You are on page 1of 6

L'abella reina: És una abella adulta ja aparellada

que en circumstàncies normals és la única


abella que pon ous en els ruscs.
L'abella obrera: Són femelles que no es
reprodueixen. S'encarreguen de sortir a cercar
aliments, tenir cura de les cries, defensar...
L'abellot: Mascle que fecunden la reina i es
moren just després de fer-ho.
El rusc, arna, casera,
apiari o bucs d'abelles
són els noms comuns
dels nius de les
abelles. Les caseres
antigament es feien de
troncs d'arbres buits,
suro o plantes trenades
com el vímet... Els seus
tipus són: Layens,
Dadant o Langsthroth.
La mel és un dolç ingredient produit per les
abelles a partir del néctar de les flors i altres
recursos. La mel és un menjar molt bo per la
salut. Hi ha moltíssims tipus de mel:
Mil flors: en la qual hi ha moltes flors.
Monofloral: Hi predomina un sol tipus de néctar.
Els més usats són: taronja, ametller garrover...
També hi ha altres tipus de mel però els
principals són la de mil floras i la de una sola
flor.
Algunes receptes amb
mel són:
Sobrassada amb mel
Gelat amb mel
Licor amb mel
Costelles de xot amb
mel
Bacallà amb mel