P. 1
Inteligenta Artificial A Alfab An3 Sem 1

Inteligenta Artificial A Alfab An3 Sem 1

|Views: 58|Likes:
Published by iuli

More info:

Published by: iuli on Feb 04, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/12/2013

pdf

text

original

78.

Fie

unde

b. Daca E este unificabila atunci F este unificabila. 79. Fie 80. Fie c 32. Fie unde b. Mult E∪Feste unificabila

b. γ este tautologie

33. Fie in limb de primul ordin al aritmeticii. c. α este adevarata in orice L-struct cu domen de interpr multime finita 34. Fie 73. Fie λ µ θ, , substitutii arbitrare.b 26. Fie a 29. Fie b Ast inc 35. Fie multimi de formule inchise daca pent orice multimi de formule inchise. d.to afirm (a),(b),(c) sunt false

c e log F 8. Fie considera programul PROLOG, calcul([],[]):-!. calcul(L,L):-calcul_2(L),!. calcul (L,S):-calcul_1(L,T), calcul (T,S). calcul_2 ([X,Y|T]):-X<=Y, calcul_2 ([Y|T]). Rezult apel calcul([1,2,1,3,2,4],S) este c. S= [1,1,2,2,3,4], 9. Fie considera programul PROLOG, calcul ([],[]). calcul ([H|T],S):- calcul (T,A), calcul_1 (H,A,S). calcul_1 (X,[H|T],[H|S]):-X>H, calcul_1 (X,T,S). Rezultatul apelului calcul([1,2,1,3,2,4],S) este a. S= [1,1,2,2,3,4], 10. Fie considera programul PROLOG, calcul ([],[]). calcul ([X],[X]). calcul (L,[Min|T]):-mnm (L,Min), calcul_2 (X,_,X). Rezultatul apelului calcul([1,2,1,3,2,4],S) este d. S= [1,1,2,2,3,4]

11. Fie considera programul PROLOG, calcul ([],[]). calcul ([H|T],R):calcul (T,S), calcul_1 (H,S,R). calcul_1 ([H|T],L,[H|S]):- calcul_1 (T,L,S). Rezult apelului calcul([1,1],[2],[1,3,2],[4]],S) este a. S= [1,1,2,1,3,2,4], 12. Fie considera programul PROLOG, calcul ([],[]). calcul ([H|T],S):- calcul_1 (H,T,L1), calcul_3 ([],X,X). calcul_3 ([H|T],L,[H|S]):- calcul_3 (T,L,S Rezultatul apelului calcul([1,2,1,3,2,4],S) este c. S= [1,1,2,2,3,4], 27. Fie expr si fie D dezaco mult a 76. Fie expr d. Daca exis λ substit astfel incat E Fλ= F atunci exi µ substitutie astfel incat 77. Fie expresiile d. Toate afirmatiile precedente sunt false. 86. Fie form a. α este formula valida unde

87. Fie form a. α este formula valida 23. Fie Hinf univers herbrand BH(S) baza atom Herbrand pen o mult fin de cla S. c. Pentru orice S, H∞este multime finita daca si numai daca B H (S) este multime finita 81. Fie limbajul de primul ordin Fie formula

astf incat 68. Fie mult de cla a. Universul Herbrand H∞este o multime finita. 56. Fie mult de cla unde Se considera L-structura M = (N, I) unde pentru orice n,m numere naturale, a =1,

Fie valuatia

c 56.57.

b

56.58.

c

56.59. b

56.60.

56.61.

56.62.

56.63.

56.64. 17. Fie multimea de expresii, a. E nu este unificabila, 18. Fie multimea de expresii, b

69. Fie P simbol predicat de aritate 2, X,Y vari. Not cu " ≡ "relatia de echiv seman. 69. 70c. 69. 71. d. Toate afirmatiile precedente sunt false. 2. Fie predicatele PROLOG, calcul([X],X):-!. compara(X,Z,Z). Rezultatul apelului calcul([1,2,3,4],S) este b. S= 1 4. Fie predicatul PROLOG, calcul([],X,X):-!. calcul([H|T],X,[H|R]):- calcul(T,X,R). Rezultatul apelului calcul([1,2,3],[2,5],S) este c. S= [1,2,3,2,5], 5. Fie predicatele PROLOG, calcul([],[]):-!. calcul_1([H|T],L,[H|R]]:- calcul_1(T,L,R]. Rezultatul apelului calcul([1,2,3,4],S) este b. S= [4,3,2,1], 6. Fie predicatul PROLOG, calcul([X],[]):-!. calcul([H|T],[H|R]):- calcul(T,R). Rezultatul apelului calcul([1,2,1,3,2,4],S) este c. S= [1,2,1,3,2], 7. Fie predicatul PROLOG, calcul(_,[],[]):-!. calcul(X,[X|T],S):- calcul(X,T,S),!. calcul(X,[Y|T],[Y|R]):- calcul(X,T,R). Rezultatul apelului calcul(2,[1,2,1,3,2,4],S) este d. S= [1,1,3,4] 36. Fie programul logic P, ogar(a). mai_repede(a,X):-iepure(X). si scopul G=+mai_repede(h,r) c. substitutia vida este raspuns calculat pentru G pe baza programului P. 37. Fie programul PROLOG domains lista=integer* predicates p(lista, integer) Rezultatul apelului p([3,1,5,2,7,4],N) este N=1 38. Fie programul PROLOG domains lista=integer* e (lista,integer,lista) e (T,X,L). Rezultatul apelului e([3,1,5,1,2,7,4],1,S) este a. S=[3,5,1,2,7,4] 39. Fie programul PROLOG domains lista=integer* s (lista,lista) d (X,_,X). Rezultatul apelului s([3,1,5,1,2,7,4],S) este d. S=[1,1,2,3,4,5,7]

40. Fie programul PROLOG domains lista=integer* s (lista,lista) c (lista,lista,lista) c ([],X,X). c([H|T],L,[H|S]):-c (T,L,S). Rezultatul apelului s([3,1,5,1,2,7,4],S) este c. S=[1,1,2,3,4,5,7] 48. Fie programul PROLOG domains lista=integer* llista=lista* clauses a ([H|T],L,[H|S]):-a (T,L,S). Rezultatul apelului def([[10,8,5],[10,15,12],[10,15,17]],L) e b. L= [10,8,5,10,15,12,10,15,17] 49. Fie programul PROLOG domains lista=integer* predicates ok(lista) ok([Y|T]). Rezultatul apelului b([2,1,4,5,3],L) este c. L=[1,2,3,4,5] 50. Fie programul PROLOG Domains lista=integer* llista=lista* predicates p (llista,llista,llista) ps (T1,T2,S), R=X*Y+S. Rezultatul apelului p([[1,2,3],[4,5,6]],[[-1,-3,-2],[2,1,4]],X) este d. X=[[-13,-31],[16,37]] 51. Fie programul PROLOG domains lista=integer* llista=lista* predicates t (llista, llista) a ([],[],[]):-!. Rezultatul apelului pt(2,[[1,2],[3,4]],X) este c. X=[[7,10],[15,22]] 52. Fie programul PROLOG domains lsymbol=symbol* predicates fv(lsymbol,lfr) e (X,[Y|T],[Y|S]):- e (X,T,S).

Rez apel fv([a,b,a,c,a,b,c,c,d,a],X) este d. X=[f(“a”,4),f(“b”,2),f(“c”,3),f(“d”,1)] 53. Fie programul PROLOG domains lsymbol=symbol* llsymbol=lsymbol* predicates llm (llsymbol,llsymbol) m (_,B,B). Rezultatul apelului llm([[a,b,a,c],[a,b],[],[c,c,d,a],[a,b,c]],X) este a. X=[[“a”,”b”,”a”,”c”],[“c”,”c”,”d”,”a”] c. X=[[]] 54. Fie programul PROLOG domains lv=symbol* mch=m(symbol,symbol) predicates p (symbol,symbol,graf, lv) apm(X,[_|L]):-apm(X,L). Numarul solutiilor calculate de apelul p( a,e, g([a,b,c,d,e,f], [m(a,b),m(a,c),m(b,c),m(b,d),m(c,f),m(c,d),m(d,e),m(f,e)],L) pentru digr g([a,b,c,d,e,f],[m(a,b),m(a,c),m(b,c),m(b,d),m(c,f),m(c,d),m(d,e),m(f,e)],L), este b. L>=7 55. Fie programul PROLOG domains domains lv=symbol* mch=m(symbol,symbol) predicates p (symbol,symbol,graf, lv) Rez apel cc(a,g([a,b,c,d,e,f],[m(a,b),m(a,c), m(d,e),m(f,e)],L) pentru graful g([a,b,c,d,e,f],[m(a,b),m(a,c),m(b,c),m(b,d),m(c,f),m(c,d),m(d,e),m(f,e)],L), este d. L=[“a”,”b”,”c”] 41. Fie programul PROLOG domains tree=nil;t(tree,integer,tree) predicates e (integer,tree) clauses e (X,D). Rezultatul apelului e(1, t(t(t(nil,5,nil),8,nil),10,t(t(nil,12,nil),15,t(nil,17,nil)))) este b. no, 42. Fie programul PROLOG domains tree=nil;t(tree,integer,tree) lista=integer* predicates

g (lista,tree) i (X,D,D1). Rezultatul apelului g([12,17,5,8,15,10],T) este c.T= t(t(t(nil,5,nil),8,nil),10,t(t(nil,12,nil),15,t(nil,17,nil))) 43. Fie programul PROLOG domains tree=nil;t(tree,integer,tree) lista=integer* predicates sb (lista,lista) l ([H|T],L,[H|S]):-l (T,L,S). Rezultatul apelului sb([3,1,5,2,6,7,4],T) este d. T=[1,2,3,4,5,6,7] 44. Fie programul PROLOG domains tree=nil;t(tree,integer,tree) predicates d (integer,tree,lista) d (X,D,L). Rezultatul apelului d(12, t(t(t(nil,5,nil),8,nil),10,t(t(nil,12,nil),15,t(nil,17,nil))) ,L) este b. L=[10,15,12] 45. Fie programul PROLOG domains tree=nil;t(tree,integer,tree) predicates sb(integer,tree,tree) sb (X,D,T). Rezultatul apelului sb(8, t(t(t(nil,5,nil),8,nil),10,t(t(nil,12,nil),15,t(nil,17,nil))) ,T) este a. T=t(t(nil,5,nil),8,nil), 46. Fie programul PROLOG domains tree=nil;t(tree,integer,tree) clauses Rezultatul apelului f(t(t(t(nil,5,nil),8,nil),10,t(t(nil,12,nil),15,t(nil,17,nil))),L) este c. L=[5,12,17] 47. Fie programul PROLOG domains tree=nil;t(tree,integer,tree) lista=integer* f (tree,lista) l (lista,lista,lista) r ([H|T],L):-r (T,Tr),l (Tr,[H],L). Rezultatul apelului

td(t(t(t(nil,5,nil),8,nil),10,t(t(nil,12,nil),15,t(nil,17,nil))),L)este a. L= [[10,8,5],[10,15,12],[10,15,17]] 31. Fie reprez clauzala S = k ,..., k{1…7}unde

unde P, Q, R, S,T ∈PS b. S este invalidabila 24. Fie S mult finita de clauze. d. Daca ex T un arbore sem compl pent S astfel incat exista T’ arbore semantic inchis pentru S, T’ subarb finit al lui T cu aceeasi radac si multimea varfurilor terminale din T’ sectiune a arborelui T, atunci S este invalidabila 25. Fie S mult finita de cla b. S este invalid daca si numai daca nu ex H-model pentru S 65. Fie S mult finita de clauze. c. S este valid daca exista o L-structura M = (D, I} astfel incat exista o valuatie 66. Fie S mult finita de clauze. d. S este valid daca exista o L-structura M =( D, I) astfel incat exista o valuatie 67. Fie S mult fin de clauze. c. S este valid numai daca ex H-interpr model pentru S. 75. Fie substitutiile b 13. Formula 14. Formula 16. Formula 15. In limb de primul ordin al aritm form Este d. valida in interpretarea intenti 28. In limb de prim ordin al aritm fie form, a. ambele formule α, β sunt valide in interpretarea intentionata 30. In limb de primul ordin al aritmeticii se considera substitutiile, c 1. Pentru predicatul PROLOG, calcul([X],X):-!. calcul([H|T],S):- calcul(T,R),S=H+P. rezultatul apelului calcul([1,2,3,4],S) este: d. S= 10 3. Pentru predicatul PROLOG, verifica(X,[X|_]):-!. verifica(X,[_|T]):- verifica(X,T). este b. tautologie este c. falsificabila , b. tautologie

Rezultatul apelului verifica(3, [1,2,3,4,5]) este a. yes, 20. Se considera afirm: “ Pen orice form inchi ex o mult finita de clauze S astfel α incat α este invalidabila daca si numai daca S este invalidabila” a. afirm este adevar 21. Se cons afirm: “ Mult finita de clauze S este invalid daca si numai daca exista o S-respingere rezolutiva” a. afirmatia este adevarata 22. Se cons afirm: “ Mult finita de clauze S este invalid daca si numai daca exista o SLD-resping rezolut” c. afirm este adev numai daca S este multime de clauze definite 19. Se cons form, d este forma norm Skolem pen α, unde

72. Se consi mult de expr d.Toate afirm preced sunt false. 74. Se cons mult de expr a. Dezacordul multimii E este D={Hy,z}

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->