You are on page 1of 6

PARTS DE LA FLOR

El pistil,es la part femenina


de la flor.Té forma de
botella, i a
l'interior,anomenat OVARI,
es troben els ÒVULS (els
Els estams.Són
gàmetes la part
femenins).
masculina de la flor .Als
extrems,anomenats
ANTERES,es formen els
GRANS DE POL.LEN,que
contenen els gàmetes
masculins.
El Calze:

En moltes flors,la part interior del pistil està protegida


perunes fulletes anomenades sèpals ,que formen el
CALZE.

La Corol.la:
Algunes flors també tenen,al
voltant dels estams i el
pistil,unes fulles. Aquestes
fulles,que generalment
tenen formes i colors
vistosos,s'anomenen
PÈTALS,envolten la flor i
formen la corol.la.
FLORS UNISEXUALS.Són les que només tenen estams en
les flors masculines o només tenen pistil en les flors
femenines.Per exemple, els salzes tenen flors masculines
i flors femenines.
Flors Hermafrodites.Són les que tenen estams i pistils.Per
exemple,les flors de la parera o de la rossella són així

Flor masculina Flor femenina Flor hermafrodita


POL.LINITZACIÓ

És el viatge dels grans de pol.len


des dels estams de la flor d'una
planta fins al pistil de la flor
d'una altre planta del mateix tipus.
El pol.len es transporta amb
el vent o a través d'un animal
EL FRUIT

Després de la
fecundació, la flor perd
els estams i la corol.la,
i el pistil es
desenvolupa per a
formar un fruit