KOŒCI ¯EBERKOWE
£OPATKA BEZ KOŒCI
MIÊSO WP. GULASZOWE
NERKI WIEPRZ
NOGI WIEPRZOWE
OGON WIEPRZOWY
OGON WO£OWY
OZÓR WIEPRZOWY
OZÓR WO£OWY
PACHWINA SUR
P£UCA WIEPRZ.
PODGARDLE Z/S
POLÊDWICA WIEPRZ.
PÓ£TUSZA Z G£OW¥
PÓ£TUSZA BEZ G£OWY
ÆWIARTKA ..................
SCHAB BEZ KOŒCI
SCHAB Z KOŒCI¥
SERCA WIEPRZ.
S£ONINA
SZYNKA BEZ KOŒCI (pucek)
SZYNKA B/K 4 D
SZYNKA Z KOŒCI¥.
W¥TROBA WIEPRZ.
¯EBRA I (paski)
¯EBRA II (trójk¹ty)
KOMPLET
£ATA
POLÊDWICA WO£OWA
POLÊDWICA ¯YDOWSKA
PRÊGA
ROSTBEF
ROSTBEF B/K
SZPONDER
TRYBKA WO£OWA
WO£OWE B/K
FLAKI

SPRAWDZI£ ............................................ POTWIERDZENIE ODBIORU ...............................................


DOWÓD DOSTAWY Data

DRÓB Iloœæ otrzymana

KORPUS DROBIOWY
KURA MIÊSNA
KURCZAK ŒWIE¯Y
PA£KA KURCZAKA
PIERSI KURCZAKA
PODUDZIE KURCZ. (UDZIEC)
SKRZYD£A KURCZAKA
UDKA DROBIOWE ÆWIARTKI
W¥TRÓBKA DROBIOWA
¯O£¥DKI DROBIOWE

FILET INDYKA
MIÊSO GULASZOWE
PA£KA INDYKA
SKRZYDE£KA INDYKA
SZYJA INDYK
UDZIEC INDYK

SPRAWDZI£ ............................................ POTWIERDZENIE ODBIORU ...............................................

DOWÓD DOSTAWY Data

WÊDLINY DROBIOWE NOWOŒCI Iloœæ otrzymana

POLÊDWICA OGRODOWA
POLÊDWICA Z INDYKA
SCHAB W ZIO£ACH
SZYNKA Z PIERSI

SPRAWDZI£ ............................................ POTWIERDZENIE ODBIORU ...............................................